• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 240

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 240

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Extra viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 240

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla ledamöter och till Sveriges regering minister Morgan Johansson

 

Är tiden inne för att säkerställa rättssäkerhet inom Åklagarmyndigheten i Sverige, en rättssäkerhet som synes vara som ”bortblåst” utifrån Sveriges grundlag Regeringsformen?

 

Kan Åklagarmyndigheten i Sverige säkerställa rättssäkerhet när som synes grundlagsbrott blivit en del av vardagen inom Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh?

 

Du och alla läsare av massutskicket förstå strax mer och sprider såklart vidare i alla dina nätverk om vad som delgives i dagens massutskick

SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

2021-10-27

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, utsedd handläggare och beslutsfattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin och ifrågasätter rättsordning, rättssäkerheten, opartiskheten, sakligheten och objektiviteten med mera i ett som synes fullständig orättssäkert BESLUT utan stöd alls i gällande svenska grundlag Regeringsformen. Grunden till det inspelade samtalet finner DU i det sk BESLUT som bifogas som bifogad pdf filen Riksåklagare Petra Lundh…… 2021 10 20.

 

Därtill finner DU fakta och BEVIS, som redogöres för i det inspelade samtalet med Sofie Lundin, i den bifogade pdf filen EURS……..

 

EURS…./Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som direktverkande svensk lag, som äga företräde(företrädesprincipen) över all annan svensk lag(sedan 2009-12-01), men undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn generellt och systematiskt av det SUPER KORRUPTA makt- och myndighetsmissbrukande Sveriges myndigheter och domstolar, se i dessa delar Regeringsformen 11:14 och 12:10, som Du finner här https://lagen.nu/1974:152

 

 

Alltså som synes aktivt planerat grundlagsbrott som därtill får effekten av beskyddande av mycket allvarliga brottsmisstankar, bl.a. då beskyddande av den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om systematiska och generella bedrägerier mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Region Jämtland Härjedalen, då utifrån tidigare anmälan som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Umeå Universitetsledning och professor Niklas Arnberg som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

Noteras särskilt om PCR TEST BEDRÄGERIET

-       att inom EU finns sedan tidigare fastställande domar som bevisligen fullständigt rättssäkert bevisar att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Dessa fastställande domar, i ovan angiven artikel, har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lund Åklagarmyndigheten i Sverige, och därmed erkänt sakförhållande

 

-       att myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och övriga anställda har

-       att rätta in sig i ledet utifrån dessa fastställande domar som bevisar grunden till brottsmisstankarna i anmälningarna emot professor Niklas Arnell och Umeå Universitets ledning och därtill till grunden i brottsmisstankarna  i anmälningarna emot Region Jämtland Härjedalen och där ansvarig arbetsgivare och anställda, därmed konstateras

-       att således är erkänt sakförhållande utifrån rättssäker grund inom EU fastställt i domstol att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

 

 

Alltså som synes förmodligen kommer få effekten (om Sverige är en demokrati och rättsstat som åtföljer avtalat med EU)

 

-       att som synes ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh m.fl. uppfyller kriterier om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och som synes kommer leda till

-       att beskyddande av dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna därmed får effekten

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh med flera ska entledigas från deras tjänster/uppdrag med omedelbar verkan och som synes rannsakas inför domstol utifrån synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, du åter hör det inspelade samtalet genom

-       att ladda ner mp4 fil alt mp3 fil via denna länk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/petra-lundh-myndighetschef-och-riksaklagare-aklagarmyndigheten-i-sverige-och-fullstandigt-rattssosakert-beslut-av-2021-10-21/

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén tillsammans med ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som går emot ass professor Björn Hammarskjöld och dennes uppfattning, du får del av beslutet i den bifogade pdf filen Uppsala FR 6704-21….

Citerar del ur Läkemedelsverkets beslut, citat

 

 

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska

läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a.

att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet

Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på

injektionsstället.

 

Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet

innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt

material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att

Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda

magnetiska egenskaper.

 

Slut citat

 

Du läser mer i den bifogade pdf filen Uppsala FR….

 

Du åter hör det inspelade samtalet med verksjuristen Peter Wilén genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/lakemedelsverkets-verksjurist-peter-wilen-rings-upp-av-sverige-granskas-ulf-bittner-och-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2021-10-27/

 

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHETER SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-28

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

Sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig artikel, publicerat 2021-10-27, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

 

 

 

 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Mainstream media rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta.

 

Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

 

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

 

Utveckling som har varit dold för oss måste varit känd av en hel del politiker. Åtminstone i riksdagen. Lokala politiker arbetar för Agenda 2030 utan att förstå vad det leder till och att vi redan har lösningar men dessa stoppas för att driva världen i en given riktning.

 

För många av oss är det nu tydligt. Bakom allt som sker i världen ligger en dold agenda med mål att skapa en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk, även om merparten som arbetar för den tror den är av godo.

Det är uppenbart att vi har ett rättssystem på glid i ett försök att hindra alternativ information som utmanar rådande maktmonopol genom att flytta stolparna för vad man får tycka och tänka för att sedan använda lagar om förtal, hatbrott och diskriminering som verktyg för åtal.

 

Mainstream media har spelat en viktig roll i folks uppfattning om feltänk och har sedan många år anställt likasinnad personal som ser till att konsensus, samhällets styrenhet behåller sin kurs genom att censurera oliktänkande röster och istället stämpla dem som ”hatiska och farliga åsikter”.

 

Nu kommer nästa hugg mot våra rättigheter: krav på vaccinering och vaccinpass. Detta trots att fakta klart och tydligt visar att vaccinet, denna experimentella genterapi är utan effekt och farligt där många vaccinerade skadas och dör. Trots att det finns förebyggande och botemedel. Trots att covid-19 inte är farligare än en influensa.

 

Vi som inte accepterar utvecklingen stämplas som ”fiender”. Sällan eller aldrig får våra åsikter kring detta eller andra avgörande frågor för samhällsutvecklingen komma till tals. Det är inte demokrati.

 

Förtrycket ökar. Makten bortom partifärg, etablissemanget med en likasinnad kulturelit använder allt större penseldrag för att sätta dit oliktänkande med krav på striktare lagar för att stävja ”hat och desinformation”.

 

En politisk operatör som låtsas vara visselblåsare från Facebook kräver mer censur. Korrupta myndigheter i USA ger order till Google att övervaka vissa nyckelord vilket de villigt lyder då Big Tech är med på agendan.

 

Sakta men säkert kommer detta hit med uppdaterade lagar eller korrupta åklagares och domares tolkning av rådande lagstiftning som gör att nyckelord stämplas som hatiska och leder till åtal.

 

Det största problemet som gjort urholkningen möjlig är ignoransen av grundlagen och rätten till relevant information som aldrig tagits på allvar av politiker eller oss medborgare.

 

Vi har invaggats tron på att staten står över oss i rangordningen när det är tvärtom och vi manipuleras att rösta ”rätt” genom att undanhålla eller snedvrida information och följa myndigheters rop likt en flock får som vallas fram till slakthuset.

 

Tala med politiker som i teorin måste lyssna på dig. Riksdagens politiker är oftast onåbara men försöka duger. Lättare med lokala politiker. Gärna med polisen och journalister, om möjligt men oftast omöjligt. Gör vad ni kan för att ge er syn på den farliga utvecklingen. Fredligt, hövligt men bestämt.

 

Ställ några enkla frågor: ”Är det demokrati när mainstream media men framförallt SVT och SR undviker att rapportera information som talar mot vaccinering och vaccinpass? Bröt inte pandemilagen mot grundlagen då den i ljuset av felinformerade medborgare, IFR som influensa, tillgång till förebyggande och botemedel saknar demokratisk och rationell förankring?”.

Med andra ord, det ska finnas lika många artiklar och inslag som talar mot som för vaccinering och vaccinpass. Forskare, läkare och andra experter som varnar för vaccinet ska få komma till tals. Förebyggande och botemedel samt antalet inrapporterade biverkningar ska lyftas fram.

 

Det är dags att på allvar stå upp för våra rättigheter om vi ska ha en chans att vända utvecklingen och rädda demokratin. Sök dialog med politiker men förbered er på nästa steg. Demonstrationer och civilt motstånd. Glöm inte att ”all makt åt folket” innebär att vi kan ändra hela statsapparaten om den sviker demokratin.

Källa till ovan citerat

https://www.palbergstrom.com/news/2021-10-27/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM UPPENBART BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPAR

 

Skriv under petitionen för att utreda och åtala de personer som är ansvariga för

brott mot mänskligheten!!!! Nürnberg 2.0

SKRIV PÅ FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD, MYCKET VIKTIGT, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Please Sign the Petition to Investigate and Prosecute The People Responsible for Crimes Against Humanity!!! Nuremberg 2.0

Investigation and Prosecution of Those Individuals Responsible for Crimes Against Humanity

https://www.petitions.net/investigation_and_prosecution_of_those_individuals_responsible_for_crimes_against_humanity

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT OM SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

 

Dr Richard Fleming avslöjar en strategi för att åtala förövarna av COVID PLANDEMIN FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

2021-10-27

Dr Richard Fleming reveals strategy to prosecute covid plandemic perpetrators for CRIMES against humanity

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/dr-richard-fleming-avslojar-en-strategi-for-att-atala-forovarna-av-covid-plandemin-for-brott-mot-manskligheten/

 

 

Dr Fleming varnar COVID-19 är ett konstruerat biovapen som koloniserar kroppen med spikprotein

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/13/dr-richard-fleming-interview-with-mike-adams-the-vaccine-is-the-bioweapon/

 

Läs mer om och av dr Fleming här

https://www.flemingmethod.com/

 

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

2021-10-27

CDC caught lying: Covid vaccines kill 15 people for every 1 life they claim to save

https://www.afinalwarning.com/565790.html

 

 

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

2021-10-27

More vaccine deaths and injuries reported in 10 months following COVID-19 shots compared to all other vaccines over the past 30 years

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt; ass professor Björn Hammarskjöld har delgett, i skrivelse till alla ledamöter i SVERIGES RIKSDAG 2021-10-20, följande FAKTA vilket påminns om, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT SEDAN URMINNES TIDER

2021-10-28

Harvardepidemiologen Martin Kulldorff: Sjukhus borde anställa personal med genomgången infektion, inte avskeda dem

”Sedan pesten i Aten 430 f Kr har vi känt till naturlig immunitet. Så det är märkligt att människor plötsligt ifrågasätter den”, säger Martin Kulldorff i en intervju i EpochTV. Kulldorff är svensk och har en medicinsk professur vid Harvard och är biostatistiker och epidemiolog vid Brigham and Women’s Hospital.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://checkfact.org/harvards-epidemiolog-martin-kulldorff-sjukhus-borde-anstalla-personal-med-genomgangen-infektion-inte-avskeda-dem/

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-28

Maskinöversättning, citat

Var finns bevisen för existensen av ‘SARS-CoV-2′ (‘Covid-virus’)?

 

Citerar lösryckt del ur artikel, läs hela, maskinöversättning citat

 

Lögner, fler lögner och jävla lögner från dem vi är skyldiga att lita på!

 

NU SANNINGEN FRÅN DERAS EGNA MUNAR DOKUMENTERAD AV DERAS EGNA SKRIVNA ORD!

 

Följande skrivna brev är svar från följande statliga och/eller institutionella tjänstemän som erhölls enligt ”Freedom of Information Act eller FOIA från USA, Indien, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, England, Skottland, Wales , Irland, Danmark, Norge, Nederländerna, Sverige, Spanien, Europeiska CDC, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Columbia, Uruguay, Italien, Portugal, Brasilien, Republiken Colombia, Ilse of Man, Filippinerna, etc., plus e-postmeddelanden från Tysklands Robert Koch Institute (RKI) och flera andra så kallade ”virusisoleringsförfattare eller forskare”.

 

LÄS MER SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust?

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-26 Maskinöversättning, måste ses videointervju, ca 13 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, massor av FAKTA, citat

Dr. Zelenko släpper ATOMBOMB: Var tog influensan vägen?

Dr. Vladimir ”Zev” Zelenko planterade en mycket explosiv bomb under influensaberättelsen idag på The Stew Peters Show. Utöver sin fråga tillkännagav Dr. Zelenko också lanseringen av sin behandling för barn, som är tillgänglig för förbeställning NU!

Få Dr. Zelenkos FANTASTISKA behandling: www.zStackProtocol.com

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo9znz-dr.-zelenko-drops-atomic-bomb-where-did-the-influenza-go.html

 

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

(klordioxid är också känt som MMS, som du kan söka på, men använd då Duckduckgo sökmotorn, för google censurera, https://duckduckgo.com )

 

Läs hela artikeln, se videos, och SPRID VIDARE i alla dina nätverk om vad som bevisligen botar Covid, men undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

Biophysicist Andreas Kalcker: Chlorine Dioxide is a 100% effective cure for covid

 

Maskinöversättning

 

Biofysikern Andreas Kalcker har utvecklat ett 100 % effektivt botemedel mot COVID-19 och alla dess variationer. Han har forskat på ett ämne som kallas klordioxid i över 13 år. NASA märkte detta ämne som ‘The Universal Antidote’ 1987.

 

Hans behandling användes först för covid-19 av militär, polis och politiker i Bolivia, som alla återhämtade sig på fyra dagar.

 

En lag antogs sedan som gjorde det till en rikstäckande behandling.

Som ett resultat sjönk andelen 100 dödsfall per dag till praktiskt taget noll. En klinisk prövning bekräftade sedan effekten av denna behandling mot COVID-19.

 

https://www.stopworldcontrol.com/cds/

 

 

 

UK’s Boris Johnson Admits Vaccines Do Not Prevent Contracting, Spreading COVID-19

The UK Prime Minister admitted that the COVID-19 vaccines don’t work as initially advertised.

https://nationalfile.com/uks-boris-johnson-admits-vaccines-do-not-prevent-contracting-spreading-covid-19/

 

 

Dr Vernon Coleman delger 2021-10-26, citat

For over six months now I have been warning that those who accept the covid-19 jab will have damaged immune systems and will be susceptible to infection.

 

This remains my honest opinion, based on the evidence I have seen and upon my fears.

 

I will write more about the immune system problem as evidence becomes available (more evidence is becoming available daily).

 

But I recognise that millions of people have succumbed to the psychological warfare practised by governments, advisors and media doctors, and have allowed themselves to be jabbed with an experimental product.

 

Many of those who have been jabbed are, not unnaturally, now asking what they can do to protect themselves from infections.

 

I do not recommend any patented products but here is my advice:

 

Avoid crowded places

Avoid meeting with individuals who have any sort of infection

Avoid strenuous exercise (because of the potential for heart problems. Heart problems are now an increasingly common side effect of the covid jab)

Keep warm. In my view, leaving windows open (which is one of the covid rules that the Government recommends) is not a good idea in cold weather

Eat fresh fruit and vegetables for the vitamins

Take a vitamin C supplement

Take a vitamin D supplement – but only in the recommended doses

 

Have zinc tablets available to take if you do develop signs of an infection

Remember that masks won’t help and can actually make you more sick by increasing your risk of bacterial pneumonia (see my free PDF book on masks available on this website)

 

Social distancing is of little value since a cough or a sneeze can travel over 20 feet

Stay away from anyone who has recently had the nasal flu vaccine. The nasal flu vaccine is an attenuated live vaccine which means that it is live but weakened and may regain its strength

 

Stay away from the colds and flu section remedies in supermarkets or pharmacies: that’s usually where the sick people are

 

Note: Many months ago I predicted that the vaccinated would be vulnerable to infection and that many would die as a result. Preliminary figures already suggest that those who have been vaccinated are losing part of their natural immune system very rapidly. There are suggestions that the vaccinated are rapidly developing a form of Acquired Immune Deficiency Syndrome and, as a result, doctors and hospitals will soon be unable to cope with a flood of seriously ill patients. There are reports that 40-79 year olds who have been double vaccinated have lost 50% of their immune system and are losing another 5% every week. These figures are from the UK Government. I am checking them but it seems to me that it would be irresponsible not to provide this warning immediately.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://vernoncoleman.org/articles/advice-those-who-have-been-jabbed

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

Extra viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 240

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla ledamöter och till Sveriges regering minister Morgan Johansson

 

Är tiden inne för att säkerställa rättssäkerhet inom Åklagarmyndigheten i Sverige, en rättssäkerhet som synes vara som ”bortblåst” utifrån Sveriges grundlag Regeringsformen?

 

Kan Åklagarmyndigheten i Sverige säkerställa rättssäkerhet när som synes grundlagsbrott blivit en del av vardagen inom Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh?

 

Du och alla läsare av massutskicket förstå strax mer och sprider såklart vidare i alla dina nätverk om vad som delgives i dagens massutskick

SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

2021-10-27

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, utsedd handläggare och beslutsfattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin och ifrågasätter rättsordning, rättssäkerheten, opartiskheten, sakligheten och objektiviteten med mera i ett som synes fullständig orättssäkert BESLUT utan stöd alls i gällande svenska grundlag Regeringsformen. Grunden till det inspelade samtalet finner DU i det sk BESLUT som bifogas som bifogad pdf filen Riksåklagare Petra Lundh…… 2021 10 20.

 

Därtill finner DU fakta och BEVIS, som redogöres för i det inspelade samtalet med Sofie Lundin, i den bifogade pdf filen EURS……..

 

EURS…./Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som direktverkande svensk lag, som äga företräde(företrädesprincipen) över all annan svensk lag(sedan 2009-12-01), men undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn generellt och systematiskt av det SUPER KORRUPTA makt- och myndighetsmissbrukande Sveriges myndigheter och domstolar, se i dessa delar Regeringsformen 11:14 och 12:10, som Du finner här https://lagen.nu/1974:152

 

 

Alltså som synes aktivt planerat grundlagsbrott som därtill får effekten av beskyddande av mycket allvarliga brottsmisstankar, bl.a. då beskyddande av den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om systematiska och generella bedrägerier mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Region Jämtland Härjedalen, då utifrån tidigare anmälan som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Umeå Universitetsledning och professor Niklas Arnberg som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

Noteras särskilt om PCR TEST BEDRÄGERIET

-       att inom EU finns sedan tidigare fastställande domar som bevisligen fullständigt rättssäkert bevisar att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Dessa fastställande domar, i ovan angiven artikel, har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lund Åklagarmyndigheten i Sverige, och därmed erkänt sakförhållande

 

-       att myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och övriga anställda har

-       att rätta in sig i ledet utifrån dessa fastställande domar som bevisar grunden till brottsmisstankarna i anmälningarna emot professor Niklas Arnell och Umeå Universitets ledning och därtill till grunden i brottsmisstankarna  i anmälningarna emot Region Jämtland Härjedalen och där ansvarig arbetsgivare och anställda, därmed konstateras

-       att således är erkänt sakförhållande utifrån rättssäker grund inom EU fastställt i domstol att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

 

 

Alltså som synes förmodligen kommer få effekten (om Sverige är en demokrati och rättsstat som åtföljer avtalat med EU)

 

-       att som synes ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh m.fl. uppfyller kriterier om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och som synes kommer leda till

-       att beskyddande av dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna därmed får effekten

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh med flera ska entledigas från deras tjänster/uppdrag med omedelbar verkan och som synes rannsakas inför domstol utifrån synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, du åter hör det inspelade samtalet genom

-       att ladda ner mp4 fil alt mp3 fil via denna länk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/petra-lundh-myndighetschef-och-riksaklagare-aklagarmyndigheten-i-sverige-och-fullstandigt-rattssosakert-beslut-av-2021-10-21/

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén tillsammans med ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som går emot ass professor Björn Hammarskjöld och dennes uppfattning, du får del av beslutet i den bifogade pdf filen Uppsala FR 6704-21….

Citerar del ur Läkemedelsverkets beslut, citat

 

 

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska

läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a.

att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet

Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på

injektionsstället.

 

Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet

innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt

material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att

Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda

magnetiska egenskaper.

 

Slut citat

 

Du läser mer i den bifogade pdf filen Uppsala FR….

 

Du åter hör det inspelade samtalet med verksjuristen Peter Wilén genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/lakemedelsverkets-verksjurist-peter-wilen-rings-upp-av-sverige-granskas-ulf-bittner-och-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2021-10-27/

 

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHETER SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-28

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

Sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig artikel, publicerat 2021-10-27, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

 

 

 

 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Mainstream media rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta.

 

Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

 

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

 

Utveckling som har varit dold för oss måste varit känd av en hel del politiker. Åtminstone i riksdagen. Lokala politiker arbetar för Agenda 2030 utan att förstå vad det leder till och att vi redan har lösningar men dessa stoppas för att driva världen i en given riktning.

 

För många av oss är det nu tydligt. Bakom allt som sker i världen ligger en dold agenda med mål att skapa en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk, även om merparten som arbetar för den tror den är av godo.

Det är uppenbart att vi har ett rättssystem på glid i ett försök att hindra alternativ information som utmanar rådande maktmonopol genom att flytta stolparna för vad man får tycka och tänka för att sedan använda lagar om förtal, hatbrott och diskriminering som verktyg för åtal.

 

Mainstream media har spelat en viktig roll i folks uppfattning om feltänk och har sedan många år anställt likasinnad personal som ser till att konsensus, samhällets styrenhet behåller sin kurs genom att censurera oliktänkande röster och istället stämpla dem som ”hatiska och farliga åsikter”.

 

Nu kommer nästa hugg mot våra rättigheter: krav på vaccinering och vaccinpass. Detta trots att fakta klart och tydligt visar att vaccinet, denna experimentella genterapi är utan effekt och farligt där många vaccinerade skadas och dör. Trots att det finns förebyggande och botemedel. Trots att covid-19 inte är farligare än en influensa.

 

Vi som inte accepterar utvecklingen stämplas som ”fiender”. Sällan eller aldrig får våra åsikter kring detta eller andra avgörande frågor för samhällsutvecklingen komma till tals. Det är inte demokrati.

 

Förtrycket ökar. Makten bortom partifärg, etablissemanget med en likasinnad kulturelit använder allt större penseldrag för att sätta dit oliktänkande med krav på striktare lagar för att stävja ”hat och desinformation”.

 

En politisk operatör som låtsas vara visselblåsare från Facebook kräver mer censur. Korrupta myndigheter i USA ger order till Google att övervaka vissa nyckelord vilket de villigt lyder då Big Tech är med på agendan.

 

Sakta men säkert kommer detta hit med uppdaterade lagar eller korrupta åklagares och domares tolkning av rådande lagstiftning som gör att nyckelord stämplas som hatiska och leder till åtal.

 

Det största problemet som gjort urholkningen möjlig är ignoransen av grundlagen och rätten till relevant information som aldrig tagits på allvar av politiker eller oss medborgare.

 

Vi har invaggats tron på att staten står över oss i rangordningen när det är tvärtom och vi manipuleras att rösta ”rätt” genom att undanhålla eller snedvrida information och följa myndigheters rop likt en flock får som vallas fram till slakthuset.

 

Tala med politiker som i teorin måste lyssna på dig. Riksdagens politiker är oftast onåbara men försöka duger. Lättare med lokala politiker. Gärna med polisen och journalister, om möjligt men oftast omöjligt. Gör vad ni kan för att ge er syn på den farliga utvecklingen. Fredligt, hövligt men bestämt.

 

Ställ några enkla frågor: ”Är det demokrati när mainstream media men framförallt SVT och SR undviker att rapportera information som talar mot vaccinering och vaccinpass? Bröt inte pandemilagen mot grundlagen då den i ljuset av felinformerade medborgare, IFR som influensa, tillgång till förebyggande och botemedel saknar demokratisk och rationell förankring?”.

Med andra ord, det ska finnas lika många artiklar och inslag som talar mot som för vaccinering och vaccinpass. Forskare, läkare och andra experter som varnar för vaccinet ska få komma till tals. Förebyggande och botemedel samt antalet inrapporterade biverkningar ska lyftas fram.

 

Det är dags att på allvar stå upp för våra rättigheter om vi ska ha en chans att vända utvecklingen och rädda demokratin. Sök dialog med politiker men förbered er på nästa steg. Demonstrationer och civilt motstånd. Glöm inte att ”all makt åt folket” innebär att vi kan ändra hela statsapparaten om den sviker demokratin.

Källa till ovan citerat

https://www.palbergstrom.com/news/2021-10-27/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM UPPENBART BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPAR

 

Skriv under petitionen för att utreda och åtala de personer som är ansvariga för

brott mot mänskligheten!!!! Nürnberg 2.0

SKRIV PÅ FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD, MYCKET VIKTIGT, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Please Sign the Petition to Investigate and Prosecute The People Responsible for Crimes Against Humanity!!! Nuremberg 2.0

Investigation and Prosecution of Those Individuals Responsible for Crimes Against Humanity

https://www.petitions.net/investigation_and_prosecution_of_those_individuals_responsible_for_crimes_against_humanity

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT OM SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

 

Dr Richard Fleming avslöjar en strategi för att åtala förövarna av COVID PLANDEMIN FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

2021-10-27

Dr Richard Fleming reveals strategy to prosecute covid plandemic perpetrators for CRIMES against humanity

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/dr-richard-fleming-avslojar-en-strategi-for-att-atala-forovarna-av-covid-plandemin-for-brott-mot-manskligheten/

 

 

Dr Fleming varnar COVID-19 är ett konstruerat biovapen som koloniserar kroppen med spikprotein

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/13/dr-richard-fleming-interview-with-mike-adams-the-vaccine-is-the-bioweapon/

 

Läs mer om och av dr Fleming här

https://www.flemingmethod.com/

 

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

2021-10-27

CDC caught lying: Covid vaccines kill 15 people for every 1 life they claim to save

https://www.afinalwarning.com/565790.html

 

 

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

2021-10-27

More vaccine deaths and injuries reported in 10 months following COVID-19 shots compared to all other vaccines over the past 30 years

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt; ass professor Björn Hammarskjöld har delgett, i skrivelse till alla ledamöter i SVERIGES RIKSDAG 2021-10-20, följande FAKTA vilket påminns om, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT SEDAN URMINNES TIDER

2021-10-28

Harvardepidemiologen Martin Kulldorff: Sjukhus borde anställa personal med genomgången infektion, inte avskeda dem

”Sedan pesten i Aten 430 f Kr har vi känt till naturlig immunitet. Så det är märkligt att människor plötsligt ifrågasätter den”, säger Martin Kulldorff i en intervju i EpochTV. Kulldorff är svensk och har en medicinsk professur vid Harvard och är biostatistiker och epidemiolog vid Brigham and Women’s Hospital.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://checkfact.org/harvards-epidemiolog-martin-kulldorff-sjukhus-borde-anstalla-personal-med-genomgangen-infektion-inte-avskeda-dem/

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-28

Maskinöversättning, citat

Var finns bevisen för existensen av ‘SARS-CoV-2′ (‘Covid-virus’)?

 

Citerar lösryckt del ur artikel, läs hela, maskinöversättning citat

 

Lögner, fler lögner och jävla lögner från dem vi är skyldiga att lita på!

 

NU SANNINGEN FRÅN DERAS EGNA MUNAR DOKUMENTERAD AV DERAS EGNA SKRIVNA ORD!

 

Följande skrivna brev är svar från följande statliga och/eller institutionella tjänstemän som erhölls enligt ”Freedom of Information Act eller FOIA från USA, Indien, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, England, Skottland, Wales , Irland, Danmark, Norge, Nederländerna, Sverige, Spanien, Europeiska CDC, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Columbia, Uruguay, Italien, Portugal, Brasilien, Republiken Colombia, Ilse of Man, Filippinerna, etc., plus e-postmeddelanden från Tysklands Robert Koch Institute (RKI) och flera andra så kallade ”virusisoleringsförfattare eller forskare”.

 

LÄS MER SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust?

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-26 Maskinöversättning, måste ses videointervju, ca 13 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, massor av FAKTA, citat

Dr. Zelenko släpper ATOMBOMB: Var tog influensan vägen?

Dr. Vladimir ”Zev” Zelenko planterade en mycket explosiv bomb under influensaberättelsen idag på The Stew Peters Show. Utöver sin fråga tillkännagav Dr. Zelenko också lanseringen av sin behandling för barn, som är tillgänglig för förbeställning NU!

Få Dr. Zelenkos FANTASTISKA behandling: www.zStackProtocol.com

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo9znz-dr.-zelenko-drops-atomic-bomb-where-did-the-influenza-go.html

 

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

(klordioxid är också känt som MMS, som du kan söka på, men använd då Duckduckgo sökmotorn, för google censurera, https://duckduckgo.com )

 

Läs hela artikeln, se videos, och SPRID VIDARE i alla dina nätverk om vad som bevisligen botar Covid, men undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

Biophysicist Andreas Kalcker: Chlorine Dioxide is a 100% effective cure for covid

 

Maskinöversättning

 

Biofysikern Andreas Kalcker har utvecklat ett 100 % effektivt botemedel mot COVID-19 och alla dess variationer. Han har forskat på ett ämne som kallas klordioxid i över 13 år. NASA märkte detta ämne som ‘The Universal Antidote’ 1987.

 

Hans behandling användes först för covid-19 av militär, polis och politiker i Bolivia, som alla återhämtade sig på fyra dagar.

 

En lag antogs sedan som gjorde det till en rikstäckande behandling.

Som ett resultat sjönk andelen 100 dödsfall per dag till praktiskt taget noll. En klinisk prövning bekräftade sedan effekten av denna behandling mot COVID-19.

 

https://www.stopworldcontrol.com/cds/

 

 

 

UK’s Boris Johnson Admits Vaccines Do Not Prevent Contracting, Spreading COVID-19

The UK Prime Minister admitted that the COVID-19 vaccines don’t work as initially advertised.

https://nationalfile.com/uks-boris-johnson-admits-vaccines-do-not-prevent-contracting-spreading-covid-19/

 

 

Dr Vernon Coleman delger 2021-10-26, citat

For over six months now I have been warning that those who accept the covid-19 jab will have damaged immune systems and will be susceptible to infection.

 

This remains my honest opinion, based on the evidence I have seen and upon my fears.

 

I will write more about the immune system problem as evidence becomes available (more evidence is becoming available daily).

 

But I recognise that millions of people have succumbed to the psychological warfare practised by governments, advisors and media doctors, and have allowed themselves to be jabbed with an experimental product.

 

Many of those who have been jabbed are, not unnaturally, now asking what they can do to protect themselves from infections.

 

I do not recommend any patented products but here is my advice:

 

Avoid crowded places

Avoid meeting with individuals who have any sort of infection

Avoid strenuous exercise (because of the potential for heart problems. Heart problems are now an increasingly common side effect of the covid jab)

Keep warm. In my view, leaving windows open (which is one of the covid rules that the Government recommends) is not a good idea in cold weather

Eat fresh fruit and vegetables for the vitamins

Take a vitamin C supplement

Take a vitamin D supplement – but only in the recommended doses

 

Have zinc tablets available to take if you do develop signs of an infection

Remember that masks won’t help and can actually make you more sick by increasing your risk of bacterial pneumonia (see my free PDF book on masks available on this website)

 

Social distancing is of little value since a cough or a sneeze can travel over 20 feet

Stay away from anyone who has recently had the nasal flu vaccine. The nasal flu vaccine is an attenuated live vaccine which means that it is live but weakened and may regain its strength

 

Stay away from the colds and flu section remedies in supermarkets or pharmacies: that’s usually where the sick people are

 

Note: Many months ago I predicted that the vaccinated would be vulnerable to infection and that many would die as a result. Preliminary figures already suggest that those who have been vaccinated are losing part of their natural immune system very rapidly. There are suggestions that the vaccinated are rapidly developing a form of Acquired Immune Deficiency Syndrome and, as a result, doctors and hospitals will soon be unable to cope with a flood of seriously ill patients. There are reports that 40-79 year olds who have been double vaccinated have lost 50% of their immune system and are losing another 5% every week. These figures are from the UK Government. I am checking them but it seems to me that it would be irresponsible not to provide this warning immediately.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://vernoncoleman.org/articles/advice-those-who-have-been-jabbed

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Extra viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 240

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla ledamöter och till Sveriges regering minister Morgan Johansson

 

Är tiden inne för att säkerställa rättssäkerhet inom Åklagarmyndigheten i Sverige, en rättssäkerhet som synes vara som ”bortblåst” utifrån Sveriges grundlag Regeringsformen?

 

Kan Åklagarmyndigheten i Sverige säkerställa rättssäkerhet när som synes grundlagsbrott blivit en del av vardagen inom Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh?

 

Du och alla läsare av massutskicket förstå strax mer och sprider såklart vidare i alla dina nätverk om vad som delgives i dagens massutskick

SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

2021-10-27

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, utsedd handläggare och beslutsfattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin och ifrågasätter rättsordning, rättssäkerheten, opartiskheten, sakligheten och objektiviteten med mera i ett som synes fullständig orättssäkert BESLUT utan stöd alls i gällande svenska grundlag Regeringsformen. Grunden till det inspelade samtalet finner DU i det sk BESLUT som bifogas som bifogad pdf filen Riksåklagare Petra Lundh…… 2021 10 20.

 

Därtill finner DU fakta och BEVIS, som redogöres för i det inspelade samtalet med Sofie Lundin, i den bifogade pdf filen EURS……..

 

EURS…./Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som direktverkande svensk lag, som äga företräde(företrädesprincipen) över all annan svensk lag(sedan 2009-12-01), men undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn generellt och systematiskt av det SUPER KORRUPTA makt- och myndighetsmissbrukande Sveriges myndigheter och domstolar, se i dessa delar Regeringsformen 11:14 och 12:10, som Du finner här https://lagen.nu/1974:152

 

 

Alltså som synes aktivt planerat grundlagsbrott som därtill får effekten av beskyddande av mycket allvarliga brottsmisstankar, bl.a. då beskyddande av den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om systematiska och generella bedrägerier mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Region Jämtland Härjedalen, då utifrån tidigare anmälan som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Umeå Universitetsledning och professor Niklas Arnberg som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

Noteras särskilt om PCR TEST BEDRÄGERIET

-       att inom EU finns sedan tidigare fastställande domar som bevisligen fullständigt rättssäkert bevisar att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Dessa fastställande domar, i ovan angiven artikel, har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lund Åklagarmyndigheten i Sverige, och därmed erkänt sakförhållande

 

-       att myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och övriga anställda har

-       att rätta in sig i ledet utifrån dessa fastställande domar som bevisar grunden till brottsmisstankarna i anmälningarna emot professor Niklas Arnell och Umeå Universitets ledning och därtill till grunden i brottsmisstankarna  i anmälningarna emot Region Jämtland Härjedalen och där ansvarig arbetsgivare och anställda, därmed konstateras

-       att således är erkänt sakförhållande utifrån rättssäker grund inom EU fastställt i domstol att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

 

 

Alltså som synes förmodligen kommer få effekten (om Sverige är en demokrati och rättsstat som åtföljer avtalat med EU)

 

-       att som synes ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh m.fl. uppfyller kriterier om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och som synes kommer leda till

-       att beskyddande av dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna därmed får effekten

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh med flera ska entledigas från deras tjänster/uppdrag med omedelbar verkan och som synes rannsakas inför domstol utifrån synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, du åter hör det inspelade samtalet genom

-       att ladda ner mp4 fil alt mp3 fil via denna länk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/petra-lundh-myndighetschef-och-riksaklagare-aklagarmyndigheten-i-sverige-och-fullstandigt-rattssosakert-beslut-av-2021-10-21/

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén tillsammans med ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som går emot ass professor Björn Hammarskjöld och dennes uppfattning, du får del av beslutet i den bifogade pdf filen Uppsala FR 6704-21….

Citerar del ur Läkemedelsverkets beslut, citat

 

 

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska

läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a.

att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet

Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på

injektionsstället.

 

Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet

innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt

material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att

Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda

magnetiska egenskaper.

 

Slut citat

 

Du läser mer i den bifogade pdf filen Uppsala FR….

 

Du åter hör det inspelade samtalet med verksjuristen Peter Wilén genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/lakemedelsverkets-verksjurist-peter-wilen-rings-upp-av-sverige-granskas-ulf-bittner-och-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2021-10-27/

 

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHETER SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-28

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

Sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig artikel, publicerat 2021-10-27, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

 

 

 

 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Mainstream media rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta.

 

Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

 

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

 

Utveckling som har varit dold för oss måste varit känd av en hel del politiker. Åtminstone i riksdagen. Lokala politiker arbetar för Agenda 2030 utan att förstå vad det leder till och att vi redan har lösningar men dessa stoppas för att driva världen i en given riktning.

 

För många av oss är det nu tydligt. Bakom allt som sker i världen ligger en dold agenda med mål att skapa en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk, även om merparten som arbetar för den tror den är av godo.

Det är uppenbart att vi har ett rättssystem på glid i ett försök att hindra alternativ information som utmanar rådande maktmonopol genom att flytta stolparna för vad man får tycka och tänka för att sedan använda lagar om förtal, hatbrott och diskriminering som verktyg för åtal.

 

Mainstream media har spelat en viktig roll i folks uppfattning om feltänk och har sedan många år anställt likasinnad personal som ser till att konsensus, samhällets styrenhet behåller sin kurs genom att censurera oliktänkande röster och istället stämpla dem som ”hatiska och farliga åsikter”.

 

Nu kommer nästa hugg mot våra rättigheter: krav på vaccinering och vaccinpass. Detta trots att fakta klart och tydligt visar att vaccinet, denna experimentella genterapi är utan effekt och farligt där många vaccinerade skadas och dör. Trots att det finns förebyggande och botemedel. Trots att covid-19 inte är farligare än en influensa.

 

Vi som inte accepterar utvecklingen stämplas som ”fiender”. Sällan eller aldrig får våra åsikter kring detta eller andra avgörande frågor för samhällsutvecklingen komma till tals. Det är inte demokrati.

 

Förtrycket ökar. Makten bortom partifärg, etablissemanget med en likasinnad kulturelit använder allt större penseldrag för att sätta dit oliktänkande med krav på striktare lagar för att stävja ”hat och desinformation”.

 

En politisk operatör som låtsas vara visselblåsare från Facebook kräver mer censur. Korrupta myndigheter i USA ger order till Google att övervaka vissa nyckelord vilket de villigt lyder då Big Tech är med på agendan.

 

Sakta men säkert kommer detta hit med uppdaterade lagar eller korrupta åklagares och domares tolkning av rådande lagstiftning som gör att nyckelord stämplas som hatiska och leder till åtal.

 

Det största problemet som gjort urholkningen möjlig är ignoransen av grundlagen och rätten till relevant information som aldrig tagits på allvar av politiker eller oss medborgare.

 

Vi har invaggats tron på att staten står över oss i rangordningen när det är tvärtom och vi manipuleras att rösta ”rätt” genom att undanhålla eller snedvrida information och följa myndigheters rop likt en flock får som vallas fram till slakthuset.

 

Tala med politiker som i teorin måste lyssna på dig. Riksdagens politiker är oftast onåbara men försöka duger. Lättare med lokala politiker. Gärna med polisen och journalister, om möjligt men oftast omöjligt. Gör vad ni kan för att ge er syn på den farliga utvecklingen. Fredligt, hövligt men bestämt.

 

Ställ några enkla frågor: ”Är det demokrati när mainstream media men framförallt SVT och SR undviker att rapportera information som talar mot vaccinering och vaccinpass? Bröt inte pandemilagen mot grundlagen då den i ljuset av felinformerade medborgare, IFR som influensa, tillgång till förebyggande och botemedel saknar demokratisk och rationell förankring?”.

Med andra ord, det ska finnas lika många artiklar och inslag som talar mot som för vaccinering och vaccinpass. Forskare, läkare och andra experter som varnar för vaccinet ska få komma till tals. Förebyggande och botemedel samt antalet inrapporterade biverkningar ska lyftas fram.

 

Det är dags att på allvar stå upp för våra rättigheter om vi ska ha en chans att vända utvecklingen och rädda demokratin. Sök dialog med politiker men förbered er på nästa steg. Demonstrationer och civilt motstånd. Glöm inte att ”all makt åt folket” innebär att vi kan ändra hela statsapparaten om den sviker demokratin.

Källa till ovan citerat

https://www.palbergstrom.com/news/2021-10-27/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM UPPENBART BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPAR

 

Skriv under petitionen för att utreda och åtala de personer som är ansvariga för

brott mot mänskligheten!!!! Nürnberg 2.0

SKRIV PÅ FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD, MYCKET VIKTIGT, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Please Sign the Petition to Investigate and Prosecute The People Responsible for Crimes Against Humanity!!! Nuremberg 2.0

Investigation and Prosecution of Those Individuals Responsible for Crimes Against Humanity

https://www.petitions.net/investigation_and_prosecution_of_those_individuals_responsible_for_crimes_against_humanity

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT OM SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

 

Dr Richard Fleming avslöjar en strategi för att åtala förövarna av COVID PLANDEMIN FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

2021-10-27

Dr Richard Fleming reveals strategy to prosecute covid plandemic perpetrators for CRIMES against humanity

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/dr-richard-fleming-avslojar-en-strategi-for-att-atala-forovarna-av-covid-plandemin-for-brott-mot-manskligheten/

 

 

Dr Fleming varnar COVID-19 är ett konstruerat biovapen som koloniserar kroppen med spikprotein

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/13/dr-richard-fleming-interview-with-mike-adams-the-vaccine-is-the-bioweapon/

 

Läs mer om och av dr Fleming här

https://www.flemingmethod.com/

 

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

2021-10-27

CDC caught lying: Covid vaccines kill 15 people for every 1 life they claim to save

https://www.afinalwarning.com/565790.html

 

 

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

2021-10-27

More vaccine deaths and injuries reported in 10 months following COVID-19 shots compared to all other vaccines over the past 30 years

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt; ass professor Björn Hammarskjöld har delgett, i skrivelse till alla ledamöter i SVERIGES RIKSDAG 2021-10-20, följande FAKTA vilket påminns om, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT SEDAN URMINNES TIDER

2021-10-28

Harvardepidemiologen Martin Kulldorff: Sjukhus borde anställa personal med genomgången infektion, inte avskeda dem

”Sedan pesten i Aten 430 f Kr har vi känt till naturlig immunitet. Så det är märkligt att människor plötsligt ifrågasätter den”, säger Martin Kulldorff i en intervju i EpochTV. Kulldorff är svensk och har en medicinsk professur vid Harvard och är biostatistiker och epidemiolog vid Brigham and Women’s Hospital.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://checkfact.org/harvards-epidemiolog-martin-kulldorff-sjukhus-borde-anstalla-personal-med-genomgangen-infektion-inte-avskeda-dem/

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-28

Maskinöversättning, citat

Var finns bevisen för existensen av ‘SARS-CoV-2′ (‘Covid-virus’)?

 

Citerar lösryckt del ur artikel, läs hela, maskinöversättning citat

 

Lögner, fler lögner och jävla lögner från dem vi är skyldiga att lita på!

 

NU SANNINGEN FRÅN DERAS EGNA MUNAR DOKUMENTERAD AV DERAS EGNA SKRIVNA ORD!

 

Följande skrivna brev är svar från följande statliga och/eller institutionella tjänstemän som erhölls enligt ”Freedom of Information Act eller FOIA från USA, Indien, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, England, Skottland, Wales , Irland, Danmark, Norge, Nederländerna, Sverige, Spanien, Europeiska CDC, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Columbia, Uruguay, Italien, Portugal, Brasilien, Republiken Colombia, Ilse of Man, Filippinerna, etc., plus e-postmeddelanden från Tysklands Robert Koch Institute (RKI) och flera andra så kallade ”virusisoleringsförfattare eller forskare”.

 

LÄS MER SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust?

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-26 Maskinöversättning, måste ses videointervju, ca 13 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, massor av FAKTA, citat

Dr. Zelenko släpper ATOMBOMB: Var tog influensan vägen?

Dr. Vladimir ”Zev” Zelenko planterade en mycket explosiv bomb under influensaberättelsen idag på The Stew Peters Show. Utöver sin fråga tillkännagav Dr. Zelenko också lanseringen av sin behandling för barn, som är tillgänglig för förbeställning NU!

Få Dr. Zelenkos FANTASTISKA behandling: www.zStackProtocol.com

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo9znz-dr.-zelenko-drops-atomic-bomb-where-did-the-influenza-go.html

 

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

(klordioxid är också känt som MMS, som du kan söka på, men använd då Duckduckgo sökmotorn, för google censurera, https://duckduckgo.com )

 

Läs hela artikeln, se videos, och SPRID VIDARE i alla dina nätverk om vad som bevisligen botar Covid, men undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

Biophysicist Andreas Kalcker: Chlorine Dioxide is a 100% effective cure for covid

 

Maskinöversättning

 

Biofysikern Andreas Kalcker har utvecklat ett 100 % effektivt botemedel mot COVID-19 och alla dess variationer. Han har forskat på ett ämne som kallas klordioxid i över 13 år. NASA märkte detta ämne som ‘The Universal Antidote’ 1987.

 

Hans behandling användes först för covid-19 av militär, polis och politiker i Bolivia, som alla återhämtade sig på fyra dagar.

 

En lag antogs sedan som gjorde det till en rikstäckande behandling.

Som ett resultat sjönk andelen 100 dödsfall per dag till praktiskt taget noll. En klinisk prövning bekräftade sedan effekten av denna behandling mot COVID-19.

 

https://www.stopworldcontrol.com/cds/

 

 

 

UK’s Boris Johnson Admits Vaccines Do Not Prevent Contracting, Spreading COVID-19

The UK Prime Minister admitted that the COVID-19 vaccines don’t work as initially advertised.

https://nationalfile.com/uks-boris-johnson-admits-vaccines-do-not-prevent-contracting-spreading-covid-19/

 

 

Dr Vernon Coleman delger 2021-10-26, citat

For over six months now I have been warning that those who accept the covid-19 jab will have damaged immune systems and will be susceptible to infection.

 

This remains my honest opinion, based on the evidence I have seen and upon my fears.

 

I will write more about the immune system problem as evidence becomes available (more evidence is becoming available daily).

 

But I recognise that millions of people have succumbed to the psychological warfare practised by governments, advisors and media doctors, and have allowed themselves to be jabbed with an experimental product.

 

Many of those who have been jabbed are, not unnaturally, now asking what they can do to protect themselves from infections.

 

I do not recommend any patented products but here is my advice:

 

Avoid crowded places

Avoid meeting with individuals who have any sort of infection

Avoid strenuous exercise (because of the potential for heart problems. Heart problems are now an increasingly common side effect of the covid jab)

Keep warm. In my view, leaving windows open (which is one of the covid rules that the Government recommends) is not a good idea in cold weather

Eat fresh fruit and vegetables for the vitamins

Take a vitamin C supplement

Take a vitamin D supplement – but only in the recommended doses

 

Have zinc tablets available to take if you do develop signs of an infection

Remember that masks won’t help and can actually make you more sick by increasing your risk of bacterial pneumonia (see my free PDF book on masks available on this website)

 

Social distancing is of little value since a cough or a sneeze can travel over 20 feet

Stay away from anyone who has recently had the nasal flu vaccine. The nasal flu vaccine is an attenuated live vaccine which means that it is live but weakened and may regain its strength

 

Stay away from the colds and flu section remedies in supermarkets or pharmacies: that’s usually where the sick people are

 

Note: Many months ago I predicted that the vaccinated would be vulnerable to infection and that many would die as a result. Preliminary figures already suggest that those who have been vaccinated are losing part of their natural immune system very rapidly. There are suggestions that the vaccinated are rapidly developing a form of Acquired Immune Deficiency Syndrome and, as a result, doctors and hospitals will soon be unable to cope with a flood of seriously ill patients. There are reports that 40-79 year olds who have been double vaccinated have lost 50% of their immune system and are losing another 5% every week. These figures are from the UK Government. I am checking them but it seems to me that it would be irresponsible not to provide this warning immediately.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://vernoncoleman.org/articles/advice-those-who-have-been-jabbed

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Extra viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 240

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla ledamöter och till Sveriges regering minister Morgan Johansson

 

Är tiden inne för att säkerställa rättssäkerhet inom Åklagarmyndigheten i Sverige, en rättssäkerhet som synes vara som ”bortblåst” utifrån Sveriges grundlag Regeringsformen?

 

Kan Åklagarmyndigheten i Sverige säkerställa rättssäkerhet när som synes grundlagsbrott blivit en del av vardagen inom Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh?

 

Du och alla läsare av massutskicket förstå strax mer och sprider såklart vidare i alla dina nätverk om vad som delgives i dagens massutskick

SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

2021-10-27

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, utsedd handläggare och beslutsfattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin och ifrågasätter rättsordning, rättssäkerheten, opartiskheten, sakligheten och objektiviteten med mera i ett som synes fullständig orättssäkert BESLUT utan stöd alls i gällande svenska grundlag Regeringsformen. Grunden till det inspelade samtalet finner DU i det sk BESLUT som bifogas som bifogad pdf filen Riksåklagare Petra Lundh…… 2021 10 20.

 

Därtill finner DU fakta och BEVIS, som redogöres för i det inspelade samtalet med Sofie Lundin, i den bifogade pdf filen EURS……..

 

EURS…./Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som direktverkande svensk lag, som äga företräde(företrädesprincipen) över all annan svensk lag(sedan 2009-12-01), men undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn generellt och systematiskt av det SUPER KORRUPTA makt- och myndighetsmissbrukande Sveriges myndigheter och domstolar, se i dessa delar Regeringsformen 11:14 och 12:10, som Du finner här https://lagen.nu/1974:152

 

 

Alltså som synes aktivt planerat grundlagsbrott som därtill får effekten av beskyddande av mycket allvarliga brottsmisstankar, bl.a. då beskyddande av den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om systematiska och generella bedrägerier mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Region Jämtland Härjedalen, då utifrån tidigare anmälan som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Umeå Universitetsledning och professor Niklas Arnberg som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

Noteras särskilt om PCR TEST BEDRÄGERIET

-       att inom EU finns sedan tidigare fastställande domar som bevisligen fullständigt rättssäkert bevisar att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Dessa fastställande domar, i ovan angiven artikel, har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lund Åklagarmyndigheten i Sverige, och därmed erkänt sakförhållande

 

-       att myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och övriga anställda har

-       att rätta in sig i ledet utifrån dessa fastställande domar som bevisar grunden till brottsmisstankarna i anmälningarna emot professor Niklas Arnell och Umeå Universitets ledning och därtill till grunden i brottsmisstankarna  i anmälningarna emot Region Jämtland Härjedalen och där ansvarig arbetsgivare och anställda, därmed konstateras

-       att således är erkänt sakförhållande utifrån rättssäker grund inom EU fastställt i domstol att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

 

 

Alltså som synes förmodligen kommer få effekten (om Sverige är en demokrati och rättsstat som åtföljer avtalat med EU)

 

-       att som synes ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh m.fl. uppfyller kriterier om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och som synes kommer leda till

-       att beskyddande av dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna därmed får effekten

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh med flera ska entledigas från deras tjänster/uppdrag med omedelbar verkan och som synes rannsakas inför domstol utifrån synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, du åter hör det inspelade samtalet genom

-       att ladda ner mp4 fil alt mp3 fil via denna länk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/petra-lundh-myndighetschef-och-riksaklagare-aklagarmyndigheten-i-sverige-och-fullstandigt-rattssosakert-beslut-av-2021-10-21/

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén tillsammans med ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som går emot ass professor Björn Hammarskjöld och dennes uppfattning, du får del av beslutet i den bifogade pdf filen Uppsala FR 6704-21….

Citerar del ur Läkemedelsverkets beslut, citat

 

 

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska

läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a.

att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet

Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på

injektionsstället.

 

Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet

innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt

material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att

Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda

magnetiska egenskaper.

 

Slut citat

 

Du läser mer i den bifogade pdf filen Uppsala FR….

 

Du åter hör det inspelade samtalet med verksjuristen Peter Wilén genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/lakemedelsverkets-verksjurist-peter-wilen-rings-upp-av-sverige-granskas-ulf-bittner-och-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2021-10-27/

 

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHETER SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-28

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

Sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig artikel, publicerat 2021-10-27, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

 

 

 

 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Mainstream media rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta.

 

Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

 

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

 

Utveckling som har varit dold för oss måste varit känd av en hel del politiker. Åtminstone i riksdagen. Lokala politiker arbetar för Agenda 2030 utan att förstå vad det leder till och att vi redan har lösningar men dessa stoppas för att driva världen i en given riktning.

 

För många av oss är det nu tydligt. Bakom allt som sker i världen ligger en dold agenda med mål att skapa en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk, även om merparten som arbetar för den tror den är av godo.

Det är uppenbart att vi har ett rättssystem på glid i ett försök att hindra alternativ information som utmanar rådande maktmonopol genom att flytta stolparna för vad man får tycka och tänka för att sedan använda lagar om förtal, hatbrott och diskriminering som verktyg för åtal.

 

Mainstream media har spelat en viktig roll i folks uppfattning om feltänk och har sedan många år anställt likasinnad personal som ser till att konsensus, samhällets styrenhet behåller sin kurs genom att censurera oliktänkande röster och istället stämpla dem som ”hatiska och farliga åsikter”.

 

Nu kommer nästa hugg mot våra rättigheter: krav på vaccinering och vaccinpass. Detta trots att fakta klart och tydligt visar att vaccinet, denna experimentella genterapi är utan effekt och farligt där många vaccinerade skadas och dör. Trots att det finns förebyggande och botemedel. Trots att covid-19 inte är farligare än en influensa.

 

Vi som inte accepterar utvecklingen stämplas som ”fiender”. Sällan eller aldrig får våra åsikter kring detta eller andra avgörande frågor för samhällsutvecklingen komma till tals. Det är inte demokrati.

 

Förtrycket ökar. Makten bortom partifärg, etablissemanget med en likasinnad kulturelit använder allt större penseldrag för att sätta dit oliktänkande med krav på striktare lagar för att stävja ”hat och desinformation”.

 

En politisk operatör som låtsas vara visselblåsare från Facebook kräver mer censur. Korrupta myndigheter i USA ger order till Google att övervaka vissa nyckelord vilket de villigt lyder då Big Tech är med på agendan.

 

Sakta men säkert kommer detta hit med uppdaterade lagar eller korrupta åklagares och domares tolkning av rådande lagstiftning som gör att nyckelord stämplas som hatiska och leder till åtal.

 

Det största problemet som gjort urholkningen möjlig är ignoransen av grundlagen och rätten till relevant information som aldrig tagits på allvar av politiker eller oss medborgare.

 

Vi har invaggats tron på att staten står över oss i rangordningen när det är tvärtom och vi manipuleras att rösta ”rätt” genom att undanhålla eller snedvrida information och följa myndigheters rop likt en flock får som vallas fram till slakthuset.

 

Tala med politiker som i teorin måste lyssna på dig. Riksdagens politiker är oftast onåbara men försöka duger. Lättare med lokala politiker. Gärna med polisen och journalister, om möjligt men oftast omöjligt. Gör vad ni kan för att ge er syn på den farliga utvecklingen. Fredligt, hövligt men bestämt.

 

Ställ några enkla frågor: ”Är det demokrati när mainstream media men framförallt SVT och SR undviker att rapportera information som talar mot vaccinering och vaccinpass? Bröt inte pandemilagen mot grundlagen då den i ljuset av felinformerade medborgare, IFR som influensa, tillgång till förebyggande och botemedel saknar demokratisk och rationell förankring?”.

Med andra ord, det ska finnas lika många artiklar och inslag som talar mot som för vaccinering och vaccinpass. Forskare, läkare och andra experter som varnar för vaccinet ska få komma till tals. Förebyggande och botemedel samt antalet inrapporterade biverkningar ska lyftas fram.

 

Det är dags att på allvar stå upp för våra rättigheter om vi ska ha en chans att vända utvecklingen och rädda demokratin. Sök dialog med politiker men förbered er på nästa steg. Demonstrationer och civilt motstånd. Glöm inte att ”all makt åt folket” innebär att vi kan ändra hela statsapparaten om den sviker demokratin.

Källa till ovan citerat

https://www.palbergstrom.com/news/2021-10-27/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM UPPENBART BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPAR

 

Skriv under petitionen för att utreda och åtala de personer som är ansvariga för

brott mot mänskligheten!!!! Nürnberg 2.0

SKRIV PÅ FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD, MYCKET VIKTIGT, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Please Sign the Petition to Investigate and Prosecute The People Responsible for Crimes Against Humanity!!! Nuremberg 2.0

Investigation and Prosecution of Those Individuals Responsible for Crimes Against Humanity

https://www.petitions.net/investigation_and_prosecution_of_those_individuals_responsible_for_crimes_against_humanity

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT OM SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

 

Dr Richard Fleming avslöjar en strategi för att åtala förövarna av COVID PLANDEMIN FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

2021-10-27

Dr Richard Fleming reveals strategy to prosecute covid plandemic perpetrators for CRIMES against humanity

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/dr-richard-fleming-avslojar-en-strategi-for-att-atala-forovarna-av-covid-plandemin-for-brott-mot-manskligheten/

 

 

Dr Fleming varnar COVID-19 är ett konstruerat biovapen som koloniserar kroppen med spikprotein

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/13/dr-richard-fleming-interview-with-mike-adams-the-vaccine-is-the-bioweapon/

 

Läs mer om och av dr Fleming här

https://www.flemingmethod.com/

 

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

2021-10-27

CDC caught lying: Covid vaccines kill 15 people for every 1 life they claim to save

https://www.afinalwarning.com/565790.html

 

 

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

2021-10-27

More vaccine deaths and injuries reported in 10 months following COVID-19 shots compared to all other vaccines over the past 30 years

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt; ass professor Björn Hammarskjöld har delgett, i skrivelse till alla ledamöter i SVERIGES RIKSDAG 2021-10-20, följande FAKTA vilket påminns om, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT SEDAN URMINNES TIDER

2021-10-28

Harvardepidemiologen Martin Kulldorff: Sjukhus borde anställa personal med genomgången infektion, inte avskeda dem

”Sedan pesten i Aten 430 f Kr har vi känt till naturlig immunitet. Så det är märkligt att människor plötsligt ifrågasätter den”, säger Martin Kulldorff i en intervju i EpochTV. Kulldorff är svensk och har en medicinsk professur vid Harvard och är biostatistiker och epidemiolog vid Brigham and Women’s Hospital.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://checkfact.org/harvards-epidemiolog-martin-kulldorff-sjukhus-borde-anstalla-personal-med-genomgangen-infektion-inte-avskeda-dem/

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-28

Maskinöversättning, citat

Var finns bevisen för existensen av ‘SARS-CoV-2′ (‘Covid-virus’)?

 

Citerar lösryckt del ur artikel, läs hela, maskinöversättning citat

 

Lögner, fler lögner och jävla lögner från dem vi är skyldiga att lita på!

 

NU SANNINGEN FRÅN DERAS EGNA MUNAR DOKUMENTERAD AV DERAS EGNA SKRIVNA ORD!

 

Följande skrivna brev är svar från följande statliga och/eller institutionella tjänstemän som erhölls enligt ”Freedom of Information Act eller FOIA från USA, Indien, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, England, Skottland, Wales , Irland, Danmark, Norge, Nederländerna, Sverige, Spanien, Europeiska CDC, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Columbia, Uruguay, Italien, Portugal, Brasilien, Republiken Colombia, Ilse of Man, Filippinerna, etc., plus e-postmeddelanden från Tysklands Robert Koch Institute (RKI) och flera andra så kallade ”virusisoleringsförfattare eller forskare”.

 

LÄS MER SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust?

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-26 Maskinöversättning, måste ses videointervju, ca 13 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, massor av FAKTA, citat

Dr. Zelenko släpper ATOMBOMB: Var tog influensan vägen?

Dr. Vladimir ”Zev” Zelenko planterade en mycket explosiv bomb under influensaberättelsen idag på The Stew Peters Show. Utöver sin fråga tillkännagav Dr. Zelenko också lanseringen av sin behandling för barn, som är tillgänglig för förbeställning NU!

Få Dr. Zelenkos FANTASTISKA behandling: www.zStackProtocol.com

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo9znz-dr.-zelenko-drops-atomic-bomb-where-did-the-influenza-go.html

 

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

(klordioxid är också känt som MMS, som du kan söka på, men använd då Duckduckgo sökmotorn, för google censurera, https://duckduckgo.com )

 

Läs hela artikeln, se videos, och SPRID VIDARE i alla dina nätverk om vad som bevisligen botar Covid, men undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

Biophysicist Andreas Kalcker: Chlorine Dioxide is a 100% effective cure for covid

 

Maskinöversättning

 

Biofysikern Andreas Kalcker har utvecklat ett 100 % effektivt botemedel mot COVID-19 och alla dess variationer. Han har forskat på ett ämne som kallas klordioxid i över 13 år. NASA märkte detta ämne som ‘The Universal Antidote’ 1987.

 

Hans behandling användes först för covid-19 av militär, polis och politiker i Bolivia, som alla återhämtade sig på fyra dagar.

 

En lag antogs sedan som gjorde det till en rikstäckande behandling.

Som ett resultat sjönk andelen 100 dödsfall per dag till praktiskt taget noll. En klinisk prövning bekräftade sedan effekten av denna behandling mot COVID-19.

 

https://www.stopworldcontrol.com/cds/

 

 

 

UK’s Boris Johnson Admits Vaccines Do Not Prevent Contracting, Spreading COVID-19

The UK Prime Minister admitted that the COVID-19 vaccines don’t work as initially advertised.

https://nationalfile.com/uks-boris-johnson-admits-vaccines-do-not-prevent-contracting-spreading-covid-19/

 

 

Dr Vernon Coleman delger 2021-10-26, citat

For over six months now I have been warning that those who accept the covid-19 jab will have damaged immune systems and will be susceptible to infection.

 

This remains my honest opinion, based on the evidence I have seen and upon my fears.

 

I will write more about the immune system problem as evidence becomes available (more evidence is becoming available daily).

 

But I recognise that millions of people have succumbed to the psychological warfare practised by governments, advisors and media doctors, and have allowed themselves to be jabbed with an experimental product.

 

Many of those who have been jabbed are, not unnaturally, now asking what they can do to protect themselves from infections.

 

I do not recommend any patented products but here is my advice:

 

Avoid crowded places

Avoid meeting with individuals who have any sort of infection

Avoid strenuous exercise (because of the potential for heart problems. Heart problems are now an increasingly common side effect of the covid jab)

Keep warm. In my view, leaving windows open (which is one of the covid rules that the Government recommends) is not a good idea in cold weather

Eat fresh fruit and vegetables for the vitamins

Take a vitamin C supplement

Take a vitamin D supplement – but only in the recommended doses

 

Have zinc tablets available to take if you do develop signs of an infection

Remember that masks won’t help and can actually make you more sick by increasing your risk of bacterial pneumonia (see my free PDF book on masks available on this website)

 

Social distancing is of little value since a cough or a sneeze can travel over 20 feet

Stay away from anyone who has recently had the nasal flu vaccine. The nasal flu vaccine is an attenuated live vaccine which means that it is live but weakened and may regain its strength

 

Stay away from the colds and flu section remedies in supermarkets or pharmacies: that’s usually where the sick people are

 

Note: Many months ago I predicted that the vaccinated would be vulnerable to infection and that many would die as a result. Preliminary figures already suggest that those who have been vaccinated are losing part of their natural immune system very rapidly. There are suggestions that the vaccinated are rapidly developing a form of Acquired Immune Deficiency Syndrome and, as a result, doctors and hospitals will soon be unable to cope with a flood of seriously ill patients. There are reports that 40-79 year olds who have been double vaccinated have lost 50% of their immune system and are losing another 5% every week. These figures are from the UK Government. I am checking them but it seems to me that it would be irresponsible not to provide this warning immediately.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://vernoncoleman.org/articles/advice-those-who-have-been-jabbed

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 240

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla ledamöter och till Sveriges regering minister Morgan Johansson

 

Är tiden inne för att säkerställa rättssäkerhet inom Åklagarmyndigheten i Sverige, en rättssäkerhet som synes vara som ”bortblåst” utifrån Sveriges grundlag Regeringsformen?

 

Kan Åklagarmyndigheten i Sverige säkerställa rättssäkerhet när som synes grundlagsbrott blivit en del av vardagen inom Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh?

 

Du och alla läsare av massutskicket förstå strax mer och sprider såklart vidare i alla dina nätverk om vad som delgives i dagens massutskick

SVERIGE GRANSKAS NU I FOKUS MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

2021-10-27

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, utsedd handläggare och beslutsfattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin och ifrågasätter rättsordning, rättssäkerheten, opartiskheten, sakligheten och objektiviteten med mera i ett som synes fullständig orättssäkert BESLUT utan stöd alls i gällande svenska grundlag Regeringsformen. Grunden till det inspelade samtalet finner DU i det sk BESLUT som bifogas som bifogad pdf filen Riksåklagare Petra Lundh…… 2021 10 20.

 

Därtill finner DU fakta och BEVIS, som redogöres för i det inspelade samtalet med Sofie Lundin, i den bifogade pdf filen EURS……..

 

EURS…./Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, en EU-rättsakt som gälla som direktverkande svensk lag, som äga företräde(företrädesprincipen) över all annan svensk lag(sedan 2009-12-01), men undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn generellt och systematiskt av det SUPER KORRUPTA makt- och myndighetsmissbrukande Sveriges myndigheter och domstolar, se i dessa delar Regeringsformen 11:14 och 12:10, som Du finner här https://lagen.nu/1974:152

 

 

Alltså som synes aktivt planerat grundlagsbrott som därtill får effekten av beskyddande av mycket allvarliga brottsmisstankar, bl.a. då beskyddande av den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om systematiska och generella bedrägerier mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Region Jämtland Härjedalen, då utifrån tidigare anmälan som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

Som synes säkerställer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda ett POLITISKT BESLUT för att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET inom Umeå Universitetsledning och professor Niklas Arnberg som du läser mer om här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

Noteras särskilt om PCR TEST BEDRÄGERIET

-       att inom EU finns sedan tidigare fastställande domar som bevisligen fullständigt rättssäkert bevisar att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

Citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Dessa fastställande domar, i ovan angiven artikel, har delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lund Åklagarmyndigheten i Sverige, och därmed erkänt sakförhållande

 

-       att myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och övriga anställda har

-       att rätta in sig i ledet utifrån dessa fastställande domar som bevisar grunden till brottsmisstankarna i anmälningarna emot professor Niklas Arnell och Umeå Universitets ledning och därtill till grunden i brottsmisstankarna  i anmälningarna emot Region Jämtland Härjedalen och där ansvarig arbetsgivare och anställda, därmed konstateras

-       att således är erkänt sakförhållande utifrån rättssäker grund inom EU fastställt i domstol att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga

 

 

Alltså som synes förmodligen kommer få effekten (om Sverige är en demokrati och rättsstat som åtföljer avtalat med EU)

 

-       att som synes ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh m.fl. uppfyller kriterier om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och som synes kommer leda till

-       att beskyddande av dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankarna därmed får effekten

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh med flera ska entledigas från deras tjänster/uppdrag med omedelbar verkan och som synes rannsakas inför domstol utifrån synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, du åter hör det inspelade samtalet genom

-       att ladda ner mp4 fil alt mp3 fil via denna länk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/petra-lundh-myndighetschef-och-riksaklagare-aklagarmyndigheten-i-sverige-och-fullstandigt-rattssosakert-beslut-av-2021-10-21/

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Läkemedelsverkets verksjurist Peter Wilén tillsammans med ass professor Björn Hammarskjöld 2021 10 27

 

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som går emot ass professor Björn Hammarskjöld och dennes uppfattning, du får del av beslutet i den bifogade pdf filen Uppsala FR 6704-21….

Citerar del ur Läkemedelsverkets beslut, citat

 

 

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska

läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a.

att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet

Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på

injektionsstället.

 

Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet

innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt

material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att

Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda

magnetiska egenskaper.

 

Slut citat

 

Du läser mer i den bifogade pdf filen Uppsala FR….

 

Du åter hör det inspelade samtalet med verksjuristen Peter Wilén genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/lakemedelsverkets-verksjurist-peter-wilen-rings-upp-av-sverige-granskas-ulf-bittner-och-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2021-10-27/

 

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHETER SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-28

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

Sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig artikel, publicerat 2021-10-27, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

 

 

 

 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Mainstream media rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta.

 

Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

 

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

 

Utveckling som har varit dold för oss måste varit känd av en hel del politiker. Åtminstone i riksdagen. Lokala politiker arbetar för Agenda 2030 utan att förstå vad det leder till och att vi redan har lösningar men dessa stoppas för att driva världen i en given riktning.

 

För många av oss är det nu tydligt. Bakom allt som sker i världen ligger en dold agenda med mål att skapa en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk, även om merparten som arbetar för den tror den är av godo.

Det är uppenbart att vi har ett rättssystem på glid i ett försök att hindra alternativ information som utmanar rådande maktmonopol genom att flytta stolparna för vad man får tycka och tänka för att sedan använda lagar om förtal, hatbrott och diskriminering som verktyg för åtal.

 

Mainstream media har spelat en viktig roll i folks uppfattning om feltänk och har sedan många år anställt likasinnad personal som ser till att konsensus, samhällets styrenhet behåller sin kurs genom att censurera oliktänkande röster och istället stämpla dem som ”hatiska och farliga åsikter”.

 

Nu kommer nästa hugg mot våra rättigheter: krav på vaccinering och vaccinpass. Detta trots att fakta klart och tydligt visar att vaccinet, denna experimentella genterapi är utan effekt och farligt där många vaccinerade skadas och dör. Trots att det finns förebyggande och botemedel. Trots att covid-19 inte är farligare än en influensa.

 

Vi som inte accepterar utvecklingen stämplas som ”fiender”. Sällan eller aldrig får våra åsikter kring detta eller andra avgörande frågor för samhällsutvecklingen komma till tals. Det är inte demokrati.

 

Förtrycket ökar. Makten bortom partifärg, etablissemanget med en likasinnad kulturelit använder allt större penseldrag för att sätta dit oliktänkande med krav på striktare lagar för att stävja ”hat och desinformation”.

 

En politisk operatör som låtsas vara visselblåsare från Facebook kräver mer censur. Korrupta myndigheter i USA ger order till Google att övervaka vissa nyckelord vilket de villigt lyder då Big Tech är med på agendan.

 

Sakta men säkert kommer detta hit med uppdaterade lagar eller korrupta åklagares och domares tolkning av rådande lagstiftning som gör att nyckelord stämplas som hatiska och leder till åtal.

 

Det största problemet som gjort urholkningen möjlig är ignoransen av grundlagen och rätten till relevant information som aldrig tagits på allvar av politiker eller oss medborgare.

 

Vi har invaggats tron på att staten står över oss i rangordningen när det är tvärtom och vi manipuleras att rösta ”rätt” genom att undanhålla eller snedvrida information och följa myndigheters rop likt en flock får som vallas fram till slakthuset.

 

Tala med politiker som i teorin måste lyssna på dig. Riksdagens politiker är oftast onåbara men försöka duger. Lättare med lokala politiker. Gärna med polisen och journalister, om möjligt men oftast omöjligt. Gör vad ni kan för att ge er syn på den farliga utvecklingen. Fredligt, hövligt men bestämt.

 

Ställ några enkla frågor: ”Är det demokrati när mainstream media men framförallt SVT och SR undviker att rapportera information som talar mot vaccinering och vaccinpass? Bröt inte pandemilagen mot grundlagen då den i ljuset av felinformerade medborgare, IFR som influensa, tillgång till förebyggande och botemedel saknar demokratisk och rationell förankring?”.

Med andra ord, det ska finnas lika många artiklar och inslag som talar mot som för vaccinering och vaccinpass. Forskare, läkare och andra experter som varnar för vaccinet ska få komma till tals. Förebyggande och botemedel samt antalet inrapporterade biverkningar ska lyftas fram.

 

Det är dags att på allvar stå upp för våra rättigheter om vi ska ha en chans att vända utvecklingen och rädda demokratin. Sök dialog med politiker men förbered er på nästa steg. Demonstrationer och civilt motstånd. Glöm inte att ”all makt åt folket” innebär att vi kan ändra hela statsapparaten om den sviker demokratin.

Källa till ovan citerat

https://www.palbergstrom.com/news/2021-10-27/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM UPPENBART BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPAR

 

Skriv under petitionen för att utreda och åtala de personer som är ansvariga för

brott mot mänskligheten!!!! Nürnberg 2.0

SKRIV PÅ FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD, MYCKET VIKTIGT, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Please Sign the Petition to Investigate and Prosecute The People Responsible for Crimes Against Humanity!!! Nuremberg 2.0

Investigation and Prosecution of Those Individuals Responsible for Crimes Against Humanity

https://www.petitions.net/investigation_and_prosecution_of_those_individuals_responsible_for_crimes_against_humanity

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT OM SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

 

Dr Richard Fleming avslöjar en strategi för att åtala förövarna av COVID PLANDEMIN FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

2021-10-27

Dr Richard Fleming reveals strategy to prosecute covid plandemic perpetrators for CRIMES against humanity

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/28/dr-richard-fleming-avslojar-en-strategi-for-att-atala-forovarna-av-covid-plandemin-for-brott-mot-manskligheten/

 

 

Dr Fleming varnar COVID-19 är ett konstruerat biovapen som koloniserar kroppen med spikprotein

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/13/dr-richard-fleming-interview-with-mike-adams-the-vaccine-is-the-bioweapon/

 

Läs mer om och av dr Fleming här

https://www.flemingmethod.com/

 

 

CDC ertappades med att ljuga: Covid-vaccin dödar 15 människor för varje liv de påstår sig rädda.

2021-10-27

CDC caught lying: Covid vaccines kill 15 people for every 1 life they claim to save

https://www.afinalwarning.com/565790.html

 

 

 

Fler dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter COVID-19-sprutor jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren.

2021-10-27

More vaccine deaths and injuries reported in 10 months following COVID-19 shots compared to all other vaccines over the past 30 years

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

 

 

 

 

 

 

Noteras särskilt; ass professor Björn Hammarskjöld har delgett, i skrivelse till alla ledamöter i SVERIGES RIKSDAG 2021-10-20, följande FAKTA vilket påminns om, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN FORTSÄTTER TROTS VETSKAP OM VAD SOM ÄR KÄNT SEDAN URMINNES TIDER

2021-10-28

Harvardepidemiologen Martin Kulldorff: Sjukhus borde anställa personal med genomgången infektion, inte avskeda dem

”Sedan pesten i Aten 430 f Kr har vi känt till naturlig immunitet. Så det är märkligt att människor plötsligt ifrågasätter den”, säger Martin Kulldorff i en intervju i EpochTV. Kulldorff är svensk och har en medicinsk professur vid Harvard och är biostatistiker och epidemiolog vid Brigham and Women’s Hospital.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://checkfact.org/harvards-epidemiolog-martin-kulldorff-sjukhus-borde-anstalla-personal-med-genomgangen-infektion-inte-avskeda-dem/

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-28

Maskinöversättning, citat

Var finns bevisen för existensen av ‘SARS-CoV-2′ (‘Covid-virus’)?

 

Citerar lösryckt del ur artikel, läs hela, maskinöversättning citat

 

Lögner, fler lögner och jävla lögner från dem vi är skyldiga att lita på!

 

NU SANNINGEN FRÅN DERAS EGNA MUNAR DOKUMENTERAD AV DERAS EGNA SKRIVNA ORD!

 

Följande skrivna brev är svar från följande statliga och/eller institutionella tjänstemän som erhölls enligt ”Freedom of Information Act eller FOIA från USA, Indien, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, England, Skottland, Wales , Irland, Danmark, Norge, Nederländerna, Sverige, Spanien, Europeiska CDC, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Columbia, Uruguay, Italien, Portugal, Brasilien, Republiken Colombia, Ilse of Man, Filippinerna, etc., plus e-postmeddelanden från Tysklands Robert Koch Institute (RKI) och flera andra så kallade ”virusisoleringsförfattare eller forskare”.

 

LÄS MER SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust?

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-26 Maskinöversättning, måste ses videointervju, ca 13 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, massor av FAKTA, citat

Dr. Zelenko släpper ATOMBOMB: Var tog influensan vägen?

Dr. Vladimir ”Zev” Zelenko planterade en mycket explosiv bomb under influensaberättelsen idag på The Stew Peters Show. Utöver sin fråga tillkännagav Dr. Zelenko också lanseringen av sin behandling för barn, som är tillgänglig för förbeställning NU!

Få Dr. Zelenkos FANTASTISKA behandling: www.zStackProtocol.com

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo9znz-dr.-zelenko-drops-atomic-bomb-where-did-the-influenza-go.html

 

 

Biofysiker Andreas Kalcker: Klordioxid är ett 100 % effektivt botemedel mot covid

(klordioxid är också känt som MMS, som du kan söka på, men använd då Duckduckgo sökmotorn, för google censurera, https://duckduckgo.com )

 

Läs hela artikeln, se videos, och SPRID VIDARE i alla dina nätverk om vad som bevisligen botar Covid, men undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, citat

Biophysicist Andreas Kalcker: Chlorine Dioxide is a 100% effective cure for covid

 

Maskinöversättning

 

Biofysikern Andreas Kalcker har utvecklat ett 100 % effektivt botemedel mot COVID-19 och alla dess variationer. Han har forskat på ett ämne som kallas klordioxid i över 13 år. NASA märkte detta ämne som ‘The Universal Antidote’ 1987.

 

Hans behandling användes först för covid-19 av militär, polis och politiker i Bolivia, som alla återhämtade sig på fyra dagar.

 

En lag antogs sedan som gjorde det till en rikstäckande behandling.

Som ett resultat sjönk andelen 100 dödsfall per dag till praktiskt taget noll. En klinisk prövning bekräftade sedan effekten av denna behandling mot COVID-19.

 

https://www.stopworldcontrol.com/cds/

 

 

 

UK’s Boris Johnson Admits Vaccines Do Not Prevent Contracting, Spreading COVID-19

The UK Prime Minister admitted that the COVID-19 vaccines don’t work as initially advertised.

https://nationalfile.com/uks-boris-johnson-admits-vaccines-do-not-prevent-contracting-spreading-covid-19/

 

 

Dr Vernon Coleman delger 2021-10-26, citat

For over six months now I have been warning that those who accept the covid-19 jab will have damaged immune systems and will be susceptible to infection.

 

This remains my honest opinion, based on the evidence I have seen and upon my fears.

 

I will write more about the immune system problem as evidence becomes available (more evidence is becoming available daily).

 

But I recognise that millions of people have succumbed to the psychological warfare practised by governments, advisors and media doctors, and have allowed themselves to be jabbed with an experimental product.

 

Many of those who have been jabbed are, not unnaturally, now asking what they can do to protect themselves from infections.

 

I do not recommend any patented products but here is my advice:

 

Avoid crowded places

Avoid meeting with individuals who have any sort of infection

Avoid strenuous exercise (because of the potential for heart problems. Heart problems are now an increasingly common side effect of the covid jab)

Keep warm. In my view, leaving windows open (which is one of the covid rules that the Government recommends) is not a good idea in cold weather

Eat fresh fruit and vegetables for the vitamins

Take a vitamin C supplement

Take a vitamin D supplement – but only in the recommended doses

 

Have zinc tablets available to take if you do develop signs of an infection

Remember that masks won’t help and can actually make you more sick by increasing your risk of bacterial pneumonia (see my free PDF book on masks available on this website)

 

Social distancing is of little value since a cough or a sneeze can travel over 20 feet

Stay away from anyone who has recently had the nasal flu vaccine. The nasal flu vaccine is an attenuated live vaccine which means that it is live but weakened and may regain its strength

 

Stay away from the colds and flu section remedies in supermarkets or pharmacies: that’s usually where the sick people are

 

Note: Many months ago I predicted that the vaccinated would be vulnerable to infection and that many would die as a result. Preliminary figures already suggest that those who have been vaccinated are losing part of their natural immune system very rapidly. There are suggestions that the vaccinated are rapidly developing a form of Acquired Immune Deficiency Syndrome and, as a result, doctors and hospitals will soon be unable to cope with a flood of seriously ill patients. There are reports that 40-79 year olds who have been double vaccinated have lost 50% of their immune system and are losing another 5% every week. These figures are from the UK Government. I am checking them but it seems to me that it would be irresponsible not to provide this warning immediately.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://vernoncoleman.org/articles/advice-those-who-have-been-jabbed

 

 

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu