• Arkiv

Hälso- och sjukvårdspersonal kräver brådskande utredning av dödsfall hos unga män

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

2022-01-19 MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, maskinöversättning, citat

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kräver brådskande utredning av dödsfall hos unga män

19 januari 2022

 

Medlemmar av HART, Health Advisory & Recovery Team , har gått samman med andra seniora akademiker och vårdpersonal för att efterlysa en omedelbar utredning av den ökande dödsfrekvensen bland 15-19-åriga män sedan maj i år. 

Vid High Court torsdagen den 13 januari bekräftade ONS (Office for National Statistics) att det har skett en betydande ökning av dödligheten för ungdomar under de senaste åtta månaderna, jämfört med samma tidsperiod 2015-2019. Det har inträffat minst 65 extra dödsfall i England och Wales, även om siffran kan vara högre på grund av rapporteringsförseningar för rättsläkare. Under samma tidsperiod var det bara 2 dödsfall som involverade Covid.

Oron är att denna tidsperiod sammanfaller med utbyggnaden av vaccinationer till denna åldersgrupp, som är kända för att löpa en ökad risk för myokardit (hjärtinflammation), särskilt efter den andra dosen. Långt ifrån att skynda sig att undersöka dessa dödsfall när de har uppstått, har ONS sagt att de har för avsikt att genomföra det arbetet ”när mer tillförlitliga data finns tillgängliga”.

Utbyggnaden av vaccinationer i den här åldersgruppen var alltid kontroversiell, med risker och fördelar väl avvägda, men chefsläkaren upphävde det ursprungliga rådet, inte av hälsoskäl utan för att ”minska störningar i skolor”. Eventuella marginella fördelar med vaccination för unga måste anses uppvägas av även en marginell ökning av dödligheten. Med den minskade risken från Omicron, och med ökad risk från andra doser, kommer balansen att ha tippat ytterligare. 

Ett öppet brev till Sajid Javid, Chris Whitty, Patrick Vallance och relevanta folkhälsoorgan har undertecknats av över 80 vetenskapsmän och vårdpersonal, med krav på att det ska göras en brådskande utredning.

Författarna uppmanar Sajid Javid och hans rådgivare att omedelbart och grundligt undersöka dessa dödsfall och att stoppa alla doser för barn eller unga tills vaccination har uteslutits som orsak. 

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.hartgroup.org/press-release/

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu