• Arkiv

Archive for juni, 2022


FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN / FOLKDÖDARMYNDIGHETEN

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, GÅR DENNA MYNDIGHET ATT LITA PÅ, SÄKERSTÄLLER DESSA UPPDRAGET RÄTTSSÄKERT, OPARTISKT, SAKLIGT OCH OBJEKTIVT UNDER LAGARNA OCH GÄLLANDE PRAXIS?

    Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan…. TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected] Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på […]

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE: Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia     […]

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan….

    PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 23     Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 23 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 361   NOTE! Dissemination of material from this […]

Åklagarmyndigheten i Sverige delges skrivelse, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och anställda åklagare är som synes involverade i att BESKYDDA ett enormt KRIMINELLT BEDRÄGERI!

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   Corona […]

Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter

    https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/EKMR-komplett-1-003.pdf

Rättighetsstadgan en rättsakt i Lissabonfördraget

      https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-I-LISSABON-F%C3%96RDRAGET-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf    

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 20

        Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 20 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 360   NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats […]

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 17

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 17 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 359   NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten […]

SVERIGE GRANSKAS Bejerstrand, Nordfors och Bittner om direktdemokrati 2022 06 17

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!       OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia     […]



Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu