• Arkiv

Archive for september 24th, 2013


2013-09-24 Sverige aktivt förhindrar Lissabonfördragets Rättighetsstadga på området fri rörlighet

Avgörande GENOMBROTT för återupprättande av rättssäkerhet i Sverige I Nationens intresse – eller i allmänhetens intresse? Via skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) daterad 2013-09-23 ”krossas” myndighetsutövande Försäkringskassan och underrätterna, kammarrätt och förvaltningsrätt, krossas via legal EU-rättspraxis och svensk lagstiftning, som dessa ovanstående är skyldiga att tillämpa gentemot allmänheten, men uppenbart icke alls gjort!   Lika inför […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu