• Arkiv

Archive for september 7th, 2013


2013-09-07 Till riksmedias journalister

Det är dags att riksmedias journalister tager sitt ansvar och granskar hela Jerry Persson ärendet, dels då landstinget Dalarna och dels då Försäkringskassan och förvaltningsdomstolskedjan, domstolar som uppenbart går hand i hand med Försäkringskassan, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel.   Därtill har journalistkåren att granska EU-kommissionen och alla anmälningar emot […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu