• Arkiv

Åklagarkammaren i Uppsala nu i FOKUS inspelat samtal med kammarchef Ingrid Isgren 2022 01 28

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

 

Åklagarkammaren i Uppsala och dennes ytterst ansvarige kammarchef Ingrid Isgren ringdes upp av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner tillsammans med ass professor läkare och doktor Björn Hammarskjöld denna dag, du kan lyssna på det inspelade samtalet och såklart sprida vidare i alla dina nätverk

 

Inspelat samtal med Åklagarkammaren i Uppsala kammarchef Ingrid Isgren 2022 01 28

 

Lyssna på samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk, vänligen bekräfta i vändande epost, sekretessen upphävs, att det inspelade samtalet är fullt hörbart.

https://www.jottacloud.com/s/27166b59de083144bc4ac78fa75b65aab0e

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu