• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 20 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 280

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 20

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2021 12 20 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 280

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket


 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

PDF filer som bifogades till detta massutskick

Remissvar 2021 12 19

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/Remissvar-2021-12-19.pdf

 

20211219 Covid-19 seasons_

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/20211219-Covid-19-seasons_.pdf

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf


 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 280

 

2021-12-20

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något för att rädda nationen Sveriges FOLK & BARN från pågående TERROR & TORTYR från SS(Staten Sverige)

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/20/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12-20-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-280/

 

 

 

OBS ALLA LJUGANDE POLITIKER I SVERIGE NI INGÅR I EN SKARA SOM BEVISLIGEN ÄR INVOLVERADE I DET STÖRSTA & VÄRSTA BEDRÄGERIET/MEDICINSKA EXPERIMENTET som  planerat och avsiktligt uppsåtligt undanhållits utifrån enorma ekonomiska incitament nationen Sveriges FOLK & BARN i Sveriges historia!

 

 

Ni BEDRAGARE ska såklart för detta belönas med

 

  • att RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL som är fullständigt rättssäker, opartisk, saklig och objektiv och har fullständig insikt i den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TORTYR OCH TERROR mot nationen Sveriges FOLK & BARN!

 

 

Du förstår mer när DU sett denna video om ca 5 minuter, där den spetsspecialist sakkunnige förmodligen den mest TROVÄRDIGA som går att uppbringa i världen delgiver om sanningen och verkligheten, se videon och sprid den vidare, citat

 

SOM FÖRÄLDER FRÅGAR JAG DIG: VILL DU ATT DITT BARN SKA DELTAGA I DET STÖRSTA, MEST RADIKALA MEDICINSKA EXPERIMENTET NÅGONSIN?

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE TILL ALLA POLITIKER OCH ALLA ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, KOMMUNER OCH REGIONER I SVERIGE SOM UPPENBART INGÅR I DET STÖRSTA OCH VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN I SVERIGES HISTORIA

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

 

 

 

Välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE som uppenbart är ett enormt gigantiskt HOT mot nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

 

Det kom ett mail som DU får del av, citat

 

Med Dr. Robert Malone i spetsen, uppfinnaren av mRNA-tekniken som Pfizer´s och Moderna´s genmanipulerande Covid-vaccin använder sig av, har ett uppbåd av runt 16.000 erfarna läkare och forskare slagit larm för

 

  • att stoppa den både medicinskt och etiskt oförsvarliga rekommendationen

 

  • att ge detta beprövat farliga ”vaccin” till barn och unga människor, som löper NOLL risk att skadas eller dö av Covid, MEN löper avsevärd risk

 

  • att dö eller få sina liv totalförstörda med allvarliga permanenta skador av injektionerna.

 

 

Slut citat

 

 

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE ARTIKEL, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Publicerat 2021-12-15 maskinöversättning, citat

16 000 läkare och forskare är överens om att barn inte bör få COVID-vaccinet

 

COVID-vacciner är ”oåterkalleliga och potentiellt permanent skadliga”, säger dr Robert Malone, som förklarar varför 16 000 läkare och medicinska vetenskapsmän runt om i världen har undertecknat en deklaration där de offentligt förklarar att friska barn inte bör ”vaccineras” mot COVID-19.

 

Genom

Robert W. Malone, läkare

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/physicians-scientists-kids-should-not-get-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=06f36d9a-5d94-49f9-bd82-61564a78cf33

 

 

 

Ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld delger 2021-12-19 Remissvar till Socialdepartementet och Samtliga svenska riksdagsledamöter, citat

Till:

Socialdepartementet och Samtliga svenska riksdagsledamöter

Remissvar

på Socialdepartementets promemoria avseende “Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna S2021/07875”

Slut citat

Läs och sprid vidare de bägge Word filerna Remissvar…. och 20211219 Covid

 

 

 

Välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE som uppenbart är ett enormt gigantiskt HOT mot nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

SS(Staten Sverige) är bevisligen ingen demokratisk och rättssäker rättsstat, som synes råder i nationen Sverige en diktatorisk agenda som i en diktatur, som uppenbart är ett enormt HOT mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN är uppenbart de som över tid drivit på och säkerställt denna diktatoriska agenda, och globala agenda, som i en diktatur, med bl.a. de sk ”vaccinerna” som uppenbart och bevisligen i skolmedicinsk yrkesverksamhet, globalt och nationellt, generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, som över tid delgivits om i massutskicken.

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar uppenbart och bevisligen  de sk ”vaccinerna”/biovapnen som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till minst 2023.

 

 

Alltså där försöksråttorna, de sk ”vaccinerade” i detta enorma gigantiska KRIMINELLA BEDRÄGERI har uppenbart bevisligen undanhållits

 

  • att nationen Sveriges FOLK & BARN och de här grovt uppsåtligt manipulerade och bedragna utifrån enorma ekonomiska incitament så har de ”vaccinerade”  som är försöksråttorna i ett gigantisk och enormt BEDRÄGERI/MEDICINSKT EXPERIMENT, och de ”vaccinerade” försöksråttorna har undanhållits uppsåtligt och planerat av Sveriges regering, Sveriges Kommuner och regioner och Sveriges alla 21 Regioner, som marknadsfört de sk ”vaccinerna”/ de toxiska injektionerna/biovapnen som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar detta enorma gigantiska KRIMINELLA BEDRÄGERI & MEDICINSKA EXPERIMENT på nationen Sveriges FOLK & BARN, alltså eftersom SVERIGES RIKSDAG uppenbart bevisligen inte STOPPAT ”VACCINERNA”!

 

 

Du förstår ännu mer efter att läst dagens massutskick.

 

 

 

2021-12-19 läs hela åklagaranmälan och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Region Västernorrland anmäls för synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt uppsåtligt BEDRÄGERIE till Åklagarkammaren i Sundsvall 2021 12 19

 

Åklagarkammaren i Sundsvall                                                                

Chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén

Telefon 010-562 64 16

[email protected]

Box 721
851 21 Sundsvall

Telefon 010-562 64 00

[email protected]

 

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till [email protected] och därtill till [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

 

Noteras särskilt

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan är fullt ut avgörande.

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

 

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

 

 

2021-12-19

 

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt uppsåtligt planerat bedrägeri utifrån ekonomiska incitament

 

 

Inledning

ANMÄLAN AV REGION VÄSTERNORRLAND för som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

 

 

Åklagaranmälan till chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén som har på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av chefsåklagare/kammarchef Daniel Brodén utsedd handläggare.

 

 

 

Bilageförteckning

 

Bilaga 1

Åklagaranmälan till Åklagarkammaren i Sundsvall, bifogas som Word och PFD fil, 20 sidor

 

Bilaga 2

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET……, bifogas som PDF fil, 14 sidor

 

Bilaga 3

Till era alla anställda läkare och sjuksköterskor, bifogas som PDF fil, 11 sidor

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Du läser hela åklagaranmälan mot Region Västernorrland och sprider vidare i alla dina nätverk via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/19/region-vasternorrland-anmals-for-synnerligen-mycket-allvarliga-brottsmisstankar-om-bl-a-grovt-uppsatligt-bedragerie-till-aklagarkammaren-i-sundsvall-2021-12-19/

 

 

Se videon som talar för sig självt och sprid vidare i alla dina nätverk

SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angende-ekonomiska-incitament-i-frga-.html

 

 

 

2021-12-18 läs hela skrivelsen och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Sverige Demokraterna Roger och Maud Richthoff och alla riksdagsledamöter i Sverige Demokraterna får skrivelse av 2021 12 18

FAKTA & BEVIS FÖR ATT SVERIGES RIKSDAG SKA STOPPA ”VACCINERNA”

Maud Richthoff regionfullmäktige ledamot, Region Sörmland

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/politisk-organisation/sok-politiker-och-politiska-forsamlingar/?hsaid=SE2321000032-56XS

Roger Richthoff riksdagsledamot, Sveriges riksdag

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/roger-richthoff_b4329cc3-9256-470c-a712-5e2501c6fde7

Kopia för kännedom och åtgärd

Sverige Demokraternas alla riksdagsledamöter

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/18/sverige-demokraterna-roger-och-maud-richthoff-och-alla-riksdagsledamoter-i-sverige-demokraterna-far-skrivelse-av-2021-12-18/

 

 

 

 

 

Se videon som talar för sig självt och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Roger Richthoff, riksdagsman i Sveriges riksdag, delger dennes uppfattning om ”VACCINERNA”…..

 

https://rumble.com/vq0aar-roger-richthoff-riksdagsman-i-sveriges-riksdag-sverige-granskas.html

 

 

 

 

Se dessa videos som talar för sig självt och sprid vidare i alla dina nätverk

Se också videon om Sveriges modigaste sjuksköterska som delger information och sanningen från INSIDAN AV VÅRD SVERIGE om ”vaccinerna” i Sverige

https://rumble.com/vq1shb-nurse-sarah-delin-ekstrand-sweden-whistleblower-shares-the-truth-about-vacc.html

 

https://rumble.com/vq1w09-sjukskterskan-sarah-delin-ekstrand-visselblsaren-delger-sanningen-om-vaccin.html

 

 

 

Noteras särskilt, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

Fler ”vaccin” dödsfall och skador rapporterade under 10 månader efter covid-19-”vaccinerna” jämfört med alla andra vacciner under de senaste 30 åren

https://www.afinalwarning.com/565010.html

 

Kom särskilt ihåg att under 1 % inrapporteras av skolmedicinens läkare, som uppenbart och bevisligen är partiska, osakliga och definitivt inte är trovärdiga och går inte att lita på.

 

 

 

 

PUBLICERADE FAKTA & BEVIS SOM UNDANHÅLLS UPPSÅTLIGT OCH BEDRÄGLIGT, DIKTATORISKA FASONER SOM I EN DIKTATUR, AV DEN SJÄLVSTYRANDE REGIONEN REGION VÄSTERNORRLAND OCH ALLA 21 REGIONER I SVERIGE ,SOM UPPENBART ÄR PARTISKA, OSAKLIGA OCH DÄRMED BEDRIVER SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET I STRID MOT  SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

 

 

FAKTA OCH BEVIS SOM ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar, inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS SOM ÄR ALLMÄNTKÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

Detta är de facto ett Mea Culpa från Pfizers sida. #Ja, det är ett dödligt vaccin.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV REGION VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGES 21 ALLA REGIONERN

 

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV REGION VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGES 21 ALLA REGIONER

 

PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-for-covid-19-mer-skada-an-nytta/

 

 

 

The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021

https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

 

 

20 000+ dödsfall rapporterade till VAERS efter covid-vaccin

https://www.globalresearch.ca/20000-deaths-reported-to-vaers-following-covid-vaccines/5764983

 

Noteras särskilt att under 1% av skador och död pga ”vaccinerna” inrapporteras till VAERS i USA, detsamma torde gälla i Sverige och inom EU

 

 

 

MÅSTE SES; FAKTA & BEVIS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SVENSK TEXTAD VIDEO ,CA 5 MINUTER, SOM DU SKA SE OCH SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Dr. Robert Malone är en av upphovsmännen till mRNA-teknologin bakom vaccinen. Malone har gått ut som visselblåsare och varnar nu föräldrarna att ”vaccinera” sina barn med mRNAvaccinet. Videon har svensk undertext. 

 

 

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO, NU SVENSK TEXTAD, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

53:52 in i denna intervju delges citat;

OM SÅ INTE SKEDDE SÅ DELTOG DE I MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN SAMTYCKE. DET STRIDER MOT NURNBERGKODEN…….

 

 

Intervju med Michael Yeadon (svensk undertext) som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och har varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

 

04:24 – Hur man räknar dödsfall
05:02 – Nedstängningar (Lockdown)
07:05 – Asymtomatisk smittspridning
08:12 – PCR-test
10:55 – Forskare vågar inte säga något
14:34 – Nedstängning/lockdown
17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 – Pengar styr forskningen
25:01 – Antikroppar och T-celler
29:37 – Hur farligt är viruset?
31:30 – Flesta åtgärderna onödiga
31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 – Virusvarianter/mutationer
35:56 – Varför tillverkas “påfyllnadsvacciner”?
38:34 – Den som haft smittan är immun
39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten
46:50 – Hur nå ut med informationen?
50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 – Det är dags att säga NEJ

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://jmm.nu/michael-yeadon-hela-intervjun-svensk-undertext/?

 

 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

Sverige har i särklass lägst antal döda med covid per capita i Nordeuropa, sannolikt på grund av utbredd naturlig immunitet

https://checkfact.org/sverige-har-i-sarklass-lagst-antal-doda-med-covid-per-capita-i-nordeuropa-sannolikt-pa-grund-av-utbredd-naturlig-immunitet/

 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

Trots Corvid19 minskade vårdtiden i antal dagar under 2020 – Svart på vitt ur Socialstyrelsens databas

https://krigetmotlivet.wordpress.com/2021/12/17/trots-corvid19-minskade-vardtiden-i-antal-dagar-under-2020-svart-pa-vitt-ur-socialstyrelsens-databas/

 

 

 

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk

Coronavirus Means Radiation Poisoning

https://www.drrobertyoung.com/post/coronavirus-means-radiation-poisoning?

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Advokat dr Reiner Fuellmich avslöjar och delger om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn i Sveriges historia

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

 

Detta fullständiga VANSINNE beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter och dessa är uppenbart stolta för att vara delaktiga i det STÖRSTA MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET i Sveriges historia.

 

 

FÖLJ PENGARNA SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR DETTA ENORMA KRIMINELLA BEDRÄGERI & STÖLD/FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL MOT SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET!

 

Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda

 

  • yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för
  •  
  • att beskydda den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” och sk mediciner?

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i massutskicken över tid.

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-12-20

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

 

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

 

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

 

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

 

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

  Absolute number deaths per age group and season    
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

 

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

 

Slut citat, källa till ovan citerat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

 

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk. Man smittar inte!

 

 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

 

 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara ”Sekretess!”

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överordnad

 

Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §.

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

Din kommentar är inskickad

 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html

 

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu