• Arkiv

Archive for september 17th, 2013


2013-09-17 Berit Nygren ärendet komplettering till Kammarrätten i Stockholm, var tog rättssäkerheten vägen, är synnerligen aktuellt!

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.   Utifrån Berit Nygren(BN) ärendet har idag(2013-09-13) kommunicerats synnerligen viktiga delar utifrån rättssäkerhet till domstolen Kammarrätten i Stockholm. När det konstateras att anställda(inom […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu