• Arkiv

Archive for september 26th, 2013


2013-09-26 SVT får frågeställningar utifrån om även SVT ingår i ett makt/myndighets missbrukande sällskap?

SVT är public service och det ter sig synnerligen anmärkningsvärt om SVT via sina seriösa kompetenta journalister tystas av SVT:s ledning, det förstår allmänheten! Att granska och rapporter nyheter objektivt och kritiskt som har synnerligen stor nyhetsvärde för hela svenska folket, det ingår i SVT:s dagliga arbete, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all […]

2013-09-26 Ytterligare komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen i samordnade målen emot Försäkringskassan

Samordnade målen Berit Nygren, Jan Axelsson, Anders Lundgren och Ulf Bittner kompletteras ytterligare denna dag.   Du ser via länkarna nedan dessa kompletteringar   Försäkringskassan Länskontoret Örebro datum 2006 07 23 vårdkost Komplettering till HFD av 2013-09-26 via denna länk https://db.tt/OjN2TLbG

2013-09-26 Till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna : Allmänheten utkräver ert ansvarstagande

Läs hela skrivelsen till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna m.fl. via denna länk Skrivelse till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna 20130926

2013-09-26 Till SVT är det dags att delge allmänheten verklighetens Sverige på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård?

Du läser hela skrivelsen till SVT Eva Hamilton m.fl. via denna länk SVT Är det tid för att delge svenska folket verkligheten utifrån det som ni delger om Allt fler svenskar söker vård utomlands 20130926Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu