• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 03 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 267

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 03

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 267

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 267

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM SKULLE VARIT STOPPAT FÖR LÄNGE SEDAN UTIFRÅN FAKTA & BEVIS REDOVISADE I MASSUTSKICKEN

 

YTTERLIGARE FAKTA & BEVIS FINNS  FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Domare beordrar Pfizer och FDA att lämna ut dokument: Dokument visar att tusentals människor dödades av ”vaccinerna” under den första månaden!

 

Alla mRNA-vacciner måste omedelbart stoppas och FDA-byråkraterna måste åtalas och arresteras.

 

Den globala kriminella mardrömmen! Pfizer och FDA samarbetar för att undanröja bevis för att COVID- ”VACCINERNA” dödade tusentals människor under den första månaden

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 267

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

DEN KRIMINELLA ”VACCIN” MAFFIAN HAR TAGIT ÖVER I SVERIGE

 

”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN VIA SKOLMEDICINEN GLOBALT OCH I NATIONEN SVERIGE SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR I SKOLMEDICINENS YRKESVERKSAMHET

 

 

 

”Vaccinerna” som injiceras av anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023,

Alltså på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges 21 Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

Alltså injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment, alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning).

 

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges 21 Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG LEDAMÖTER/KNAPPTRYCKARE HAR ATT AVSÄTTA SVERIGES REGERING MED OMEDELBAR VERKAN OCH STOPPA ”VACCINERNA” MED SAMMA OMEDELBARA VERKAN

Om så inte sker har Sveriges riksdag ingen TROVÄRDIGHET ALLS KVAR!

 

 

 

ETT ANSVAR KNAPPTRYCKARNA HAR

 

  • ATT SÄKERSTÄLLA RÄTTSSTATENS & DEMOKRATINS ÅTERUPPRÄTTANDE

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG HAR ENDAST DET VALET FÖR ATT ALLS VARA TROVÄRDIGA

 

ANNARS ÅTERSTÅR ENDAST ATT ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER STÄLLER SINA PLATSER TILL FÖRFOGANDE MED OMEDELBAR VERKAN!

 

 

 

 

Du förstår mer efter att läst dagens massutskick(och de tidigare massutskicken, som knapptryckarna i Sveriges riksdag också fått delgivna)

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”VACCINERNA” ETT GLOBALT OCH NATIONELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM SS(STATEN SVERIGE) PLANERAT OCH UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRT SOM VANLIGA VACCIN,VILKET DESSA BEVISLIGEN INTE ÄR.

 

ALLSTÅ DET STÖRSTA & VÄRSTA BEDRÄGERIET I MÄNKSLIGHETENS HISTORIA MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

 

 

HISTORIEN UPPREPAR SIG

 

Se denna video av datum 2021-12-02 och sprid vidare i alla dina nätverk

 

COVID certificate, Reisepass, is the begining of Auschwitz

 

Maskinöversättning

 

Vera Sharav: Auschwitz började inte med Auschwitz

 

Vera Sharav beskriver sin erfarenhet av att fly från ett nazistiskt koncentrationsläger som liten flicka och de häpnadsväckande parallellerna till vad som händer i dag.

 

Hennes presentation är vältalig, trovärdig och ögonöppnande.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vq49nv-covid-certificate-reisepass-is-the-begining-of-auschwitz.html

 

 

 

 

 

 

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH EN TROVÄRDIG GOD MEDMÄNNISKA

Sveriges riksdag har synnerligen mycket stort behov av opartisk, saklig och objektiv spetsspecialist sakkunnig, världskänd och fullständigt TROVÄRDIG och oberoende som kan bistå och vägleda, informera och upplysa SVERIGES RIKSDAG om alla FAKTA & BEVIS denne har tillgång till utifrån allt som du kan se och läsa om.

 

Alltså allt  i sakkunskap som SVERIGES RIKSDAG inte är i besittning av i kunskap och bevis finns samlat hos advokat dr Reiner Fuellmich, tiden är inne för att SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter bekänner färg utifrån att dessa ska sköta deras uppdrag opartiskt, sakligt och objektivt, vilket dessa BEVISLIGEN INTE GJORT!

 

 

https://corona-ausschuss.de/

 

 

 

 

 

 

Se advokat dr Reiner Fuellmich och Vera Sharav i denna  MYCKET VIKTIGA video publicerad 2021-12-02

 

Papieren Bitte, global tyranny being enacted under the guise of fighting a pandemic, Vera Sharav

 

https://rumble.com/vq4w4h-papieren-bitte-global-tyranny-being-enacted-under-the-guise-of-fighting-a-p.html

 

 

 

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag och deras alla ledamöter de sk KNAPPTRYCKARNA går inte att lita på, dessa är inte TROVÄRDIGA!

 

De kunde tillsammans säkerställa mycket snabbt akuta lagar blixtsnabbt när Corona bedrägeriet var i sin begynnelse, de visade på handlingskraft då.

 

Alltså lika snabbt/LIKABEHANDLINGS PRINCIPEN skulle tillämpats för länge sedan utifrån vad som är allmänt känt över hela världen om

 

  • att de sk ”vaccinerna” ett MEDICINSKT EXPERIMENT med mänskligheten som försöksråttorna, som ingen av nationen Sveriges medborgare/invånare eller barn har fått sakligt, opartisk och objektiv information och upplysning av Staten Sverige(SS), det har avsiktligt uppsåtligt och grovt BEDRÄGLIGT UNDANHÅLLITS  nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

 

BARA DETTA FAKTUM OCH ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE, SOM INTE MOTBEVISATS AV VARE SIG SVERIGS REGERING ELLER DERAS MEDLÖPARE, TROTS ATT DESSA ALLA HAFT OCH FÅTT MÖJLIGHETEN, RÄCKER FÖR ATT SVERIGES RIKSDAG SKA STOPPA ”VACCINERNA” MED OMEDLELBAR VERKAN!

 

 

ALLTSÅ DET STÖRSTA & VÄRSTA BEDRÄGERI BROTTET I NATIONEN SVERIGES HISTORIA BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER

 

Det som marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, det värsta och största BEDRÄGERIET, planerat och uppsåtligt med enorma ekonomiska incitament, beskyddas av Sveriges riksdags alla ledamöter!

 

Och det finns inget lagstöd alls för sådan KRIMINELL VERKSAMHET i Sveriges riksdag.

 

 

 

Effekten av detta faller ut i och får effekten

 

  • att Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar vad som i brottsbalken är ett av de värsta brott som finns att uppbåda och finna nämligen BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD

 

 

 

 

 

Tänk på att detta är Pfizers egna uppgifter

2021-12-03 En kommunicering kom som DU får del av och SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, du förstår varför detta skulle DÖLJAS I 55 ÅR av skolmedicinen/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin.

 

Om ”vaccinerna” SOM DÖDADE från dag 1(planerat tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel) och fortfarande fortsätter inom skolmedicin maffian att UPPSÅTLIGT KRIMINELLT TILLÅTAS DÖDA MÄNSKLIGHETEN, citat

Har ni sett dokumentationen om Pfizers vaccinuppgifter? Det är en bomb. Inte undra på att FDA kämpade för att hålla det dolt i 55 år.

 

Här är den snabba informationen: I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar, inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

 

Tänk på att detta är Pfizers egna uppgifter. Här är länken:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

Slut citat

 

 

Här kan DU ladda ner samma dokument, säkrat i molntjänst om den andra länken censureras på nätet

https://www.jottacloud.com/s/27102cc4da5883c435db2a30630d3b7e086

 

 

Du kan också läsa direkt i den bifogade pdf filen PFIZER KILLER…

 

 

 

 

 

Är den farligaste klanen i Sverige SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE?

 

ÄR SVERIGES REGERING OCH SVERIGES RIKSDAG BESTÅENDE AV FULLBLODS PSYKOPATER/SOCIOPATER?

 

  • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
  • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
  • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

Läs mer i bifogade pdf filen WHO…..

 

 

 

 

Dr Zelenko utfärdar en nödvarning till världen: ”COVID ”VACCINERNA” är tredje världskriget” – MÅSTE SES  — SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Publicerat 2021-12-02 måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Zelenko Issues Emergency Warning to the World: ‘The COVID Vaxx is WWIII’ – MUST WATCH

https://banned.video/watch?id=61a8078b5894057acfc9b40f

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET!

 

Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda

 

  • yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för
  • att beskydda den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” och sk mediciner?

 

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i massutskicken över tid.

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

 

Pfizer visste att mRNA-”vaccinet” var dödligt redan under de första tre månaderna av akut användning.

 

Publicerat 2021-12-02 Läs hela artikeln, lyssna på podden och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Alla mRNA-vacciner måste omedelbart stoppas och FDA-byråkraterna måste åtalas och arresteras.

 

Detta konfidentiella dokument – bara det första av tusentals som ännu inte offentliggjorts – avslöjar två viktiga saker:

 

1) FDA begick brottsligt bedrägeri och vilseledande uppgifter genom att godkänna mRNA-vacciner som ”säkra och effektiva”. Detta innebär att FDA:s högsta beslutsfattare nu måste arresteras och åtalas för brott.

 

2) Pfizer visste att mRNA-vaccinet var dödligt redan under de första tre månaderna av akut användning. Detta innebär att Pfizer också är medskyldigt till oskyldiga offers fortsatta död, eftersom Pfizer själv borde ha dragit tillbaka sitt dödliga vaccin och stoppat all försäljning och distribution.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/575723.html

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR — FAKTA & BEVIS

Domare beordrar Pfizer och FDA att lämna ut dokument: Dokument visar att tusentals människor dödades av ”vaccinerna” under den första månaden!

 

Publicerat 2021-12-02 SE & SPRID VIDARE DENNA AVSLÖJANDE VIDEO OM PFIZER DÖDAR ”VACCINER”

Judge Orders Pfizer, FDA to Release Documents: Docs Show Thousands Killed by Shot in 1st Month!

https://brandnewtube.com/watch/judge-orders-pfizer-fda-to-release-documents-docs-show-thousands-killed-by-shot-in-1st-month_fNTQMJvWu6fax5e.html

 

 

 

 

Den globala kriminella mardrömmen! Pfizer och FDA samarbetar för att undanröja bevis för att COVID- ”VACCINERNA” dödade tusentals människor under den första månaden

 

MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, FAKTA & BEVIS!

 

Global Criminal Nightmare! Pfizer and FDA Work Together to Suppress Evidence that COVID Shot Killed Thousands in First Month

https://banthis.tv/watch?id=61a7f47898ce5c78e9004de3

 

 

 

 

 

Det kom ett massutskick från Kalle Helleberg 2021-12-02 som du får del av, sprid vidare i alla dina nätverk,, citat

Vilka är ”dom” som står bakom covid-19 galenskapen?

 

I alla sammanhang där makten i världen diskuteras, så anges alltid dessa maktmänniskor med benämningen ”dom”, men mycket sällan får vi veta vilka ”dom” är!

 

Vilka är ”dom” som står bakom covid-19 galenskapen?

Se bilaga, video med föreläsare och föreläsarens text på svenska!

Jag har översatt och även lagt in länkar på företag, universitet mm.

Slut citat

Se och läs mer i bifogade PDF filen Vilka är DOM….

 

 

 

Det kom en kommunicering 2021-12-02 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

 

Och kom ihåg: Det är vi medborgare som är staten. Våra myndigheter lyder under oss. Det är vi som med våra skattepengar betalar politikernas löner. Om politikerna ska vara marionetter så ska de vara våra marionetter – inte vaccinindustrins!

 

Stefan Whilde skriver idag

 

Från och med den 1 december 2021 gäller vaccinpass i lokaler och vid evenemang som sker inomhus med fler än 100 deltagare – något som inte förekommit i en demokrati sedan Adolf Hitlers glansdagar (medicinska pass förbjöds i samband med Nürnbergrättegångarna mot nazistiska krigsförbrytare).

 

När Folkhälsomyndigheten presenterade förslaget om inhemska vaccinpass och socialminister Lena Hallengren och hennes ministerkollegor i regeringen antog förslaget började svenskarna äntligen få nog. Fler än 10 000 (!) anmälningar strömmade in till Justitieombudsmannen (JO) och nästan lika många till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

 

Detta tvingade Folkhälsomyndigheten att backa och lägga fram ett kompletterande förslag: Företag och arrangörer får själva bestämma om de ska införa vaccinpass eller inte. I ren feghet bollade man alltså över ansvaret till det enskilda företaget – men det här visar ändå att vi kan påverka!

 

Nu är det därför upp till företaget/arrangören att själv välja. Och detta i sin tur öppnar faktiskt upp för en mer direkt demokrati.

 

Vi medborgare kan nämligen välja att stå upp för valfriheten och säga NEJ till diskriminerande och polariserande vaccinpass som dessutom är kontraproduktiva eftersom Covid-19-vaccinen inte skyddar mot smitta, i många fall inte heller mot svåra symtom annat än möjligen under 3-6 månader.

 

Vilket gör passen inte bara meningslösa utan dessutom väldigt riskfyllda – för vad händer när fullvaccinerade smittar ner andra fullvaccinerade som sedan tar med sig smittan ut från ett evenemangs trånga lokaler och smittar ner andra i samhället?

 

Ska man fortsätta att skylla på friska, ovaccinerade då? Eller är vaccinpassen tänkta som ett indirekt vaccintvång, ett sätt att få redan fullvaccinerade att ta tredje, fjärde och femte sprutan när passen inte längre gäller för dubbelvaccinerade?

 

EU planerar ju redan vaccintvång för dubbelvaccinerade om de vill få passet förnyat efter 9 månader.

 

Det börjar bli dags att legitimera en ny Nürnbergrättegång mot alla förbrytare som gett sig tillkänna under pandemin, inte minst förbrytare inom EU och WHO, men även på nationell nivå.

 

En sådan rättegång ska ledas av vanligt folk som på olika sätt fått sin hälsa och frihet förstörd av politiker, myndigheter och vaccinindustri under pandemin. Men en sak i taget.

 

Tipsa era vänner och bekanta om företag, föreningar, organisationer och arrangörer som väljer att införa vaccinpass. Tipsa om företag och skolor som kräver vaccinering. Anmäl dem till DO och bojkotta dem!

 

Stå sedan upp för och stötta företag, föreningar, organisationer, arrangörer och skolor som INTE inför vaccinpass. Berätta för era vänner och bekanta om alla som är för demokrati och säger NEJ till vaccinpass så stöttar vi dem tillsammans.

 

Det är nu vi kan göra skillnad. Inte imorgon eller om tre veckor. Stå upp och säg ifrån.

 

Och kom ihåg: Det är vi medborgare som är staten. Våra myndigheter lyder under oss. Det är vi som med våra skattepengar betalar politikernas löner. Om politikerna ska vara marionetter så ska de vara våra marionetter – inte vaccinindustrins!

 

Vill Du anmäla Folkhälsomyndigheten eller ett företag/en arrangör till JO? Länk JO:

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

 

 

Vill Du anmäla till DO? Mejla din anmälan till: [email protected]

 

Slut citat

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner tyst ett år senare att ALLA PCR-tester utförda vid en 35-cyklers amplifieringströskel (Ct) eller högre är OGILTIGA.

ALLA så kallade ”Bekräftade Covid-19-fall” tabeller över hela världen under de senaste 22 månaderna är ogiltiga.

https://www.globalresearch.ca/fake-science-invalid-data-there-is-no-such-thing-as-a-confirmed-covid-19-case-there-is-no-pandemic/5761960

 

 

 

 

PCR BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN

En planerad pandemi, plandemi, som Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar, eftersom ”vaccinerna” inte STOPPATS av knapptryckarna i Sveriges riksdag.

Alltså Sveriges riksdag är lika korrupta som WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot.

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO……

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-12-03

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu