• Arkiv

Archive for september 5th, 2013


2013-09-05 Landstinget Dalarna har över tid begått som synes grundlagsbrott och därtill undanhållit och underlåtit EU-rätt till fri rörlighet för Jerry Persson, Borlänge.

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.   Alltså Landstinget Dalarna har över tid(sedan 2001) kränkt Jerry Perssons EU-rättighet till fri rörlighet, en EU-rättighet som ägs av Jerry Persson, samma […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu