• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 29 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 306

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 29 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 306

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

BIFOGADE FILER TILL DETTA MASSUTSKICK

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2022 01 29 FK

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/01/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2022-01-29-FK.pdf

 

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

 

 

 

 

OM DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” ÄR ETT ICKE AVSLUTAT MEDICINSKT EXPERIMENT

SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

ETT MEDICINSKT EXPERIMENT MÅSTE AVBRYTAS OMEDELBART OM DET FINNS RAPPORTER OM DÖDSFALL OCH ALLVARLIGA BIVERKNINGAR.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/node/2713?language=en

LÄS MER I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET MED FLERA

Du läser mer om vilka dessa FLERA är i dagens massutskick

 

 

2022-01-29

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 306

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/29/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2022-01-29-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-306/

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

NO MERCY / INGEN NÅD PRINCIPEN / Nürnberg koden

 

Rannsakningens tid är här och nu!

 

De som varit delaktiga i att inte STOPPA DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN, alltså BESKYDDAT, utifrån enorma ekonomiska intressen,

 

DEN KRIMINELLA MAFFIA, som uppenbart den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen är, vilket skulle varit gjord för länge sedan utifrån att dessa sk ”vaccinerna” är PLANERAT ÖVERLAGT MORD mot mänskligheten,

 

erbjudes ingen nåd ( NO MERCY), eftersom de såklart ska RANNSAKAS utifrån Nürnberg koden, precis som nazisterna gjordes utifrån deras insats mot mänskligheten under andra världskriget.

 

 

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” ÄR ETT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Om du har annan uppfattning vänligen vänd dig direkt med DINA BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee och därmed till alla med HÖGSTA TROVÄRDIGHET opartiska, sakliga, objektiva spets specialist sakkunniga världskända SPETS SPECIALIST KOMPETENTA över hela världen som ingår i alla de vittnesmål och det kontakt nätverk som bevisligen existerar i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

Se dessa videos och sprid vidare i alla dina nätverk

Video Dr Sucharit Bhakdi: ”Vaccinerna dödar unga och gamla, de dödar våra barn”

https://www.globalresearch.ca/video-dr-sucharit-bhakdi-these-vaccines-are-killing-the-young-and-the-old-they-are-killing-our-children/5765866

 

 

LÄS OCH SE ÄNNU MER

 

https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED DE SK DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN

Har DU annan uppfattning vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich(och hans världskända team, som värnar mänsklighetens intressen) och BEVISA de bevis som DU har för att bevisa det motsatta, se först dessa videointervjuer;

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

 

”Ingen nåd för dessa b*stards” – Reiner Füllmich tillkännager Grand Jury Proceeding i februari

https://rumble.com/vtd3qa-no-mercy-for-these-bstards-reiner-fllmich-announces-trials-in-early-februar.html

 

 

 

Diktatoriskt styrs diktaturen Sverige av främmande makt/ MEDICINSK DIKTATUR & TYRANNI & TERROR REGIM, som skrivit  HEMLIGT AVTAL med SS(Staten Sverige), där UPPDRAGSGIVARNA till politikerna i Sverige nationen Sveriges FOLK & BARN får betala DÖDAR & SKADAR ”kalaset”

 

 

PFIZER DIKTERAR VILLKOREN SOM EN DIKTATOR

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

PFIZER DICTATES TERMS LIKE A DICTATOR

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/26/pfizer-dictates-terms-like-a-dictator/

 

 

 

RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR!

 

NO MERCY/ INGEN NÅD ALLS TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN/ FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN(I FOLKMUN) OCH DERAS MEDLÖPARE

 

EFTERSOM DESSA UPPENBART AVSIKTLIGT UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT UNDANHÅLLER SANNINGEN & VERKLIGHETEN;

 

OM MEGA BEDRÄGERIET/ PCR TEST BEDRÄGERIET/PLANERAT ÖVERLAGT MORD OCH DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

Se videon, ingen nåd till dessa inom FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN och deras medlöpare som uppenbart ska RANNSAKAS utifrån Nürnberg koden, och

 

  • att  de sk ”vaccinerna”/biovapnen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN går uppenbart inte att motbevisa.

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA & SVENSKA LAGSTIFTNING LÄSER DU OM HÄR

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/14/140406.PDF

 

 

 

Om någon i Sverige har annan uppfattning vänligen vänd DIG/ER med största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

 

 

SE VIDEON OM OCH MED FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN / FOLKDÖDARMYNDIGHETEN I FOLKMUN

 

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vthorl-folkhlsomyndigheten-kan-inte-svara-fr-sina-lgner.-frgas-ut-av-per-shapiro.html

 

 

 

 

ADVOKAT DR REINER FUELLMICH; PANDEMIN ÄR TILL STOR DEL RESULTATET AV PCR TESTBEDRÄGERIET

 

Läs hela artikeln och se videon, maskinöversättning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

I avsnittet 25 januari av The New American berättar den internationella advokaten Reiner Fuellmich om hur pandemin till stor del är resultatet av PCR-testbedrägerier , där de så kallade offren skadar andra, medan totalitär politik har lett till global katastrof.

”Sedan de så kallade vaccinationernas början har vi haft en överdödlighet på upp till 40 %, kanske mer. Det här är mycket. Detta är extremt. Så det viktigaste är att stoppa dessa åtgärder, att stoppa människor från att behöva dö i isolering ensamma, borta från sina nära och kära”, sa Fuellmich.

Värden Alex Newman inledde avsnittet med att prata om utredningen av Corona Investigative Committee, som tittade på spridningen av COVID och rollen av PCR-tester för att kanske förstärka antalet fall.

Fuellmich sa att han och hans vänner inrättade Corona-utredningskommittén i juli 2020 eftersom de inte förväntade sig svar från regeringen eller mainstreammedia.

De tre viktigaste frågorna de hade, enligt honom, inkluderar risknivån för viruset, tillförlitligheten av PCR-testet och den skada som åtgärderna för coronaviruset gör.

https://www.naturalnews.com/2022-01-27-pcr-testing-fraud-amplifies-covid-case-numbers.html

 

 

DU LÄSER ÄNNU MERA I DEN BIFOGADE FILEN TILL…….

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu