• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 04 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 285

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 04

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 04 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 285

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

OM DÖDAR ”VACCINERNA”

Det är värre än Nürnberg, det finns bevis för det, FAKTA & BEVIS redovisas av den världskände opartiske, saklige, objektive, med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee

https://rumble.com/vrsggl-reiner-fuellmich-dr.-wodarg-new-findings-are-enough-evidence-to-dismantle-t.html

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

2022-01-04

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 285

Hjälp till att sprida vidare, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

Tiden är inne för att nationen Sveriges FOLK & BARN RANNSAKAR VARJE ENSKILD RIKSDAGSLEDAMOT

Den POLITISKA PLANDEMIN fortsätter och Sveriges riksdag beskyddar denna KRIMINELLA AGENDA och Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN?

Vilket lagstöd har Sveriges riksdagsledamöter för att fortsätta generell och systematisk terror och tortyr mot nationen Sveriges FOLK & BARN?

Vilket lagstöd finns för att BESKYDDA kriminell generell och systematiks yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen, som bevisligen bedriver skadar och dödar yrkesverksamhet med sk mediciner och sk ”vacciner”, och så gjort över mycket lång tid.

 

Vilket lagstöd har varje enskild riksdagsledamot, begär att varje enskild riksdagsledamot redovisar dennes egna fullständiga uppfattning mycket skyndsamt, för att SS (staten Sverige) gör affärer alls med den bevisligen KRIMINELLA vaccin och läkemedelsindustrin?

 

LÄS PÅ INNAN DU BESVARAR FRÅGE STÄLLNINGARNA BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT, notera särskilt att din uppfattning ska vara opartisk, saklig och objektiv enligt grundlag Regeringsformen

FAKTA & BEVIS FÖR ATT DE SK ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART AV ALLA SVERIGES RIKSDAGSLEDAMÖTER

”Vaccinerade” människor dör av autoimmuna attacker mot sina egna organ.

https://www.afinalwarning.com/582547.html

 

”Vår regering är utom kontroll på detta. De är laglösa, de bortser helt från bioetiken” och ”dessa mandat för ett experimentellt vaccin är uttryckligen olagliga, de är uttryckligen oförenliga med Nürnbergkoden.”

https://www.afinalwarning.com/582660.html

 

De försöker uppnå global avfolkning.

Och viktigast av allt, varför är världens regeringar i en vansinnig panik för att injicera så många människor som möjligt med mRNA-nanopartiklar som åsidosätter deras proteinsyntes och förvandlar deras kroppar till spikproteinfabriker (biovapen)?

Svaret är uppenbart och oundvikligt: De försöker uppnå global avfolkning.

https://www.afinalwarning.com/582631.html

 

Alla politiker, forskare, tillsynsmyndigheter och journalister som är med på detta begår folkmordsbrott mot mänskligheten, och de riktar till och med in sig på barn.

https://www.afinalwarning.com/582697.html

 

Pfizer visste redan från början att det var ett mördarvaccin.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

”Bedräglig marknadsföring”

”Bedräglig marknadsföring” är ett understatement: Det mRNA-vaccin som Pfizer, Moderna Inc, Johnson and Johnson och Astrazeneka har tillkännagivit bygger på en experimentell mRNA-teknik för genredigering som har betydelse för det mänskliga genomet.  De vanliga laboratorietesterna med möss eller illrar har inte genomförts.  Pfizer ”gick direkt till mänskliga ”försökskaniner”.

https://www.globalresearch.ca/cya-fraudulent-marketing-pfizer-covid-19-vaccine-unapproved-product-permitted-use/5738844

 

Livförsäkringsbolaget säger att antalet dödsfall ökar med 40 % efter covid-vaccin

https://www.afinalwarning.com/582724.html

 

 

Pfizers kriminella historia

https://humanismkunskap.org/2020/12/18/skolmedicinens-historia-vii-lakemedelsforetaget-pfizer-och-dess-langa-kriminella-historia/

 

Studier visar att SSRI dödar en av 28 patienter över 65 år som behandlats i ett års tid.

https://newsvoice.se/2016/08/recension-dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse-bra-nodvandig-livsviktig/

 

”Varje praktiserande läkare dödar i genomsnitt en patient per år och således tar livet av 35 patienter under sina 35 verksamma år”.

https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/

 

Peter Gøtzsche avslöjar big pharma som organiserad brottslighet

https://newsvoice.se/2015/07/dr-peter-gotzsche-exposes-big-pharma-as-organized-crime/

 

“Dödlig medicin och organiserad brottslighet”

https://newsvoice.se/2014/10/peter-gotzsche-fick-pris-av-british-medical-association-for-boken-dodlig-medicin-och-organiserad-brottslighet/

 

Ta reda på hur många miljoner människor Big Pharma har dödat sedan den 1 januari 2000.

https://naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

https://pharmadeathclock.com/

 

 

YTTERLIGARE MER AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

Det går inte att STOPPA FOLKET, folket den stora massan av mänskligheten kommer att segra mot det pågående fullständiga vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

FOLKET RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI, PCR BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, TORTYR OCH TERROR MOT MÄNSKLIGHETEN ÖVER HELA VÄRLDEN, HÄR RAPPORT FRÅN AMSTERDAM 2022-01-02

Se dessa ca 5 minuter, där även EU-parlamentariker är med och uttalar sig, se, njut och sprid vidare i alla dina nätverk

https://banthis.tv/watch?id=61d2ab61f5b5f04c11cc1cf0

 

Se denna mycket viktiga intervju, publicerad 2022-01-01, som över 1 miljon 100 000 redan sett, med dr Robert Malone, se särskilt, spola fram till ca 50:00, en spetsspecialist sakkunnig, opartisk, saklig och objektiv, ALLTSÅ RAKA MOTSATSEN TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER, med högsta TROVÄRDIGHET delger om vad alla förstår, bomma inte detta OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, särskilt till alla knapptryckare i Sveriges riksdag

Dr Robert Malone besöker Infowars efter att ……

https://banned.video/watch?id=61cfa6acea6077490e2dbf4a

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig och allmänbildande information och upplysning som alla kan ta nytta av

MASS PSYKOSEN /MASS HYPNOSEN OCH MANIPULATIONEN AV MÄNSKLIGHETEN I DET PÅGÅENDE FULLSTÄNDIGA VANSINNET DELGES OM AV DR ROBERT MALONE MED FLERA I DENNA VIDEO AV 2022-01-03

https://banned.video/watch?id=61d346fbdd15ef4db437fe2b

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

FDA medger att Pfizers antivirala läkemedel paxlovid orsakar livshotande reaktioner när det tas tillsammans med vanliga läkemedel

https://www.afinalwarning.com/582562.html

 

 

DÖMDA TILL BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Nürnberg konventionen

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://odysee.com/@Anon:96/video5951808603252853026:1

 

 

Se videon och läs hela artikeln publicerat 2022-01-02

Mikroteknik i Pfizers vaccin

https://www.orwell.city/2022/01/microtechnology.html

 

Se videon och läs hela artikeln publicerat 2022-01-03

Komplex mikroteknik i Pfizer-vaccin

https://www.orwell.city/2022/01/complex-microtechnology.html

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH DET VÄRSTA MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN ÄR ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE & NOTORISKT FAKTUM

 

Publicerat 2022-01-03 TILL ALLA LJUGANDE POLITIKER SOM BEVISLIGEN INGÅR I PCR TEST BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

FAKTA & BEVIS

Varför Covid-19-testning har blivit en maskin för att tjäna pengar. RT-PCR-testbedrägeri

Det råder ingen tvekan om att dagens affärsmodell drivs av en rädsla kampanj när det kommer till covid-19-scamdemin.

Coronavirushysterin driver människor som är livrädda för de många covid-19-varianter som finns idag och som i framtiden kommer att testas den minut som en ny variant rapporteras av mainstreammedia.

 

Alla nyckelaktörer från Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH), Världshälsoorganisationen (WHO) och andra ”hälsomyndigheter” är alla med på det.

Covid-19-testning eller RT-PCR-testerna är big business, gör inga misstag om det. Det är precis som med ansiktsblöjorna (um…jag menade ansiktsmasker) där jag ser folk duka upp bord som strikt säljer lådor med ansiktsblöjor på gatan.

Vi kan säga att Covid-19 är en ny bransch med möjligheter att tjäna pengar av alla slag.

En sista viktig anmärkning att tänka på, RT-PCR-testet är i grunden ett bedrägeri som konsekvent har rapporterats av alternativa medier och andra källor.

Den 27 nov 2020 , den Corman-Drosten Review Report som produceras av International Consortium av forskare i Life Sciences (ICSLS) sade att

”om någon testas med PCR som positiv när ett tröskelvärde på 35 cykler eller högre används (som är fallet i de flesta laboratorier i Europa och USA),  är sannolikheten att personen faktiskt är infekterad mindre än 3%, sannolikheten att resultatet är ett falskt positivt är 97 %. ”

Sammanfattningsvis är det en rädsla kampanj som skapat en strid ström av rädda konsumenter varje gång en ny variant introduceras för allmänheten för en produkt som i princip inte fungerar. Allt är en hälsobluff, en maskin för att tjäna pengar, i slutet av dagen är det business as usual.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/why-covid-19-testing-has-become-a-money-making-machine-the-rt-pcr-test-fraud/5766081

 

Publicerat 2022-01-03 TILL ALLA LJUGANDE POLITIKER SOM BEVISLIGEN INGÅR I PCR TEST BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

FAKTA & BEVIS

Det MEDICINSKA EXPERIMENTET / LÄKEMEDELS EXPERIMENTET MED DE SK ”VACCINERNA” ÄR ETT ENORMT GIGANTISKT MEGA BEDRÄGERI, som marknadsförts som vanliga vaccin av SS/ staten Sverige mot sitt egna FOLK & BARN, vilket dessa bevisligen inte är, vilket redogjorts för i massor av massutskick sedan tidigare, här ytterligare mera FAKTA & BEVIS, sprid vidare i alla dina nätverk;

Vid toppmötet som hölls 24–26 oktober 2021 talade Tysklands hälsominister Jens Spahn, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen , WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus och Bayers chef Oelrich till publiken. Den senare beskrev de experimentella mRNA-injektionerna som ”cell- och genterapi”.

Oelrich gjorde också andra intressanta uttalanden som avslöjade hans slutmål.

Bayer-chefen är medlem av Bayer AG:s styrelse och har varit chef för läkemedelsavdelningen sedan november 2018. Tidigare satt han i Sanofis styrelse. Från 1989 till 2011 hade Oelrich olika chefsbefattningar på Bayer AG. Han är också medlem i styrelsen för Charité University Hospital i Berlin. Så han har decennier av erfarenhet inom läkemedelsindustrin.

”Vi tar verkligen det här språnget – vi som företag, Bayer – med cell- och genterapier… i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på denna cell- och genterapi. Jag gillar alltid att säga, om vi hade gjort en offentlig undersökning för två år sedan – ”skulle du vara villig att injicera gen- eller cellterapi i din kropp?” – Vi skulle förmodligen ha haft en avvisningsgrad på 95 procent, säger Oelrich.

Utöver genterapi nämnde Oelrich också den roll som hans företag, tillsammans med andra framstående institutioner och personligheter, har haft i implementeringen av preventivmedel.

”Vi måste också koncentrera oss på det som är socialt ansvarsfullt utanför Europa och se till att vi agerar hållbart där. Förra året gjorde vi ett åtagande att ge hundra miljoner kvinnor runt om i världen ytterligare tillgång till preventivmedel. Vi investerade 400 miljoner i år i nya anläggningar för att tillverka långtidsverkande preventivmedel för kvinnor […]

Tillsammans med Bill och Melinda Gates arbetar vi väldigt nära med familjeplaneringsinitiativ”, avslöjade Oelrich, vilket indikerade att ett av sätten att uppnå en ” hållbar” värld är att minska antalet födslar och därmed jordens befolkning.

Oelrich är i tjänst för ” Great Reset ”, den radikala planen för att upprätta världsdiktatur. Detta designades under ledning av Klaus Schwab och den globalistiska eliten som träffas en gång om året vid World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz. I tillkännagivandet av ”Great Reset” skrev WEF också att COVID-19 ”pandemin” skulle vara idealiskt lämpad för att uppnå detta mål.

Bayer-chefen tillade att pandemins ”silverkant” var att den ”har visat hur snabbt vi radikalt kan förändra vår livsstil – nästan omedelbart, krisen tvingade företag och individer att överge metoder som länge ansetts oumbärliga, från frekvent luft. resa till jobbet på kontoret”.

World Economic Forum publicerade också nyligen två artiklar som förde fram idén om att äta insekter. Europeiska medlemsländer har nu certifierat syrsor, gula mjölmaskar och gräshoppor som mat som kan säljas i stormarknader. 

Dessa varor kommer att vara billigare än traditionella proteinkällor och kommer att säljas i frysta, torkade och pulveriserade former, enligt Bloomberg .

Den ursprungliga källan till denna artikel är https://freewestmedia.com/2021/12/23/covid-jabs-are-an-example-of-cell-and-gene-therapy/

Copyright © Free West Media , https://freewestmedia.com/2021/12/23/covid-jabs-are-an-example-of-cell-and-gene-therapy/ , 2022

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/covid-jabs-are-an-example-of-cell-and-gene-therapy-endorsed-by-the-who-big-pharma-the-wef-and-the-eu/5766096

 

 

Hemliga dokument avslöjar FDA:s attack mot ivermektin

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/secret-documents-reveal-fda-attack-ivermectin/5759503?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

 

Hur CDC, FDA och media vävde ett nät av lögner om Ivermectin som överlever sanningen

https://www.globalresearch.ca/a-myth-is-born-how-cdc-fda-and-media-wove-a-web-of-ivermectin-lies-that-outlives-the-truth/5766102

 

Publicerat 2022-01-03 BEFOGAD MEGA VARNING, läs och sprid vidare i alla dina nätverk,

Nytt COVID-hemtest farligt och missvisande: men alla gör det, så vem bryr sig, eller hur?

Sedan listar FDA-dokumentet den skadliga kemikalien: natriumazid.

Hur skadligt är det egentligen? För ett svar, låt oss titta på ett CDC-dokument med titeln ”Fakta om natriumazid.”  Vi hittar detta uttalande:

”Natriumazid är en snabbt verkande, potentiellt dödlig kemikalie som existerar som ett luktfritt vitt fast ämne.”

Sedan är det detta: ”Natriumazid hindrar kroppens celler från att använda syre. När detta händer dör cellerna. Natriumazid är mer skadligt för hjärtat och hjärnan än för andra organ, eftersom hjärtat och hjärnan använder mycket syre.”

 

Ja, som med alla gifter, beror graden av skada på doseringen, men du bestämmer om ”potentiellt dödligt”, som CDC beskriver natriumazid, innebär en betydande risk.

 

Om du läser FDA-dokumentet som jag hänvisade till ovan, kommer du att se att reagenset som innehåller natriumazid är inblandat i det självadministrerade COVID-testet, och hela testproceduren är tillräckligt komplex för att tillåta fumlingar och misstag – till exempel spill av ”dödlig kemikalie.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/new-covid-at-home-test-dangerous-and-misleading-but-everybodys-doing-it-so-who-cares-right/5766061

 

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA” SOM OCKSÅ ÄR DET STÖRSTA OCH VÄRSTA BEDRÄGERIET I MÄNSKLIHETENS HISTORIA ÄR ETT MEDICINSKT LÄKEMEDELS EXPERIMENT PÅ MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Detta medicinska läkemedelsexperiment de sk ”vaccinerna” har i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är!

 

Dessa sk ”vaccinerna” är genterapiinjektioner som är toxiska och bevisligen i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt utifrån FAKTA & BEVIS.

 

Sveriges regering och deras medlöpare bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (arbetsgivaren och de anställda leg. läkarna/ sjuksköterskorna) med många flera bl.a. alla anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner.

 

Alla är som synes fullt ut informerade och upplysta, bl.a. via dessa massutskick, är fullt ut införstådda med att detta strider emot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen, svensk grundlag Regeringsformen, EKMR, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget(som enligt Regeringsformen 11:14 och 12:10 är svensk lag överstående all annan svensk lag) och bl.a. Patientlag och däri särskilt 3 och 4 kap.

 

Inte att förglömma riksmedia och stora delar av fria alternativa internetmedia.

 

Som synes är inga av dessa något annat än vad nazisterna var och representerade och utförde under andra världskriget, du förstår strax mera;

 

Maskinöversättning, citat

 

Nürnbergkoden (1947)

 

Tillåtna medicinska experiment Se detta.

 

Den stora tyngden av bevisen framför oss för att påverka att vissa typer av medicinska experiment på människor, när de hålls inom rimligt väldefinierade gränser, överensstämmer i allmänhet med etik inom läkaryrket.

 

Huvudpersonerna i utövandet av mänskliga experiment motiverar sina åsikter utifrån att sådana experiment ger resultat för samhällets bästa som är opraktbara med andra metoder eller studiemetoder.

 

Alla är dock överens om att vissa grundläggande principer måste iakttas för att tillfredsställa moraliska, etiska och juridiska begrepp:

 

1.Det frivilliga samtycket från det mänskliga subjektet är absolut nödvändigt. Detta innebär att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att ge samtycke; bör vara så belägen att den kan utöva sin fria valfrihet utan ingripande av någon kraft, bedrägeri, bedrägeri, tvång, överansträngning eller annan baktanke av  eller tvång; och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för elementen i ämnet som berörs för att han ska kunna fatta ett förstående och upplyst beslut.

 

Detta sistnämnda element kräver att före experimentets godkännande av ett bekräftande beslut ska det göras känt för experimentets art, varaktighet och syfte; metoden och medlen för hur den ska genomföras; alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas;

 

Plikten och ansvaret för att säkerställa kvaliteten på samtycket vilar på varje individ som initierar, leder eller deltar i experimentet. Det är en personlig plikt och ett ansvar som inte får överlåtas till en annan utan straff.

 

 

2. Experimentet bör vara av sådant slag att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, opraktbart med andra metoder eller studiemetoder, och inte slumpmässigt och onödigt.

 

3. Experimentet bör vara så utformat och baserat på resultaten från djurförsök och kunskap om sjukdomens naturliga historia eller andra problem som studeras att de förväntade resultaten motiverar experimentets utförande.

 

4. Experimentet bör genomföras så att alla onödiga fysiska och psykiska lidanden och skador undviks.

 

Inget experiment bör utföras där det finns en priorianledning att tro att dödsfall eller handikappande skada kommer att inträffa. förutom kanske i de experiment där experimentläkarna också fungerar som ämnen.

 

6. Risknivån ska aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av problemet som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och lämpliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionshinder eller dödsfall.

 

8. Experimentet bör endast utföras av vetenskapligt kvalificerade personer. Den högsta graden av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla skeden av experimentet för dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör det mänskliga subjektet ha frihet att avsluta experimentet om han har nått det fysiska eller mentala tillstånd där fortsättningen av experimentet tycks vara omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvarige forskaren vara beredd att avsluta experimentet när som helst, om han har sannolika skäl att vid utövandet av god tro, överlägsen skicklighet och noggrann bedömning krävas av honom, att en fortsättning av experimentet kommer sannolikt att resultera i skada, funktionshinder eller dödsfall hos försökspersonen.

 

Slut citat, rekommenderar att du läser hela artikeln och sprid vidare till Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten, Folkmord, Tortyr, Terror med mera mot nationen Sveriges FOLK & BARN

https://www.globalresearch.ca/lessons-ethically-compromised-physicians-2021-doctors-trial-nuremberg-1946-1947/5757812

 

LÄS MER I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

 

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

 

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

 

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

 

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

Absolute number deaths per age group and season
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

 

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

 

Slut citat, källa till ovan citerat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

 

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk. Man smittar inte!

 

 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

 

 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara ”Sekretess!”

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överordnad

 

Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §.

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

Din kommentar är inskickad

 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitaminbrist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO…..

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu