• Arkiv

2013-09-23 Till Högsta förvaltningsdomstolen nu fråga om komplettering som bevisar att det är generellt och systematisk EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras av underrätterna och Försäkringskassan

Berit Nygren, Jan Axelsson, Anders Lundgren och Ulf Bittner i ett samordnat mål bevisar till Högsta förvaltningsdomstolen att prövningstillstånd är enda vägen för rättsstaten Sverige och högsta förvaltningsdomstolen att säkerställa rättssäker rättstillämpning. Då utifrån att makt och myndighets/domstolskorruption icke alls kan ställas bortom all rimlig tvivel då inom Försäkringskassan och underrätterna, kammarrätt och förvaltningsrätt.

 

Politisk korruption kan således icke heller ställas bortom all rimlig tvivel.

 

Via inlaga om 39 sidor och 19 bilagor bevisas bit för bit hur EU-praxis underlåts, undanhålls och förhindras gälla inom underrätterna och Försäkringskassan, läs detta via denna länk

 

https://db.tt/JswKnHRf

 

Hur kan det vara möjligt att anställda domare i Kammarrätt och förvaltningsrätt icke alls tillämpar Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och av EU-domstolen fastslagen EU-praxis?

 

Hur kan det vara möjligt att Försäkringskassan och dess generaldirektör Eliasson, som är utbildad jurist, och dessutom ”kan EU-rätten”, tillsammans med rättschef Eva Nordqvist, alls kan vara avlönade via allmänna medel utifrån att lagbrott på lagbrott över tid bevisligen sker inom Försäkringskassan vid handläggning av bättre/effektivare gränsöverskridande vård?

 

Som dessutom är en EU-rättighet som ägs av svenska folket dvs. omvänd bevisbörda gäller och det innebär att Försäkringskassan är skyldiga att vid inskränkning av denna fria rörlighet bevisa som inskränkare var Försäkringskassan finner stöd för inskränkningarna via EU-praxis med mål nr och punkter som stöd för inskränkningarna!

 

Försäkringskassan har icke alls bevisat i grundbesluten något alls, de hänvisar att grund till besluten är fördrag och förordning, vilket icke tillnärmelsevis är i närheten alls av EU-praxis med mål nr och punkter!

 

Och den rättssäkerhetsprincip som gäller inom EU åtföljs icke av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Rättighetsstadgan åtföljs icke alls av Försäkringskassan,en rättighetsstadga som står över all annan svensk lag, synnerligen mycket märkligt. Förvaltningsdomstolarna har uppenbart samma problem som Försäkringskassan, de har alltså sammantaget ett och samma problem att dessa icke tillämpar EU-rätten, rättssäkerhetsprincipen och rättighetsstadgan i Lissabon fördraget, som synes mycket allvarliga brottsmisstankar!

 

Varför agerar icke Sveriges Regering och Sveriges riksdag då utifrån att detta sker tvärtemot vad Sveriges riksdag beslutat och det sker generellt och systematiskt gentemot skattebetalarna/allmänheten!

 

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu