• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 12 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 291

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 12

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 12 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 291

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

Publicerat 2022-01-11 FAKTA & BEVIS

Obduktion bekräftar 26-årings död i hjärtmuskelinflammation direkt orsakad av Pfizer COVID-vaccin

I en exklusiv intervju med The Defender sa Joseph Keatings mamma att hennes sons enda varningstecken var trötthet, muskelömhet och ökad hjärtfrekvens, men en obduktion bekräftade att han dog av myokardit direkt orsakad av Pfizers COVID-vaccin.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/joseph-keating-autopsy-death-myocarditis-pfizer-covid-vaccine/?

 

 

Den världskände svenske doktorn och läkaren Mikael Nordfors delger nationen Sveriges FOLK & BARN om DÖDAR ”VACCINERNA”, citat

 

Från och med nu måste varje injektion betecknas som ett mordförsök.

Det handlar således inte om ett medicinskt experiment utan om ett planerat massmord.

Du läser mera om detta i dagens massutskick

 

 

Mycket viktiga FAKTA & BEVIS för att dödar och skadar ”vaccinerna” är ett ENORMT HOT mot mänskligheten och därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges FOLK & BARN, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, publicerat 2022-01-10 citat

Dr Reiner Fuellmich: Den senaste bomben om COVID-vaccin kommer att avveckla Big Pharma

Fuellmich påpekade att när väl ”uppsåtet” har bevisats finns det ingen immunitet eller ansvarsskydd för någon eller någon organisation som är inblandad i dessa brott mot mänskligheten.

 ”Om man tittar på alla bevis finns det mer än tillräckligt med bevis. En mycket färsk presentation som gjorts av [tidigare vice ordförande för Pfizer] Dr. Mike Yeadon visar exakt hur de använder dessa olika satser för att ha ett experiment inom ett experiment för att testa vilken typ av dos som behövs för att döda människor och lemlästa människor”, sade Fuellmich, som framgångsrikt har åtalat stora företag som Volkswagen och Deutsche Bank.

”Det är ett oundvikligt bevis för att det finns ett uppsåt, och när det väl finns ett uppsåt finns det ingen immunitet för någon längre. Inte ens i USA.”

DU LÄSER MER & SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/12/dr-reiner-fuellmich-den-senaste-bomben-om-covid-vaccin-kommer-att-avveckla-big-pharma/

 

 

VEM I SVERIGE ÄR EXPERIMENTLEDAREN SOM SKA AVBRYTA DET MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET MED DE SK DÖDAR & SKADAR  ”VACCINERNA”?

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

Den gränsen är passerad för länge sedan, MEN SKADAR & DÖDAR VERKSAMHETEN mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN med de sk ”vaccinerna” tillåts fortsätta av Sveriges riksdags alla ledamöter.

 

 

Vilket lagstöd har varje enskild riksdagsledamot för

  •  att beskydda generell och systematisk SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN?

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

SVERIGE GRANSKAS

 

Publicerat 2022-01-11 att det går att följa bl.a. Pfizers DÖDAR ”VACCIN” Comirnaty på nätet och där då tack vare särskild app How Bad is My Batch https://www.howbad.info/ är allmänt känt hos alla intresserade av ”vaccin” DÖDAR TSUNAMIN, nu vet också Region Västerbotten om detta notoriska faktum.

 

 

 

Läs hela artikeln och lyssna på det inspelade samtalet och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Region Västerbottens region vaccinsamordnare Ronny Lestander delgives om FAKTA & BEVIS

 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/11/region-vasterbottens-region-vaccinsamordnare-ronny-lestander-informeras-och-upplyses-om-sanningen-verkligheten/

 

 

Mycket viktiga FAKTA & BEVIS för att dödar och skadar ”vaccinerna” är ett ENORMT HOT mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, publicerat 2022-01-10, maskinöversättning, citat

Dr Mike Yeadon, tidigare vice vd för Pfizer, förklarar att vacciner mot Covid är ”giftiga i sin utformning” – de är vapen för att minska den globala befolkningen.

En annan sak är det faktum att inte varje injektionsflaska med påstått vaccin innehåller samma förhållande av komponenter eller ens samma komponenter alls. Vissa människor verkar få exceptionellt dödliga hopkok medan andra verkar få placebo.

Yeadon säger också att två personer som får exakt samma injektion kan uppleva olika resultat. En person kanske inte har några negativa effekter medan den andra dör – tänk på rysk roulette.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/12/dr-mike-yeadon-tidigare-vice-vd-for-pfizer-forklarar-att-vacciner-mot-covid-ar-giftiga-i-sin-utformning-de-ar-vapen-for-att-minska-den-globala-befolkningen/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Till alla er som sitter på VIKTIG INFORMATION som STOPPAR de sk  DÖDAR & SKADAR ”vaccinerna” vänligen träd fram och bli en del av nationen Sveriges FOLK & BARN!

 

Lagen ska skydda dig och nationen Sveriges FOLK & BARN ska HYLLA DIG!

 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK DENNA ENORMT VIKTIGA & AVSLÖJANDE VIDEOINTERVJU

SOM DELGER ALLA OM SANNINGEN & VERKLIGHETEN I DET ENORMA BEDRÄGERIT & LIVSFARLIGA DÖDANDE MEDICINSKA EXPERIMENT SOM MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCIN AV SS(staten Sverige)

 

Varför BESKYDDAR Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/PCR bedrägeriet Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN?

 

Varför beskydda Sveriges riksdags ALLA POLITISKA PARTIER och varje enskild riksdagsledamot skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför STOPPAR inte SVERIGES RIKSDAG denna globala och nationella skolmedicinska SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET?

 

Vilket lagstöd har varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag för att BESKYDDA KRIMINELL BESKYDDAR VERKSAMHET?

 

 

 

 

Den förmodligen TROVÄRDIGASTE spetsspecialist sakkunnige och opartiske, saklige, objektive världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team och kontakter över hela världen har synnerligen enormt hög TROVÄRDIGHET, alltså mega stor trovärdighet!

 

 

DU FÖRSTÅR MERA EFTER ATT SETT VIDEOINTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

 

Sveriges regering och deras medlöpare har som synes ingen TROVÄRDIGHET ALLS, alla dessa är fullständigt partiska och fullständigt osakliga och de beskyddar uppenbart det STÖRSTA OCH VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens och nationen Sveriges FOLKS & BARNS historia.

 

 

 

SE & SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK VIDEO INTERVJUN

Reiner Füllmich & 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

Vilket vaccin som helst är ett gift, det är dosen som gör skillnaden. Detta är inte ett vaccin, eftersom ett vaccin ger immunitet, medan dessa produkter kräver oavbrutna injektioner. Antingen fungerar ett vaccin eller så fungerar det inte.

Det här är inte heller genterapi, eftersom en genterapi innebär att man byter ut en trasig gen mot en fast. Det här är mer som att experimentera på människor och försöka döda oss.

 

 

Vaccinerna är varken säkra eller effektiva. Tillverkarna experimenterar med dödliga doser av gift. Alla som nu deltar i uppsåtlig skada kommer att straffas.

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

Du läser och ser ännu mer om advokat dr Reiner Fuellmich och hans team och alla spets specialist sakkunniga i världen som lämnat deras vittnesmål till Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

 

 

 

Uppenbart har Sveriges regering och deras medlöpare,

bl.a. då Sveriges riksdags alla ledamöter, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(numera allmänt känt i folkmun som FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting) med flera medlöpare, då bl.a. SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia,

 

  • att informera och upplysa nationen Sveriges FOLK & BARN om vad DU delges om i detta massutskick(och delgivits över tid om i massutskicken) och säkerställa

 

  • att skadar och DÖDAR ”VACCINERNA” SKA STOPPAS!

 

 

 

Noteras särskilt; särskilt viktigt att skadar och dödar ”vaccinerna” STOPPAS utifrån FAKTA & BEVIS, och vad som är allmänt känt sedan tidigare nämligen följande;

 

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2022-01-11

Data från 145 länder visar att covid-vacciner ÖKAR Covid-19-relaterade sjukdomar och dödsfall

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/11/data-fran-145-lander-visar-att-covid-vacciner-okar-covid-19-relaterade-sjukdomar-och-dodsfall/

 

 

FAKTA & BEVIS

Studier avslöjar ökning av massdöd efter COVID-injektioner

https://banned.video/watch?id=61dcb0ce1befcb678e1e0492

 

 

Publicerat 2022-01-11 FAKTA & BEVIS

Video: Nya rön om COVID-19-vaccinerna. Reiner Fuellmich, dr Wolfgang Wodarg och dr Sam White.

https://www.globalresearch.ca/video-new-findings-about-covid-19-vaccines-reiner-fuellmich-dr-wolfgang-wodarg-dr-sam-white/5766806

 

 

Publicerat 2022-01-11 FAKTA & BEVIS

Fler bevis för dödligheten hos de experimentella (ännu inte grundligt testade) COVID-”vaccinerna”.

https://www.globalresearch.ca/more-evidence-lethality-experimental-not-yet-thoroughly-tested-covid-vaccines/5766793

 

 

Publicerat 2022-01-11 FAKTA & BEVIS

De ”vaccinerade” lider av ökad risk för dödlighet jämfört med icke-vaccinerade.

https://www.globalresearch.ca/high-recorded-mortality-in-countries-categorized-as-covid-19-vaccine-champions-increased-hospitalization/5757173

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2022-01-11 Varför undanhåller Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/PCR bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN fakta och bevis för nationen Sveriges FOLK & BARN? Läs själv om fakta och bevis

Covid dödar nu hälften så många människor per dag som ett dåligt influensaår, och experter säger att pandemin kommer att vara på gränsen till att bli ”endemisk” efter att Omicron-vågen har avtagit.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10386665/Covid-killing-half-people-bad-flu-year.html?ito=social-twitter_mailonline

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2022-01-10 läs hela artikeln och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, MYCKET VIKTIG INFORMATION & AVSLÖJANDEN

”Vem på DARPA fattade beslutet att begrava den ursprungliga rapporten?

De kunde ha hissat röda flaggor till Pentagon, Vita huset eller kongressen, vilket kan ha förhindrat hela denna pandemi som har lett till att 5,4 miljoner människor har dött över hela världen och orsakat mycket smärta och lidande för många miljoner fler.”

 

Militära dokument om funktionsförstärkning motsäger Faucis vittnesmål under ed

 

Läs mer, se videon och sprid vidare

https://www.projectveritas.com/news/military-documents-about-gain-of-function-contradict-fauci-testimony-under/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

 

OM DÖDAR ”VACCINERNA”

Det är värre än Nürnberg, det finns bevis för det, FAKTA & BEVIS redovisas av den världskände opartiske, saklige, objektive, med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee

https://rumble.com/vrsggl-reiner-fuellmich-dr.-wodarg-new-findings-are-enough-evidence-to-dismantle-t.html

 

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2022-01-12

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 291

Hjälp till att sprida vidare, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

 

Det kom ett mail från doktor och läkaren Mikael Nordfors  som DU får del av, läs och begrunda och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Det är dags att sluta kalla det pågående sprutspektaklet för ett medicinskt experiment.

 

Från: Mikael <[email protected]>
Skickat: den 11 januari 2022 10:18
Till: Ulf Bittner <[email protected]>
Ämne: Re: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 290 Reiner Füllmich & 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

 

Det är dags att sluta kalla det pågående sprutspektaklet för ett medicinskt experiment.

 

I medicinska experiment gör man först ett ingående medicinskt  ingångsstatus på alla deltagare, med svar på frågeformulär och tagande av relevanta labprover. Sedan gör man en planerad uppföljning med tagande av nya labprover och uppföljning med nya frågeformulär innehållande godkända medicinska skattningsskalor på betald arbetstid. Alla deltagare måste deltaga frivilligt utan påtryckningar och få information om eventuella biverkningar.

 

Inget av detta har skett i samband med de flesta injektioner i vårt land.

 

Nya undersökningar har visat att injektionerna varierar så att ca 10% av de olika ”batcherna” står för 90 % av biverkningarna.

 

Att fortsätta ge dessa icke standardiserade ”vacciner” är som att fortsätta tillåta försäljningen av ett brännvinsmärke, eller  ännu världar, dela ut flaskorna gratis till barn och gravida, där man påvisat att var tionde flaska egentligen är träsprit!!

 

Fast vaccinerna är betydligt farligare…

 

Från och med nu måste varje injektion betecknas som ett mordförsök.

Det handlar således inte om ett medicinskt experiment utan om ett planerat massmord.

 

Vi bör meddela detta till alla vaccinationscentraler, och om dom inte stoppar måste vi ha rätt att använda det våld som behövs för att rädda människoliv, precis som man har rätt att använda våld för att förhindra att någon håller på att bli mördad ute på gatan.

 

 

Mikael Nordfors M.D.

Kildegårdsvej 12 A st tv

2900 Hellerup, Denmark

Ph +4531530931

e-mail: [email protected]

Web: https://www.medicdebate.org/node/740

Booking: https://www.bokadirekt.se/places/mitokondriegymmet-32918

 

Slut citat

 

 

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu