• Arkiv

 • Kalender

  december 2022
  m ti o to f l s
  « Nov    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

Search Results

You searched for "domstolskorruption". Here are the results:


2014-10-31 Förvaltningsdomstolarna gör som synes hittills EU-olaglig åtskillnad vid prövning av EU-rättigheter till fri rörlighet

Vi har nu konstaterat och har ytterligare bevis för att Förvaltningsdomstolarna i Sverige över väldigt lång tid gått ”hand i hand” med myndigheten Försäkringskassan, läs och begrunda i följande text som ingivits till förvaltningsdomstolarna denna dag i flera ärenden/mål som vi företräder eller är behjälpliga i, citat;   Rubricerade inlaga motiveras av 2 tillstånd: a)      […]

2014-05-09 Försäkringskassan vägrar hårdnackat att tillämpa gällande EU-rätt vid handläggning av gränsöverskridande vård, även gentemot pensionärer.

  Irma Larsson(född 1924) är ett av många ärenden, Ulla Simmons(född 1942) ett annat, bägge är pensionärer, men i bägge fallen/ärenden/målen är dessa utsatta för att Försäkringskassan icke alls tillämpar gällande EU-rätt.   Därmed förhindrar, underlåter och undanhåller Försäkringskassan även pensionärer generellt och systematiskt EU-rättigheten till fri rörlighet på området bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES. […]

2014-03-20 EU-kommissionen får del av ärende i Sverige, Ulla Simmons emot Försäkringskassan, nu i Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13, nu fråga om komplettering till anmälan emot staten Sverige till EU-kommissionen av datum 26-27 november 2013.

   Denna dag har komplettering gjorts i Ulla Simmons ärendet, Ulla Simmons emot Försäkringskassan, som är i rättsinstansen/förvaltningsdomstolen Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13, för att där avgöras i fråga om prövningstillstånd.     Dessutom har komplettering också gjorts av anmälan emot staten Sverige till EU-kommissionen av datum 26-27 november 2013, då med Ulla Simmons ärendet […]

2013-11-03 Det fullständigt rättsosäkra Sverige där uppenbart ”en stat i staten” existerar bevisas till Högsta förvaltningsdomstolen i inlaga

I de samordnade målen, mål nr 6195-13, 2378–2382-13 , 2383-13 och 2384-13, tillföres ytterligare mera bevis till Högsta förvaltningsdomstolen(HFD).   I denna inlaga av dagens datum 2013-11-03 bevisas bl.a. följande, citat;   Denna kompletterande inlaga bevisar; att i EU-praxis saknas definition av ”internationell medicinsk vetenskap”, rubrik A. att Sveriges Regering inte inrapporterat de inskränkande ”svenska sjukvårdssystemet” […]

2013-10-29 Vikten av att domare i förvaltningsdomstol i Sverige kan bevisa att denne har avlagt domar ed för att säkerställa rättssäker domstol för Mattias Nilsson

Att en domare i svensk förvaltningsdomstol skall kunna av egen kraft bevisa att denne har avlagt domar ed, bevisbördan åvilar nämligen domaren, ter sig fullt naturligt tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel.   Mattias Nilsson(MN) har begärt inför muntlig förhandling bevis för att rådman Per-Olov Larsson skall delge/översända bevis för att […]

2013-10-02 Slutlig komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen i de förenade målen/samordnade målen; mål nr 6195-13 samordnas med 23782382-13 2383-13 och 2384-13 20131002

Det handlar om fri rörlighet och bättre/effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet som ägs bl.a. av alla svenska medborgare. Nu slutliga kompletteringen till HFD.   Denna EU-rättighet har av försäkringskassan/förvaltningsdomstolarna förhindrats generellt och systematiskt över mycket lång tid, vilket synes vara fördragsbrott, grundlags brott, brott emot Rättighetsstadgan m.m.   Hur har det varit möjligt att detta […]

2013-09-23 Till Högsta förvaltningsdomstolen nu fråga om komplettering som bevisar att det är generellt och systematisk EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras av underrätterna och Försäkringskassan

Berit Nygren, Jan Axelsson, Anders Lundgren och Ulf Bittner i ett samordnat mål bevisar till Högsta förvaltningsdomstolen att prövningstillstånd är enda vägen för rättsstaten Sverige och högsta förvaltningsdomstolen att säkerställa rättssäker rättstillämpning. Då utifrån att makt och myndighets/domstolskorruption icke alls kan ställas bortom all rimlig tvivel då inom Försäkringskassan och underrätterna, kammarrätt och förvaltningsrätt.   […]

2013-09-17 Berit Nygren ärendet komplettering till Kammarrätten i Stockholm, var tog rättssäkerheten vägen, är synnerligen aktuellt!

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.   Utifrån Berit Nygren(BN) ärendet har idag(2013-09-13) kommunicerats synnerligen viktiga delar utifrån rättssäkerhet till domstolen Kammarrätten i Stockholm. När det konstateras att anställda(inom […]

2013-02-28 JO anmälan av Högsta förvaltningsdomstolen och begäran om samordning av tidigare JO anmälningar utifrån att alla berör i grunden EU-rätten och EU-rättigheten till fri rörlighet

Högsta förvaltningsdomstolen JO anmäls och därtill begärs av JO att tidigare JO-anmälningar, som alla i grunden berör gränsöverskridande vård utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet, samordnas.   Domstolskorruption är inget nytt känt i Sverige, sedan tidigare känt är; Om Domstolskorruption som samhälls problem Korruption inom domstolar: 1995 konstaterades att domstolskorruption är ett problem av Bertil Fiskesjö, docent i juridik, […]

2012-10-14 Om hur förvaltningsdomstolarna i Sverige icke tillämpar lika inför lagen principen, tills motsatsen är bevisad och ställt utom all rimlig tvivel är det nog så tyvärr!

Från Sveriges Domstolars webbplats www.domstol.se. Nyhetsbrev om EU-rätt 6 2012,  kom glädjande bevis för att  förvaltningsdomstolen i Falun inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen, citat; DET HÄNDER I EU-DOMSTOLEN Domstolen kommer den 25 oktober kl. 09.30 att meddela dom i förenade målen C-318/11 och C-319/11, i anledning av en begäran om förhandsavgörande från Förvaltningsrätten i Falun angående Slut citat. […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu