• Arkiv

Region Västernorrland en del av HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE/ VÄLJARE — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16

 

 

Region  Västernorrland en del av HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE/  VÄLJARE — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 november 2023 17:28

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘malin.pl[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <axel.bjo[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <reg[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland en del av HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE/ VÄLJARE — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

Region  Västernorrland en del av HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE/  VÄLJARE

 

Du läser mer i den delen om HÖGFÖRRÄDERIET här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registator, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet

 

 

2023-11-16

 

Varför uttalar den anställde inom Region Västernorrland, Anette Nydahl enhetschef för vaccination, prover och smittspårning, HOT mot sjuksköterskan Marianne Liljeholt, det är en befogad frågeställning.

 

Region Västernorrlands anställda skall säkerställa att lag åtföljes när dessa TJÄNAR & BETJÄNAR allmänheten, den anställde Anette Nydahl känner uppenbart inte alls gällande lagar som ska åtföljas av alla anställda inom Region Västernorrland, alltså en fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet uppenbarar sig återigen inom Region Västernorrland och där anställda via skattemedel FALSKA PROFETER!

 

Att inte åtfölja lagarna har satts i system och sker generellt och systematiskt inom Region Västernorrland gentemot de boendes inom regionen, och utifrån detta äger Region Västernorrland BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-18. Flera beslut är begärda och du kan läsa mer om det här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/16/region-vasternorrland-hogforraderiet-halso-och-sjukvardsdirektor-anders-sylvan-och-dennes-medlopare-inom-region-vasternorrland-delges-om-maldiverna-sag-en-okning-med-50-i-dodligheten-sex-manader/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/15/region-vasternorrland-hogforraderiet-halso-och-sjukvardsdirektor-anders-sylvan-och-dennes-medlopare-inom-region-vasternorrland-delges-om-who-biontech-pfizer-och-fda-ema-visste-allt-i-slutet-av-20/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/13/region-vasternorrland-halso-och-sjukvardsdirektor-anders-sylvan-hogforraderiet-region-vasternorrland-uppgifter-fran-det-israeliska-halsoministeriet-fran-mars-2023-visar-att-vaccin/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/12/region-vasternorrland-halso-och-sjukvardsdirektor-anders-sylvan-hogforraderiet-region-vasternorrland-sa-nasta-gang-nagon-forsoker-framja-den-falska-sakra-och-effektiva-berattelsen-citera-gar/

 

 

Om så inte sker så är det av Region Västernorrland ett erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som kommer användas som bevis mot Region Västernorrland i kommande rättsprocesser.

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Sjuksköterskan Marianne Liljeholt anställningsintervju med Region Västernorrland

 

https://rumble.com/v3w3rmm-sjuksjterskan-marianne-liljeholt-anstllningsintervju-med-region-vsternorrla.html

 

 

Undertexten

 

Marianne Liljeholt ringer upp Anette Nydahl enhetschef för vaccination, prover och smittspårning, telefon nr 0611-14 97 30, epost adress [email protected]

Du kan läsa mera om grunden till samtalet här

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/vaccinationen-mot-covid-19-och-sasongsinfluensen-pagar-for-fullt/

Anette Nydahl hänvisar i samtalet till chefen för region Västernorrlands vaccinations enhet Malin Plantin Sjöblom
Telefon nr 060-18 24 63, Mail:
[email protected]

Du kan läsa mera här https://www.rvn.se/sv/v1/Arkiv/Nyhetsarkiv/mlain-plantin-sjoblom-chef-for-ny-vaccinationsverksamhet/

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri
Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web


SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här

https://rumble.com/c/c-3348662

Du finner ytterligare mera här

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu