• Arkiv

Åklagarkammaren i Uppsala nu i FOKUS; inspelat samtal med vice chefsadministratör Eva Malm 2022 01 28 SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

ÄR RÄTTSSÄKERHETEN INOM ÅKLAGARKAMMAREN I UPPSALA OBEFINTLIG?

 

Vilket bemötandet får UPPDRAGSGIVARNA nationen Sveriges FOLK & BARN när de ringer till Åklagarkammaren i Uppsala?

 

Vem äger sekretessen?

 

Finns åklagare och kammarchefen tillgängliga. Finns bemötande policy och kan alla läsa innantill inom Åklagarkammaren i Sverige? Många frågor väcks, begärt administrativt ärende utifrån dagens inspelade samtal;

 

 

SVERIGE GRANSKAS

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp tillsammans med ass professor läkaren och doktor Björn Hammarskjöld Åklagarkammaren i Uppsala/ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, du åter hör det inspelade samtalet.

 

Noteras särskilt; Spela alltid in samtal som du själv deltager i med makt- och myndighets missbrukarna i Sverige! Det innefattar såväl politiker och tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner och regioner.

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

 

Inspelat samtal med Åklagarkammaren i Uppsala vice chefsadministratör Eva Malm 2022 01 28

 

Lyssna på samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

 

https://www.jottacloud.com/s/271069e68a8e07b4fae81ea1ad6a41e4496

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu