• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 21 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 281

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 21

 

 

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2021 12 21 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 281

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket


 

 

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/21/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12-21-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-281/

 

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

PDF FILERNA SOM BIFOGADES TILL DETTA MASSUTSKICK FINNER DU HÄR

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/21/riksdagsledamot-jan-ericson-i-sveriges-riksdag-far-avgorande-mycket-viktig-skrivelse-for-att-kunna-stoppa-pagaende-bedrageri-medicinska-experiment-mot-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12/

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 281

 

2021-12-20

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något för att rädda nationen Sveriges FOLK & BARN från pågående TERROR & TORTYR från SS(Staten Sverige)

 

 

 

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN & DET STÖRSTA OCH VÄRSTA BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET I SVERIGES HISTORIA KAN STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN I SVERIGE om riksdagsman Jan Ericson värnar nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

 

 

Sveriges riksdags ledamot Jan Ericson delgives skrivelse av datum 2021-12-21, citerar lösryckta delar , läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar…..

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 21 december 2021 20:35
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar
Prioritet: Hög

 

Sveriges riksdags riksdagsledamot Jan Ericson

 

2021-12-21

 

Bästa riksdagsledamot Jan Ericson, tack för trevligt bemötande i vårt korta telefonsamtal alldeles nyss, här kommer det som jag sökt dig om, som jag mycket gärna gör en SVERIGE GRANSKAS intervju med dig om bästa Jan.

 

Det finns enormt mycket frustration i texten här nedan, men har man de insikterna och  den medvetande graden som man fått och får när man följt detta fullständiga vansinne sedan innan det startade, ja då förstår du säkert bästa Jan att man blir frustrerad över den situation nationen Sveriges FOLK & BARN och mänskligheten befinner sig i.

 

 

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar som beskyddande av grovt uppsåtligt planerat bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament och Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN med mera. Du förstår mer när du läst hela texten bästa Jan.

 

  • Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Moderaterna

Valkrets Västra Götalands läns södra, plats 20

Titel Jur.kand.

Född år 1961

Ladda hem högupplöst bild

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-7866693

E-post [email protected]

Webbplats http://www.ericsoniubbhult.se

 

 

Mobil telefon 070 695 68 28

Bostadstelefon 0301 43462

 

 

 

 

Bästa Jan du har producerat mycket text på din blogg/webbplats http://www.ericsoniubbhult.se/ , delger här nedan lösryckta delar ur den texten, citat

 

Vaccinpass

Här samlar jag alla blogginlägg som rör den infekterade frågan om vaccinpass inom Sverige.

 

 

 

 

HELA VACCINPASS FRÅGAN FALLER FULLSTÄNDIGT UTIFRÅN FAKTA & BEVIS BÄSTA JAN, KAN DU BEVISA DET MOTSATTA EMOTSES DESSA BEVIS MYCKET SKYNDSAMT MED VÄNDANDE EPOST

 

 

Bästa Jan Ericson har du helt struntat i och undanhållit FAKTA & BEVIS som delgivits dig och alla dina övriga kollegor och riksdagsledamöter i Sveriges riksdag i de massutskick som du och alla riksdags ledamöter delgivits över lång tid i massutskick från undertecknad?

 

 

 

Alltså återigen. Fakta & Bevis.

 

Nationen Sveriges FOLK & BARN är utsatta för det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET i Sveriges historia. Det du beskriver här ovan i citerad text är vaccin, vanliga vaccin, inget annat, och det är uppenbart lögn och således som synes bedrägeri.

 

 

De sk ”vaccinerna” är inga vaccin, det är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till minst år 2023 där nationen Sveriges FOLK & BARN är försöksråttorna i detta enorma BEDRÄGERI & LIVSFARLIGA MEDICINSKA EXPERIMENT / LÄKEMEDELS EXPERIMENT. Och  detta har undanhållits nationen Sveriges FOLK & BARN, trots att ni alla riksdagsledamöter delgivits om detta över tid i massutskicken.

 

Publicerat 2021-12-21 om de farligaste ”vaccinerna” i världshistorien alltså är de ”vaccinerna” som Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting) marknadsfört bedrägligt avsiktligt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin. Vilket de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Dessutom har Sveriges alla 21 Regioner undanhållit avsiktligt planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament och  som synes planerad politisk global och nationell agenda

 

  • att dessa sk ”vaccinerna” är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT och
  • att därmed är detta gigantiska BEDRÄGERI mot nationen Sveriges FOLK & BARN det största och värsta BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges FOLK & BARN ett notoriskt faktum.

 

 

Det har också undanhållits som synes utifrån samma grunder som ovan att de ”vaccinerade” är FÖRSÖKSRÅTTORNA i detta gigantiska planerade MEDICINSKA EXPERIMENT,  alltså de sk ”vaccinerade” som tillhör skaran av att vara UPPDRAGSGIVARE till Sveriges alla 21 Regioner.

 

Dessa sk ”vaccinerade” kommer förmodligen inom när framtid inse och förstå att Sveriges alla 21 Regioners alla politiker(arbetsgivare ansvaret), anställda läkare och sjuksköterskor uppenbart tillhör en LIVSFARLIG KLAN som varit och är delaktiga och medansvariga i det värsta och största BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR & TORTYR i Sveriges historia mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Denna fullständigt KRIMINELLA MAFFIA inom skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, globalt och nationellt inom Sverige, beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i CORNA BEDRÄGERIET & PCR BEDRÄGERIET, alltså dessa är uppenbart delaktiga och medskyldiga i detta gigantiska BEDRÄGERI och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TORTYR & TERROR mot nationen Sveriges FOLK & BARN, annat kan inte förstås. Läs mer i den delen i bifogade pdf filen WHO…..

 

 

 

Att dessa i denna KRIMINELLA MAFFIA SOM SKADAR & DÖDAR i skolmedicinsk yrkesverksamhet därtill beskyddas av Sveriges riksdags alla ledamöter är också uppenbart eftersom dessa kunnat STOPPAT ”VACCINERNA” för länge sedan utifrån alla FAKTA & BEVIS som delgivits dessa KNAPPTRYCKARE över tid i massutskicken som dessa alla har delgivits.

 

 

 

Det finns synnerligen många livsfarliga psykopater/sociopater och så finns det synnerligen många livsfarliga mytomaner — Mytoman - att tvångsmässigt ljuga. fakta En mytoman ljuger oftast för att få bekräftelse och för att bli omtyckt. Däremot är behandling svårt då mytomanen ofta saknar sjukdomsinsikt. https://mytoman.se/ — och dessa synnerligen många livsfarliga individer finns förmodligen som synes inom den största, värsta och livsfarligaste KLANEN I SVERIGES HISTORIA.

 

 

I Sverige finns det enormt många sådana som ovan delges om. Förmodligen finns de flesta i Sveriges regering och den skara av deras medlöpare. Förmodligen i Sveriges riksdag likaså och såklart inom Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting), inom politiker klanen(arbetsgivare ansvaret) och hos de anställda läkarna och sjuksköterskorna. Förmodligen i synnerligen hög andel inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och förmodligen således inom fria alternativa internet media.

 

 

Det återstår att se och höra om dessa i den som synes LIVSFARLIGA MAFFIA KLANEN, de ovan omnämnda, kommer att UTFÄRDA I PRESSKONFERENS om FAKTA & BEVIS som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick, om så inte sker då vet DU som läsare att dessa ovan som synes är till 100% ingåendes i den KRIMINELLA MAFFIA och livsfarligaste KLANEN I SVERIGES HISTORIA.

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2021-12-21 citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga och allmänbildande artikel, läs hela artikeln, och LYSSNA PÅ PODDEN och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, citat

De farligaste injektionerna i medicinsk historia

Som förklarats i den här intervjun är covid-skotten de farligaste, mest dödliga drogerna som någonsin använts – och det visste den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten och CDC redan i mitten av februari, när dödsfallen rapporterades till det amerikanska rapporteringssystemet för vaccinbiverkningar (VAERS) nådde 182.

Historiskt sett får alla droger med fem oförklarade dödsfall en svart låda-varning. Vid 50 olösta dödsfall har den dragits från marknaden helt och hållet. Inget av det hände här.

Än i dag hävdar FDA och CDC att inte ett enda dödsfall kan tillskrivas covid-skotten, även om det rapporterade dödssiffran närmar sig 20 000 12 (inklusive internationella rapporter), där hälften av dem inträffade inom 48 timmar efter injektionen. Åttio procent inträffar inom en vecka efter injektionen.

Det är helt enkelt oerhört. Den tidsmässiga associationen är starkare än något vi sett tidigare. McCullough citerar också forskning som drar slutsatsen att det i 86% av fallen inte fanns någon annan förklaring till dödsfallet än covid-skottet.

McCullough påpekar att under ett givet år rapporteras i genomsnitt 150 dödsfall efter vaccination till VAERS. Det är 150 dödsfall från i genomsnitt 278 miljoner vaccindoser.

Här hade vi 182 dödsfall vid en tidpunkt då endast 27 miljoner doser hade administrerats. Så du kan inte skylla på volymen av skott som ges. Samma trender finns även i andra länders databaser, till exempel Storbritanniens Yellow Card-system.

Vad mer är, vaccinbiverkningar är notoriskt underrapporterade, så hur häpnadsväckande VAERS-data än är, är de bara toppen av isberget. Historiskt har endast 1 % 13 till 10 % 14 av biverkningarna rapporterats.

För covid-skotten har underrapporteringsfaktorn beräknats vara någonstans mellan 31 och 100. Det betyder att för att få ett mer exakt intervall måste du multiplicera VAERS-talet med 31 och 100.

Den absolut mest konservativa uppskattningen hittills är en underrapporteringsfaktor på fem. Den uppskattningen kom från en FDA-whistleblower som använde Centers for Medicare och Medicaid Services-data för att uppskatta underrapporteringen i VAERS. 15 Enligt den visselblåsaren var antalet amerikaner som dödades av skotten minst 45 000 den 9 juli 2021. Vid den tiden rapporterade VAERS 9 048 dödsfall efter covid-injektion.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/21/understanding-covid-19.aspx

 

 

 

Maskinöversättning av hela artikeln, se videon och läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

COVID effektivt utrotat i en befolkning på 241 miljoner, endast 16 % av befolkningen ”vaccinerad”, stora medier tysta [VIDEO]

Detta kan betraktas som det största medicinska miraklet som ingen känner till.

 

COVID-kulten har spridit COVID-skräck och hysteri i över ett år, och man skulle kunna tro att om det blev en massiv framgång mot coronaviruset skulle det åtminstone få lite uppmärksamhet, eller hur?

 

I den indiska provinsen Uttar Pradesh inträffade vad vissa skulle kalla ett medicinskt mirakel.

 

Denna enorma framgång fick mycket lite uppmärksamhet. Fråga dig själv varför. Koppla ihop punkterna. Följ pengarna.

 

TITTA:

 

 

 

”Och sedan det som jag kallar miraklet i Uttar Pradesh, som är världens tystaste mirakel i historien. Jag tror att detta är en prestation inom folkhälsan som borde gå till historien och kanske kommer att göra det en dag när vi skriver historieböckerna på rätt sätt, men de hade bokstavligen ett aggressivt folkhälsoinitiativ som inte bara bestod av Ivermectin, eftersom de använde sig av mer än 70 000 hälsovårdare, som alla tog Ivermectin profylaktiskt och reste runt i hela delstaten Uttar Pradesh.

 

Tvåhundrafyrtioen miljoner människor, 97 000 byar. Alla som testades positivt behandlades med Ivermectin, hushållsmedlemmarna fick Ivermectin för att förhindra spridning och all vårdpersonal fick Ivermectin. Genom att göra detta under de många månader som följde på den kraftiga ökningen i maj kunde de i september rapportera att de effektivt hade utrotat sjukdomen.

 

I de två sista 2,5 miljoner testerna hade de 201 positiva resultat. Det innebär en positivitetsfrekvens på 0,004, vilket i praktiken är noll.

 

De hade 67 av 75 distrikt utan aktiva fall. Det är när de genomförde två och en halv miljon tester. Det skulle vara som om jag i dag skulle stå upp och säga att vi i 40 av 50 stater i USA inte har ett enda aktivt fall. Så anmärkningsvärt är denna prestation. Gissa var och hur detta har rapporterats?

 

Återigen, val A: Fauci kom till New York Times, gjorde en stor intervju och applåderade Uttar Pradeshs hälsovårdsministeriums otroliga insatser och framgångar. Det skedde inte. Okej. Jag trodde att det var, kanske var det en dröm. Jag är ledsen. Jag blev lite förvirrad. Ja, inget av det hände. Det var inte ens täckt. Det var inte alls täckt. Och det absurda är att det faktiskt täcktes av två stora tidningar i Indien.

 

Den ena var Hindustan Times. Den andra var India Today. En lång artikel om vad de hade åstadkommit. Vilket ord fanns inte med i någon av artiklarna? Ivermectin, så det är inget skämt. Jag menar, det här är som att jag måste se det här varje dag.”

 

- Dr Pierre Kory

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, LÄS HELA ARTIKELN I ORIGINAL OCH SE VIDEON

https://www.redvoicemedia.com/2021/12/covid-effectively-eradicated-in-population-of-241-million-only-16-jabbed-big-media-silent-video/?utm_source=right-rail-trending

 

 

 

 

BÄSTA JAN LÄS SÄRSKILT OM Nürnberg koden

 

 

Mycket viktig handling om åtgärd som DU och hela nationen Sveriges FOLK & BARN kan säkerställa att rättssäkert använda nu och framgent, publicerad 2021-12-20, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Delgivning angående legalt ansvar till alla som kräver vaccinpass av sina kunder/anställda

 

 

Till ________________________________________________________

I den så kallade Nürnbergkonventionen, som undertecknats av den Svenska Regeringen uttrycks det tydligt att:
Nürnbergkod #1 ”Ingen person ska tvingas delta i ett medicinskt experiment utan informerat samtycke.”
Genom att kräva att dina kunder eller anställda ska uppvisa ett så kallat Corona-pass eller Vaccinpass bryter du helt klart mot denna lag och kommer i sinom tid att åtalas. I Nürnbergrättegångarna kom det också tydligt till uttryck att varje person är ansvarig för sina egna handlingar. Det är inte en ursäkt att säga att du bara följt nationella lagar och rekommendationer om detta inkluderar att sätta press på dina kunder att ta experimentella, oprövade injektioner och/eller medicinska testprocedurer.

Många media, politiska och icke-medicinska personer säger åt folk att ta Covid-sprutan. De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi.

Allt du hör från dem är – ”säkert och effektivt” och ”fördelarna uppväger riskerna.” Länder använder restriktioner, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta läkemedel eller förhindras att delta i det fria samhället
Nürnbergkod #2: Ett medicinskt experiment måste ge fruktbara resultat som inte kan uppnås på andra sätt

Som listat ovan uppfyller inte de experimentella Covid 19 sprutorna  kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset. Det finns andra medicinska behandlingar som ger goda resultat mot Covid 19 såsom Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zink och Hydroxyklorokin.
Nürnbergkod #3: Där ska finnas Basexperiment  baseras på resultat av djurförsök och sjukdomshistoria
Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor. I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor med BNT162b2 mRNA. I den studien utvecklade alla aporna lunginflammation.

Nürnbergkod #4 + #5: Undvik allt onödigt lidande och skada + Inget experiment som ska utföras om det finns anledning att tro att skada eller död kommer att inträffa.

I slutet av december 2021 hade CDC VAERS rapportsystem i USA rapporterat över 20 000 dödsfall och 900 000 vaccinhändelser. I EU är siffrorna ännu högre, se https://vaxxtracker.com/VaxStatistics.aspx.

 


Nürnbergkod #6:
 Riskerna bör aldrig överstiga fördelarna
Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99 %. Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genterapi överstiger vida denna risk. Användningen av ”läckande” vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar att ”heta virus” och varianter dyker upp .Socialstyrelsen är fullt medvetet om att användningen av ”läckande vacciner” underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det kommer till människor

 


Nürnbergkod #7: Förberedelser måste göras mot ens avlägsen möjlighet till skada, funktionshinder eller död.
Inga förberedelser gjordes. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsbolagens egna kliniska fas 3-prövningar på människor kommer inte att avslutas förrän 2022/2023. Dessa vacciner godkändes enligt en nödsituationsförordning och påtvingades en felaktigt informerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

 

Nürnbergkod #8: Experimentet måste utföras av vetenskapligt kvalificerade personer
Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap. Många butiker som shoppingcenter, Apotek och drive-through-vaccincenter är inte kvalificerade att administrera experimentella medicinska genterapier.

 


Nürnbergkod #9: Vem som helst måste ha friheten att när som helst avsluta experimentet
.
Trots protester från över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet. Faktum är att det för närvarande pågår många försök att ändra lagar för att tvinga fram vaccinering. Detta inkluderar obligatoriska och tvångsvaccinationer.

Nürnbergkod #10: Forskaren måste avsluta experimentet när som helst om det finns en trolig orsak till att det leder till skada eller dödsfall
Det är tydligt i de statistiska rapporterna att detta experiment leder till dödsfall och skada, men politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör inte något försök att stoppa detta genterapiexperiment från att skada en felaktigt informerad allmänhet.

¨

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten?

Dela denna information. Håll era politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade lagarna som anges i Genèvekonventionen och Nürnbergkonventionen och kan ställas inför rätta, befinnas skyldiga och dödas. Rättsprocesser går framåt, bevis har samlats in och en stor växande skara experter slår larm.
Om du inte vidtar åtgärder och ändrar dina policies före __________________ kommer denna delgivning att laddas upp på www.peoplescourt.org , tillsammans med en rekommendation till alla dina kunder och anställda att bojkotta ditt företag/institution tills du har rättat till detta brott.

Du kommer också att åtalas för dessa anklagelser i en domstol och hållas ekonomiskt och juridiskt ansvarig för all skada du kan ha tillfogat dina anställda/kunder

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://www.medicdebate.org/node/2636

 

Som bifogad Word fil Delgivning…..bifogas detsamma som här ovan är citerat, som Du kan skriva ut och dessutom SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

DET MEDICINSKA EXPERIMENTET DE SK ”VACCINERNA” SKULLE STOPPATS FÖR LÄNGE SEDAN, UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FINNS BOTMEDEL SEDAN MYCKET LÄNGE KÄNT BÄSTA JAN

 

 

Därtill utifrån Nürnberg koden skulle det MEDCINSKA EXPERIMENTET  ”VACCINERNA” STOPPAS FÖR LÄNGE SEDAN, det är uppenbart och bevisligen så!

 

 

Men ni i Sveriges riksdag beskyddare fortfarande detta enorma BEDRÄGERIET & LIVSFARLIGA MEDICINSKA EXPERIMENTET med toxiska bevisligen dödliga injektioner som där till systematiskt och generellt skadar mänskligheten bästa Jan!

 

Hur kan det komma sig om ni alla ska var opartiska, sakliga och objektiva, som svensk grundlag Regeringsformen delgiver att ni i riksdagen, regeringen, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och alla tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner också ska vara, men bevisligen inte är!

 

 

 

Alltså alla är partiska och uppenbart BESKYDDAR DETTA ENORMA DÖDLIGA BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENT med näbbar och klor, bevisa motsatsen bästa Jan, och det mycket skyndsamt tack.

 

 

Förhoppningsvis inser du bästa Jan att de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS OMEDELBART och säkerställer att så ska ske med omedelbar verkan, du har den makten ,men har du moral, ryggrad, mod och civilkurage att verkställa det bästa Jan, det är den viktigaste frågan bästa Jan?

 

 

I din och alla andra riksdagsledamöters email inkorg finns sedan tidigare så mycket FAKTA & BEVIS så att du bästa Jan och alla riksdagsledamöter utifrån dessa er alla delgivna massutskicken skulle STOPPAT ”VACCINERNA” för länge sedan, det är uppenbart.

 

 

Istället har du bästa Jan ägnat en väldig massa tid på vaccinpass debatten som inte alls behövs eftersom den debatten faller pladask utifrån alla FAKTA & BEVIS som säkerställer att de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN.

 

 

 

 

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är fakta och bevis.

 

 

Eftersom undertecknad har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så kan deras vittnesmål och sakkunnighets bevis vara synnerligen så avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning  i Sveriges riksdag, för du och riksdagen har uppenbart bevisligen inte varit opartiska, sakliga och objektiva bästa Jan.

 

 

Undertecknad står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs, så du och övriga riksdagsledamöter kan bjuda in dessa ovan omnämnda, som garanterat kommer ställa upp, kommer vara er behjälpliga i den delen, bara säkerställ det till undertecknad som tas den delen upp direkt mer advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee.

 

 

 

Du förstår ännu mer bästa Jan efter att tagit del av spets specialist sakkunniga världskända och som synnerligen har den högsta TROVÄRDIGHETEN som just nu går att uppnå i världen bästa Jan, se och lär bästa Jan

 

 

Du förstår mer när DU sett denna video om ca 5 minuter, där den spetsspecialist sakkunnige förmodligen den mest TROVÄRDIGA som går att uppbringa i världen delgiver om sanningen och verkligheten, se videon och sprid den vidare, citat

 

SOM FÖRÄLDER FRÅGAR JAG DIG: VILL DU ATT DITT BARN SKA DELTAGA I DET STÖRSTA, MEST RADIKALA MEDICINSKA EXPERIMENTET NÅGONSIN?

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE TILL ALLA POLITIKER OCH ALLA ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, KOMMUNER OCH REGIONER I SVERIGE SOM UPPENBART INGÅR I DET STÖRSTA OCH VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN I SVERIGES HISTORIA

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO, NU SVENSK TEXTAD, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

53:52 in i denna intervju delges citat;

OM SÅ INTE SKEDDE SÅ DELTOG DE I MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN SAMTYCKE. DET STRIDER MOT NURNBERGKODEN…….

 

 

Intervju med Michael Yeadon (svensk undertext) som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och har varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

 

04:24 – Hur man räknar dödsfall
05:02 – Nedstängningar (Lockdown)
07:05 – Asymtomatisk smittspridning
08:12 – PCR-test
10:55 – Forskare vågar inte säga något
14:34 – Nedstängning/lockdown
17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 – Pengar styr forskningen
25:01 – Antikroppar och T-celler
29:37 – Hur farligt är viruset?
31:30 – Flesta åtgärderna onödiga
31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 – Virusvarianter/mutationer
35:56 – Varför tillverkas “påfyllnadsvacciner”?
38:34 – Den som haft smittan är immun
39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten
46:50 – Hur nå ut med informationen?
50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 – Det är dags att säga NEJ

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://jmm.nu/michael-yeadon-hela-intervjun-svensk-undertext/?

 

 

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS SOM ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar, inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS SOM ÄR ALLMÄNTKÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

Detta är de facto ett Mea Culpa från Pfizers sida. #Ja, det är ett dödligt vaccin.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA REGIONER MED FLERA

 

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA REGIONER MED FLERA

 

PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-for-covid-19-mer-skada-an-nytta/

 

 

 

The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021

https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

 

 

20 000+ dödsfall rapporterade till VAERS efter covid-vaccin

https://www.globalresearch.ca/20000-deaths-reported-to-vaers-following-covid-vaccines/5764983

 

Noteras särskilt att under 1% av skador och död pga ”vaccinerna” inrapporteras till VAERS i USA, detsamma torde gälla i Sverige och inom EU

 

 

 

Se videon

SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angende-ekonomiska-incitament-i-frga-.html

 

 

 

 

Sist men inte minst viktiga bästa Jan den senaste intervjun som undertecknad gjort med advokat dr Reiner Fuellmich, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, sociala medier och på din blogg/webbplats

 

Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner

 

Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner about injections/”vaccines” which is a big medical experiment that harms and kills humanity 2021 11 20

Ulf Bittner, SWEDEN IS REVIEWED, interviews the world famous lawyer Dr Reiner Fuellmich, you can read more about the lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team here https://corona-ausschuss.de/

Facts presented in this interview include;

The ”vaccines”/ injections are a huge medical experiment.

The injections are not vaccines, they are a huge threat to humanity and part of a huge global and national crime against humanity.

The ”vaccines” are injections that harm and kill humanity.

The ”vaccinated” are super spreaders of disease/Covid-19

The pcr tests are a huge fraud.

Fauci is a murderer

Help spread the video in your networks and always remember to cite the source.

You can read more about and by Ulf Bittner here

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

 

 

 

Tacksam för mycket skyndsam återkoppling, du bör förstå varför om det finns en gnutta av medmänsklighet kvar inom dig bästa Jan.

 

 

Det finns utifrån vad som delgivits dig bästa Jan inget viktigare just nu än att STOPPA ”VACCINERNA”, förhoppningsvis förstår du det och att det därtill finns laglig grund för att göra det mycket snabbt med prioritet.

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

Du läser hela skrivelsen och finner alla bilagorna här, och såklart SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/21/riksdagsledamot-jan-ericson-i-sveriges-riksdag-far-avgorande-mycket-viktig-skrivelse-for-att-kunna-stoppa-pagaende-bedrageri-medicinska-experiment-mot-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12/

 

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA”  OCH ALLA RESTRIKTIONER KAN STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN,

DET FINNS BEVISLIGEN FAKTA & BEVIS FÖR

 

  • ATT ÅTERTA  DEMOKRATIN, RÄTTSSÄKERHETEN & SÄKERSTÄLLA TRYGGHETEN FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

Om inte om fanns och vi var tillbaka till en tid där demokrati, rättssäkerhet, medmänsklighet, sunt förnuft och sunt bondförnuft existerade i samhället, ja då skulle förmodligen de som vurmat och vurmar om det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET & PLANERADE GROVT UPPSÅTLIGA BEDRÄGERIET med enorma ekonomiska incitament, dessa vurmare och landsförrädare och beskyddare av BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR OCH TORTYR förpassas ut ur nationen Sverige till en fånge ö där dessa skulle förbli för alltid.

 

Så illa är sanningen och verkligheten om LAMPAN TÄNDS och nationen Sveriges FOLK & BARN fullt ut fick tillgång till FAKTA & BEVIS om vad som delgives om i dagens massutskick och tidigare massutskick så att allas MEDVETANDE GRAD blir fullt ut medvetet om sanningen och verkligheten utifrån FAKTA & BEVIS.

 

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER kan sparka sittande Sveriges regering med omedelbar verkan och STOPPA DÖDAR ”VACCINERNA”  med omedelbar verkan, det går att göras med omedelbar verkan om man värna nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet och därefter avsäga sig deras uppdrag med omedelbar verkan.

 

Därtill dessutom förpassas med Sveriges regering ut ur landet till en fångö för att där vistas för all framtid. Ty dessa som synes psykopater och sociopater är uppenbart ett det största och värsta HOT och HAT mot nationen Sveriges FOLK & BARN som existerat och existerar i Sveriges historia, och dessutom som synes en fara för sig själva och allt vad medmänsklighet är och heter.

 

För dessa sammantaget har säkerställt den globala agendan, vad en främmande makt uppenbart säkerställt ska gälla globalt för mänskligheten och nationellt i Sverige för nationen Sveriges FOLK & BARN, och detta har sket som synes i samverkan emellan en LIVSFARLIG KLAN av sk politiker och tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner.

 

Alla uppenbart som synes fullständigt MAKT GALNA och människofientliga och det största och värsta hotet mot nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet i Sveriges historia, så illa är det som synes bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS, och ingen av dessa ovan omnämnda som synes psykopater och sociopater kan motbevisa dessa erkända sakförhållanden och notoriska fakta.

 

Dessa  ovan omnämnda beskyddas UPPENBART & BEVISLIGEN av ett som synes fullständigt livsfarligt pack av människofientliga individer som också synes vara psykopater och sociopater inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av de synnerligen mycket RÄDDA fria alternativa internet media och stor bloggare.

 

Du förstår strax mer efter att läst hela dagens massutskick.

 

 

 

Publicerat 2021-12-19

 

COVID Effectively Eradicated In Population of 241 Million, Only 16% Jabbed, Big Media Silent [VIDEO]

This could be considered the biggest medical miracle nobody knows about.

 

 

Maskinöversättning av hela artikeln, se videon och läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

COVID effektivt utrotat i en befolkning på 241 miljoner, endast 16 % av befolkningen ”vaccinerad”, stora medier tysta [VIDEO]

Detta kan betraktas som det största medicinska miraklet som ingen känner till.

 

COVID-kulten har spridit COVID-skräck och hysteri i över ett år, och man skulle kunna tro att om det blev en massiv framgång mot coronaviruset skulle det åtminstone få lite uppmärksamhet, eller hur?

 

I den indiska provinsen Uttar Pradesh inträffade vad vissa skulle kalla ett medicinskt mirakel.

 

Denna enorma framgång fick mycket lite uppmärksamhet. Fråga dig själv varför. Koppla ihop punkterna. Följ pengarna.

 

TITTA:

 

 

 

”Och sedan det som jag kallar miraklet i Uttar Pradesh, som är världens tystaste mirakel i historien. Jag tror att detta är en prestation inom folkhälsan som borde gå till historien och kanske kommer att göra det en dag när vi skriver historieböckerna på rätt sätt, men de hade bokstavligen ett aggressivt folkhälsoinitiativ som inte bara bestod av Ivermectin, eftersom de använde sig av mer än 70 000 hälsovårdare, som alla tog Ivermectin profylaktiskt och reste runt i hela delstaten Uttar Pradesh.

 

Tvåhundrafyrtioen miljoner människor, 97 000 byar. Alla som testades positivt behandlades med Ivermectin, hushållsmedlemmarna fick Ivermectin för att förhindra spridning och all vårdpersonal fick Ivermectin. Genom att göra detta under de många månader som följde på den kraftiga ökningen i maj kunde de i september rapportera att de effektivt hade utrotat sjukdomen.

 

I de två sista 2,5 miljoner testerna hade de 201 positiva resultat. Det innebär en positivitetsfrekvens på 0,004, vilket i praktiken är noll.

 

De hade 67 av 75 distrikt utan aktiva fall. Det är när de genomförde två och en halv miljon tester. Det skulle vara som om jag i dag skulle stå upp och säga att vi i 40 av 50 stater i USA inte har ett enda aktivt fall. Så anmärkningsvärt är denna prestation. Gissa var och hur detta har rapporterats?

 

Återigen, val A: Fauci kom till New York Times, gjorde en stor intervju och applåderade Uttar Pradeshs hälsovårdsministeriums otroliga insatser och framgångar. Det skedde inte. Okej. Jag trodde att det var, kanske var det en dröm. Jag är ledsen. Jag blev lite förvirrad. Ja, inget av det hände. Det var inte ens täckt. Det var inte alls täckt. Och det absurda är att det faktiskt täcktes av två stora tidningar i Indien.

 

Den ena var Hindustan Times. Den andra var India Today. En lång artikel om vad de hade åstadkommit. Vilket ord fanns inte med i någon av artiklarna? Ivermectin, så det är inget skämt. Jag menar, det här är som att jag måste se det här varje dag.”

 

- Dr Pierre Kory

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, LÄS HELA ARTIKELN I ORIGINAL OCH SE VIDEON

https://www.redvoicemedia.com/2021/12/covid-effectively-eradicated-in-population-of-241-million-only-16-jabbed-big-media-silent-video/?utm_source=right-rail-trending

 

 

 

 

Publicerat 2021-12-21 om de farligaste ”vaccinerna” i världshistorien alltså är de ”vaccinerna” som Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting) marknadsfört bedrägligt avsiktligt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin. Vilket de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Dessutom har Sveriges alla 21 Regioner undanhållit avsiktligt planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament och  som synes planerad politisk global och nationell agenda

 

  • att dessa sk ”vaccinerna” är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT och
  • att därmed är detta gigantiska BEDRÄGERI mot nationen Sveriges FOLK & BARN det största och värsta BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges FOLK & BARN ett notoriskt faktum.

 

 

Det har också undanhållits som synes utifrån samma grunder som ovan att de ”vaccinerade” är FÖRSÖKSRÅTTORNA i detta gigantiska planerade MEDICINSKA EXPERIMENT,  alltså de sk ”vaccinerade” som tillhör skaran av att vara UPPDRAGSGIVARE till Sveriges alla 21 Regioner.

 

Dessa sk ”vaccinerade” kommer förmodligen inom när framtid inse och förstå att Sveriges alla 21 Regioners alla politiker(arbetsgivare ansvaret), anställda läkare och sjuksköterskor uppenbart tillhör en LIVSFARLIG KLAN som varit och är delaktiga och medansvariga i det värsta och största BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR & TORTYR i Sveriges historia mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Denna fullständigt KRIMINELLA MAFFIA inom skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, globalt och nationellt inom Sverige, beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i CORNA BEDRÄGERIET & PCR BEDRÄGERIET, alltså dessa är uppenbart delaktiga och medskyldiga i detta gigantiska BEDRÄGERI och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TORTYR & TERROR mot nationen Sveriges FOLK & BARN, annat kan inte förstås. Läs mer i den delen i bifogade pdf filen WHO…..

 

Att dessa i denna KRIMINELLA MAFFIA SOM SKADAR & DÖDAR i skolmedicinsk yrkesverksamhet därtill beskyddas av Sveriges riksdags alla ledamöter är också uppenbart eftersom dessa kunnat STOPPAT ”VACCINERNA” för länge sedan utifrån alla FAKTA & BEVIS som delgivits dessa KNAPPTRYCKARE över tid i massutskicken som dessa alla har delgivits.

 

 

 

Det finns synnerligen många livsfarliga psykopater/sociopater och så finns det synnerligen många livsfarliga mytomaner — Mytoman - att tvångsmässigt ljuga. fakta En mytoman ljuger oftast för att få bekräftelse och för att bli omtyckt. Däremot är behandling svårt då mytomanen ofta saknar sjukdomsinsikt. https://mytoman.se/ — och dessa synnerligen många livsfarliga individer finns förmodligen som synes inom de störst, värsta och livsfarligaste KLANEN I SVERIGES HISTORIA.

 

I Sverige finns det enormt många sådana som ovan delges om. Förmodligen finns de flesta i Sveriges regering och den skara av deras medlöpare. Förmodligen i Sveriges riksdag likaså och såklart inom Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting), inom politiker klanen(arbetsgivare ansvaret) och hos de anställda läkarna och sjuksköterskorna. Förmodligen i synnerligen hög andel inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och förmodligen således inom fria alternativa internet media.

 

 

Det återstår att se och höra om dessa i den som synes LIVSFARLIGA MAFFIA KLANEN, de ovan omnämnda, kommer att UTFÄRDA I PRESSKONFERENS om FAKTA & BEVIS som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick, om så inte sker då vet DU som läsare att dessa ovan som synes är till 100% ingåendes i den KRIMINELLA MAFFIA och livsfarligaste KLANEN I SVERIGES HISTORIA.

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2021-12-21 citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga och allmänbildande artikel, läs hela artikeln, och LYSSNA PÅ PODDEN och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, citat

De farligaste injektionerna i medicinsk historia

Som förklarats i den här intervjun är covid-skotten de farligaste, mest dödliga drogerna som någonsin använts – och det visste den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten och CDC redan i mitten av februari, när dödsfallen rapporterades till det amerikanska rapporteringssystemet för vaccinbiverkningar (VAERS) nådde 182.

Historiskt sett får alla droger med fem oförklarade dödsfall en svart låda-varning. Vid 50 olösta dödsfall har den dragits från marknaden helt och hållet. Inget av det hände här.

Än i dag hävdar FDA och CDC att inte ett enda dödsfall kan tillskrivas covid-skotten, även om det rapporterade dödssiffran närmar sig 20 000 12 (inklusive internationella rapporter), där hälften av dem inträffade inom 48 timmar efter injektionen. Åttio procent inträffar inom en vecka efter injektionen.

Det är helt enkelt oerhört. Den tidsmässiga associationen är starkare än något vi sett tidigare. McCullough citerar också forskning som drar slutsatsen att det i 86% av fallen inte fanns någon annan förklaring till dödsfallet än covid-skottet.

McCullough påpekar att under ett givet år rapporteras i genomsnitt 150 dödsfall efter vaccination till VAERS. Det är 150 dödsfall från i genomsnitt 278 miljoner vaccindoser.

Här hade vi 182 dödsfall vid en tidpunkt då endast 27 miljoner doser hade administrerats. Så du kan inte skylla på volymen av skott som ges. Samma trender finns även i andra länders databaser, till exempel Storbritanniens Yellow Card-system.

Vad mer är, vaccinbiverkningar är notoriskt underrapporterade, så hur häpnadsväckande VAERS-data än är, är de bara toppen av isberget. Historiskt har endast 1 % 13 till 10 % 14 av biverkningarna rapporterats.

För covid-skotten har underrapporteringsfaktorn beräknats vara någonstans mellan 31 och 100. Det betyder att för att få ett mer exakt intervall måste du multiplicera VAERS-talet med 31 och 100.

Den absolut mest konservativa uppskattningen hittills är en underrapporteringsfaktor på fem. Den uppskattningen kom från en FDA-whistleblower som använde Centers for Medicare och Medicaid Services-data för att uppskatta underrapporteringen i VAERS. 15 Enligt den visselblåsaren var antalet amerikaner som dödades av skotten minst 45 000 den 9 juli 2021. Vid den tiden rapporterade VAERS 9 048 dödsfall efter covid-injektion.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/21/understanding-covid-19.aspx?

Artikeln bifogas också som bifogad PDF fil, dels på engelska och dels maskinöversättning till svenska, se de bifogade PDF filerna The Most…., och Den Viktigaste….. OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Du förstår strax ännu mer om den LIVSFARLIGASTE KRIMINELLA MAFFIAN & KLANEN I SVERIGE

Fler barn har dött av COVID ”VACCINERNA” ÄN FRÅN COVID

Publicerat 2021-12-21 läs hela artikeln och se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

More Children Have Died From COVID Shot Than From COVID

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/21/more-children-died-from-vaccine-than-from-covid.aspx?

Artikeln bifogas också som bifogad PDF fil, dels på engelska och dels maskinöversättning till svenska, se de bifogade PDF filerna more children…., och Fler Barn…. OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

 

 

Mycket viktig handling om åtgärd som DU och hela nationen Sveriges FOLK & BARN kan säkerställa att rättssäkert använda nu och framgent, publicerad 2021-12-20, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Delgivning angående legalt ansvar till alla som kräver vaccinpass av sina kunder/anställda

 

 

Till ________________________________________________________

I den så kallade Nürnbergkonventionen, som undertecknats av den Svenska Regeringen uttrycks det tydligt att:
Nürnbergkod #1 ”Ingen person ska tvingas delta i ett medicinskt experiment utan informerat samtycke.”
Genom att kräva att dina kunder eller anställda ska uppvisa ett så kallat Corona-pass eller Vaccinpass bryter du helt klart mot denna lag och kommer i sinom tid att åtalas. I Nürnbergrättegångarna kom det också tydligt till uttryck att varje person är ansvarig för sina egna handlingar. Det är inte en ursäkt att säga att du bara följt nationella lagar och rekommendationer om detta inkluderar att sätta press på dina kunder att ta experimentella, oprövade injektioner och/eller medicinska testprocedurer.

Många media, politiska och icke-medicinska personer säger åt folk att ta Covid-sprutan. De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi.

Allt du hör från dem är – ”säkert och effektivt” och ”fördelarna uppväger riskerna.” Länder använder restriktioner, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta läkemedel eller förhindras att delta i det fria samhället
Nürnbergkod #2: Ett medicinskt experiment måste ge fruktbara resultat som inte kan uppnås på andra sätt

Som listat ovan uppfyller inte de experimentella Covid 19 sprutorna  kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset. Det finns andra medicinska behandlingar som ger goda resultat mot Covid 19 såsom Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zink och Hydroxyklorokin.
Nürnbergkod #3: Där ska finnas Basexperiment  baseras på resultat av djurförsök och sjukdomshistoria
Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor. I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor med BNT162b2 mRNA. I den studien utvecklade alla aporna lunginflammation.

Nürnbergkod #4 + #5: Undvik allt onödigt lidande och skada + Inget experiment som ska utföras om det finns anledning att tro att skada eller död kommer att inträffa.
I slutet av december 2021 hade CDC VAERS rapportsystem i USA rapporterat över 20 000 dödsfall och 900 000 vaccinhändelser. I EU är siffrorna ännu högre, se https://vaxxtracker.com/VaxStatistics.aspx.

 


Nürnbergkod #6: Riskerna bör aldrig överstiga fördelarna
Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99 %. Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genterapi överstiger vida denna risk. Användningen av ”läckande” vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar att ”heta virus” och varianter dyker upp .Socialstyrelsen är fullt medvetet om att användningen av ”läckande vacciner” underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det kommer till människor

 


Nürnbergkod #7: Förberedelser måste göras mot ens avlägsen möjlighet till skada, funktionshinder eller död.
Inga förberedelser gjordes. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsbolagens egna kliniska fas 3-prövningar på människor kommer inte att avslutas förrän 2022/2023. Dessa vacciner godkändes enligt en nödsituationsförordning och påtvingades en felaktigt informerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

 

Nürnbergkod #8: Experimentet måste utföras av vetenskapligt kvalificerade personer
Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap. Många butiker som shoppingcenter, Apotek och drive-through-vaccincenter är inte kvalificerade att administrera experimentella medicinska genterapier.

 


Nürnbergkod #9: Vem som helst måste ha friheten att när som helst avsluta experimentet.
Trots protester från över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet. Faktum är att det för närvarande pågår många försök att ändra lagar för att tvinga fram vaccinering. Detta inkluderar obligatoriska och tvångsvaccinationer.

Nürnbergkod #10: Forskaren måste avsluta experimentet när som helst om det finns en trolig orsak till att det leder till skada eller dödsfall
Det är tydligt i de statistiska rapporterna att detta experiment leder till dödsfall och skada, men politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör inte något försök att stoppa detta genterapiexperiment från att skada en felaktigt informerad allmänhet.

¨

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten?

Dela denna information. Håll era politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade lagarna som anges i Genèvekonventionen och Nürnbergkonventionen och kan ställas inför rätta, befinnas skyldiga och dödas. Rättsprocesser går framåt, bevis har samlats in och en stor växande skara experter slår larm.
Om du inte vidtar åtgärder och ändrar dina policies före __________________ kommer denna delgivning att laddas upp på www.peoplescourt.org , tillsammans med en rekommendation till alla dina kunder och anställda att bojkotta ditt företag/institution tills du har rättat till detta brott.

Du kommer också att åtalas för dessa anklagelser i en domstol och hållas ekonomiskt och juridiskt ansvarig för all skada du kan ha tillfogat dina anställda/kunder

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://www.medicdebate.org/node/2636

 

Som bifogad Word fil Delgivning…..bifogas detsamma som här ovan är citerat, som Du kan skriva ut och dessutom SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

EN GOD MEDVETEN JUL MED VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN SOM JULKLAPP TILL ER ALLA LÄSARE AV MASSUTSKICKEN

 

MÅSTE SES VIDEON, dryg 2 minuter, med årets förmodligen bästa julsång, mycket allmänbildande och verklighetsnära, eller hur? Sprid vidare i alla dina nätverk och se vad reaktionen blir, yttrandefriheten ger svaret, eller hur?

EN GOD MEDVETEN JUL MED VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN SOM JULKLAPP

Publicerat 2021-12-20 citat

IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE…

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/sqTd8LtViqI0/

 

 

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Advokat dr Reiner Fuellmich avslöjar och delger om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn i Sveriges historia

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

 

Detta fullständiga VANSINNE beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter och dessa är uppenbart stolta för att vara delaktiga i det STÖRSTA MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET i Sveriges historia.

 

 

FÖLJ PENGARNA SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR DETTA ENORMA KRIMINELLA BEDRÄGERI & STÖLD/FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL MOT SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET!

 

Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda

 

  • yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för
  •  
  • att beskydda den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” och sk mediciner?

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i massutskicken över tid.

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-12-21

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

 

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

 

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

 

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

 

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

Absolute number deaths per age group and season
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

 

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

 

Slut citat, källa till ovan citerat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

 

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk. Man smittar inte!

 

 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

 

 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara ”Sekretess!”

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överordnad

 

Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §.

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

Din kommentar är inskickad

 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html

 

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu