• Arkiv

2013-09-23 Irma Larsson får tillfälle att yttra sig till Förvaltningsrätten i Stockholm då ifråga om bevis för rätt till ersättning för resor och merkostnader vid gränsöverskridande bättre/effektivare vård inom EU/EES men utanför Sverige

Du får del av inlagan till Förvaltningsrätten i Stockholm i ärendet Irma Larsson, en av mångas som av Försäkringskassan över tid förhindrats EU-rättigheten till fri rörlighet vid bättre/effektivare gränsöverskridande vård.

 

Försäkringskassan undanhåller, underlåter och förhindrar generellt och systematiskt allmänheten i Sverige vad Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, så det är endast att vända sig till domstol, tyvärr klarar icke alla detta, Irma fick vår hjälp och hon fick ersättning för vården via vår hjälp, först efter att i domstol vunnit över Försäkringskassan, men förhindrades ersättning för merkostnaderna och reseersättning, som nu bevisas till Förvaltningsrätten i Stockholm att Försäkringskassan utbetalat i tidigare ärende till annan svensk medborgare.

 

Bevisligen så synes Försäkringskassan begår i deras interna handläggning grundlagsbrott, tills motsatsen är bevisat och ställt bortom all rimlig tvivel, detta sker  generellt och systematiskt, och det har skett över mycket lång tid. Dessutom är detta fördragsbrott, tills motsatsen är bevisat och ställt bortom all rimlig tvivel, vilket innebär att Försäkringskassan aktivt som synes fördrar att begå fördragsbrott för att  förhindra den fria rörligheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård för svenska medborgare.

Det innebär att juristerna och ledningen, gd Eliasson är utbildad jurist och rättschef Eva Nordqvist är utbildad jurist, bägge är läskunniga, förhoppningsvis, inom Försäkringskassan uppenbart är involverade i som synes mycket allvarlig kriminalitet och det är synnerligen mycket allvarligt hot emot rättssäkerhet och demokratin, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel!

Normalt förfarande är att kriminella som begår bedrägerier rannsakas inför domstol, men uppenbart får dessa inom Försäkringskassan ”härja fritt”, varför kan endast myndighet som utreder brottsmisstankar besvara, utifrån tidigare 2 nerlagda anmälningar utifrån brottsmisstankar emot Försäkringskassans ledning, synnerligen mycket märkligt och bör kritiskt granskas av seriösa journalister inom riksmedia.

Försäkringskassan är mycket medveten om skyldigheten att skydda EU-rättigheten till fri rörligheten för alla medborgare i Sverige men aktivt gör Försäkringskassan tvärtemot av Sveriges riksdag bevisligen beslutat sedan tidigare, varför ingriper icke Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Det är nämligen icke i ett enskilt fall detta sker inom Försäkringskassan, vilket kommer att delges ytterligare förvisso mera denna dag 2013-09-23 utifrån annan inlaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Du läser Irma Larsson inlagan via denna länk

https://db.tt/y4BLQFwp

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu