• Arkiv

Archive for september, 2022


SVERIGES RIKSDAG beskyddar PCR TEST BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN massutskick 2022-09-23

  ALLA SKA MED     Är Knapptryckarkompaniet i Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera en lagstiftande samling riksdagsledamöter som BESKYDDAR främmande makts enorma ekonomiska intressen före nationen Sveriges Folks & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet? TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE   ALLA SKA MED; PCR TEST BEDRÄGERIET […]

Justitiedepartementet har hittills undanhållit dagboksblad / diarieutskrift som begärdes 2022-09-15

      Justitiedepartementet har hittills undanhållit dagboksblad / diarieutskrift som begärdes 2022-09-15    Samtalet med expeditionschef Jenny Kvarnholt, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman/kvinna inom Justitiedepartementet, om påminnelse av detta idag 2022-09-22 är inspelat.   Du kan lyssna på det inspelade samtalet, ladda ner via denna länk https://www.jottacloud.com/s/2719615075857ef4a4b98ff86507508fdb6     De pdf filer som bifogades mailet […]

Christine Anderson European Parliament : Interview with EU Parliamentarian Christine Anderson and Ulf Bejerstrand 2022-09-21

      Spread throughout your networks   Interview with EU Parliamentarian Christine Anderson and Ulf Bejerstrand 2022-09-21 https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7         You can read more about Christine Anderson, and watch videos, via these links   https://duckduckgo.com/?q=Christine+Anderson+mep+videos&t=chromentp&atb=v314-1&iax=videos&ia=videos   https://duckduckgo.com/?q=Christine+Anderson+mep+&t=chromentp&atb=v314-1&ia=web   You can read more about direct democracy and the founder of KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand […]

Petra Lundh, riksåklagare i Sverige, anmälan av PCR TEST BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2022 09 10

    Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh [email protected] Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm   Växel 010-562 50 00   Registrator [email protected]   Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd […]

Petra Lundh, Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh, notification of PCR TEST FRAUD and CRIME AGAINST HUMANANITY 2022 09 10

    *** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) *** Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh [email protected] The Prosecution Authority of Sweden, Stockholm Head Office Switchboard 010-562 50 00 Registrar [email protected]   This prosecutor’s notification of extremely serious criminal charges shall be duly registered by the Registrar of the Stockholm Prosecution Authority, Stockholm Head […]

Riksåklagare anmälan av 2022 09 10 som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse — massutskick 2022 09 16

    BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE      SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of material […]

Justitiedepartementet delgives, informeras och upplyses om bl.a. riksåklagareanmälan av 2022 09 11 mot SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter 2022 09 15

      BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE      SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of […]

Socialdepartementet delgives, informeras och upplyses om bl.a. riksåklagareanmälan av 2022 09 11 mot SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter 2022 09 15

    BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE      SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of material […]

För kännedom till alla åklagare i Sverige om riksåklagare anmälan mot SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledmöter 2022 09 14

    BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE      SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of material […]

UPPDRAG GRANSKING Sveriges Television delges riksåklagareanmälan av 2022 09 11 mot bl.a. SVERIGES RIKSDAGS alla riksdagsledamöter 2022 09 15

    BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE      SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga     NOTE! Dissemination of material […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu