• Arkiv

talman Andreas Norlén – Bästa talman Andreas Norlén du och dina medlöpare i Sveriges riksdag m.fl. 2022 12 27

 

 

Bästa talman Andreas Norlén du och dina medlöpare i Sveriges riksdag m.fl. ingår i EN GLOBALISTISK VÄRLDSAGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN  2022 12 27

 

 

Bifogad PDF fil till denna delgivning finner du här

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 19

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-19.pdf

 

 

Här nedan DELGIVNINGEN till de delgivna

 

 

 

Bästa talman Andreas Norlén, Sveriges riksdag och era medlöpare ingår i EN VÄRLDSAGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, du/ni förstår mer efter läst dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick med information, upplysning, fakta och bevis. Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna. Frågeställningarna, som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, begäres besvarade mycket skyndsamt, dock senast 2022-12-31.

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten, Bioterrorism, Statsterrorism, Planerat överlagt Mord, Folkmord med mera till dessa ovan omnämnda och härmed delgivna

 

Dr Peter McCullough bekräftar att de ”vaccinerade” smittar de ovaccinerade.

Dr. Peter McCullough confirms that the ”vaccinated” are shedding on the unvaccinated.

https://twitter.com/Healthy4life000/status/1601635722598920197

 

Maskinöversättning, mycket viktig artikel, läs hela, citat

Underskatta inte dessa människor. De är galna, fulla av makt, och de har inte vårt bästa för ögonen.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/bill-gates-patent-gives-him-exclusive-rights-computerize-humans/5802212

 

2022-12-23 maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

SARS-CoV-2 är ett genetiskt framställt BIOVAPEN

”SARS-CoV-2 är ett genetiskt modifierat biovapen, och hela pandemin är en stor global konspiration för att utöva social kontroll”

Det visar sig att varje patent på spikproteinet som gör människor sjuka redan fanns hos US Patent and Trademark Office före 2018.

”Låt ingen säga att COVID-19 är en naturlig produkt. Låt ingen säga att COVID-19-pandemin inte var planerad i förväg.”

LÄS MER. SE VIDEON, SPRID VIDARE

https://citizens.news/678114.html

 

WARNING FLU SHOTS ARE NOW MRNA BIOWEAPONS

https://www.brighteon.com/92d70a69-222a-41c7-82a6-11a3b5cc539f

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/12/27/talman-andreas-norlen-basta-talman-andreas-norlen-du-och-dina-medlopare-i-sveriges-riksdag-m-fl-2022-12-27/

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrifvelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att ha läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-12-27

 

DEL 14 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

FASCISMEN I SVERIGE MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN ÄR ETT NOTORISKT FAKTUM

Den kriminella globala vaccin/läkemedelsindustrin och läkarna/sjuksköterskorna bedriver inom skolmedicinen skadar och dödar verksamhet med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”/ biovapen, notoriskt faktum som uppenbart är erkända sakförhållande, mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn;

 

FRÅGA 1

Var finns lagstödet för denna generella och systematiska skadar och dödar verksamheten i svensk lagstiftning bästa talman Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla politiska partiers partiledare, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter?

Nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, därmed era uppdragsgivare, är berättigade svar på denna fråga senast 29 december 2022,

kommer inget svar är det ett erkänt sakförhållande

 

-       att ni delgivna är delaktiga i PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, PLANERAT FOLKMORD, BIOTERROISM & STATSTERRORISM MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN!

 

FRÅGA 2

Var finns lagstödet för den nya ”spionlagen” / censurlagen? Grundlagsförändring i 2 beslut, före valet 2022 och efter valet 2022, se i den delen svensk grundlag Regeringsformen 1:9 opartiska, sakliga och objektiva och se Regeringsformen 11:14 och 12:10. Alltså vidare gående till Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan, som gäller över svensk grundlag med företräde, där rättighetsbärarna äger rättigheterna och inskränkaren av dessa rättigheter äger bevisbördan vid inskränkning av rättigheterna som rättighetsbärarna äger.

Se också vad som sedan tidigare har delgivits lagstiftaren / Sveriges riksdag och talman Andreas Norlén, alla bevis, utifrån gällande rättsordning, där det uppenbart är så att denna grundlagsförändring strider mot EU-domstolens praxis, Lissabonfördraget, Rättighetsstadgan och därtill strider mot svensk grundlag Regeringsformen.

BEVISBÖRDAN åvilar talman Andreas Norlén, den näst högste i hierarkin, efter kungen, och alla partiledarna i Sveriges riksdag, och alla enskilda riksdagsledamöter, att bevisa var dessa finner i svensk lagstiftning skälen och bevisen för att genom spionlagen eliminera de rättigheter som rättighetsbärarna äger, nämligen nationen Sveriges Folk & Barn

 

Se sedan tidigare i den delen kommunicerat/delgivet till er delgivna och offentligt publicerat

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten med flera 2022 11 25

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/25/talman-andreas-norlen-till-talmannen-andreas-norlen-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-och-darmed-alla-politiska-partierna-i-sveriges-riksdag-socialdepartementet-folkhalsomyndi-7/

 

Du/ni förstår mer efter dagens delgivning från SVERIGE GRANSKAS med fakta, bevis, information och upplysning

 

 

 

 

EN VÄRLDSAGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

TEKNIKEN ÄR ETT BIOLOGISKT VAPEN

Publicerat 2022-12-21

Citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

Tekniken är ett biologiskt vapen, och alla sprutor MÅSTE beslagtas, NU!

Sprutorna är hydrogel lipidnanopartiklar, och det är även det falska ”viruset”.

Man kan inte ”vaccinera” mot en teknik.

Tekniken är ett biologiskt vapen, och alla sprutor MÅSTE beslagtas, NU!

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://twitter.com/Kingston_Truth/status/1605839187978043394

 

 

LÄS OCH SPRID VIDARE, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

Covid-19 en förplanerad global biovapenattack

som använde aerosoliserade nanopartiklar ”vaccin-biovapen”, men porträtterades som en ”viral” pandemi av amerikanska och globala medier

”Invånare i Wuhan och andra städer i Kina, Italien och USA, var offer för en koordinerad biovapenattack med nanopartiklar, en biovapenattack med samma nanopartiklar som finns i alla COVID-19 mRNA-”vacciner”. 

De flesta offer blev infekterade med nanopartiklarna via en direkt aerosolattack, ytöverföring eller kontaminering av mat och dryck.

Amerikanska medborgare borde bli förskräckta när de får veta att EcoHealth Alliance, NIH, DOD och andra avdelningar inom vår amerikanska regering hänvisar till lipidnanopartiklar (nanobärare) som ”vaccin” teknologi som kan leverera toxin, kemiska vapen och/eller vapen för biokrigföring .

När det gäller injektionerna säger sergeant Jason Murphy från US Marines i sitt brev att när offren injiceras med mRNA-nanopartiklar direkt in i sina blodströmmar, förvandlar det dem i själva verket till biovapenlaboratorier som kan avskaffa och infektera andra.

I samband med DARPA-förslaget* är mRNA-koderna en del av mjukvaruprogrammen för spike-protein-lipid-nanopartikelteknologin.

Efter att nanopartiklarna kapar mänskliga celler (adsorberar till), kan nanopartiklarna genetiskt modifiera cellerna med de programmerade mRNA-koderna för att förvandla mänskliga celler till toxiska spikproteinproducerande fabriker.

EcoHealth Alliance hänvisar till Spike-Protein-mRNA-Nanoparticle Bioweapons som ”Bat-Vaccines” i 24 mars 2018 DARPA-förslag

Per EcoHealths pitch till DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), ledde Ralph Baric (som har fått över $100 mm i NIH gain-of-function finansiering genom University of North Carolina, EcoHealth, et al.) EcoHealth-teamet av forskare som skapade vapenförsedda SARS-CoV-2 spikproteiner och införlivade dem i (mRNA) nanopartiklar.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://karenkingston.substack.com/p/what-happened-in-wuhan-75-billion

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

DEN DIGITALA VÄRLDSHJÄRNAN; med Jacob Nordangård och Uffe Bejerstrand 2022 12 19

 

VIDEOINTERVJUN MÅSTE SES & SPRIDAS VIDARE SÅ ATT ALLA FÖRSTÅR VERKLIGHETEN I DEN VERKLIGHET SOM ÄR VERKLIGHETEN I SVERIGE

https://swebbtube.se/w/4UpiKTH2Uxbei8DYp7Lhqv

MÅSTE ses intervjun om verkligheten utifrån fakta och bevis.

Sprid den vidare, du förstår varför detta är enormt viktigt, det handlar om kunskap och kompetens, för mänsklighetens överlevnad utifrån att allt är/var planerat av globalisterna mot mänskligheten

Du kan läsa mera om författaren med mera Jacob Nordangård och dennes bakgrund i undertexten till videointervjun, som

-       avslöjar i denna intervju, och i sin nyutgivna bok DEN DIGITALA VÄRLDSHJÄRNAN, om vad de flesta i Sverige och övriga Världen undanhållits och underlåtits

 

-       att informeras och upplysas om, utifrån fakta och bevis, alltså vad Sveriges regeringar, Sveriges riksdag, talman Andreas Norlén, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare inom SVT/SR och mainstream/företagsmedia m.fl. sammantaget undanhåller och underlåter

 

-       att informera och upplysa deras UPPDRAGSGIVARE skattebetalarna om

 

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk och var med att värna mänskligheten och nationen Sveriges Folks och Barns framtid och överlevnad från detta pågående fullständiga vansinne och FASCISM som strider mot svensk grundlag Regeringsformen med mera

https://swebbtube.se/w/4UpiKTH2Uxbei8DYp7Lhqv

2022-12-25 advokat dr Reiner Fuellmich delger världen om det SUPER KORRUPTA FN.

Alltså mycket viktig intervju för att förstå ännu mer om varför det SUPER KORRUPTA Sveriges riksdag, alla politiska partierna, alla partiledarna, alla riksdagsledamöter, talman Andreas Norlén, Sveriges regering, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, före valet 2022 och efter valet 2022, beskyddar MEGA BRÄGERIERNA;

Alltså Marknadsföringsbedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som inte är vanliga vaccin, som ”vaccinerna” marknadsförts som, ”vaccinerna”/ BIOVAPEN som skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

Alltså som PCR TEST BEDRÄGERIET via WHO PLANERADE PANDEMIN banade vägen för Mega Bedrägeriet med skadar och DÖDAR ”vaccinerna”/biovapen, där de ”vaccinerade” förgiftas med toxiska spikproteinerna och därtill produceras i människokroppen bl.a. en biovapenfabrik.

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Maskinöversättning, citat

Oligarkerna äger FN

 

I denna avslöjande och insiktsfulla intervju beskriver Călin Georgescu, före detta verkställande direktör för FN, hur oligarker, särskilt Klaus Schwab och Världsekonomiskt forum (WEF), har infiltrerat och tagit över FN på global nivå.

Han beskriver FN:s maktstrukturer, dess hemliga manipulation, exploatering och förslavande av människor runt om i världen, och avslöjar den allvarsamma verkligheten för en gång välvillig organisation.

Călin Georgescu berättar historien om sin egen vändpunkt, när han vände ryggen åt oligarkernas destruktiva agenda. Han betonar vikten av att (åter)få kontakt med naturen, oss själva och våra medmänniskor, vilket kommer att leda oss till sann suveränitet, harmoni och det gudomliga.

Må hans kloka ord av uppmuntran och medkänsla vara en inspiration för oss alla.

https://video.icic-net.com/w/anbQMw7WCqKpcVikedsEvM

 

SVENSK TEXTAD/ MASKINÖVERSÄTTNING AV OVANSTÅENDE VIDEO FINNER DU HÄR

https://swebbtube.se/w/otiNeeLYs4xW5eRVmPyedL

https://rumble.com/v22g83o–614-oligarkernaglobalisterna-ger-fn.-svensktextad.html

 

 

Bill Gates globala övertagande är officiellt 2022 12 26

Bifogad PDF fil med hela artikeln finner du här, maskinöversättning till svenska, citat

Bill Gates Global Takeover Is Official

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/12/Bill-Gates-Global-Takeover-Is-Official.pdf

VIDEON KAN DU SE VIA DENNA LÄNK

The Weaponization of the WHO With James Corbett

https://rumble.com/v20s8kq-the-weaponization-of-the-who-with-james-corbett.html

Hela artikeln, maskinöversättning, finner du här nedan, maskinöversättning, citat

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/12/26/bill-gates-globala-overtagande-ar-officiellt-2022-12-26/

 

 

DIREKTA BEVIS

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOTERRORISM / STATS TERRORISM SOM SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Maskinöversättning, citat

Människor dog av mRNA-vaccinskadade hjärtan, ny expertgranskad tysk studie ger direkta bevis

För att vara tydlig är detta inte mRNA-vaccinet som direkt skadar hjärtat – det är värre. mRNA:t injiceras i dina muskelceller, vilket gör cellen till en fabrik som producerar spikproteiner från covid-19.

Som ett resultat av mRNA-immuniseringen genererar din kropp ett immunsvar mot spikproteiner från COVID-19.

Eftersom dina egna muskelceller användes för att göra spikproteinerna från COVID-19 och kan ha dem på cellytan, kan dina nyligen beväpnade immunceller som riktar sig mot spikproteinet börja attackera dina egna friska muskelceller.

Denna nya tyska studie visar fotografiska bevis på att detta händer och har dödat människor.

Bevisen finns i: mRNA-vacciner orsakar myokardit, genom att leda dina egna immunceller att attackera ditt hjärta, vilket kan leda till plötslig död genom ventrikulär takykardi eller flimmer.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/people-died-from-mrna-vaccine-damaged-hearts-new-peer-reviewed-german-study-provides-direct-evidence/5802451

 

Maskinöversättning, citat

Video: Pfizers ”hemliga” rapport om covid-”vaccinerna”. Bortom dråp. Bevisen är överväldigande. ”Vaccinerna” bör omedelbart dras tillbaka över hela världen

https://www.globalresearch.ca/video-pfizers-secret-report-on-the-covid-vaccine-beyond-manslaughter-the-evidence-is-overwhelming-the-vaccine-should-be-immediately-withdrawn-worldwide/5780561

 

 

GALNA GLOBALISTER SOM SVERIGES RIKSDAG & SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR I MASKOPI MED, FÖR ANNARS HADE DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNET MED ”VACCINERNA” / BIOVAPEN VARIT STOPPAT FÖR LÄNGE SEDAN

”Underskatta inte dessa människor. De är galna, fulla av makt, och de har inte vårt bästa för ögonen.

Måste LÄSAS och spridas vidare, maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, läs hela, citat

Bill Gates patent ger honom ”exklusiva rättigheter” att ”datorisera” människor

Ett patent som beviljats ​​Bill Gates gav den självutnämnda världshälso-tsaren ”exklusiva rättigheter” att datorisera mänskliga kroppar och använda dem som lokala trådlösa nätverk.

Klaus Schwabs högra hand, Yuval Noah Harari, säger att det inte råder någon tvekan om att individer inte kommer att ha något som helst att säga till om att vägra denna teknik. Enligt Harari, ”Livets formgivare kommer inte längre att vara gud, WEF kommer att vara formgivare av livets framtid.”

”Gates strategi att köpa WHO [World Health Organization] och köpa kontroll över amerikanska hälsotjänstemän som Tony Fauci & Deborah Birx” innebär att Microsofts grundare nu kan ”diktera global hälsopolicy som påverkar 7 miljarder människor och att kontrollera de mest intima detaljerna av våra liv”,  sa  Kennedy Jr. på sin Instagram sida.

”Under hans ledning genomför WHO globala sociala och medicinska experiment som tillämpar Gates religiösa tro att han kan använda teknik (vacciner och GMO-jordbruk) och hans djupa förståelse för datorer för att göra honom till hela mänsklighetens räddare. Vi är hans marsvin.”

Bill Gates är ett fan av att experimentera på människokroppen, oavsett om hans mänskliga försökspersoner har gett sitt samtycke eller inte, och Klaus Schwab anser att bioteknik är en nyckelkomponent i hans fjärde industriella revolution .

Underskatta inte dessa människor. De är galna, fulla av makt, och de har inte vårt bästa för ögonen.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/bill-gates-patent-gives-him-exclusive-rights-computerize-humans/5802212

 

 

”VACCINERNA”/ BIOVAPEN / BIOTERRORISM/ STATSTERRORISM/ FOLK MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA

Sveriges riksdags alla partiledare, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, talman Andreas Norlén, Sveriges Regerings alla ministrar, inklusive statsministern, före valet 2022 och efter valet 2022, äger bevisbördan

-       att bevisa det motsatta till nationen Sveriges Folk & Barn, särskilt utifrån

 

-       att alla dessa ska åtfölja lag och ska vara enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva.

 

 

2022-12-24 De så kallade ”Vaccinerna” /biovapen och bioterrorism/statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, se videointervjun och sprid vidare, maskinöversättning, citat

FDA godkände brottsligt biovapen som säkert och effektivt ”vaccin” – Karen Kingston

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE

https://rumble.com/v228tus-fda-criminally-approved-bioweapon-as-safe-and-effective-vaccine-karen-kings.html

 

 

2022-12-24 De så kallade ”Vaccinerna” /biovapen och bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, se videointervjun och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Advokat Todd Callender, Dr Lee Vliet och forskare Lisa McGee är med och diskuterar mRNA-biovapnet, hydrogel, influensavaccinet och den lömska planen att förgöra mänskligheten som skapades i Guds avbild.

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v229sv2-the-grinch-bioweapons-and-miracles-merry-christmas.html

 

Maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

All krigföring bygger på bedrägeri. 

Därför, när vi kan attackera, måste vi verka oförmögna; när vi använder våra krafter måste vi verka inaktiva; när vi är nära måste vi få fienden att tro att vi är långt borta; när vi är långt borta måste vi få honom att tro att vi är nära.”

Däremot, eftersom censur beror på och förstärker befintliga maktstrukturer, tenderar censorer särskilt att rikta in sig på dem som försöker ställa makten till svars. Och eftersom den mänskliga civilisationens framsteg i grunden är en oändlig kamp för att hålla makten till svars, är denna censur i sig oförenlig med mänskliga framsteg.

LÄS MER

https://brownstone.org/articles/deep-dive-into-disinformation-censorship/

 

Maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

SARS-CoV-2 var ett konstruerat virus som läckte ut från ett laboratorium som forskade om potentiella biologiska vapen.

Jag tror att de nationella säkerhetsmyndigheterna tog kontroll över Covid-pandemieresponsen, inte bara i USA utan även i många av våra allierade länder (Storbritannien, Australien, Tyskland, Israel och andra), eftersom de visste att SARS-CoV-2 var ett konstruerat virus som läckte ut från ett laboratorium som forskade om potentiella biologiska vapen.

LÄS MER

https://brownstone.org/articles/governments-national-security-arm-led-the-covid-response/

 

 

Maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

ETT BIOLOGISKT VAPEN

De var inte bara från Anthony Fauci utan också från National Security Council och FEMA, som då längtade efter att ta över pandemiplaneringen. Det gjorde de till slut.

Powell fick säkert veta att viruset var mycket värre än en vanlig influensa. Det var ett resultat av en läcka i ett laboratorium i Wuhan i Kina, som delvis finansierades av amerikanska skattebetalare indirekt genom ett bidrag från National Institutes of Health. Men nu har just detta labb släppt ut ett biologiskt vapen. Det innebar att den nationella säkerheten stod på spel.

Vi befinner oss i krig, fick han troligen höra, och det är bäst att han kommer med på tåget. Det ville han inte, men samtidigt är det bättre när man är Fed-ordförande att inte bli anklagad för uppvigling mitt under en stor operation för nationell säkerhet.

Folkhälsotjänstemän gjorde allt för att få apokalyptiska förutsägelser att gå i uppfyllelse. De distribuerade djupt felaktiga PCR-tester och subventionerade sjukhus förutsatt att de förklarar Covid-dödsfall och uppmuntrade felklassificerade människor överallt.

Nationella säkerhetsrådet och FEMA, tillsammans med CDC, siktar på att få Big Tech och de nationella medierna att gå med dem i det heliga korståget mot patogenen

Men det fanns ett problem. Allt eftersom tiden gick blev det allt mer uppenbart att patogenen betedde sig som ett respiratoriskt virus i läroboken. Det var allvarligt hos äldre med samsjuklighet men hade bara en 0.095 % infektionsdödlighet för alla under 70 år.

LÄS MER https://sv.brownstone.org/articles/maybe-the-fed-too-was-trolled/

 

Maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

Det finns bara en slutsats att dra – det handlade aldrig om folkhälsa, och det är det fortfarande inte. Det handlade alltid om kontroll.

Hur skulle vi kunna motstå en påtvingad medicinsk behandling efter att en gång ha gett oss hän åt experimentell genterapi? Hur kan vi kämpa mot programmerbar digital valuta när vi en gång har accepterat kassörskor som endast kan använda kort, och när vi har accepterat idén att endast handla ”nödvändiga varor” och tillåta en polis att rota runt i vår kundvagn?

Hur kommer det sig att våra lagstiftare anser att det är lämpligt att göra den här typen av förändringar? Ingen frågade efter dem.

Varför samarbetar de med icke-valda globalister och gör fördrag som vi inte kommer att få rösta om?

Hur kommer det sig att våra medborgarrättsinstitutioner var så tandlösa? De yttrade inte ens ett gnäll, än mindre ett morrande. Hur kommer det sig att våra yrkesorganisationer och företagarföreningar var tysta?

LÄS MER

https://brownstone.org/articles/it-was-always-about-control/

 

Publicerat 2022-12-24 Se videon och sprid vidare

KAREN KINGSTON & DR. ANA MIHALCEA · COVID-19 ÄR EN TEKNOLOGISK OCH BIOLOGISK VAPENHYBRID

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/bKWXV2A021sT/

 

 

Se videon och sprid vidare

Australisk senator säger att injektionerna/ ”vaccinerna” är ett folkmord

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/embed/vwoy7t/

 

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och läkare/sjuksköterskor bedriver tillsammans generell och systematiskt skadar och dödar verksamhet

med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”, och detta BESKYDDAS av Sveriges riksdags alla partiledare, av alla riksdagsledamöter, talman Andreas Norlén, Sveriges regering, alla ministrar, inklusive statsministern, före valet 2022 och efter valet 2022.

Dessa är delaktiga i planerat BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, BIOTERRORISM/ STATS TERRORISM med mera, för i svensk lagstiftning finns inget stöd alls för

-       att med skattemedel bedriva planerad skadar och dödar verksamhet med sk ”mediciner” eller sk ”vacciner”

 

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta åvilar de ovan omnämnda som alla är DELAKTIGA i bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET och MEGA MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”/biovapen.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som i SVERIGE marknadsförts som vanliga vaccin, ETT MEGABEDRÄGERI finansierat av och med skattemedel, skattemedel som ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna, vilket detta MEGABEDRÄGERI sannerligen inte uppfyller.

Alltså ett MEDICINSKT EXPERIMENT med genterapi läkemedel(”vaccinerna”) som är toxiska/ giftiga spikproteiner, som i människokroppen är/blir biovapen fabriker som ingen vet hur dessa ska stoppas och därtill passerar dessa toxiska/giftiga spikproteiner hjärnblod barriären.

 

 

INGEN NÅD/ NO MERCY; FÖR DE DELAKTIGA I PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, BIOTERRORISM, STATSTERRORISM MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

2022-12-23 maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

”Detta är det giftigaste ”vaccinet” enligt CDC-data som vi någonsin sett inom klinisk medicin,”

sa McCullough under en nyligen intervju med Malhotra för EpochTV:s ”American Thought Leaders”-program.

”Dessa ”vacciner” har haft en oerhört negativ inverkan på samhället, på hälsan, och naturligtvis har allt som har pågått med det även urholkat förtroendet för medicin,” sa han.

”Det som var mest brottsligt är att berätta för människor som hade naturlig immunitet att ta ”vaccinet.””

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://citizens.news/684669.html

 

 

2022-12-23 maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

Efter upptäckten att uppemot 30 procent av alla dödsfall som han och hans team har utvärderat är kopplade till ”vaccinering” mot covid,

kräver Wolfgang Kubicki, vice talman i den tyska förbundsdagen, en fullständig obduktion av alla avlidna som dog kort efter att ha fått en spruta.

 

Att undersöka en ”koppling mellan ”vaccinerna”, hjärtmuskelinflammation och död är absolut nödvändig”, sa politikern från det fria demokratiska partiet (FDP).

I ett tal refererade Kubicki till en nyligen publicerad studie av Peter Schirmacher, chefspatolog vid Heidelbergs universitetsklinik. Den studien, som nämndes tidigare, fann att minst 30 procent av alla dödsfall nu inträffar inte långt efter att den avlidne blivit ”vaccinerad” för covid.

Att inte göra detta är att fortsätta att utsätta folkhälsan på spel med experimentella kemiska och biologiska läkemedel.

I kommentarerna skrev flera läsare att detta är mer än bara ett ”problem” – det är folkmord .

”Varenda brottsling som är involverad i att släppa lös dessa dödliga gifter måste hänga”, skrev en av dem.

Läs mer och sprid vidare

https://citizens.news/685357.html

 

 

2022-12-23 maskinöversättning, citerar delar ur artikel, läs hela, citat

SARS-CoV-2 är ett genetiskt framställt BIOVAPEN

”SARS-CoV-2 är ett genetiskt modifierat biovapen, och hela pandemin är en stor global konspiration för att utöva social kontroll”

Det visar sig att varje patent på spikproteinet som gör människor sjuka redan fanns hos US Patent and Trademark Office före 2018.

”Låt ingen säga att COVID-19 är en naturlig produkt. Låt ingen säga att COVID-19-pandemin inte var planerad i förväg.”

LÄS MER. SE VIDEON, SPRID VIDARE

https://citizens.news/678114.html

 

 

 

2022-12-26 läs hela artikeln, citerar delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

PfizerGate: Den tragiska sanningen bakom COVID-”vaccinerna”: 50 000 britter har dött plötsligt på 8 månader på grund av ”vaccinering” som orsakat en 5-månaders nedräkning till döden.

När dödssiffran stiger har en mörk skugga kastats över Storbritannien.

Officiella data avslöjar att sedan april 2022 har 407 910 dödsfall inträffat, med 47 379 överskjutande dödsfall jämfört med femårsgenomsnittet 2015–2019.

I takt med att utredningen fördjupas har det blivit allt tydligare att Covid-19-”vaccinerna” är den mest sannolika orsaken till den oöverträffade förlusten av människoliv i Storbritannien.

Bevisen är fördömande, med en häpnadsväckande korrelation mellan utbyggnaden av ”vaccinerna” och ökningen av antalet dödsfall.

Vi fick höra att ”vaccinerna” skulle ge hopp och helande mitt i en påstådd global pandemi. Men nu verkar det som att de istället har medfört ännu mer förödelse och smärta.

Bevisen är tydliga och obestridliga: ”vaccinerna” har varit och dödar fortfarande människor, med de dödliga konsekvenserna som är fullt realiserade cirka fem månader efter varje ”vaccination”.

Detta är en tragedi av episka proportioner

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/26/pfizergate-50k-brits-died-suddenly-covid-vaccination/

 

 

En WHO agenda/ globalist agenda som är emot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn är avslöjad!

En världsagenda mot mänskligheten!

Kom särskilt ihåg att allt var/är PLANERAT, se denna avslöjande video utifrån fakta och bevis

PLANEN

Allt var planerat, se videon och läs mera

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte

AGENDA FÖR VÄRLDSTYRANNI


World Economic Forum och deras globalistiska partners etablerar ett världsomspännande tyranni, som gradvis tar bort alla rättigheter, friheter och ägodelar från mänskligheten. De hävdar att detta kommer att förbättra världens tillstånd.

Det kallas den stora återställningen, Agenda 2030, Agenda 21, Build Back Better, New World Order, etc. Vårt uppdrag är att informera dig, så att du kan försvara ditt liv.

Under pandemier blir WHO en effektiv envärldsregering som åsidosätter konstitutionerna och lagarna för alla nationer i världen. Planen är glasklar. Se videon nu!

SE VIDEON OCH LÄS MERA, SPRID VIDARE

https://stopworldcontrol.com/proof/

Du kan läsa ännu mera utifrån fakta och bevis, information och upplysning här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/12/18/talman-andreas-norlen-var-finns-lagstodet-for-den-skadar-och-dodar-verksamhet-som-sveriges-riksdag-m-fl-beskyddar/

 

NOTERAS SÄRSKILT

Denna agenda ska du inte få veta om, efter den 31 december 2022 ska detta inte kunna spridas i Sverige, tack vare den nya spionlagen/censurlagen och grundlagsförändringen som LAGSTIFTAREN Sveriges riksdag röstat igenom, i 2 beslut, ett före valet 2022 och ett efter valet 2022, trots

-       att dessa ska vara enligt grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna.  Alltså vilket lagstiftaren Sverige riksdag bevisligen inte är, således grundlagsbrott utifrån grundlagen Regeringsformen, bl.a. då Regeringsformen 1:9.

 

 

FASCISMEN I SVERIGE RÅDER FULLT UT TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OCH STÄLLT BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL AV TALMAN ANDREAS NORLÉN & DENNES MEDLÖPARE

Alltså grundlagsförändringarna som SVERIGES RIKSDAG röstat igenom har inte legalitet/laglighet utifrån svensk grundlag Regeringsformen, dvs. är grundlagsbrott, presterade och levererade av Sveriges regering, Sveriges riksdag(lagstiftaren) och talman Andreas Norlén, som är den näst högste i hierarkin efter kungen i Sverige, och detta sker således i DUBBEL BEMÄRKELSE, dels före valet 2022 och dels efter valet 2022.

Alltså Sveriges riksdag värnar om GLOBALITSTERNAS INTRESSEN, tvärtemot deras uppdrag för deras uppdragsgivare nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna.

 

2022-12-23 maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, citat

Lögnerna, myterna och miljarder dollar som används för att ta bort våra rättigheter och friheter genom WHO:s pandemifördrag

Under de senaste veckorna har Dr Meryl Nass lyft fram den globala hälsopolitiken i WHO:s föreslagna pandemiavtal. Nedan är en sammanställning av några av de artiklar som hon har publicerat på sin Substack-sida som beskriver ämnen från konsten att berätta riktigt stora lögner till hur man lämnar Världshälsoorganisationen (”WHO”).

Så här lämnar vi WHO

Nu förstår vi exakt vart WHO var på väg med sina IHR-ändringar och förslag till fördrag/överenskommelse/instrument.

Kortfattat är målet att eliminera mänskliga rättigheter och friheter, skapa ett sätt att hantera alla resurser i världen när en pandemi förklaras – under rubriken ”One Health” – och göra dokumentet bindande, för att få lagens effekt, i alla länder som är parter i WHO.

Dr. Nass artikel är specifikt i samband med USA, men för de i andra länder är det värt att läsa hennes förslag och sedan se hur de kan modifieras för att gälla lokala omständigheter.

Läs hela artikeln HÄR .

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://expose-news.com/2022/12/23/lies-myths-billions-dollars-pandemic-treaty/

 

I Sverige beskyddar alla politiska partierna och deras partiledare i Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, Sveriges regering, alla ministrarna inkl. statsministern, den kriminella maffian alltså den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och deras skadar och dödar verksamhet tillsammans med läkare/sjuksköterskor med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”.

Och därtill beskyddas det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET OCH SKADAR/DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN / BIOTERRORISM /STATSTERRORISM mot nationen Sveriges Folk & Barn, för annars hade detta pågående fullständiga vansinne varit stoppat för länge sedan.

 

 

I USA händer det grejer, nu i fokus FLORIDA, maskinöversättning, 2022-12-22, citat

Floridas högsta domstol beviljade guvernör Ron DeSantis begäran om att tillsätta en storjury för att utreda tillverkare av mRNA-vaccin.

Guvernör Ron DeSantis om planen att utreda eventuella oegentligheter i samband med mRNA COVID-19-”vaccin”:

”Det är olagligt att vilseleda och ge felaktiga uppgifter, särskilt när man talar om ett läkemedels effektivitet.”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://flvoicenews.com/desantis-grand-jury-impaneled-to-investigate-mrna-vaccine-manufacturers/

 

 

Att följa pengarna är ett klokare råd än att följa vetenskapen.

 

FAKTA & BEVIS OM FACISMEN I SVERIGE OCH BIOVAPEN KRIGET MED ”VACCINERNA” MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

2022-12-22 citerar mycket viktiga delar ur artikel, läs hela, sprid vidare om FASCISMEN i Sverige, citat

Svenskar uppmanas ta två covidsprutor – per år

Folkhälsomyndighetens uppdaterar sina rekommendationer om det så kallade covidvaccinet. 80-åringar och boende på Säbo uppmanas ta två ”påfyllnadsdoser” – per år, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Rekommendationen gäller från och med den 1 mars nästa år.

Samtidigt visar myndighetens egna data att ”vaccinerade” fortsätter utgöra en extremt kraftig majoritet av alla de som drabbas av eller dör med covid.

Förra veckan, vecka 50, registrerades 12.801 nya covidfall i Sverige, varav 1.097 var ovaccinerade och 11.704 var vaccinerade. Drygt 91 procent av de smittade var alltså ”vaccinerade”.

Samma vecka registrerades 3.024 fall på Säbo och hemtjänst, varav 137 var ovaccinerade och 2.887 var ”vaccinerade”. Drygt 95 procent var alltså ”vaccinerade”.

Under vecka 50 registrerades 39 nya fall inom intensivvården, varav 5 var ovaccinerade och 34 var ”vaccinerade”. Drygt 87 procent var alltså ”vaccinerade”.

https://nyheter.swebbtv.se/svenskar-uppmanas-ta-tva-covidsprutor-per-ar/

 

 

 

INGEN NÅD / NO MERCY

”ÖGA FÖR ÖGA TAND FÖR TAND”

PLANERAT FOLKMORD, PLANERAT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA

Utifrån Nürnberg kodexen med mera

Den avgörande frågan bästa talman Andreas Norlén och alla er andra delgivna är;

Ska det införas dödsstraff för de som varit/är involverade i PCR TEST BEDRÄGERIET och MEGA BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn generellt och systematiskt, alltså politikerna, tjänstemän/kvinnor, läkarna/sjuksköterskorna, journalisterna med flera som varit och är delaktiga i

 

-       att beskydda PCR TEST BEDRÄGERIET och dödar och skadar ”vaccinerna”/ biovapenkriget/ bioterrorismen och statsterrorismen mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

DET STÖRSTA MEGA BEDRÄGERIET I VÄRLDSHISTORIEN DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN & DÄRMED BIOTERRORISM & STATSTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

2022-12-21 maskinöversättning, citat

MRNA-vacciner ökar risken att insjukna i covid-19; Varje boostershot ökar risken ännu mer i studien av 51 000 Cleveland Clinic-arbetare

En häpnadsväckande pre-print studie av Cleveland Clinic publicerad i måndags på medRxiv visar att MRNA-vaccin ökar risken för att insjukna i covid-19 och att varje MRNA-vaccinförstärkare ökar risken för covid-19, medan de som inte har fått något MRNA-vaccin har den lägsta risken att drabbas av covid-19.

Även om den ökade risken var relativt minimal, är resultatet det motsatta av hur ”vaccinerna” har sålts och fått mandat av statliga myndigheter. Den högsta risken var för dem som fick fler än tre ”vacciner”.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.thegatewaypundit.com/2022/12/unexpected-mrna-vaccines-increase-risk-contracting-covid-19-booster-shot-raises-risk-even-study-51000-cleveland-clinic-workers/

 

2022-12-23 maskinöversättning, citat

Utrullningen av 5G: EMF-strålning, förödande hälsoeffekter, sociala och ekonomiska konsekvenser. Brott mot mänskligheten

Den amerikanska allmänheten förvirras med uppenbara falskheter för att anamma 5G som en nödvändig och innovativ teknik som kommer att gynna och förbättra våra liv. Men den verkliga sanningen är raka motsatsen.

(min kommentar; Precis som med skadar och dödar ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten)

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/5g-crimes-against-humanity/5767555

 

 

DEN KRIMINELLA MAFFIAN WHO;

SOM ÄR DELAKTIGA I PLANERADE BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN

 

2022-12-22 MYTOMANERNA / GLOBALIST MAFFIAN, som äger grund ansvaret för MEGA BEDRÄGERIERNA med b.la. PCR TEST BEDRÄGERIET och DÖDAR ”vaccinerna”, som banades väg för bl.a. genom PCR TEST BEDRÄGERIET, är i farten igen, maskinöversättning, läs hela artikeln, citerar delar ur artikeln, citat

WHO förklarar krig mot ovaccinerade människor och liknar dem vid mördare genom att kalla dem ”en stor dödande kraft globalt”.

Även om dessa uttalanden är korkade, gick Hotez verkligen över gränsen när han kategoriserade de ovaccinerade som ”en stor dödande kraft globalt sett”. Hotez menar med andra ord att om man lever som ovaccinerad är man ansvarig för andras död, som oftast är ”vaccinerade” personer.

Om ”vaccinerna” verkligen fungerar som Hotez och andra påstår att de gör, skulle de ovaccinerade vara ett hot mot ingen annan än sig själva. Det faktum att ”vaccinerade” människor dör när ovaccinerade människor inte dör visar bara att den rådande ”vaccinations”dogmen är vidskeplig pseudovetenskap.

Att WHO skulle stödja denna typ av tänkande är oroande men inte alls förvånande. När allt kommer omkring var FN-organet misstänkt inblandat i forskning om biologiska vapen precis innan covid släpps lös. Var detta bara ett sammanträffande? Förmodligen inte.

”Jag är förbryllad över hur människor som Hotez kan låtsas att mRNA-vaxxen är nyttiga, när bevisen för deras giftiga egenskaper finns rakt framför ögonen på alla”, skrev en kommentator, förbryllad över att människor som Hotez faktiskt existerar och öppnar sina munnar utan att vara medvetna om sin uppenbara dumhet.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE OM DEN KRIMINELLA MAFFIAN WHO

https://citizens.news/684809.html

 

 

ALL COVID- ”VACCINATION” MÅSTE UPPHÖRA OMEDELBART

2022-12-22 LÄS HELA ARTIKELN, FAKTA & BEVIS

Maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, citat

Tyskland släpper definitiva uppgifter som bevisar att dödsfall från ”covid” ökade EFTER att ”vaccinerna” släpptes lös

All covid-”vaccination” måste upphöra omedelbart

https://citizens.news/685294.html

 

2022-12-22 Maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, citat

VARNING

Experimentellt mRNA kan nu finnas i influensa ”vaccinationer”

Den internationella advokaten Todd Callender varnade allmänheten för att det experimentella messenger RNA (mRNA) nu kan finnas i säsongsinfluensa ”vaccinerna”.

Callender: mRNA-”vaccinerna”, 5G och EMP är tre dödliga vektorer för folkmord.

”Det är ett vapensystem i sig självt på 60 gigahertz (GHz), vilket är en 5G-signal.

Den separerar syre från kväve. Huawei 5G är en 60 GHz-enhet som vi upptäckte vid många räddningsinsatser på sjukhus att alla respiratorer fungerade på”, förklarade Callender.

”Min grundläggande uppfattning är att frekvenserna åtminstone förstör de hydrofila bindningarna som håller alla våra celler och allt vatten i kroppen och skapar ett ozonplasma. Så vi tror att vi får bakteriell lunginflammation, när det i själva verket kan vara så enkelt som elektroniska strålar och den sjuka delen om 5G.”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/685337.html

 

 

Publicerat 2022-12-16 MÅSTE SES videointervju, sprid vidare, maskinöversättning, citat

WHO har skrivit en borttagning av mänsklig värdighet, rättigheter och frihet – James Roguski

WHO har skrivit ett BORTTAGANDE av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter under sina hemliga möten för att förhandla om ändringar av de internationella hälsoföreskrifterna, som varje medlemsland är lagligt bunden av.

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v2103qw-uncensored-red-alert-who-has-written-a-removal-of-human-dignity-rights-and-.html

 

 

2022-12-20 Mycket viktig artikel, läs och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Fascismen är produkten av kapitalismen i kris

Nyheten om G20 små Hitlers beslutsamhet att påtvinga biomedicinsk fascism med en Show-Your-Papers-regim är en besvikelse men inte överraskande.

Deras beslutsamhet att vidta åtgärder som strider mot detta medicinska misslyckande verkar på ytan bisarrt. Att konfrontera denna uppenbara motsägelse hjälper oss att förstå orsakerna till den och därför den större bilden som utvecklas.

Den globala omfattningen av de massmedicinska experiment som mänskligheten utsattes för skulle ha fått Josef Mengeles käke att falla av avund.

Strävan att trycka en nål i armen på varje levande människa på planeten är en katastrof som saknar motstycke i modern medicinsk historia. 

G20-ledarna lider inte av denna illusion men det hjälper verkligen till att främja deras kriminella projekt. De svarar på katastrofala misslyckanden som om det vore framgång eftersom det är så systemet belönar dem och för att de har stöd av sina chefer.

 

Kapitalismen – ett globalt organiserat brottssyndikat – är i kris.

 

Fascismen är produkten av kapitalismen i kris.

Vart leder 2000 -talets fascism oss?

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/20/fascism-is-the-product-of-capitalism-in-crisis/

 

 

YTTERLIGARE MERA I DEN GLOBALISTISKA DEPOPULATIONS AGENDAN MED DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

2022-12-27

Pfizers injektionerna; biovapen och bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & barn, är inte säkra och visades aldrig vara det

En whistleblower som arbetade med Pfizers fas 3-studie har också kommit fram med bevis som visar att data var förfalskade…..

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

Läs PDF filen/artikeln, som är maskinöversatt till svenska, ladda ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271796fcc06f90c4d229ee10719d5e1c59f

Källa till artikeln är

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/12/27/pfizer-vaccine.aspx?

 

 

MEDICINSKT VÄRDELÖSA COVID TESTNING/ KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET SOM BANADE VÄGEN FÖR ATT DRIVA FRAM ”VACCIN” FOLKMORD

Detta fullständiga vansinne med det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIT tillåts pågå av Sveriges riksdags alla politiska partierna, Sveriges regering, talman Andreas Norlén och deras medlöpare, som kriminellt beskyddar ett MEGA BEDRÄGERI mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, världskänt sedan mycket länge, publicerat 2021-08-01, maskinöversättning, citat

Bedrägliga PCR-tester används för att driva fram ”VACCIN” FOLKMORD

Allt detta bevisar att den berättelse om en planemisk sjukdom som spreds under de senaste ett och ett halvt åren är påhittad och falsk. Vad människor verkligen testar ”positivt” för förblir okänt, eller är bara vanlig influensa, eftersom testerna i sig är falska.

Om fler människor helt enkelt skulle ta en närmare titt på fakta kanske vi skulle kunna sätta stopp för regeringens vaccin-folkmordsagenda , som syftar till att tvångs ”vaccinera” alla mot deras vilja under täckmantel av en ”nödsituation” för folkhälsan.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/540297.html

 

 

2022-12-26 maskinöversättning, citerar delar ur MYCKET VIKTIG artikel om PCR TEST BEDRÄGERIET, citat

Covid-”testning” måste STOPPAS, säger den inflytelserika panelen för infektionssjukdomar

Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) reviderade nyligen sina riktlinjer för att uppmana sjukhus att sluta testa alla nya intagningar för covid.

Kostnaden är inte bara hög för både patienter och vårdgivare, metoden är medicinskt värdelös på grund av att de helt enkelt inte fungerar. (Relaterat: Till och med FDA medger att covid-tester är meningslöst eftersom covid aldrig ens har isolerats.)

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/685786.html

 

 

PORTUGAL/LISSABON DOMARNA FASTSTÄLLDE PCR TEST BEDRÄGERIET I 2 FASTSTÄLLANDE DOMAR VILKET SVERIGES REGERING OCH SVERIGES RIKSDAG, TALMAN ANDREAS NORLÉN

och deras medlöpare i detta mega bedrägeri, före valet 2022 och efter valet 2022, är mycket välinformerade och upplysta utifrån fakta & bevis från SVERIGE GRANSKAS, som är i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet. Ändå fortsätter dessa omnämnda och delgivna fakta och bevis att BESKYDDA DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Därtill världskänt sedan tidigare, se denna artikel av 2021-08-01, maskinöversättning, citat

FDA-dokument medger att ”covid” PCR-test utvecklades utan isolerade covid-prover för testkalibrering, vilket effektivt medger att det testar något annat

I FDA-dokumentet sägs det tydligt att vanligt genetiskt material för säsongsinfluensa användes som testmarkör i PCR-testsatserna eftersom myndigheterna visste att många människor skulle testa ”positiva” för det, vilket gjorde det möjligt för dem att använda dessa resultat för att skapa ”covid”-berättelsen.

 

Bedrägliga PCR-tester används för att driva fram ”VACCIN” FOLKMORD

Allt detta bevisar att den berättelse om en planemisk sjukdom som spreds under de senaste ett och ett halvt åren är påhittad och falsk. Vad människor verkligen testar ”positivt” för förblir okänt, eller är bara vanlig influensa, eftersom testerna i sig är falska.

Om fler människor helt enkelt skulle ta en närmare titt på fakta kanske vi skulle kunna sätta stopp för regeringens vaccin-folkmordsagenda , som syftar till att tvångs ”vaccinera” alla mot deras vilja under täckmantel av en ”nödsituation” för folkhälsan.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/540297.html

 

 

2022-12-24 maskinöversättning, citat

Vaxicarditis, Vaccidents och Vaccimentia kommer alla att ÖKA tack vare Wuhan spike protein ”boosters” och giftiga säsongsinfluensa shots.

Covid-”vaccinernas” mRNA ger instruktioner till mänskliga celler att skapa miljontals, om inte miljarder, mikroskopiska spikproteiner eller ”prioner”, som forskarna nu har insett har förmågan att attrahera tungmetaller och koagulera eller koagulera i kärlsystemet.

De flesta människor tänker på blodproppar när de hör ordet ”propp”, men rättsläkare och balsamerar hittar märkliga, vita, gummiaktiga proppar i Covid-”vaccinerade” kroppar, och dessa fibrösa proppar är lika dödliga, om inte mer dödliga, än blodproppar.

Dessa ”vaccin” inducerade blodproppar orsakar massiv inflammation i kroppen, samlas i renande organ, invaderar äggstockar och sprider sig till och med till hjärtat och hjärnan.

Vad händer när några miljarder fårskallar börjar få Covid boosters laddade med fler spikproteiner, och influensa-”influensa”-sprutor, varav vissa innehåller kvicksilver (anges som thimerosal på flerdosspruta)?

Hjärtattacker, stroke, kramper och demens kan inte alla skyllas på ”Sudden Adult Death Syndrome” för alltid, eftersom sanningen håller på att ”koagulera” och visa sitt fula huvud.

Nästan alla kroniska hälsoproblem som någon lider verkar förvärras av spikeproteininvasionen som kommer från oupphörliga prioner som skapas av mRNA-”vaccinationerna”.

Människor som redan har vissa cancerformer, såsom T-cellslymfom, upplever ” turbocancer ” där tumörer plötsligt växer i exponentiell hastighet.

Även människor som är helt friska (som militära medlemmar och professionella idrottare ) lider plötsligt av myokardit, perikardit, oregelbundna hjärtslag och hjärtinfarkter.

Hur många människor kommer att dö, eller få hjärtinfarkt, eller stroke eller kramper snart av dessa, och kommer fallen att öka snabbt i vinter när alla dessa vax-galna människor får boosters och giftiga influensasprutor ?

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://citizens.news/685674.html

 

 

 

2022-12-19 maskinöversättning, citat

Tyska försäkringsdata visar att 88 full ”vaccinerade” personer dör plötsligt och oväntat varje dag

”Vaccinerna” har inte bara misslyckats med att rädda människors liv från infektion, utan det är nu uppenbart att befolkningen lever genom en modern ”vaccin’’ förintelse. 

Uppgifterna släpptes vid en presskonferens och liveströmmade den 12 december 2020.

Tyska försäkringsdata pekar på en vaccinförintelse

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/684336.html

 

 

2022-12-20 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, citat

När refrängen ”Covid-vacciner är osäkra” växer, hotar WHO ”anti-vaccinaktivister” och kallar ovaccinerade en ”stor dödande kraft”

I onsdags kallade Världshälsoorganisationen (WHO) ovaccinerade människor som en ”stor dödande kraft globalt”. 

WHO marknadsför en ny video som riktar sig mot ”anti-vaccinaktivism” genom att skälla på dem som väljer att inte vaccinera sig för att de stöder ”vetenskapsfientliga aggressioner”.

”Skadorna från dessa injektioner är den värsta katastrofen i medicinens historia och allt detta täcks av den fascistiska läkemedelsstaten, dess lakejer och en kultur byggd kring iatrogenmord.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/20/who-threatens-anti-vaccine-activists/

 

 

Farorna med 5G, EMF OCH WIFI 

Se videon

https://www.youtube.com/watch?v=0VRpk6DPjmY

 

Läs artikeln av 2022-12-27, maskinöversättning, citat

5G är ett recept för biologisk katastrof

En biologisk konsekvens är arytmi (oregelbunden hjärtrytm). Andra potentiella konsekvenser inkluderar autism och Alzheimers.

Hjärt- och neurologiska problem toppar listan eftersom ditt hjärta och hjärna har den största tätheten av VGCC. Mäns testiklar har också en mycket hög täthet av VGCC och vi har faktiskt bevis som visar att EMF ökar mäns risk för infertilitet .

Allt pekar på att dessa frekvenser är ett recept för biologiska katastrofer, och mellan skyhöga autism, Alzheimers och infertilitet, hur kan ett samhälle upprätthållas? Det kan det inte. Det kommer att släckas.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

Läs artikeln, ladda ner den via denna länk, maskinöversättning till svenska

https://www.jottacloud.com/s/271520b2efa34584aa2a6214a588b2cc2be

 

Källa till artikeln är

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/12/27/5g-health-hazards.aspx?

 

 

Maskinöversättning, citat

WEF Transhumanists kommer att misslyckas med att hacka människor på grund av komplexiteten i den mänskliga naturen, såsom fri vilja

Transhumanister tror att ”människor är hackbara djur”, därför är demokrati omöjligt och vi måste bli hackade för vårt eget bästa. Men deras okunnighet är deras akilleshäl och de kommer säkert att misslyckas.

World Economic Forum (“WEF”) transhumanistiska rörelse är mer eller mindre öppna med det faktum att de vill byta in våra självstyrda och representativa demokratier mot AI-hanterade övervakningssystem som kommer att ransonera resurser och hålla koll på individuella prestationer.

Och från de olika reklamfilmerna och talen som WEF har gjort kan vi ta reda på att ett Internet of Things och Internet of Bodies är tänkt att ersätta funktionerna i gemenskap och sociala och politiska strukturer.

Men i uppsatsen nedan hävdar VN Alexander att WEF-medlemmar har förenklade åsikter om inte bara den mänskliga naturen utan också om ekosystem och samhällen.

En av de komplexiteter som WEF-medlemmar har misslyckats med att förstå är den fria viljan. Yuval Noah Harari, till exempel, verkar tro att den fria viljan bara är ett resultat av det som har matats in i ”maskinen” – maskinen är vi.

Det finns inget i maskinen för att omvandla det som matas in. Istället finns det en algoritm i maskinen som kan dekrypteras och omprogrammeras – som kan hackas. Hur fel de har.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/12/23/wef-will-fail-to-hack-humans-coz-free-will/

 

 

 

Se SVERIGE GRANSKAS intervjun med Jacob Nordangård och Uffe Bejerstrand 2022 12 19

och sprid den vidare, du finner i undertexten var du beställer boken DEN DIGITALA VÄRLSDHJÄRNAN av Jacob Nordangård

https://swebbtube.se/w/4UpiKTH2Uxbei8DYp7Lhqv

 

 

DEN DIGITALA VÄRLDSHJÄRNAN

I Jacob Nordangårds bok DEN DIGITALA VÄRLDSHJÄRNAN, utgiven december 2022, som alla bör läsa för att förstå den verklighet som planeras av globalisterna för mänsklighet, och är PLANERAD sedan länge av globalisterna, som har målet att säkerställa fullständig kontroll via en världsregering, kan du bl.a. läsa om följande, citat

12. Var förberedd – sammanfattning

När en kris utropas av det nya Säkerhetsrådet för de globala allmänningarna kommer en Emergency Platform (nödlägesplattform) automatiskt att aktivera och sammankalla redan förberedda aktörer(FN-organ, WEF-anknutna storföretag, miljardärsfinansierade NGOs och lokala myndigheter) inom det aktuella området för att hantera globala problem såsom pandemier, klimatkatastrofer och ekonomiska chocker. Åtgärder kan komma att innefatta ännu mer välkoordinerade globala nedstängningar, massvaccinationsprogram, undantagstillstånd, ransoneringar och censur.

Slut citat. Källa till citerat är sidan 169

Citerar lösryckta delar ur sidan 171, citat

Slutsats

Den digitala världshjärnan

Detta är ett nödläge, men inte för planeten utan för mänskligheten. Medicinen som ordineras för att skenbart läka planeten ser ut att ge ytterst allvarliga bieffekter som kan åsamka mänskligheten stor skada om vi inte omedelbart sätter stopp för detta.

En global uppförandekod ska tillse att konsensus råder om de centrala vetenskapliga fakta som fastställts av FNs vetenskapliga råd……

…ett globalt kollektivt underrättelseorgan, kallat Futures Lab….

…där beteenden kan analyseras och risker upptäckas på ett tidigt stadium med hjälp av Artificiell Intelligens.

Slut citat

 

Citerar delar ur sidan 173, citat

I slutändan är det alltså möjligt att beskriva Wells´s World Brain på detta sätt. Den utgör det senaste och bästa uttrycket för socio-biologisk evolution. Det är tänkt att vara det organ som på samma gång kommer att formas av, och ansvara för, den slutliga framgången för denna ’öppna konspiration’ med vars hjälp vetenskapsmän och andra kommer att skapa en ny världsordning.

Som en grundläggande aspekt av denna nya världsordning kommer den tillhandahålla den information som är nödvändig för att undertrycka oliktänkande och mångfald. Den kommer att stå under kontroll av en antiindividualistisk, antidemokratisk administrativ och vetenskaplig elit, den Kompetenta Mottagaren och den grandiost namngivna Samuraj-orden.

Dessa ’tjänstemän’ kommer att utföra sina uppgifter och upprätthålla sin repressiva regimer administrativt baserat på kunskap som härrör ur en enorm databas i vilken finns information och alla aspekter av livet för de medborgare de ansvarar för.

De ska hantera bredare socio-biologiska frågor som rör människosläktets omedelbara välfärd och evolutionära utveckling, inklusive att rensa bort olämpliga individer för internering eller avrättning.

Slut citat.

Citerar delar ur sidan 175, citat

Nu återstår bara FNs Summit for the Future i september 2024, med WHOs uppdaterade globala hälsolag(som fortfarande är ute på remiss) som vapen, så är den globala digitala totalitära teknokratin ett faktum.

Slut citat.

Citerar delar ur sidan 176, citat

Vi har dock fortfarande ett litet tidsfönster kvar att motverka denna agenda genom att sprida medvetenhet om dess öppet deklarerade planer och sluta samarbeta med alla dess små delar och steg.

Slut citat

 

REKOMENDERAS

KÖP BOKEN DEN DIGITALA VÄRLDSHJÄRNAN OCH LÄS DEN, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://pharosmedia.se/shop

 

 

 

Publicerat 2022-12-24 Se och läs mer, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

En världsregering tar form: ”Mycket obehagligt”

Globalisterna har kommit långt i sina planer att forma en världsregering.

”Kriserna” som nu utspelar sig är inte ren slump. Det finns en större agenda i bakgrunden att stöpa om samhället. Dessa idéer har funnits under lång tid. Men kommer de lyckas?

Längst fram i omvälvningen finns bland andra den ”genomkorrumperade kommuniststat som USA blivit”, förklarar Magnus Stenlund i ett nytt program. Därför var det viktigt att Donald Trump försvann från den politiska makten.

– Vi har ju varnat för det här i ett antal år nu och det sorgliga är att det går ungefär den väg som vi har diskuterat, säger Swebbtvs vd Mikael Willgert om samhällsutvecklingen.

Den världsregering som för några år sedan framstod som en tokig konspirationsteori, håller på att ta form – och den är rätt långt skriden.

Nationer har mindre och mindre makt, medan EU, FN, World Economic Forum och andra globalistiska organisationer får allt större makt.

Se videon och läs mer

https://nyheter.swebbtv.se/en-varldsregering-tar-form-globalisterna-totalt-hansynslosa-mycket-obehagligt/

 

 

 

HISTORIK OM DEN GLOBALA MEDICINSKA BIOTERRORISMEN & DET MEDICINSKA TYRANNIET

Maskinöversättning, citerar ur artikel, läs hela och sprid vidare, citat

DET GLOBALA MEDICINSKA TYRANNIET BAKOM COVID19 OCH DEN EUGENISKA AGENDAN FÖR WORLD ECONOMIC FORUM GREAT RESET

För över hundra år sedan började världens rikaste man, oljebaronen John D. Rockefeller, och hans rådgivarkrets att helt omorganisera hur medicinen utövades i USA och resten av världen.

Rockefellerinstitutet och personer som Simon Flexner spelade en roll som bokstavligen övervakade uppfinnandet av ett kolossalt medicinskt bedrägeri som handlade om påståenden om att en osynlig smittsam främmande bakterie, polioviruset, orsakade akuta förlamningar och till och med dödsfall hos unga människor.

De förbjöd politiskt alla försök att koppla sjukdomen till giftförgiftning, oavsett om det var från DDT eller arsenikbekämpningsmedel eller till och med förorenade vaccinförgiftningar.

Deras kriminella projekt omfattade ett intimt samarbete med AMA:s ledning och kontroll över den framväxande läkemedelsindustrin samt över den medicinska utbildningen.

Samma Rockefeller-grupp finansierade nazisternas eugenik vid Kaiser Wilhelm-institutet i Tyskland på 1930-talet samt det amerikanska Eugenics Society. På 1970-talet finansierade de skapandet av patenterade GMO-utsäde som alla utvecklades av Rockefellers grupp av kemiska bekämpningsmedelsföretag – Monsanto, DuPont och Dow.
I dag utövas denna kontroll över folkhälsan och det medicinska industrikomplexet av David Rockefellers protegé och eugenikförespråkare Bill Gates, självutnämnd tsar över WHO och världens vacciner. Dr Tony Fauci, chef för NIAID, dikterar vacciner utan bevis.

Bedrägeriet bakom skandalen med polioviruset efter andra världskriget har förfinats med hjälp av datormodeller och andra knep i dag, för att föra fram det ena påstått dödliga viruset efter det andra, från Covid19 till apkoppor till hiv.

Precis som i fallet med polio har inget av dessa virus isolerats vetenskapligt och bevisats orsaka de sjukdomar som påstås. Ingen. Samma skattefria Rockefeller Foundation som i dag utger sig för att vara en filantropisk välgörenhetsorganisation står i centrum för det globala medicinska tyranniet bakom Covid19 och den eugeniska agendan för World Economic Forum Great Reset.

Deras modell med poliomyelitvirus hjälpte dem att skapa detta dystopiska medicinska tyranni. Vi får höra att vi ska ”lita på vetenskapen”.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://williamengdahl.com/englishNEO12July2022.php

 

 

2022-12-24 läs hela artikeln, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Hälsotips från gudfadern för vitamin D-forskning

Bruce Hollis, Ph.D., professor i pediatrik vid Medical University of South Carolina, diskuterar D-vitaminets antiinflammatoriska potential, vilket gör det användbart för att stödja optimal hälsa under hela livet.

En antiinflammatorisk behandling med D-vitamin kan framgångsrikt hantera klusterhuvudvärk.

Behandlingen omfattar en hög laddningsdos på 600 000-800 000 IE D-vitamin fördelat på sex till tolv dagar, följt av 10 000 IE D3-vitamin per dag, som justeras vid behov för att hålla D-vitaminnivåerna nära 80 ng/mL.

GrassrootsHealth rekommenderar en D-vitaminnivå på 40-60 ng/ml för optimal hälsa och förebyggande av sjukdomar.

 

Högre nivåer på 60 till 80 ng/ml kan vara ännu bättre – och i vissa fall verkar en nivå på över 100 ng/ml vara säker och fördelaktig, särskilt vid cancer, klusterhuvudvärk och autoimmuna tillstånd.

Det är bäst att optimera dina D-vitaminnivåer genom att exponera dig för solen, men om detta inte är ett alternativ för dig kan det vara nödvändigt med dagliga tillskott av vitamin D3.

LÄS MER OCH SE VIDEON

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/12/24/health-tips-godfather-vitamin-d-research.aspx?

 

Noteras särskilt

80 ng/ml = 200 nmol/l i svenska mått, alltså ng/ml x 2.5

 

ARTIKELN; svensk textad maskinöversättning kan laddas ner via denna länk

HÄLSOTIPS från gudfadern….

https://www.jottacloud.com/s/2718e13005ac4d5441e928a8115fc297233

 

Videon kan du också se här

D-VITAMINFORSKNINGENS GUDFADER – Professor Bruce Hollis

https://www.youtube.com/watch?v=U93z9MleSkk

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES JULKLAPP TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN; God Jul önskar Bertil Wosk

 

Att tänka på vid covid.

Webbinarium med Bertil Wosk

(Original)

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/w/3fz5LFE31fZ5cfc8UkbHMu

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN och därmed bioterrorism och statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

MÅSTE SES videon och sprid vidare

EN GLOBALISTISK PLANERAD AGENDA, BIOTERRORISM/ STATSTERRORISM SOM SVERIGES RIKSDAG, alla partiledarna, alla riksdagsledamöterna, talman Andreas Norlén, och deras medlöpare, alltså bl.a. SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, som t.ex. SVT/SR, RIKSMEDIA, TV 4, TT TELEGRAMBYRÅ, Sveriges alla 21 Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet med flera är DELAKTIGA I & BESKYDDAR & DELTAR I MOT NATIONENS FOLK & BARN

 

 

Hur världens regeringar släpper lös ”VACCINERNA” /biovapen och därmed BIOTERRORISM / STATS TERRORISM mot sin egen civilbefolkning

Professor i internationell rätt Francis A Boyle delger mänskligheten en mycket allvarlig VARNING

Världens regeringar släpper lös biovapen mot sin egen civilbefolkning

WHO:s pandemifördrag är en totalitär, medicinsk och vetenskaplig diktatur

https://swebbtube.se/w/8aQr9sMME7ccojLYdcWtzM

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN och därmed bioterrorism och stats terrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

MÅSTE SES videon och sprid vidare

2022-12-21 Sanningen och verkligheten utifrån fakta och bevis om de sk ”vaccinerna” / biovapen och därmed bioterrorism och statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, citat

Tyska Afd avslöjar extrem överdödlighet i Tyskland 2021 för giftinjicerade. SVENSKTEXTAD

En skrämmande video som visar vad vi fria media har sagt de sista två åren. De som tagit det s.k. covid ”vaccinet” har en kraftig överdödlighet visar nu officiella siffror.

Denna video är ”Googletextad” till SVENSKA, och den textningen tycks här fungera bättre än från engelska till svenska.
Diagram och bra artikel om detta finns här:
https://frihetsnytt.se/vag-av-plotsliga-dodsfall-i-genomvaccinerade-tyskland/
Flera ytterligare intressanta länkar kopplat till artikeln finns på Frihetsnytts sajt ovan.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

https://swebbtube.se/w/31pxDiiepgJr2iF3vm8Qd7

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN och därmed bioterrorism och statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn Sanningen och verkligheten utifrån fakta och bevis om de sk ”vaccinerna” / biovapen och därmed bioterrorism och statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, citat

David Martin ger fakta & bevis för Bioterrorism. SVENSKTEXTAD

https://swebbtube.se/w/st9wMU1ctJs3K5rPM2eaPb

Kalle Hellberg delger, sprid vidare, citat

Här är sanningen om koldioxid!

Bl a 30 000 amerikanska forskare går emot den politiska myten om CO2!

Allt snack om CO2 som varande orsak till växthuseffekt är faktiskt bluff och en myt! Så lurade vi blir!

Se detta dokument! (Wordfilen dyker normalt upp i nedre vänstra hörnet).

Varför denna bluff? Jo, för att hålla oss rädda så de verkliga makthavarna kan genomdriva sina galenskaper med stora och snara levnadsförändringar för oss, den stora majoriteten, på vår Jord (själva ska de bara inkassera vinsterna av vårt kommande armod). En rädd människa är lätt att bestämma över! Vakna och kloka människor går inte med på så stora förändringar som t ex Agenda 2030 innebär! För vi vet att dom ljuger!

För att kunna genomföra denna omvälvning utan våra protester så måste vi skrämmas till lydnad, därför hittade man på denna bluff med CO2! Liksom bluffen med Covid-19, bluffen med vacciner, bluffen med klimatförändringar, bluffen med fossila bränslen, bluffen med elbilar…..

För att vi ska förstå hur skadlig CO2 är så matas vi med sådana här bilder. Det är bara det att CO2 är en totalt osynlig och luktlös gas, som är helt nödvändig i Jordens klimat för att gynna växtligheten. Så mer CO2 är att föredra!

Källa till ovan citerat

http://maxicom.se/21-dec-22.html

 

 

2022-12-21 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Chockerande bevis på alltför stora dödsfall och potentiell avfolkning kopplat till covid-”vaccin”: Regeringens och Pfizers rapporter avslöjar sanningen

Innan vi dyker in i mängden av bevis vill vi påpeka varför det är så viktigt att läsa den här utredningen och dela den så brett som möjligt.

Vi vet nu, tack vare hemliga och dolda regeringsdokument, att ända sedan Covid-19-injektionen rullades ut har det skett häpnadsväckande 1,8 miljoner dödsfall över hela USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien och 27 andra länder i Europa.

Bevis på att COVID-injektioner dödar miljoner

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/21/gov-pfizer-reports-depopulation-covid-vaccine/

2022-12-21 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Nya Zeelands regerings rapport medger att du kan bli sjuk eller dö efter Pfizer mRNA-injektion, men råder folk att inte oroa sig

För närvarande är dödsfall av alla orsaker 15 % över vad som vanligtvis ses i Nya Zeeland. 

Och en tidsserieanalys av data från Nya Zeeland (”NZ”) stöder ett samband mellan mRNA-”vaccination” och dödsfall.

Medsafe har undvikit offentligt ansvar genom att vägra att debattera frågorna offentligt, utelämna publicering av viktiga hälsodata, massera publicerade data och oförlåtligt anklaga kritiker för att sprida desinformation. Dessa synsätt är värda en diktatur men inte en modern demokrati. 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/21/new-zealand-government-report-admits/

 

 

Experter uppskattar att 20 miljoner redan är döda på grund av covid-”vaccinationerna” och över 2 miljarder skadade

LÄS OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/

 

SE VIDEON OM DETSAMMA SOM OVAN OCH LÄS MER

https://vigilantfox.substack.com/p/20-million-dead-from-the-jab-22-billion

 

 

Maskinöversättning, citat

Shedding oro: ”Det ser ut som att mRNA överförs från de ”vaccinerade” till de oinjicerade”, ”Varje ”vaccindos” ackumuleras i kroppen utan att kroppen kan göra sig av med den.”

Vilka är riskerna för de som inte är injicerade? frågade grundaren av Action4Canada, Tanya Gaw, i en intervju med Dr. Peter McCullough. Det finns en studie, ett dokument, som är en sammanfattning av forskaren Helene Banoun, en f.d Inserm-forskare. Inserm är en ledande forskningsenhet i Frankrike.

 

Det är oroande. Det ser ut som att budbärar-RNA överförs från de ”vaccinerade” till de oinjicerade nu. I en forskningsstudie av Fertig med kollegor hittas budbärar-RNA cirkulerande i blodet i minst två veckor. Och kurvorna gick inte ner. Det var så länge de såg det. I en annan studie hittade de budbärar-RNA i lymfkörtlarna hos de ”vaccinerade” i månader. Det ser ut som att kroppen inte rensar ut det, säger McCullough. ”

I en annan ny artikel som är ‘mest störande’ från Hanna med kollegor – JAMA. Denna studie visar att budbärar-RNA finns i bröstmjölken hos kvinnor som tog ”vaccinet” under graviditeten eller efteråt. Så den stora frågan är: Kan du faktiskt ta ett ”vaccin” av misstag genom nära kontakt, kyssar, sexuell kontakt eller amning?

Dr McCullough säger, ”det ser ut som att svaret är JA.” – Nu är frågan: Hur länge väntar du innan du tar kontakt? Ingen vet! Sprutorna, budbärar-RNA- vaccinet, de har aldrig faktiskt visat sig lämna kroppen. De ser ut att vara permanenta! Detta gäller även spikproteinet som produceras av dem. Detta är mycket oroande.

– Så det är svårt att vägleda. Jag sa tidigare 30 dagar att avstå från att kyssas och att ha sexuell kontakt med en ”vaccinerad” person. Men jag förlänger det nu till minst 90 dagar och, konservativt, kanske förlänger det från en punkt framåt. Jag vet att det finns gifta par och alla möjliga personliga konsekvenser där. Men nej, detta budbärar-RNA – det ser ut som att det stannar kvar i kroppen.

 

Varje ”vaccin” ackumuleras i kroppen utan förmåga för kroppen att bli av med det. ”Sprutorna”, eftersom de stannar i kroppen så länge ser det ut som att de permanent installeras i det mänskliga genomet genom omvänd transkription. Detta är störande! Inte bara det att ”vaccinet” nu inte kommer ut ur kroppen, nu förefaller de även förändra det mänskliga genomet…

 

Så det är tänkbart att två injicerade personer faktiskt kan skicka koden för Pfizer och Moderna till barnet! Permanent! Regeringen, när de utvecklade dessa ”vaccin”, hastade de igenom de sista stadierna. Det fanns inga garantier för att dessa var säkra… I en obduktionsstudie finns spikproteinet som produceras från det genetiska materialet i hjärtat… Det finns i hjärnan…

 

Jag kan säga att alla som har tagit ”vaccinerna” har detta material i sin hjärna, sitt hjärta, sina binjurar, sina reproduktionsorgan, det är verkligen en fruktansvärd tanke.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://vigilantfox.substack.com/p/shedding-concerns-it-looks-like-the

 

 

SVERIGE INFÖR SPION/CENSUR LAGEN, GRUNDLAGSFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2023

EN DEL I GLOBALIST PLANEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Det händer över hela världen, en WHO GLOBALIST AGENDA i grunden, allt ska censureras, alltså som inte är deras sanning och verklighet, dvs.

WHO:s och globalisternas agenda, de som besitter makten just nu, i alla WHO medlemsländerna sker det i en planerad globalist agenda, precis som WHO PLANDEMIN, som också var planerad, se i den delen PLANEN, citat

 

AGENDA FÖR VÄRLDSTYRANNI


World Economic Forum och deras globalistiska partners etablerar ett världsomspännande tyranni, som gradvis tar bort alla rättigheter, friheter och ägodelar från mänskligheten. De hävdar att detta kommer att förbättra världens tillstånd. Det kallas den stora återställningen, Agenda 2030, Agenda 21, Build Back Better, New World Order, etc. Vårt uppdrag är att informera dig, så att du kan försvara ditt liv.

 

Världshälsoorganisationen (min kommentar; och därmed Sveriges riksdag & Sveriges regering och deras medlöpare i bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera)

har en officiell agenda för tio år av pågående pandemier, från 2020 till 2030. De kan deklarera en pandemi när de vill. Under pandemier blir WHO en effektiv en världsregering som åsidosätter författningarna och lagarna för alla nationer i världen.

 

Planen är glasklar. Se videon nu!

https://stopworldcontrol.com/

 

 

Alltså som t.ex. i SVERIGE, fascisterna och globalisterna i Sverige som inför från 1 januari 2023 den nya spion/censur lagen, nu i FOKUS Nya Zeeland och deras WHO agenda/ globalist agenda, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Om du motsätter dig någon regeringspolitik vill Jacinda Ardern-regimen i Nya Zeeland att du rapporteras som en ”terrorist”

Det är inte längre acceptabelt för människor som bor i Nya Zeeland att ifrågasätta alla beslut som deras regering fattar, oavsett hur tyranniskt det är.

 

Enligt Rebecca Kitteridge, chef för den nyzeeländska säkerhetsunderrättelsetjänsten, innebär tro på ”konspirationsteorier” – alla trosuppfattningar som strider mot den globalistiska agendan betraktas nu som konspirationsteorier - att man har blivit ”radikaliserad” och att man i hemlighet kan planera en terrorattack.

 

Alla som motsätter sig ”regeringens politik som tolkas som att kränka rättigheter” eller de ”covidåtgärder som regeringen vidtog” är misstänkt, enligt Kitteridge – titta på videon nedan för att höra Kitteridge själv

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE

https://citizens.news/684818.html

 

 

Skolmedicinen, läkare och sjuksköterskor, hälso- och sjukvård, fullständigt skattefinansierad i Sverige, skolmedicinen över hela världen, EN SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET, som det inte finns något lagstöd för alls i Sverige, lär dig mer om skolmedicinen över hela världen, nu fokus på följande, citat

Pharma Death Clock webbplats lanserad: Ta reda på hur många miljoner människor Big Pharma har dödat sedan 1 januari 2000

Gissa vad? Farmaceutisk medicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord KOMBINERAT

LÄS MERA, LYSSNA PÅ PODDEN, SPRID VIDARE

https://naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

Den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin, läkare och sjuksköterskor, sk hälso- och sjukvård, bedriver en kriminell skadar och dödar verksamhet, se fakta och bevis, maskinöversättning, citat

BIG PHARMAS KEMISKA KRIGFÖRING MOT MÄNSKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR ANTALET OFFER SOM DÖDATS AV ALLA VÄRLDSKRIG OCH TERRORHANDLINGAR TILLSAMMANS…

Medan läkemedelsföretagen gör miljardvinster dör människor i miljontals fall.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://pharmadeathclock.com/

 

 

Den största dödsorsaken inom skolmedicinen orsakas av läkarna och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin tillsammans.

 

Citat

Vad betyder iatrogen?

(medicinsk term, om skada eller missbruk) som uppkommit genom behandling eller åtgärd av läkare

https://www.synonymer.se/sv-syn/iatrogen

 

 

Den största dödsorsaken iatrogen behandling av läkare, den dödsorsaken är nr 1,

större än hjärtsjukdoms död och cancersjukdoms död, se fakta och bevis i denna video, citat

Vad de inte vill att du ska veta | Dr. Bruce Lipton (MÅSTE SE!!!)

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu