• Arkiv

Åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld DIARIEUTSKRIFT AM-9377-22

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

HÄR LÄSER/ SER DU DIARIEUTSKRIFTEN TILL ÅKLAGARANMÄLAN MOT LÄKEMEDELSVERKET

 

 

Åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET diarieutskrift i laga ordning av datum 2022-01-21

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/01/%C3%85klagaranm%C3%A4lan-av-L%C3%84KEMEDELSVERKET-diarieustskirft-i-laga-ordning.pdf

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu