• Arkiv

Archive for september 23rd, 2013


2013-09-23 Till Högsta förvaltningsdomstolen nu fråga om komplettering som bevisar att det är generellt och systematisk EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras av underrätterna och Försäkringskassan

Berit Nygren, Jan Axelsson, Anders Lundgren och Ulf Bittner i ett samordnat mål bevisar till Högsta förvaltningsdomstolen att prövningstillstånd är enda vägen för rättsstaten Sverige och högsta förvaltningsdomstolen att säkerställa rättssäker rättstillämpning. Då utifrån att makt och myndighets/domstolskorruption icke alls kan ställas bortom all rimlig tvivel då inom Försäkringskassan och underrätterna, kammarrätt och förvaltningsrätt.   […]

2013-09-23 Irma Larsson får tillfälle att yttra sig till Förvaltningsrätten i Stockholm då ifråga om bevis för rätt till ersättning för resor och merkostnader vid gränsöverskridande bättre/effektivare vård inom EU/EES men utanför Sverige

Du får del av inlagan till Förvaltningsrätten i Stockholm i ärendet Irma Larsson, en av mångas som av Försäkringskassan över tid förhindrats EU-rättigheten till fri rörlighet vid bättre/effektivare gränsöverskridande vård.   Försäkringskassan undanhåller, underlåter och förhindrar generellt och systematiskt allmänheten i Sverige vad Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, så det är endast att vända sig […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu