• Arkiv

Justitieutskottet HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGES GRANSKAS delger delgivning till Justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR 2024 05 08

 

 

Justitieutskottet HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGES GRANSKAS delger delgivning till Justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR 2024 05 08

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 8 maj 2024 10:13

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘”Ulf Ström, Swexit”‘ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: SVERIGES GRANSKAS delger delgivning till Justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR 2024 05 08
Prioritet: Hög

 

 

 

Till denna delgivning har bifogats följande

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

 

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

SVERIGES GRANSKAS delger delgivning till Justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag om sanningen, fakta och bevis utifrån NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR; Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld

 

 

Sveriges riksdag Justitieutskottets ledamöter

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/utskotten-och-eu-namnden/justitieutskottet/#ledamoter

 

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS till Justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag med flera ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet  till [email protected]

 

 

2024-05-08

 

Bästa ledamöter i Justitieutskottet, Sveriges riksdag, med flera

 

Rättssäkerhet gentemot era uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna är i fokus särskilt utifrån det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång med mera är i fokus

 

 

Citat

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020. Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia

 

Slut citat

Du läser mer i de bifogade PDF filen PCR bedrägeri av Margareta Skantze och ytterligare mera i fördjupningen ALLT BÖRJADE MED….

 

 

Nu till senaste sanningen, fakta och bevis av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/04/nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://www.jottacloud.com/s/271ffe79d78af32439697946ed606b7bba2

 

 

Du/ni kan också läsa det samma i den bifogade PDF filen Alla modRNA injektioner …., som delger om ytterligare mera bedrägerier och kriminella planerade utan stöd i lag effekter mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljarna och vårdkonsumenterna, det är skrämmande läsning men sanningen, fakta och bevis som delges er alla av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld.

 

Om du som enskild ledamot i Justitieutskottet i Sveriges riksdag har annan uppfattning äger du som enskild riksdagsledamot i Justitieutskottet BEVISBÖRAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-15.

 

 

Den nuvarande rikspolischefen Petra Lundh och justitieminister Gunnar Strömmer med flera delgavs igår 2024-05-07 delgivning som du bör läsa mycket nogsamt utifrån att dina uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna är dem du som enskild riksdags ledamot i Justitieutskottet ska tjäna och betjäna och därtill ska säkerställa att lag ska åtföljas, du delges i denna delgivning såldes vad som i sin helhet delgavs i mail av den 7 maj 2024 05:55 här nedan denna delgivning.

 

 

 

Det är synnerligen mycket märkligt och synnerligen anmärkningsvärt att under ledning av dåvarande riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, så BESKYDDAR Åklagarmyndigheten i Sverige det kriminella planerade utifrån enorma gigantisk ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som anmäldes dels av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld och undertecknad otaliga gånger till Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Inga förundersökningar inleddes, inga i lag ordning motiverade beslut kom anmälarna tillhanda vilket är i strid mot gällande lag, se i den delen svensk grundlag Regeringsformen och däri särskilt RF 12:10 och därefter vidare till Rättighetsstadgan och däri bl.a. artikel 41, som Åklagarmyndigheten i Sverige undanhåller och underlåter komma nationen Sveriges folk till del, hur kan det komma sig utifrån att Sverige utger sig för att vara en demokratisk rättsstat och en del av EU?

 

 

Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET är före valet 2022 och efter valet 2022, är delgivna om detta gigantiska enorma utifrån ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, allt i laga ordning registrerat av bl.a. registrator hos Socialdepartementet, utan några som helts åtgärder, inte ens en debatt i Sveriges riksdag, före valet 2022 eller efter valet 2022, om detta gigantiska enorma PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket får effekten av en agenda tillsamman med främmande WHO TERROR AGENDA mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk för att försätta nationen Sveriges Folk i SKRÄCK & RÄDSLA för den ”enda lösningen” skadar och dödar injektionerna de sk kallade ”vaccinerna” som per definition är biovapen enligt de främsta spetsspecialist sakkunniga inom deras områden i världen.

 

 

ETT GIGAANTISKT HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIONENS FOLK

 

Har du som enskild ledamot i JUSTITIEUTSKOTTET i Sveriges riksdag annan uppfattning äger du som enskild riksdagsledamot BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-15.

 

Läs mera i mailet här nedan av den 7 maj 2024 05:55 och i de 3  bifogade PDF FILERNA;

 

Alla modRNA-injektionerna med LNP måste stoppas och förbjudas

 

PCR BEDRÄGERIET

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Läs också denna artikel idag publicerad av SVT

 

Astra Zeneca återkallar covidvaccin

UPPDATERAD IDAG 04:33PUBLICERAD IDAG 00:21

Läkemedelsjätten Astra Zeneca drar tillbaka sitt vaccin mot covid-19 över hela världen, rapporterar The Telegraph. Beskedet kommer bara månader efter att företaget för första gången erkänt att vaccinet kan ge farliga biverkningar.

Ansökan om att dra in vaccinet gjordes den 5 mars och trädde i kraft på tisdagen.

 

Biverkningarna har kunnat kopplas till minst 81 dödsfall i Storbritannien och flera hundra med allvarliga skador. I fjol stämdes Astra Zeneca i Storbritannien efter att en kvinna som fått bolagets vaccin avled i mars 2021.

Läs mer

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/astra-zeneca-aterkallar-covidvaccin

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 7 maj 2024 05:55
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘”Ulf Ström, Swexit”‘ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR sanningen, fakta och bevis i artikel av ass professor läkare doktor Björn Hammarskjöld
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/07/petra-lundh-rikspolischef-hogforraderiet-nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-sanningen-fakta-och-bevis-i-artikel-av-ass-professor-lakare-doktor-bjorn-hammarskjold-sverige-granskas-2024-05-07/

 

 

Rikspolischefens kansli

Petra Lundh, rikspolischef

 

https://polisen.se/contentassets/b0345d859e5f4a1d8ac148a35b6860b5/rikspolischef-petra-lundh.jpg

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Statsminister Ulf Kristersson

https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2605

 

Justitieminister Gunnar Strömmer

Riksåklagare  Katarina Johansson Welin

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS till rikspolischef Petra Lundh  med flera ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet  till [email protected]

 

2024-05-07

 

Bästa rikspolischef Petra Lundh historiken kommer alltid ikapp, se i den delen tidigare anmälan till riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige via offentligt publicerat av SVERIGE GRANSKAS

 

riksåklagare Petra Lundh — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige av 2023 08 11 –SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

riksåklagare Petra Lundh — Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh,  vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/riskaklagare-petra-lundh-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndigheten-i-sverige-2023-08-11-sverige-gra/

 

 

Detta är också av synnerligen mycket stort allmänt intresse för alla skattebetare i Sverige

 

Delgivning till justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, med flera delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 08 12

Hur är det ställt med rättssäkerheten inom Åklagarmyndigheten i Sverige under ledning av ytterst ansvarig riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh?

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/12/justitieminister-gunnar-strommer-delgivning-till-justitieminister-gunnar-strommer-sveriges-regering-med-flera-delgivna-denna-delgivning-fran-sverige-granskas-2023-08-12/

 

 

Bästa rikspolischef Petra Lundh du har ett synnerligen intressant historiskt ”CV” och som synes är Sveriges regerings justitieminister Gunnar Strömmer en av många som ingår i din ”fanclub”, vilket undertecknad definitivt inte är ingåendes i utifrån vad som är allmänt känt och officiellt publicerat sedan tidigare om fakta, bevis och det som borde vara rättesnöret i en demokratisk rättsstat och delges om i svensk grundlag Regeringsformen. Alltså bl.a. då att makt- och myndighetsutövarna ska opartiskt, sakligt och objektivt tjäna och betjäna era uppdragsgivare skattebetalare och nationen Sveriges folk, barn, väljare och vårdkonsumenterna, som uppenbart inte alls existerar utifrån vad som denna dag delgives rikspolischefen och myndighetschefen för Polismyndigheten i Sverige Petra Lundh med många flera.

 

Har rikspolischef Petra Lundh annan uppfattning utifrån dagens delgivning från SVERIGE GRANSKAS äger densamma  rikspolischefen Petra Lundh bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Kom särskilt ihåg ex officio principen bästa rikspolischef Petra Lundh

 

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 regioner med många flera är uppenbart delaktiga i och medskyldiga till det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig effekt för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, har rikspolis chefen annan uppfattning äger denne bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17. Du/ni läser mer om det i de bifogade PDF filerna ALLT BÖRJADE MED… och PCR bedrägeri av Margareta Skantze 2024-02-14, som alla i Sveriges riksdag delgivits sedan tidigare, då utan åtgärd till fördel för skattebetalarna.

 

Citat

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020. Inledningsvis fastslår FHM följande: ”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Slut citat, du läser mera i de bifogade PDF filerna PCR bedrägeri… och ALLT BÖRJADE MED…

 

 

 

 

Nu till senaste sanning fakta och bevis av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/04/nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

https://www.jottacloud.com/s/271ffe79d78af32439697946ed606b7bba2

 

 

Att underlåta och undanhålla dessa fakta, bevis och sanningen för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna kan bara ses för vad det är nämligen CENSUR av sanningen, verkligheten och fakta utifrån bevis som Björn Hammarskjöld delger om i sin skrivelse, som nu är delgiven Sveriges regering och socialminister Jacob Forssmed med flera, och det får då effekten att Sveriges regering och socialminister Jacob Forssmed  med flera har allierat sig med främmande makt, alltså HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk, som Sveriges regering ska tjäna och betjäna utifrån att det är nationen Sveriges Folk som är era uppdragsgivare..

Se i den delen om vad som tidigare delgivits Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i dessa gigantiska planerade kriminella BEDRÄGERIERNA mot nationen Sveriges Folk över tid från SVERIGE GRANSKAS för året 2024 enligt följande dnr S2024/00058 hos Socialdepartementets registrator registrerat fram till dags dato, detsamma finnes för åren 2019 – 2023 i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator då registrerat på ingivare Ulf Bittner.

 

Här läser du ännu mer

Socialutskottet Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR  — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/06/socialutskottret-sveriges-riksdag-hogforraderiet-nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-sverige-granskas-2024-05-06/

 

SVERIGES RIKSDAG 2024 05 05 NU SPRÄNGS BEDRÄGERIERNA I SMÅBITAR — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 05

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/05/sveriges-riksdag-2024-05-05-nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-sverige-granskas-2024-05-05/

socialminister Jacob Forssmed — HÖGFÖRRÄDERIET  SVERIGE GRANSKAS DELGER SVERIGES REGERING, SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED OCH DENNES MEDLÖPARE OM DE VÄRSTA BEDRÄGERIERNA I SVERIGES HISTORIA SOM DESSA ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL  2024 05 05

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/05/socialminster-jacob-forssmed-hogforraderiet-sverige-granskas-delger-sveriges-regering-socialminister-jacob-forssmed-och-dennes-medlopare-om-de-varsta-bedragerierna-i-sveriges-historia-som-dessa-a/

 

Publicerat 2024-04-21 maskinöversättning, citat

”Receptbelagda läkemedel är den främsta dödsorsaken”, enligt Peter Gotzsche, medgrundare av Cochrane Collaboration.

Peter Gotzsche utnämndes till professor i klinisk forskningsdesign och analys vid Köpenhamns universitet 2010 och var medgrundare till Cochrane Collaboration som länge ansågs vara världens främsta oberoende medicinska forskningsorganisation Source . I den position han har varit i och den kunskap han skulle ha samlat på sig, när Gotzsche skriver en artikel med titeln ”Receptbelagda läkemedel är den främsta dödsorsaken ” och ” psykiatriska droger är den tredje vanligaste dödsorsaken ”, borde vi alla lyssna på hans varning om att de flesta narkotikadödsfall kan förebyggas och att de flesta människor som har dött en ordinerad drogdöd inte behövde dem i första hand.

 

Gøtzsche, som har varit känd för att vara en uttalad kritiker av läkemedelsföretagens korruption av vetenskap i flera år, har publicerat mer än 97 artiklar i de ”fem stora” medicinska tidskrifterna (JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal och Annals of Internal Medicine) och författade böcker om medicinska frågor inklusive dödliga läkemedel och organiserad brottslighet. Källa

Läs mer

https://expose-news.com/2024/04/21/prescription-drugs-are-the-leading-cause-of-death-according-to-peter-gotzsche-co-founder-of-the-cochrane-collaboration/

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt intresse i fråga om CENSUR inom EU delges följande

Christine Anderson, ledamot EU-parlamentet, censurerades utan förvarning av EU-parlamentet MÅSTE SES

https://rumble.com/v4t3tp9-christine-anderson-ledamot-eu-parlamentet-censurerades-utan-frvarning-av-eu.html

 

Av synnerligen mycket stort allmänt intresse är också denna intervju publicerad av SVERIGE GRANSKAS

Tills motsatsen är bevisad. 5G med Anders O Brunstad

https://rumble.com/v4st45i-tills-motsatsen-r-bevisad.-5g-med-anders-o-brunstad.html

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu