• Arkiv

SVERIGES MYNDIGHETER OCH VÅRDEN PLANERADE MORD PÅ COVID-19 SMITTADE ÄLDRE ISTÄLLET FÖR SYRGASBEHANDLING

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS; SOM SYNES PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

SS(staten sverige); Som synes PLANERAT ÖVERLAGT MORD mot nationen Sveriges FOLK & BARN, nu i fokus planerat överlagt mord mot nationen SVERIGES ÄLDRE genom sk ”vårdplanering” alt triagemetoden, dvs. DE ÄLDRE SKULLE DÖDAS, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

SVERIGES MYNDIGHETER OCH VÅRDEN PLANERADE MORD PÅ COVID-19 SMITTADE ÄLDRE ISTÄLLET FÖR SYRGASBEHANDLING

 

Dokument på läkemedel som ska användas palliativt vid covid-19, notera att syrgas ej ingår:

 

https://drive.google.com/file/d/1VkyuiWm55VMLUCqFfrlomnsOsbBfXHdB/view

 

Slut citat

Läs hela artikeln

http://sveanyheter.com/2020/12/18/vem-ar-ansvarig-for-de-hoga-dodssiffrorna-pa-aldreboendena-ni-minns-att-tallinger-gjorde-allt-for-att-forhindra-det/

 

Artikeln bifogas också som pdf fil, du kan ladda ner den via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/27116423395086e430fb1d84035a9db1eb7

 

 

Noteras särskilt ytterst ansvariga är ”kaptenen på skutan” nämligen Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten/Terror och Tortyr mot nationen Sveriges FOLK & BARN

LÄS DOKUMENTET

 

Yttre triage för gående patienter på akutmottagning (covid-19)

 

Framtaget av Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen  2020-07-17

 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/kunskapsstod/covid19-yttre-triage-for-gaende-patienter-akutmottagning-instruktion.pdf

 

 

LÄS OCKSÅ

 

”VACCINERNA” DÖDAR; PLANERAT OCH ÖVERLAGT MORD

 

Vi kan nu bekräfta 2017 års avfolkningsförsvarsunderrättelsedokument, som visar det planerade mordet på över 55 miljoner över hela Storbritannien till 2025 med detta biokemiska vapen.

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-scientific-proof-lethality/5767711

 

 

Dr Robert Malone och 17 000 ytterligare sakkunniga delger världen 2022-01-22, maskinöversättning, citat

 

Politiker är direkt ansvariga för hundratusentals dödsfall, som ett resultat av institutionell störning och blockerande behandlingar som har visat sig bota med nästan 100 % när de administreras tidigt.

 

Källa till ovan citerat

https://t.me/RWMaloneMD/1330

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu