• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 21 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 298

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 21

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 21 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 298

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Existerar rättssäkerhet, opartiskhet, saklighet, objektivitet, kompetens och gällande lagar inom Åklagarmyndigheten i Sverige? Det återstår att se.

 

I dagens massutskick delgives DU och nationen Sveriges FOLK & BARN Åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET av datum 2022-01-18 och 20(komplettering) av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld, LÄS DEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!

 

ALLA KAN TA RYGG PÅ DENNA ÅKLAGARANMÄLAN MOT LÄKEMEDELSVERKET OCH GÖRA DETSAMMA! ALLTSÅ ALLA SOM KAN LÄSA INNANTILL OM VAD SOM FRAMGÅR, NÄMLIGEN FAKTA & BEVIS I ÅKLAGARANMÄLAN MOT LÄKEMEDELSVERKET

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/18/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-2022-01-18/

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/20/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-komplettering-av-datum-2022-01-20/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RADIOS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES TELEVISIONS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TT NYHETSBYRÅS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TV 4:s ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL RIKSMEDIAS ANSTÄLLDA

 

 

Förändringens och utvecklingens tid är här och nu

KNAPPTRYCKARNA FOLKETSRÖST

En folkrörelse växer och växer, det blir fler och fler, som vill mer och mer, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=5W-t6f-gKcg

 

 

 

 

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

FAKTA & BEVIS SOM UNDANHÅLLS NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN AV BL.A. JOURNALISTERNA, FRÅGA DIG SJÄLV VARFÖR?

 

CDC Whistleblower: ”Vaccinerna var aldrig avsedda att stoppa Covid-19″

Han mindes att han såg ett internt CDC-memo daterat den 5 maj 2020. Det hävdade att kliniska fas-3-prövningar av Modernas mRNA-1273 Covid-19-vaccin ovedersägligt hade bevisat att produkten var ~93,7 % effektiv. Vår källa noterade dock att Moderna inte hade påbörjat fas-3-studier förrän den 27 juli 2020, och som det slutförde i oktober samma år. Därför hade CDC och/eller Big Pharma godtyckligt tillverkat läkemedlets effektivitet långt innan de kliniska prövningarna avslutades.

”Jag tror att memot cirkulerades mycket av misstag, eftersom det försvann från CDC-servrarna nästa dag. 

 

Det är min åsikt att det har gjorts ett samarbete för att pumpa in det giftet i så många människor som möjligt oavsett hur effektivt det är. 

Just nu har majoriteten av de inlagda på sjukhus fått en, två eller tre skott. Det finns fler vaccinerade än ovaccinerade på sjukhusen. Det är talande. Vaccinerna var aldrig menade att stoppa Covid-19, säger Larry.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://trutharchives.com/cdc-whistleblower-vaccines-never-meant-to-stop-covid-19/

 

 

CDC-forskare medger att de manipulerade studiedata för att visa att Covid-19-vaccinerna är säkra för gravida kvinnor eftersom forskare upptäcker att 91% av graviditeterna resulterade i missfall efter Covid-19-vaccination

https://dailyexpose.uk/2021/11/07/cdc-scientists-admit-they-did-manipulate-study-data-to-show-the-covid-19-vaccines-are-safe-for-pregnant-women/

 

 

Dödsfallen bland manliga tonåringar skjuter i höjden med 53 % efter massvaccinering

Att injicera ditt barn för covid är barnmisshandel: Gör inte det!

https://www.naturalnews.com/2022-01-18-male-teen-deaths-skyrocketed-53percent-covid-vaccination.html

 

 

COVID Vaccines växer upp nya varianter i de vaccinerade kropparna, hävdar en läkare som stöds av Gates.

Chockad, inte chockad. En före detta Bill Gates-stödd virolog, dr Geert Vanden Bossche, hävdar att COVID mRNA-injektioner skapar fler varianter, inte stoppar viruset och aldrig bör ges till barn.

https://banthis.tv/watch?id=61e9b807d27c95080257bfd8

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA” ETT GIFT, FAKTA & BEVIS

 

”Detta är ett avsiktligt, överlagt massmord. Det råder ingen tvekan om det, eftersom inget annat är meningsfullt”, sade advokaten Reiner Fuellmich. Vi kommer att ta dem.

 

En färsk analys av offentliga myndighetsuppgifter visar att mycket höga procenttal av de biverkningar som rapporterats till följd av COVID-19 experimentella ”vaccin”-injektioner, inklusive över 21 000 dödsfall, har inträffat i en liten minoritet av de produktsatser som släppts ut av läkemedelstillverkarna.

 

Enligt analytiker är dessutom den omfattande spridningen av dessa mycket giftiga partier (eller ”lots”) till många amerikanska delstater, tillsammans med deras uppenbara sekventiella märkning i enlighet med giftighetsnivåerna, ett bevis på att innehållet i injektionerna avsiktligt har förfalskats och därmed sannolikt en allvarlig överträdelse av de federala bestämmelser som kräver att sådana produkter skall vara enhetliga.

 

I mitten av november producerade den Londonbaserade forskaren Craig Paardekooper en kort video som bygger på data från Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) i USA, där han upptäckte att ”1 av 200 av [COVID-19-vaccinets] satser är mycket giftiga”, medan den stora majoriteten av dem inte är det, åtminstone inte enligt kortsiktiga resultat.

LÄS MER, SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/small-percent-vaccine-batches-responsible-large-number-adverse-reactions-analysts-claim/5767604

 

 

Webbplatsen How Bad Is My Batch

Visar antalet dödsfall och funktionsnedsättningar i samband med varje sats/parti nummer = indikation på den relativa toxiciteten hos en sats/parti jämfört med en annan.

 

Ingen vet för närvarande varför vissa partier/lotter är förknippade med ett alltför stort antal dödsfall, handikapp och biverkningar (upp till 50 x). Tills vi vet det är det bäst att vara försiktig.

 

["Batch-kod" = "Lot-nummer" = det nummer som står på ditt vaccinationskort].

https://www.globalresearch.ca/how-bad-is-my-batch/5766629

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2022-01-21

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 298

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

Det största och värsta BEDRÄGERIET/PCR BEDRÄGERIET(läs mer i den delen i bifogade pdf filen WHO…) mot mänskligheten i mänsklighetens historia är uppenbart det MEDICINSKA EXPERIMENTET med de sk ”vaccinerna”, som grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament planerat grovt uppsåtligt bedrägligt marknadsförts i Sverige mot nationen Sveriges FOLK & BARN som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är!

 

Du delgives idag om ytterligare mera om DÖDAR ”VACCINERNA” som journalisterna, redaktörer, redaktioner och ansvariga utgivare inom media/internetmedia i Sverige undanhåller nationen Sveriges FOLK & BARN, och det gör dessa som synes avsiktligt och uppsåtligt utifrån att dessa som synes ingår i detta enorma DÖDLIGA BEDRÄGERIET mot nationen SVERIGES FOLK & BARN och mänskligheten.

 

 

Verkligheten och sanningen i fokus, fakta och bevis delger om verkligheten från globalisterna alltså där i den KLANEN Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN ingår.

 

Då tillsammans med Sveriges riksdags alla ledamöter, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, journalister/redaktörer och redaktioner inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT NYHETSBYRÅ från dessa kommer propaganda om att de sk ”vaccinerna” är RÄDDNINGEN

 

!

 

DÖDAR ”VACCINERNA” SKULLE VARIT STOPPADE FÖR LÄNGE SEDAN OM DESSA OVAN OMNÄMNDA VARIT VID SINA SINNENS FULLA BRUK, ALLTSÅ DÅ UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

Fakta & bevis som delgivits över tid i massutskicken som dessa ovan omnämnda delgivits och fått del av. Dessa ovan omnämnda värnar uppenbart inte om nationen Sveriges FOLK & BARN och deras liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Stora eller lilla sinnesundersökningen är som synes befogad på dessa ovanstående, för något allvarligt fel är det uppenbart på ovan omnämnda ingåendes i den uppenbart FARLIGASTE KLANEN som nationen Sveriges FOLK & BARN någonsin i historien utsatts för.

 

Har DU annan uppfattning vänligen bevisa den gentemot t.ex. advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee https://corona-ausschuss.de/en/ , som bevisligen vet vad dessa talar om.

 

 

 

Återigen se video intervjun med advokat dr Reiner Fuellmich, och sprid den vidare i alla dina nätverk

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är designade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

 

 

2022-01-20 citerar lösryckta delar ur artikel, maskinöversättning, sprid vidare

Sovjetunionens Tjernobyl-katastrof var ett misstag, men USA:s vaccinförintelse är ett avsiktligt mord.

 

Massfolkmord i ”vetenskapens” namn

När USA:s försök till masslakt av sitt eget folk har nått sitt slut kommer miljontals amerikaner att vara döda. Detta tycks faktiskt vara målet för vaccinutrullningen, som har finansierats och stötts av globalistiska depopulationspushers som ser människosläktet som förbrukningsbara insekter som ska utrotas för att ”rädda planeten”.

 

Så ”vetenskap” rullas ut för att övertyga människor att ställa sig i kö för att begå medicinskt assisterat självmord, allt medan de läkemedelskontrollerade medierna ljuger för folket och felaktigt säger att vaccinet är säkert, effektivt och FDA-godkänt. Inget av dessa påståenden är sant. De är alla lögner, precis som Sovjetunionen ljög och inledningsvis sa att det inte fanns någon strålning från Tjernobyl.

 

Sovjetunionen inaktiverade strålningssensorerna för att undvika att erkänna mätningarna. På samma sätt idag censurerar företagsmedierna, Fauci, Vita huset och vetenskapliga tidskrifter systematiskt alla vetenskapliga rön som visar att vacciner är farliga eller dödliga. Allt handlar om att tysta bevisen för att förlänga bedrägeriet lite längre (och massmörda fler människor).

 

Enligt CDC är över 200 miljoner amerikaner nu ”fullständigt vaccinerade”, vilket betyder att de har tagit minst två doser. Enligt våra uppskattningar baserade på ökad dödlighet, spikproteinskador på kromosomala reparationsmekanismer , statistik över vaskulära skador (som myokardit med en dödlighet på 56 % på fem år) och andra faktorer, verkar det troligt att  en tredjedel av fullt vaccinerade amerikaner kommer att dö under det kommande decenniet från vaccinrelaterade dödsfall .

 

Om detta stämmer betyder det att om vaccinerna stoppas just nu, kommer över 69 miljoner att dödas av vaccinerna mellan 2022 och 2032. Dessa dödsfall kommer att tillskrivas cancer, hjärtinfarkt, stroke, etc., men den verkliga orsaken kommer att vara covid-vacciner.

 

Om dessa vaccindödsfall blir som vi fruktar, kommer USA att massmörda minst 69 miljoner av sina egna medborgare, och uppfylla en vaccinförintelse tio gånger större än den nazistiska förintelsen under andra världskriget .

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH LYSSNA PÅ PODDEN MED MIKE ADAMS

https://www.naturalnews.com/2022-01-20-the-vaccine-holocaust-is-americas-chernobyl.html

 

 

 

 

2022-01-21

Avslöjar massfolkmord med Dr. Zelenko

 

 

Dr. Zelenko var den första som slog larm och gav en lösning när världen började rasa i början av 2020. Han har inte bara hjälpt president Trump och många andra under hela pandemin, utan han driver också fortfarande tillbaka mot lögnerna och bedrägeri som gjorde covid-krisen möjlig! Lyssna när han ger den mest kortfattade och tydliga uppdelningen av varje steg som gjorde detta brott möjligt.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=61e9ff4eed380e0b7acf1817

 

 

 

 

Förändringens och utvecklingens tid är här och nu

KNAPPTRYCKARNA FOLKETSRÖST

En folkrörelse växer och växer, det blir fler och fler, som vill mer och mer, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=5W-t6f-gKcg

 

 

 

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu