• Arkiv

LÄKEMEDELSVERKET delgives skrivelse av datum 2022 01 20 från ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

PDF FIL BIFOGAD TILL DENNA DELGIVNING FINNER DU HÄR

Begäran om att modRNA-injektioner omedelbart ska återkallas på grund av till synes skadande och dödande effekt

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/01/Beg%C3%A4ran-om-att-modRNA-injektioner-omedelbart-ska-%C3%A5terkallas-p%C3%A5-grund-av-till-synes-skadande-och-d%C3%B6dande-effekt.pdf

 

 

 

2022-01-20 ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld delgiver 2022-01-20 LÄKEMEDELSVERKET skrivelse som DU och nationen Sveriges FOLK & BARN såklart ska läsa mycket nogsamt och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Begäran att omedelbart och skyndsamt dra tillbaka försäljningstilståndet för modRNA-injektioner på grund avsynnerligen mycket allvarliga misstankar om läkemedelsförfalskning med mera

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 20 januari 2022 02:43
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ”i ulf.johansson”@svt.se; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jenny Gustafson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Expressen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Sture Blomberg’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Eva Donell’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Lotta Fornarve’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Begäran att omedelbart och skyndsamt dra tillbaka försäljningstilståndet för modRNA-injektioner på grund avsynnerligen mycket allvarliga misstankar om läkemedelsförfalskning med mera

 

Tjänare!

 

Här kommer en begäran om omedelbar indragning av de så kallade läkemedlen med modRNA mot Covid-19

Diarieför i laga ordning denna skrivelse och agera skyndsamt så att inga fler barn behöver dö.

 

Utdrag ur

Pfizers rapport

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT

REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

BNT162b2

5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports

Published 2021-04-30

https://drtrozzi.org/wp-content/uploads/2022/01/Pfizer-Cumulative-Analysis-of-Post-authorization-Adverse-Event-Reports.pdf

 

 

När det gäller den första biverkningsrapporten till EMA från Pfizer så kom den den skulle enligt enligt godkännandekravet 2021-04-30. Men jag saknar den rapport som skulle kommit 2021-07-31.

 

Jag har snabbtittat på de sammanlagt 413 spontanrapporterade fall där gravida har uppgett biverkan av sammanlagt 42 000 som ingick i den ursprungliga testgruppen. De oinjicerade (21 000) som ingick i kontrollgrupen fick alla injektioner efter sex månader. Så kontrollgruppen har utraderats dock har det ej redovisats när kontrollgruppen utraderades. Borde ha utraderats inom fyra månader efter senaste rapporten i november inför det begränsade tillståndet för försäljning.

 

Denna Tabell 6 på sidan 12 i rapporten är synnerligen virrig. Det saknas enligt mitt förmenande all form av vetenskaplig stringens.

 

Graden av underrapportering är okänd.

 

Efter mycket rotande och kalkylakande så finner jag att av 240 graviditeter med biverkan så var det 33 barn eller 12 % som dog, spontanabort vanligast men även barn som fötts dog.

 

Av de 124 mammor som redovisade biverkningar var det 75 allvarliga och 49 ”milda” biverkningar. Av de 75 allvarliga biverkningarna var det 30 dödsfall bland barnen. Det blir 40 % döda barn bland dem som spontanrapporterade allvarlig biverkan efter injektionen.

 

Jag begär att Läkemedelsverket skyndsamt upphäver tillståndet för dessa injektioner på grund av den förskräckligt höga dödligheten hos barn vars mamma utsatts för som det synes vara överlagt, uppsåtligt dödande av barn hos gravida kvinnor!

 

133 bröstmjölksuppfödda barn fanns med bland de 17 barn som rapporterats få biverkningar av vaccinet. Tre barn uppges ha fått allvarlig biverkan och 14 har fått lindrig biverkan. Det framgår inte vad som var allvarlig biverkan.

 

Allvarlig biverkan innebär minst sjukhusvård.

 

Om 13 % av alla barn som ammas får biverkan av att mamma har injicerats under perioden slutet av sommaren 2020 fram till 2021-02-28 innebär det att injektionen med sekretessbelagt modRNA har kommit till mjölkkörtlarna hos mamman och börjat producera åtminstone spikprotein från SARS-CoV-2 som utsöndras via bröstmjölken och spikproteinet kan då attackera det ammade barnets kropp.Men det kan inte uteslutas att även modRNA kan gå över från mamma till barn via bröstmjölken.

 

Vi vet att i djurförsök ansamlas spikproteiner i äggstockar och testiklar vad proteinet nu gör där.

 

Vi vet att spikproteinet går in i cellkärnan hos antikroppsproducerande B-lymfocyter (vita blodkroppar) och kan där förstöra reparationsenszymerna för cellens DNA. Det blir alltid småbrott på DNA (det finns omkring 2 meter DNA i varje enskild cell i kroppen) och DNAt behöver repareras kontinuerligt.

 

Nu förstörs DNA-reparationsmekanismen av spikproteinet hos åtminstone antikroppsproducerande B-celler. Då kan det inte uteslutas att alla andra cellers DNA-reparationer också påverkas vilket inte alltid är förenligt med överlevnad.

 

 

Jag begär att Läkemedelsverket skyndsamt upphäver tillståndet för dessa injektioner på grund av den förskräckligt höga överföringen av spikprotein från en ammnde mamma via bröstmjölk till barnet som utsatts för som det synes vara överlagt, uppsåtligt skadande av barn till ammande kvinnor!

 

Att injektionerna med modRNA också synes vara förfalskade genom att de misstänks innehålla oredovisade komponenter som grafen/grafenoxid och därmed definitionsmässigt utgör ett förfalskat läkemedel utgör ytterligare en anledning att Läkemedelsverket omedelbart och skyndsamt drar in försäljningstillståndet för modRNA-injektionerna.

 

Slutsats:

Jag begär att försäljningstillståndet för modRNA-injektioner omedelbart och skyndsamt återkallas på grund av förfärliga och frekventa biverkningar inklusive dödsfall bland barn och vuxna!

 

Östervåla 2022-01-20

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

 

Slut citat

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu