• Arkiv

swebbtv — SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

 

PCR TEST BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL DEN SITUATION MÄSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN BEFINNER SIG I 2023-05-13

 

 

Du läser bevisen /fakta om att Folkhälsomyndigheten redan 2020-12-02 kände till bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET i dessa 24 sidor, bevisen som också undamhålls och underlåts komma SWEBBTV tittarna till del än så länge.

 

 

Alltså både SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding undanhåller och underlåter att delge om PCR TEST BEDRÄGERIET till nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar också det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET,  före valet 2022 och efter valet 2022, alltså samma väg som SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding valt att vandra hand i hand i.

 

 

Alla ska såklart ställa sig frågan om varför dessa ovan omnämnda tillsammans beskyddar det synnerligen planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

DU KAN OCKSÅ LÄSA DE 24 SIDORNA HÄR NEDAN

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

Sida 1 av 24

Bästa Mikael Willgert och Elsa Widding

PCR TEST BEDRÄGERIET är notoriskt faktum och erkänt sakförhållande bl.a. utifrån 2 fastställande domar inom EU, i Portugal, där det fastställts i 2 fastställande domar att PCR TESTERNA icke är tillförlitliga och icke är vetenskapliga, vilket tidigare över tid delgivits av SVERIGE GRANSKAS till bl.a. Swebbtv i väldigt många delgivningar, som också delgivits Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Allt i laga ordning registrerat, fullt följbart, då bl.a. av registrator vid Socialdepartementet har registrerat dessa delgivningar från SVERIGE GRANSKAS, vilket även också delgivits Swebbtv. Varför beskyddar Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET detta notoriska faktum och erkända sakförhållande om PCR TEST BEDRÄGERIT?

 

Sommaren 2022 i Visby och där Almedalsveckan var Swebbtv`s synnerligen mycket effektive omtyckte grävande journalisten Jesper Johansson den enda journalisten som konfronterade riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, i fråga om just PCR TEST BEDRÄGERIET.

Se och läs mer i den delen här

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

Fakta och bevis om det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET som beskyddats över tid av mainstreammedia och som synes även av bl.a. Swebbtv och där ansvarige utgivaren och vd Mikael Willgert, därtill har det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET beskyddats av Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare över mycket lång tid, före valet 2022 och efter valet 2022, allt fullt följbart via Socialdepartementet och där i laga ordning registrerat av registrator.

 

26-30 miljarder till detta planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET av skattebetalarnas medel, alltså ett mega bedrägeri med skattebetalarnas medel, som banade vägen för nästa planerade utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADS FÖRINGS-BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, vilket SVERIGE GRANSKAS delgivet de ovan tidigare omnämnda över mycket lång tid, före valet 2022 och efter valet 2022, därtill mainstream media och Swebbtv.

Nu senast till alla ovan omnämnda delgivits från SVERIGE GRANSKAS ytterligare mera historiska fakta och bevis som borde redan nu ha gett ”krigsrubriker” i mainstreammedia och Swebbtv, men tystnads- och beskyddarkulturen råder som synes fullt ut, läs och se mer i den delen

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/08/andreas-norlen-sverige-granskas-delgivning-6-till-talman-andreas-norlen-sveriges-riskdag-sveriges-regering-och-deras-medlopare-i-historiens-varsta-folkmord-brott-mot-manskligheten-delgi/

 

Synnerligen mycket anmärkningsvärt är ”censuren”, tystnads- och beskyddarkulturen inom Swebbtv, eftersom ansvarige utgivaren Mikael Willgert säkerställde i eget beslut och ställningstagande att ”censurera” 2  intervjuer som gjordes av den synnerligen kompetente anställde hos Swebbtv grävande journalist Jesper Johansson den 1 december 2022 med den synnerligen kompetente specialistsakkunnige med spetsspecialistsakkunskap, opartiske, saklige och objektive ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld.

 

Swebbtv bjöd ner Björn Hammarskjöld till Stockholm för dessa intervjuer, som skedde 2022-12-01, intervjuerna fick sedermera kritik av Mikael Willgert, och enligt säker källa säkerställdes att intervjuerna, efter kritiken av Willgert,

-       att intervjuerna klipptes och det av Willgert kritiserade klipptes ut/bort, men Willgert nöjde sig inte med det, intervjuerna ”censurerades”, dvs. sändes inte.

 

Alltså Swebbtv tittarna fick inte del av dessa synnerligen mycket viktiga notoriska fakta och erkända sakförhållanden om det utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEFDRÄGERIET.

 

Noteras ska också att detta är av synnerligen mycket stort intresse för skattebetalarna i Sverige, bl.a. utifrån att Swebbtv uppenbart i denna del är som mainstreammedia, beskyddar det synnerligen planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÖÄGERIET.

 

Swebbtv är delvis finansierat av skattemedel, sedan tidigare allmänt känt, så kallat redaktionsstöd. Så varför beskyddare Mikael Willgert det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET är en mycket viktig fråga som skattebetalarna såklart är synnerligen betjänta av att få besvarad.

 

Noteras ska att Folkhälsomyndigheten och därmed Sveriges regering redan 2020-12-02 visste om utifrån bevis och fakta det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, detta följdes häromdagen upp av SVERIGE GRANSKAS och Björn Hammarskjöld, inspelat samtal med Folkhälsomyndigheten, publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/08/sverige-granskas-tillsammans-med-ass-professor-lakaren-doktor-bjorn-hammarskjold-ringer-upp-gd-stabens-par-vikstrom-folkhalsomyndigheten-2023-05-08/

 

och här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/08/andreas-norlen-sverige-granskas-delgivning-6-till-talman-andreas-norlen-sveriges-riskdag-sveriges-regering-och-deras-medlopare-i-historiens-varsta-folkmord-brott-mot-manskligheten-delgi/

 

Alltså Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TESTBEDRÄGERIET, då inkluderat Swebbtv, tills motsatsen är bevisat och ställts bortom allt rimligt tvivel, fortsätter att beskydda den utifrån enorma ekonomiska incitament det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, varför är Swebbtv involverad i sådan kriminell beskyddarverksamhet?

 

Fakta och bevis

Noteras ska att även riksdagsledamoten Elsa Widding är delgiven om PCR TESTBEDRÄGERIET av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld och SVERIGE GRANSKAS, om detta har inte redovisats i någon av alla de intervjuerna som riksdagsledamoten Elsa Widding varit med om över tid.

Läs mer om vad som också är offentligt publicerat

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/29/elsa-widding-sverige-granskas-delger-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-04-29/

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/29/elsa-widding-basta-riksdagsledamoten-elsa-widding-tack-for-en-fin-forelasning-pa-swebbtv-delgivning-av-skrivelse-fran-bjorn-hammarskjold-2023-04-29/

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/30/swebbtv-kommer-swebbtv-delge-om-denna-skrivelse-fran-ass-professor-lakaren-doktor-bjorn-hammarskold-sverige-granskas/

 

 

Så frågan som är synnerligen befogad är varför undanhåller och underlåter riksdagsledamoten Elsa Widding och Swebbtv att delge nationen Sveriges Folk & Barn om det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament planerade kriminella PCR TESTBEDRÄGERIET?

 

En annan synnerligen befogad frågeställning är om den anställde av Swebbtv grävande journalisten Jesper Johansson fick lämna Swebbtv på grund av att denne visste för mycket som Swebbtv undanhöll och underlät att delge reportage/intervjuer om. Alltså som den anställde gjort, bl.a. då om de 2 intervjuerna med Björn Hammarskjöld, där som synes både den anställde av Swebbtv journalisten Jesper Johansson och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ”censurerades” av den ansvarige utgivaren Willgert.

 

För att säkerställa fakta, bevis, sanningen och verkligheten om det planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, vad som Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riskdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET undanhållit och underlåtit att informera och upplysa skattebetalarna och nationen Sveriges Folk & Barn om;

 

SVERIGE GRANSKAS tillsammans med ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ringer upp gd stabens Pär Vikström, Folkhälsomyndigheten 2023-05-08

Du åter hör det inspelade samtalet via att ladda ner ljudfilen, ca 8 minuter inspelat samtal, och sprider vidare i alla dina nätverk och till alla skattebetalarna

https://www.jottacloud.com/s/271e4a82c20363c4790b122e93695f05620

 

Ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld delger FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN DELGIVNING/ SKRIVELSE 2023 05 -08, citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 8 maj 2023 16:10
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Pär Vikström <[email protected]>

Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Ämne: Nu frågor tidigare Fwd: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

Tjänare!

Till Registrator Begär skyndsam diarieföring av denna skrivelse enligt lag delge oss dagboksblad med vändande e-post

Vi tackar för ett mycket vänligt och korrekt bemötande från Pär Vikström på FHM i dagens telefonsamtal. Bifogar fil på det inspelade samtalet.

 

(MIN KOMMENTAR; DU FINNER DET INSPELADE SAMTALE HÄR https://www.jottacloud.com/s/271e4a82c20363c4790b122e93695f05620 , LADDA NER OCH LYSSNA, SPRID VIDARE, de av Björn delgivna/tillskrivna fick mp3 filen)

 

Vi har ett par frågor där vi undrar

 

1. När beställde FHM eller annan myndighet de PCR-tester för SARS-CoV-2 som fanns tillgängliga redan i februari 2020?

 

2. Regeringen betalade till regionerna 1 500 SEK för varje PCR-test som regionerna gjorde alltsedan 2020 till 1 januari 2022, därefter 1 100 SEK per test fram till och med 2022. Det har kostat oss skattebetalare nästan 30 000 miljoner bara i statssubventioner av regionerna för att regionerna skulle till synes mutas att lägga sina resurser på provtagning med som mest över 40 000 tester på en enda dag i stället för att lägga pengarna på sin ordinarie verksamhet.

 

Vilka skäl fanns för att regeringen skulle slösa bort nästan hela försvarsbudgeten på ett test som inte har kunnat rädda ett enda liv?

 

En bifråga: Fick de privata aktörerna som testade alla som vill ha ett PCR-test samma summa per test som regionerna? Dessa privata aktörer brukade ta mellan 2 000 och 3 000 SEK per test med intyg om resultatet så att man kunde resa utrikes.

 

Begär ett skyndsamt svar på våra frågor

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
Molekylärbiolog

 

 

 

Från: Pär Vikström [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 16:26
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Ärendenummer hos Folkhälsomyndigheten
Prioritet: Hög

Hej,

Ärendenr: 05709-2020 hos oss.

Ärendebeskrivning: Fråga om användandet av rtRT-PCR för SARS-CoV-2 i vården

 

Vänliga hälsningar,

Pär

__________________________________

Pär Vikström
Utredare – Internationell samordning
010 – 205 21 75

070 – 994 63 75

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektörens kansli
[email protected]

 

Slut citat
——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.
Datum: Wed, 2 Dec 2020 13:41:14 +0100
Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Till: [email protected], [email protected], [email protected]
Kopia: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Lina Berg <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected]

 

Hej!

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45. Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se. Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter. Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader, och den enskildes lidande, för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.Varför ska man ge spädbarnsdos av vitamin D3 till vuxen när man inte ger vuxendos av antibiotika till spädbarn?

Östervåla 2020-12-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

4. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/comment-page-2/#commentshttps://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

 

Ytterligare mera som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, som delgivits av SVERIGES GRANSKAS i massdelgivning bl.a. till Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, och till mainstreammedia och Swebbtv, citat

 

Lyssna på det inspelade samtalet och sprid vidare i alla dina nätverk

Socialdepartementet — SVERIGE GRANSKAS ringer 2023-05-04 upp Socialdepartementet angående Sveriges möte med WHO 2023-05-21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/05/socialdepartementet-sverige-granskas-ringer-2023-05-04-upp-socialdepartementet-angaende-sveriges-mote-med-who-2023-05-21/

 

Finns också publicerat här

Den uppringde är tillförordnad enhetschef Ziba Zareie (bilden) på Socialdepartementet, det inspelade samtalet kan du lyssna på via att ladda ner mp3-fil via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271059d51ad0d404b8ba09d9f2d0304f50a

 

Slut citat

 

Du läser ännu mer publicerat och delgivet, citat

Delgivning 6 till talman Andreas Norlén, Sveriges riskdag, Sveriges regering och deras medlöpare i Historiens Värsta Folkmord & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, delgivning av/från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 08

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/08/andreas-norlen-sverige-granskas-delgivning-6-till-talman-andreas-norlen-sveriges-riskdag-sveriges-regering-och-deras-medlopare-i-historiens-varsta-folkmord-brott-mot-manskligheten-delgi/

 

 

Ytterligare mera;

 

NOTERAS SÄRSKILT

Tidigare väl känt och i laga ordning registrerat av registraturen in Folkhälsomyndigheten, delgivet från ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, DU FINNER DET I NEDAN citerat, citat

 

Citat

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 29 april 2023 18:56
Till: [email protected]
Ämne: Din underbara föreläsning på SwebbTV

 

Bästa riksdagsledamoten Elsa Widding!

Tack för en fin föreläsning på SwebbTV!

Dina definitioner är perfekta!

”Vetenskap är att ifrågasätta det för givet tagna.
Propaganda är att befästa det för givet tagna
Sunt förnuft är att kritiskt granska det för givet tagna”

Källa: Elsa Widding

Du framhäver förtjänstfullt att det finns olika Lots och Batcher med olika innehåll.

 

Om innehållet avviker på något sätt från vad som står i produktresumén för ett läkemedel är det enligt lag en läkemedelsförfalskning som inte får ges till individer.
Läser man den svenska Läkemedelslagen

https://lagen.nu/2015:315 2 kapitlet 1 § 4 st.

 

Förfalskat läkemedel Varje humanläkemedel med en oriktig beteckning som avser dess
  – identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansättning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars styrka,
  – ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
  – historia, inbegripet register och handlingar från använda distributionskanaler.
  Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en oriktig beteckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.

Då är varje Lot och Batch ett nytt läkemedel som ska genomgå förnyad prövning från rad 1 i tillståndsprövningen med Fas 1, Fas 2, och Fas 3. Tar normalt 5-10 år.

 

Vet du om att Sverige har köpt PCR-tester under 2017, 2018 och 2019 för 2 500 USDM (20-25 GSEK)? Innan SARS-CoV-2 definierades 2020 enligt WHO. Men det fanns patent. . . . Hur visste man hos svenska myndigheter att det skulle poppa fram SARS-CoV-2 upp till tre år senare? dagliga preliminära dödsfalldagliga preliminära dödsfall

 

Vet du om att regeringen kom överens med den ideella organisationen SKR att regionerna skulle få 1 500 SEK för varje PCR-test vid misstänkt Covid-19? Detta från 2020 fram till och med 2021, under 2022 fick regionerna ”bara” 1 100 SEK per PCR-test vid misstänkt Covid-19 och under 2023 får regionerna ingen ersättning alls. Men regionerna har av den snälla farbror Staten fått omkring 20 000 MSEK plus omkring 30 000 MSEK. Varifrån plockades dessa halva hundratal miljarder?

 

Testerna har inte räddat ett enda liv.

 

Detta trots att staten har satsat sammanlagt omkring 50 000-60 000 MSEK för att bara testa alla invånare. Det motsvarar kostnaden för fem till sex ”normalstora” regioners hela årsbudget.

Men det har tagits 20 miljoner tester till ingen nytta annan än att skrämma befolkningen till underkastelse.

Regering och riksdag synes troget ha följt narrningarna helt och fullt och beslutar om Lag (2021:4) som strider mot RF (2:19, 12:10) och EU-rätten. Sverige har högtidligt lovat att respektera EUSGR då Reinfeldt skrev under Lissabonavtalet 2009-12-01. Då var Sverige ordförandeland i EU liksom nu

 

Så hela PCR-testerna synes vara ett uppenbart bedrägeri för att skrämma och tvinga befolkningen att injicera sig med ett inte tidigare använt och experimentellt preparat som inte har vare sig effektivitets- eller säkerhetstestats.

 

Ur teoretisk synpunkt är ingredienserna rent farliga

1. Katjoniska lipider (fettsyror) är positivt laddade för att dra till sig negativt laddat RNA och negativt laddade cellmembraner. Katjoniska lipider förstör funktionen i normala cellmembraner och den påverkade cellen riskerar att dö.

2. modRNA är byggt på lab med hemligstämplad sekvens (företagshemlighet) där basen uridin är utbytt mot pseudouridin som kroppen inte känner igen vilket kan leda till felläsning vid översättning från modRNA till protein.
modRNA har kroppen mycket svårt att bryta ned på grund av pseudouridinet varför för många proteinmolekyler görs under för lång tid.

3. modRNA är fragmenterat på grund av att man använder ultraljud för att göra nanopartiklar av de katjoniska lipiderna. Fragmenterat modRNA kan då göra skräpproteiner av vissa fragment och småsnuttar av modRNA kan utgöra siRNA (small interfering RNA) som kan styra både DNA och RNA i cellerna på ett okontrollerat sätt som förstör cellernas och kroppens funktion

Så dessa injektioner uppfyller definitionen av ett biovapen

Litet mer definitioner

Det talas öppet från myndigheter och pressen hela tiden om rådande Narrativ. Äldre ord med samma innebörd är Manus eller Manuskript.

Ordet Narrativ berättar vad som saken handlar om: sagoberättande eller att narras eller propaganda. Ett självmarkerande uttryck när ögon, öron och hjärna är öppna och receptiva

Etikettering av individer med annan åsikt synes spegla etikettgivarens egna åsikt om sig själv

Eller som jag fick lära mig på småskolans skolgård: ”Den som sa det den var det”

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

10 års laberfarenhet av mässlingsvirus, RNA, och DNA klipp- och klistra 1966-1990

070-385 09 33

 

Slut citat

 

 

 

Tidigare samma dag delgav SVERIGE GRANSKAS denna delgivning till riksdagsledamoten Elsa Widding (bilagorna bifogas även er), som nu också delges er delgivna denna delgivning

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 april 2023 11:42
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>
Ämne: PCR TEST BEDRÄGERIET grunden till Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsförts bedrägligt som i Sverige
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER riksdagsledamot Elsa Widding delgivning

 

Denna delgivning är publicerad här, är såklart att synnerligen mycket stort allmänt intresse, sprid den gärna vidare, för sanningen och verkligheten ska fram om detta fullständiga pågående vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/29/elsa-widding-sverige-granskas-delger-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-04-29/

 

 

2023-04-29

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET grunden till Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsförts bedrägligt i Sverige

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding

Delger dig personligen separat denna delgivning eftersom du tagit tag i ”taktpinnen” och vill nationen Sveriges Folk & Barn gott, bra jobbat Elsa.

Såg denna video igår kväll, bra jobbat Elsa

Dags att prata om vaccinet, biverkningar och WHO – Elsa Widding i Swebbtv Embedded (Censurerad på YouTube)

https://swebbtube.se/w/4J42GZe3oFZwyW2bhKEinm

 

Elsa vänligen läs vad som fd minister Görel Thurdin delgav redan för snart 30 år sedan, se i den delen bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin…..

Nu kommer vi till vad som är känt över stora delar av världen, men som synes inte togs upp på de två konferenser som du närvarade på, dels i Stockholm och dels i Stavanger, som undertecknad förstått saken.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET

Grunden till det pågående fullständiga vansinnet/ FOLKMORDET och planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det värsta i historien Brottet Mot Mänskligheten, en globalistisk planerad agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn –  som beskyddas av de delaktiga, sedan tidigare över tid delgivna av SVERIGE GRANSKAS ,  i Sveriges riksdag, Sveriges Regering, talman Andreas Norlén, Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare –, bl.a. genom WHO:s agenda så kallad pandemi, är PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN.

 

 

Fakta och Bevis, som undanhölls och underläts

 

-       att komma allmänheten till del av Folkhälsomyndigheten och därmed Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, bl.a. SR, TT, TV4, DN, SvD, Läkartidningen med flera (du ser det i nedan publicerat), publicerades av SVERIGE GRANSKAS redan 2020-12-02, och är i laga ordning diariefört, vilket framgår i vad som publicerats

 

 

Noteras särskilt

 

-       att SWEBBTV;s före detta anställde grävande journalisten Jesper Johansson gjorde 2 intervjuer med ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld, den 1 december 2022, som inte tilläts sändas i SWEBBTV, alltså ”censurerades” av ansvarige utgivaren Mikael Willgert.

 

 

SVERIGE GRANSKAS har tidigare kommunicerat till denne ansvarige utgivaren Mikael Willgert om

 

-       att göra en SVERIGE GRANSKAS intervju med Willgert och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld om varför dessa intervjuer ”censurerades” av ansvarige utgivaren Mikael Willgert, men tystnads kulturen råder i den delen från Willgert, undrar såklart varför?

 

 

 

Utgår från att detta som delges i denna delgivning är av särskilt stort intresse i ditt uppdrag som riksdagsledamot Elsa

 

Citat

PCR TESTERNA KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDAS AV VÅRD SVERIGE: Björn Hammarskjöld delger; VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – CORONA MAFFIAN

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/02/pcr-testerna-kan-inte-langre-anvandas-av-vard-sverige-bjorn-hammarskjold-delger-varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nation/

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är FAKTA som är huggen i sten, det finns ingen återvändo för Sveriges Regering, riksdagen, Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4, riksmedia och Sveriges alla regioner(fd landsting), fakta är fakta och dessa fakta kan ingen runda!

 

 

Citerar Björn Hammarskjölds hela artikel av 2020-12-02, all heder och högaktning till Björn Hammarskjöld, citat

 

 VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2

 

 Jag har skrivit till Folkhälsomyndigheten om rtRT-PCR

Vi kan fira jul som vanligt om Folkhälsomyndigheten gör vad de ska.

 

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

 

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

 

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem.

Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

 

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

 

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

 

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45.

Läs mer på

https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

 

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se.

 

Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter.

 

Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

 

 

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader och den enskildes lidande för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn.

 

Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda.

Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter.

En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

 

Då behövs inget vaccin mot SARS-CoV-2 heller.

Men det kommer vaccinindustrin att motsätta sig å det våldsammaste, de är ju redan lovade mer än 1 100 miljarder kronor i vaccininkomster om alla på Jorden måste ta en vaccindos. Och det lär behövas minst 2 doser. . . . . .

 

Östervåla 2020-12-02

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

 

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

 

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

4. https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2.html

 

 

HÄR NEDAN SER DU MAILET FRÅN BJÖRN HAMMARSKJÖLD

 Citat

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 13:41
Till: [email protected][email protected][email protected]
Kopia: [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]; Lina Berg; [email protected][email protected][email protected]
Ämne: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

 

Hej!

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

 

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

 

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

 

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

 

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

 

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

 

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

 

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45.

Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

 

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se. Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter. Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

 

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader och den enskildes lidande, för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.

 

Varför ska man ge spädbarnsdos av vitamin D3 till vuxen när man inte ger vuxendos av antibiotika till spädbarn?

 

Östervåla 2020-12-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

 

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

 

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

 

4. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/comment-page-2/#commentshttps://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

 

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HAR MOTTAGIT BJÖRN HAMMARSKJÖLDS SKRIVELSE

 

Citat

 

Från: Pär Vikström [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 16:26
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Ärendenummer hos Folkhälsomyndigheten
Prioritet: Hög

 

Hej,

 

Ärendenr: 05709-2020 hos oss.

 

Ärendebeskrivning: Fråga om användandet av rtRT-PCR för SARS-CoV-2 i vården

 

Vänliga hälsningar,

Pär

__________________________________

Pär Vikström
Utredare – Internationell samordning
010 – 205 21 75

070 – 994 63 75

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektörens kansli
[email protected]

 

Slut citat

 

 

Att Swebbtv och riksdagsledamot Elsa Widding kan göra om och göra rätt utifrån fakta, bevis, sanningen och verkligheten går inte att ställa bortom allt rimligt tvivel, för sanningen, verkligheten, fakta och bevis är sedan lång tid och över tid delgivna Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, allt i laga ordning registrerat av registrator bl.a. vid Socialdepartementet, vilket bevisligen även Swebbtv över mycket lång tid delgivits från SVERIGE GRANSKAS i massdelgivningar.

 

Så frågan kvarstår om varför PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som i Sverige utifrån enorma ekonomiska incitament planerat synnerligen bedrägligt marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN bevisligen inte är, också beskyddas av Swebbtv och riksdagsledamot Elsa Widding.

 

Dessa ovan omnämnda, Mikael Willgert och riksdagsledamot Elsa Widding har tillsammans i Swebbtv gjort mycket bra intervjuer men dessa har som synes undanhållit och underlåtit

-       att delge om sanningen, verkligheten, fakta och bevis om vad som nu delgives återigen om i direkt riktad delgivning till Mikael Willgert/ Swebbtv och riksdagsledamoten Elsa Widding.

 

Er återkoppling ska ske inom 48 timmar, ni får alltså möjligheten att återkoppla inom 48 timmar, dock senast 2023-05-12 kl. 17:00.

Alltså därefter, om återkoppling inte sker, publiceras denna delgivning offentligt av SVERIGE GRANSKAS och därtill säkerställer SVERIGE GRANSKAS

-       att delgivningen distribueras vidare i massdelgivningar från SVERIGE GRANSKAS, som är väl kända av er delgivna sedan tidigare

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu