• Arkiv

Tina Sahlén Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed om HÖGFÖRRÄDERIET till socialminister Jacob Forssmed — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 19

 

 

Tina Sahlén Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed om HÖGFÖRRÄDERIET  till socialminister Jacob Forssmed — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 19

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 19 november 2023 19:44

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘registrato[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Tina Sahlén Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed till socialminister Jacob Forssmed SVERIGE GRANSKAS 2023 11 19
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare

 

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

 

”Veritas vos liberabit” – Sanningen skall göra dig fri.

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

 

2023-11-19

 

 

 

”Nu har Socialministern blivit vaccinestetiker. Vaccinerna är inom vården bland det vackraste som vi har, säger han.”

Se den bifogade mp4 filen Jakob Forssmed, och sprid vidare hela denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS till socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare, fakta och bevis som såklart ska motbevisas av socialministern Jacob Forssmed och hans medlöpare mycket skyndsamt, som äger bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt utifrån vad delges i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS.

Källa till den bifogade mp3 filen

https://www.youtube.com/watch?v=5uK8XqELi5c&ab_channel=Regeringskansliet

 

Finns också här att ladda ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271d5cd51c2064248a3b9bdf28ff2b44494

 

 

 

 

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinering kommer att leda till avfolkning

Informations och upplysningsplikten är lagstadgad i Sverige, alltså ska information och upplysning opartiskt, sakligt och objektivt innefatta sådan information och upplysning som säkerställer fullständigt rättssäkert att allmänheten delges fakta och bevis om ”vaccinerna” som hittills avsiktligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament inte delgivits till allmänheten så

 

  • att vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. då opartisk, saklig och objektiv information och upplysning ska delges allmänheten av makt- och myndighetsutövarna gentemot allmänheten, skattebetalarna och väljarna som dessa makt- och myndighetsutövare ska tjäna och betjäna, har minister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning ägs BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta av socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare.

 

 

 

 

Har socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning än vad som delges i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS här nedan så äger socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta mycket skyndsamt

 

Publicerat 2023-11-19 maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, läs hela, citat

94 % av dödsfallen i covid-19 under det senaste året var bland fyrfaldiga vaccinerade

Office for National Statistics publicerade nyligen en uppdatering om dödsfall efter vaccinationsstatus i England och den har chockerande visat att den vaccinerade befolkningen stod för 95 % av dödsfallen i covid-19 under de 12 månaderna mellan 1 juni 2022 och 31 maj 2023, och 94 % av de dödsfall var bland antingen den trippel- eller fyrdubbelvaccinerade befolkningen.

 

Datauppsättningen publicerades nyligen av den brittiska regeringens departement som kallas Office for National Statistics (ONS), och den kan hittas på ONS webbplats här , eller laddas ner här .

Datauppsättningen inkluderar dödsfall efter vaccinationsstatus mellan 1 april 2021 och 31 maj 2023. Men eftersom vi har tittat ingående på dödsfall fram till slutet av 2022 i tidigare publicerade datauppsättningar bestämde vi oss för att ta en titt på Covid-19-dödsfall efter vaccinationsstatus över en helår fram till 31 maj 2023, och följande diagram visar vad vi upptäckte –

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om COVID-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

Med 95 % av Covid-19-dödsfallen under hela 12 månaderna fram till maj 2023 är bland de vaccinerade verkar det som att de i själva verket bara är 5 % effektiva, och även den siffran är extremt generös.

 

Slut citat

 

Läs hela artikeln och informerat och upplys nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare utifrån den lagstadgade informations och upplysningsplikten, källa till ovan citerat

https://expose-news.com/2023/11/19/4x-vaccinated-account-94-percent-covid-deaths-past-year/

 

 

 

 

Du/ni läser mera i bifogade PDF filen Fakta och bevis om ”VACCINERNA”, PDF filen finns också här att laddas ner via denna länk https://www.jottacloud.com/s/27106a48543e33a4ee8a01e4265cb1f5c53 ,

den är maskinöversatt till svenska, här nedan några lösryckta delar ur den publicerade artikeln av 2023-11-19, citat

 

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinering kommer att leda till avfolkning

 

De siffror och officiella rapporter som släppts av regeringar i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och större delen av Europa har dock visat att det motsatta har hänt, med miljontals överskjutande dödsfall som har registrerats sedan massutbyggnaden av Covid-19 injektioner.

 

Så dessa är inte oberoende uppskattningar. De är officiella siffror som är auktoriserade av regeringen.

 

Och de visar att ”Five Eyes”-länderna och 26 andra länder runt om i Europa drabbades av 1,99 miljoner dödsfall fram till vecka 34/49 2022 efter godkännandet av nödbruk av Covid-19-injektioner.

Dessa siffror kastar en spöklik skugga över berättelsen kring pandemin och väcker farhågor om den verkliga effekten av vaccinationsinsatser. Speciellt i kombination med dödlighet per 100 000.

Dödligheten är lägst bland ovaccinerade

 

Men om vi ska tro den officiella berättelsen om att Covid-19-injektioner är säkra och effektiva, hur kan man då förklara den ytterligare ökningen av dödsfall bland barn och unga vuxna både 2021 och 2022?

För vi vet att miljontals amerikaner tvingades att få injektionerna, och vi vet att miljontals föräldrar tvingades att tvinga sina barn att också få samma injektioner.

Svaret ligger i det faktum att den officiella berättelsen är en ren lögn. Covid-19-vaccinerna är ingetdera. Och detta stöds av officiella regeringsdata som kommer från Europa.

 

Flera analyser av data från hela Europa har tyvärr funnit en oroande koppling mellan godkännandet av Pfizer COVID-19-vaccinet för barn och en ökning av antalet dödsfall bland barn. Med det senaste fyndet en 760% ökning av antalet dödsfall.

 

 

Uppgifterna har lämnats till en organisation som heter EuroMOMO av de relevanta officiella statistikavdelningarna i varje land i Europa. Datan vi analyserade omfattade fram till vecka 12 2023 och samlades in från 27 deltagande europeiska länder.

För sammanhanget finns det faktiskt 44 länder i Europa och de senaste uppgifterna inkluderar inte dödsfall i Ukraina. Därför kan det pågående kriget inte klandras för vad vi hittade.

 

Australien drabbades av 11 068 dödsfall under 2021 och sedan chockerande 22 730 dödsfall i vecka 38 2022. Detta står i skarp kontrast till 2020, då endast 1 306 dödsfall registrerades på höjden av Covid-pandemin och före utbyggnaden av Covid injektioner.

Detta innebär att Australien drabbades av en chockerande ökning på 1 640 % av antalet dödsfall på bara 39 veckor under 2022 jämfört med 53 veckor under 2020.

 

Detta innebär att Nya Zeeland drabbades av en chockerande ökning på 3 404 % av antalet dödsfall på 49 veckor under 2022 jämfört med 53 veckor under 2020.

 

Denna dramatiska ökning av antalet dödsfall väcker allvarliga frågor om säkerheten för Covid-19-vaccinerna och om de kan ha varit en bidragande faktor till ökningen av antalet dödsfall.

 

 

 

Men tyvärr bekräftar de konfidentiella Pfizer-dokumenten, som den amerikanska federala läkemedelsmyndigheten (FDA) försökte hålla låst och låst i 75 år tills en federal domare nekade dem rätten att göra detta, att mRNA Covid-19-vaccination har en betydande effekt om infertilitet, missfall, dödfödslar och även fosterskador.

Som du kan läsa allt om här –

 

 

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinering kommer att leda till avfolkning

 

Källa

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinering kommer att leda till avfolkning

https://expose-news.com/2023/03/08/confidential-pfizer-documents-reveal-covid-19-vaccination-is-going-to-lead-to-depopulation/

 

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://expose-news.com/2023/11/19/pfizer-reports-covid-vaccinated-death-rates-deagel-depopulation/

 

 

 

 

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet.

Visad över hela världen drygt 4 miljarder gånger, alltså original videon, här nedan svensktextad och publicerad SVERIGES GRANSKAS, ca 21 minuter om Sanningen om Covid, har socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning äger desamma bevisbördan att bevisa det motsatta

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist kompetens område Dr. David E Martin, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen högsta trovärdighet delger mänskligheten och EU-parlamentet styrkta fakta och bevis som ingen i världen ännu kunnat/ lyckats med att bestrida i laga ordning.

Blir Sveriges regering socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare de som kan bevisa det motsatta utifrån att har dessa annan uppfattning äger dessa bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt

SVERIGE GRANSKAS DELGER socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

 

 

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

SVERIGE GRANSKAS DELGER socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare vad den förmodligen främste i världen den spetsspecialist sakkunnige inom sitt område Dr. Peter McCollough om vad denne delgav för en tid sedan(september 2023) i  EU-parlamentet. Har socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning så äger socialministern Jacob Forssmed och dennes medlöpare bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

 

 

Karen Kingston

SVERIGE GRANSKAS DELGER socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare vad den förmodligen främste i världen den spetsspecialist sakkunnige inom sitt område Karen Kingston om vad som delges i denna artikel av 2023-11-17 här nedan. Har socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning så äger socialministern Jacob Forssmed och dennes medlöpare bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt

Karen Kingston: Nanoteknik som injiceras i våra kroppar skadar våra hjärnor, sinnen och själar

 

Bioteknikanalytikern och medicinska rådgivaren Karen Kingston avslöjade i sin intervju med Dr. Peter Breggin och hans fru Ginger att mRNA-teknik är inkörsporten till att använda nanoteknik hos människor på skändliga sätt.

 

Hon förklarade att nanoteknik särskilt orsakar skador på det neurologiska systemet och därmed på hjärnan, sinnet och själen. Industrin har alltid vetat detta, förklarade Kingston och påpekade att även guldnanopartiklar utan biomarkörer på dem bara älskar att gå till hjärnan.

 

 

I Pfizers egen interna rapport undersöktes mer än 1,5 miljoner människor som injicerats med deras genetiska ”vacciner” med i genomsnitt minst tre biverkningar. Deras uppgifter visade att 700 000 patienter – nästan hälften av dem som injicerats – drabbats av relaterade nervsystemstörningar och att detta var den största kategorin av rapporterade biverkningar.

 

Nanotekniken som förs in i människor via covidinjektionerna har många syften, och ett av dem är att främja myndigheternas försök att kontrollera människor. Myndigheterna har länge försökt att få kontroll över människors beteende, och de senaste försöken är knutna till utvecklingen av nanoteknik i människor.

 

Kingston har över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin som biotekanalytiker och medicinsk-juridisk rådgivare. Hon flyttades till marknadsföringssidan strax efter att hon började arbeta på Pfizer tidigt i sin karriär. ”Vi tar komplex information och översätter den till diagram och beskrivningar som är lätta för läkare och sjukvårdsrådgivare att förstå,” förklarade hon. Hon gjorde sig till slut ett namn som ”the Fixer” eftersom hon utvecklade expertis inom den medicinsk-juridiska arenan i Big Pharma. Hon skulle kallas in för att rådgöra när problem eller problem utvecklades med en produkt, ofta som ett resultat av att trotsa FDA-föreskrifter.

 

Slut citat

Källa till ovan citerat, läs hela artikeln och informera och upplys nationen Sveriges folk opartiskt, sakligt och objektivt utifrån den lagstadgade informations och upplysningsplikten bästa socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare, och gör det mycket skyndsamt

https://expose-news.com/2023/11/17/nanotechnology-damages-our-brains-minds-and-spirits/

 

 

 

 

Karen Kingston

Samme Karen Kingston publicerade artikel 2023-11-14 som delger om de så kallade ”vaccinerna” enligt följande, maskinöversättning, citerar delar ur artikeln, citat

Pfizer kan stämmas för giftiga och skadliga ämnen som finns i mRNA-flaskor

Den förfalskning som ligger till grund för återkallandet av Pfizers mRNA-injektioner orsakas av plasmid-DNA. pDNA-kontamineringen ”bröt ut” i år.

 

I oktober 2021 rapporterade jag att Pfizers mRNA-flaskor var kontaminerade med pDNA på Brannon Howse – samt HeLa-kontaminering, vilket skulle leda till spontan och mycket aggressiv cancer i stadium 3 och 4 från ingenstans.

 

Pfizer förorenade medvetet COVID-19 mRNA-flaskor med plasmid-DNA

 

14 april 2023: Nya experter har trätt fram och bekräftat att plasmid-DNA finns i Pfizers mRNA-flaskor och att plasmid-DNA används för att uttrycka icke-mänskligt DNA i människor genom celltransfektion. Jag rapporterade först om förekomsten av plasmid-DNA som en ingrediens i Pfizers mRNA-flaskor …

 

 

Många experter har visat att det finns toxiska nivåer av plasmid-DNA, grafenoxid och andra ämnen som är skadliga för människor i mRNA-flaskorna, samt att det inte finns något mRNA i flaskorna. Dessa fynd är tydliga överträdelser av Pfizers DOD-kontrakt och de lagar som styr EUA och FDA-godkända produkter.

 

Slut citat

Källa till ovan citerat, läs hela artikeln, har socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning äger desamma bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt

https://karenkingston.substack.com/p/pfizer-can-be-sued-for-toxic-and?publication_id=1103773&post_id=138854654&isFreemail=true&r=28bp0m

 

 

 

Karen Kingston

SVERIGE GRANSKAS delger videointervju med Karen Kingston, svensktextad, se den och informera och upplys nationen Sveriges Folk om fakta och bevis som delges i denna videointervju, har socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning äger dessa bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsam

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT]

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

Har Jacob Forssmed och dennes medlöpare annan uppfattning än vad som delges av spetsspecialist sakkunnige Karen Kingston, som är synnerligen trovärdig, opartisk, saklig och objektiv då äger socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt

 

Läs ytterliga mera om/av Karen Kingston

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt ty svensk folket är berättigade till fullständig transparens i dessa sakfrågorna, se också här nedan i mailtråden vad som delgavs er av den 17 november 2023 21:05

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 november 2023 21:05
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘registrato[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Tack för återigen trevligt bemötande Tina Sahlén i vårt telefonsamtal av 2023 11 17
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/17/stabschef-tina-sahlen-hos-socialminister-jakob-forssmed-hogforraderiet-tack-for-aterigen-trevligt-bemotande-tina-sahlen-i-vart-telefonsamtal-av-2023-11-17-sverige-granskas-2023-11-17/

 

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

 

”Veritas vos liberabit” – Sanningen skall göra dig fri.

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

 

2023-11-17

 

Det inspelade samtalet av denna dag finns också officiellt publicerat här

Socialminister Jacob Forssmeds stabschef Tina Sahlén

https://rumble.com/v3wcvwj-socialminister-jacob-forssmeds-stabschef-tina-sahlen.html

 

 

 

Tack för återigen trevligt bemötande Tina Sahlén i vårt telefonsamtal av 2023 11 17, bifogar samtalet som bifogad mp3 filen Socialminister Jacob Forssmed stabschef Tina Sahlén 2023 11 17, som i laga ordning också ska registreras av registrator, begär därtill att registrator och Tina Sahlén bekräftar att det inspelade samtalet är fullt ut återhörningsbart, tack på förhand.

 

Tina för att ”friska upp minnet” hos dig, socialminister Jacob Forssmed och dina kollegor bifogas det senaste dagboksbladet/ diarieförteckningen från Socialdepartementets registrator, se bifogade PDF filen Socialdepartementet………….2023 11 17

 

För att ytterligare friska upp detta minne läs vad ni sedan tidigare delgivits, många gånger, utan att vidtagas någon ting från Socialminister Jacob Forssmed, som därmed får anses vara och får effekten att densamma beskyddare det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Socialminister Jacob Forssmed som underlåtit och undanhållit att opartisk, sakligt och objektivt säkerställa de plikter denna har enligt bl.a. svensk grundlag Regeringsformen, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed. Se i denna del bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin……..om Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning,

 

Noteras utifrån dessa fakta och bevis som Görel Thurdin tog fram tillsamman med de ”vassaste knivarna i lådan” på den tiden framgår synnerligen mycket tydligt att socialminister Jacob Forssmed ska ingripa med stor kraft, styrka och taga tag i ”taktpinnen” utifrån att PCR TEST BDRÄGERIET är ett generellt och systematiskt gigantiskt planerat kriminellt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament tillsamman med främmande makt nämligen WHO och deras terror agenda gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed,

 

Alltså då i akt, mening och syfte för den enda LÖSNINGEN nästa gigantiska mega bedrägeri med de så kallade ”vaccinerna” som i Sverige marknadsförts mot allmänheten med skattemedel som vanliga vaccin, vilket detta medicinska experiment med dessa toxiska mRNA-”vacciner” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten bevisligen inte är vanliga vaccin som dessa ”vaccinerna” planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament har marknadsförts som med skattemedel gentemot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalarna och väljarna, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed.

 

Notera särskilt att WHO TERROR AGENDAN ingår Sverige i fullt ut utifrån bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET, avsikten var uppenbart att sätta SKRÄCK & RÄDSLA i hela befolkningen, se vad terror betyder — Terrorism (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[1] , källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism , bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR ENLIGT LAGENS MENING ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE & NOTORISKT FAKTUM

Har socialminister Jacob Forssmed annan uppfattning äger socialministern bevisbördan att bevisa det motsatta utifrån fakta och bevis, som ni delgivits över mycket lång tid och därtill är känt av Sveriges regering och riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, därtill är väl känt av och delgivet till Socialdepartementet över samma period. Alltså då även av alla politiska partierna i Sveriges riksdag över samma tidsperiod, och alla är därmed beskyddare av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCT TEST BEDRÄGERIET och efterföljande effekter. Bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed.

 

Att därtill makt- och myndighetsutövarna, bl.a. alla Sveriges 21 Regioner har avsiktligt och planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament undanhållit och underlåtit att informera och upplysa allmänheten om vad som återigen delgives socialminister Jacob Forssmed är därtill erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, dessa har en informations och upplysningsplikt därtill utifrån att dessa ska vara opartiska, sakliga och objektiva och avsiktligt planerat och kriminellt undanhållit och underlåtit att informera och upplysa allmänheten om detta sammantaget är således i strid med svensk grundlag Regeringsformen, har socialministern annan uppfattning äger socialministern bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt.

 

 

Ur artikel nyligt publicerat, 2023-11-10 maskinöversättning citat

KARY MULLIS UPPFINNARE AV PCR

Den Nobelprisbelönade uppfinnaren av PCR, Kary Mullis, sade att PCR ”inte berättar för dig att du är sjuk, eller att det som du fick i dig kommer att skada dig eller något liknande”.

 

Icke desto mindre baseras hela fallet för rädslan, de påbjudna åtgärderna inklusive de obligatoriska nödstoppen av företag, skolor och andra sociala arenor globalt på ett test som inte kan diagnostisera en människas smittsamma status på något bevisat sätt och ingen konsekvent länk har någonsin hittats mellan ett sjukdomstillstånd och PCR-resultaten. ( Källa ).

 

Kort sagt, det har förekommit en felaktig tillämpning, missbruk av bedräglig applikation, kalla det vad du vill, av PCR som betyder att COVID-19 är en  vetenskapligt meningslös konstruktion som inte representerar något annat än en referensillusion . Från början skulle PCR ge den statistiska grunden för ”Pandemin” baserat på en sjukdom som uppfanns för en agenda som gynnar en liten minoritet av människor. det finns en stor chans att du inte är en av dem. ( källa).

 

Slut citat

Läs mer

https://expose-news.com/2023/11/10/critics-cast-doubt-on-drosten-the-pusher-of-the-pcr-protocol-alleged-qualifications/

 

 

 

TERROR & PCR TEST BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK PÅGÅR FORTFARANDE UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Citat

 

Från: Svarstjänst <[email protected]>
Date: fre 10 nov. 2023 08:03
Subject: VB: En fråga från allmänheten
To: [email protected] <[email protected]>
Cc: Svarstjänst <[email protected]>

Hej,

Tack för ditt mejl.

För realtids-PCR är Folkhälsomyndighetens program 45 cykler. Ett prov körs dubbelt och kriterier för godkänt positivt prov är att vi ser normala amplifieringskurvor över threshold i båda brunnarna. Skulle endast en brunn bli positiv vid högt ct-värde körs provet om. Blir det positivt igen i en brunn svaras det ut som positivt, annars negativt.

Vänliga hälsningar,

Svarstjänst

________________________

Folkhälsomyndigheten

Från: Inger Oja [mailto:[email protected]]
Skickat: den 5 november 2023 06:58
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Ämne: En fråga från allmänheten

Hej

Jag undrar vilket CTvärde (PCRtest) som förnärvarande  är det högsta som används och är godkänt av er.

Vänligen

Inger Oja

 

Slut citat

 

 

 

BEVIS FÖR PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR FASTSTÄLLT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OCH NOTORISKT FAKTUM ÄR FASTSLAGET I FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGARE UNDERTECKNAT AV ANDERS TEGNELL 2020-07-21

 

 

Fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET har delgivits er sedan tidigare, fakta och bevis direkt från Folkhälsomyndigheten, repetion

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

Fakta och bevis

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten fortfarande av Folkhälsomyndigheten/ Anders Tegnell och  dessa omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

BEGÄR ETT I LAGA ORDNING BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING I DENNA OVAN ER DELGIVNA FRÅGESTÄLLNING MYCKET SKYNDSAM, DOCK SENAST 2023-11-17

 

 

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/10/27/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-hogforraderiet-sverige-granskas-2023-10-27/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/10/27/pcr-tes-bedrageriet-var-planerat-sverige-granskas-2023-10-27/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta som delgivits er delgivna denna delgivning  ägs av socialminister Jacob Forssmed, har socialminister annan uppfattning i den delen hänvisas ministern till svensk grundlag Regeringsformen(RF) och där i särskilt vad som gälla för domstolarna i Sverige, se RF 11:14, och för makt- och myndighetsutövarna, se RF 12:10. Noteras särskilt att det är rättighetsbärarna som äger rättigheterna i Rättighetsstadga, svensk EU-lag, i Lissabonfördraget, som äger företräde över all svensk lag enligt företrädesprincipen och rättssäkerhetsprincipen, bevisbördan att bevisa inskränkningarna utifrån svensk lag ägs av socialminister Jacob Forssmed( alltså omvänd bevisbörda). Noteras ska att EU-domstolen praxis ger vid handen att endast lagstiftning gillas för inskränkaren del när motsatsen ska motbevisas, dvs. var i svensk lagstiftning inskränkaren av rättigheterna som ägs av rättighetsbärarna som lagstiftningen ger rätt till inskränkning av de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av.

 

Rättighetsstadgan med förklaringar finner du här

 

 

SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA, FAKTA OCH BEVIS SOM UNDANHÅLLS OCH UNDERLÅTS ATT INFORMERAS OCH UPPLYSAS OM TILL ALLMÅNHETEN  AV  MAKT OCH MYNDIGHETSUTÖVARNA I SVERIGE UTIFRÅN DEN INFORMATIONS OCH UPPLYSNING PLIKT SOM ÄG LAGSTADGAD, ATT ÅTFÖLJA LAG OCH DÄRTILL VARA OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV OCH DÄRMED FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKERT TJÄNA & BETJÄNA NATIONEN SVERIGE FOLK INGÅR I UPPDRAGET

 

Bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av socialministern om denna har annan uppfattning.

 

Du skall inte vittna falskt mot din nästa är ett bra sätt att tänka bästa socialminister Jacob Forssmed

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

 

Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?

 

Den enda fråga de inte kan besvara

Jag har hittat den. En enda fråga: ”Om COVID-vaccinet är säkert, kan du förklara det för mig?” Vad som händer är att de svarar med ad hominem-attacker. De kan inte svara på den här frågan. Aldrig någonsin.

 

Sammanfattande redogörelse

Den enda fråga som de inte kan besvara har hittats.

 

De kommer antingen att byta ämne eller börja tala om för dig hur dum du är.

 

Frågan lyder: ”Om covidvaccinet är så säkert, hur förklarar du då figur 1 i den här artikeln?” (återges nedan)

 

 

Figur 1 från min tidigare artikel. Ingen kan förklara hur dödsfallen kunde öka så snabbt, i princip mer än fördubblades på bara 2 veckor (dag 35 jämfört med dag 49). Detta är dödsfall efter dos nr 2 i Israel. Se texten för referensartikeln.

 

Bakgrund

Jag vill tacka Dr. Graham Bottley för inspirationen till detta. Jag har äntligen en enda enkel fråga som alla vanliga läkare kommer att springa ifrån.

 

Bottley är en ”vetenskapsman” vars referenser är så formidabla (enligt hans egen uppfattning), att han inte behöver svara på några frågor. Jag ställde två enkla frågor till honom och han undvek att svara på dem och begärde istället att jag skulle svara på hans fråga. Jag sa ”gärna, direkt efter att du svarat på min fråga.”

 

De två frågorna ställde jag i ett DM till honom:

 

 

 

Graham Bottley kunde inte svara på denna enkla fråga. Det kommer inte att bli mycket till debatt om vi undviker enkla frågor.

 

 

 

Jag ville också ta reda på om Bottley kunde läsa och förstå en epidemiologisk studie. Återigen undvek han att svara:

 

 

Dr. Bottley kunde inte heller svara på den här frågan. Den här tabellen är från https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2803749

 

 

 

Jag ställde sedan ytterligare en fråga till honom, i full offentlighet, som han vägrade att besvara.

 

Här är den:

 

 

 

 

Det de gör när du ställer den här frågan är att angripa dig eller byta ämne.

 

Debatten är över på en fråga. De kan inte förklara grafen. Du kan inte ha en 7x variation i stapelhöjden under de första 60 dagarna. Alla som försöker försvara detta kommer att misslyckas.

 

Så de tillgriper ad hominem-attacker mot mig för att jag ställde frågan.

 

 

Sammanfattning

Frågan: ”Om COVID-vaccinet är så säkert, hur förklarar du Fig 1 i den här artikeln?”

 

Jag kommer nu att lägga mindre tid på debatter. Den här frågan avslutar debatten. En fråga. En duckar för svaret. Allt i öppen dager. Guldstandarddata från just den regering som drev på jabbarna.

 

Debatterna är över. Denna enda siffra bevisar att vaccinerna orsakar enorma mängder överdödlighet. Det finns ingen annan förklaring.

 

Om du gillar mitt arbete kan du överväga att bli en betalande prenumerant så att jag kan ha tillräckligt med medel för att avsluta jobbet. Med din hjälp kommer vi att vinna detta, sannolikt inom de närmaste 60 dagarna kommer det inte att finnas någon plats för dem att gömma sig på. Det finns stora saker på gång. Du kommer att få se.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

Frågan blir då till socialministern Jacob Forssmed är denne med eller mot sitt egna folk nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna i det som delgivits i bl.a. denna delgivning, dvs. är ministern delaktig i och medansvarig i HÖGFÖRRÄDERIET mot det egna folket utifrån fakta och bevis som delgivits denna dag och i tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid?

 

Svenska folket/ allmänheten är synnerligen berättigade till tydligt offentlig delgivning om detta som delgivits över tid till socialministern och därtill mycket skyndsamt tydliggörande från socialministern om var denne står i detta för allmänheten så avgörande utifrån att detta berör allmänhetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, har socialministern annan uppfattning äger socialministern bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

 

Är något otydligt eller oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Att bedriva ett planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsförts över tid , som bevisligen av er marknadsförts som vanliga vaccin är fullständigt vansinne utifrån FAKTA & BEVIS som delgivits er över tid. REN ONDSKA & VANSINNE, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu