• Arkiv

Archive for september 20th, 2013


2013-09-20 Kan svenska folket åter resa sig och återtaga ansvaret för sitt liv och hälsa och demokrati och rättssäkerhet/patientsäkerhet?

Till berörda utifrån denna dag publicerat via NewsVoice http://newsvoice.se Att vi alla kan ta ansvaret för att det icke längre skall få pågå vad som Jerry Persson råkat ut för i landstinget Dalarna och via andra makt/och myndighetsutövare, som uppenbar som synes missbrukar sin maktställning i den så kallade rättsstaten Sverige.     Alltså där […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu