• Arkiv

Archive for september 16th, 2013


2013-09-16 Sveriges regering och Sveriges riksdag har de ett ansvar att följa upp Sveriges riksdags tidigare beslut?

Självklart, i en demokratisk rättsstat, skall de beslut som riksdagen fattat sedan tidigare kontrolleras om de fått den betydelse och avsikt som lagstiftaren avsåg när beslutet klubbades i Sveriges riksdag. Men har detta skett på det specifika området EU-rättigheten till fri rörlighet och då den EU-rättighet som berör området bättre/effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet som […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu