• Arkiv

Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit av ass professor läkaren och doktor Björn Hammarskjöld

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

OBS LÄS OCKSÅ DENNA ARTIKEL AV ASS PROFESSOR LÄKARE OCH DOKTOR BJÖRN HAMMARSKJÖLD

https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/folkhalsomyndighetens-samtliga-rekommendationer-har-nu-fallit.html

 

 

 

 

Du får del av vad ass professor läkaren och doktor Björn Hammarskjöld delgivit i skrivelse tillFOLKHÄLSOMYNDIGHETEN med flera i Sverige av datum 2022 01 21, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit!

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 21 januari 2022 19:08
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ”i ulf.johansson”@svt.se; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jenny Gustafson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Expressen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Sture Blomberg’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Eva Donell’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Lotta Fornarve’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit!

 

Tjänare!

 

Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit

 

Jag läste artikeln i Dagens Samhälle om att Ronneby och andra kommuner i Blekinge söker tillstånd hos Folkhälsomyndigheten (FHM) att minska hemkarantänstiden från 10 dagar till 5 dagar.

 

https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/sjukvard/blekinges-kommuner-gar-ihop-vill-ha-undantag-fran-karantansregler/

 

Dessa Folkhälsomyndighetens  restriktioner saknar stöd i lag och vetenskap.

 

Läser man vetenskaplig artikel från 2006 så finner man följande sammanfattning

 

Erfarenheten har visat att samhället fungerar bäst när samhällets normala sociala funktioner/strukturer störs minimalt.

 

Då behövs ett starkt ledarskap inom politiken och folkhälsomyndigheter för att säkerställa att befolkningen lugnas och försäkras att tillräckliga medicinska resurser finns tillgängliga.

 

Den första vågen av pandemin visade att våra sjukvårdsresurser var tillräckliga genom att sjukvården tog över befälet och på egen hand utan politiker löste de kapacitetsproblem som uppkom. Tyvärr begränsades sjukvårdens möjligheter till tidig behandling på grund av politikers och myndigheters utfärdade behandlingsbegränsningar.

 

Alltså kan var och en inklusivekommuner i Blekinge låta bli att följa de restriktioner som saknar stöd i lag.

 

Offentliga myndigheter och personer är till och med förbjudna enligt vår grundlag att följa dessa av Folkmyndigheten på order av regeringen utfärdade olagliga restriktioner.

De enda som kan få allvarliga sanktioner är restaurangägare med alkoholutskänkningstillstånd där Länsstyrelsen/kommunen kan dra in alkoholutskänkningstillståndet.

 

Men även dessa sanktioner och restriktioner saknar stöd i lag är dessutom stridande mot vår Regeringsform 2 kapitlet 1-12 §§ och EU-rätten.

 

Pandemilagen (2021:4) har lyckligtvis inte aktiverats då den strider mot regeringsformen och skulle enligt RF 2:19 inte få stiftas av riksdagen.

 

Men våra valda riksdagsledamöter har till synes utan egen tankeförmåga och kunskap röstat igenom en grundlagsstridig lag.

 

Sedan har samma våra valda riksdagsledamöter till synes utan egen tankeförmåga och kunskap röstat igenom inte bara en utan flera gånger en förlängning av samma grundlagsstridiga lag.

 

En riksdagsledamot som brutit grundlag på detta flagranta sätt skulle omedelbart avgå med den scharlakansröda skammens stora rodnad över hela kroppen.

 

Om nu någon skulle få en sanktion för att bryta mot de restriktioner som saknar stöd i lag får enligt vår egen regeringsforms 11 kapitel 14 § och 12 kapitlet 10 § inte användas om den ändå ”råkat” stiftas av en riksdag vars ledamöter synes sakna egen tankeförmåga och grundläggande kunskaper om vår egen Regeringsform.

 

Den 20 januari 2022 meddelade FHM att vissa samhällsviktiga funktioner skulle undantas från karantänsreglerna.

 

Då har samtlig restriktioner fallit på grund av att FHM ägnar sig åt diskriminering genom att ha olika regler för olika samhällsgrupper vilket är förbjudet enligt lag och grundlag.

 

Så det är bara att rekommendera alla som är i någon form av karantän eller andra illegala begränsningar att återgå till hur det var före 2020.

 

Detta beror på att en frisk person kan inte smitta någon i sin omgivning, injicerad eller oinjicerad gör ingen skillnad.. Ingen restriktion behövs, .hålla en god handhygien med tvål och vatten och sedan jobba som vanligt. Vanligt sunt bondförstånd.

 

Då som nu gäller att man bör vara hemma eller på sjukhus om man är sjuk, injicerad eller oinjicerad. Sjuk person kan eventuellt smitta men det är okänt i hur stor grad.

 

Vissa grupper kan inte diskrimineras, då blir det brott mot RF 2:12.

 

Så vad FHM än beslutar för rekommendationer så saknas stöd i lag.

 

Nu kommer information på radion vid KvartifemEkot att frisk person som enligt FHM ska vara hemma då det är en sjuk person i hemmet inte får smittbärarpenneing utan tvingas till arbetet.

 

Slutsats: Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer har nu fallit! De saknar stöd i lag och ska därför inte följas då de helt saknar stöd i lag och vetenskap.

 

Vi ska omedelbart återgå till hur det var före 2020. Allt annat är grundlagsbrott . Ta bort vaccinpass, reserestriktioner och alla andra restriktioner, de har aldrig fungerat tidigare och inte heller nu.

 

Östervåla 2022-01-21

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

Referens

1. Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza
THOMAS V. INGLESBY, JENNIFER B. NUZZO, TARA O’TOOLE, and D. A. HENDERSON
Artikel är från 2006

P.S. Kolla även https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/folkhalsomyndighetens-samtliga-rekommendationer-har-nu-fallit.html

D.S.

 Slut citat

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu