• Arkiv

Archive for september 27th, 2013


2013-09-27 EU-kommissionens kommissionär Viviane Reding uppmanas taga sitt ansvar

I skrivelse till EU-kommissionen av denna dag delges begäran till kommissionen om mycket skyndsamt möte i Stockholm med kommissionär Viviane Reding, då utifrån att uppenbart tillämpar EU-kommissionen icke alls lika inför lagen principen när det gäller fördragsbrott. Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan och artikel 20 skall tillämpas inom EU, frågan blir då varför EU-kommissionen icke alls […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu