• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 28 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 305

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 28 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 305

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

PDF FILER SOM BIFOGAS TIL DETTA MASSUTSKICK

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2022 01 28

 

https://www.jottacloud.com/s/2719f3a8291a3114c53bd1ddb403735130d

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET MED FLERA

Du läser mer om vilka dessa FLERA är i dagens massutskick

 

Dr Michael Palmer: mRNA-vacciner orsakar ”strålningsliknande toxicitet” och är utformade för att förgifta människor.

Dr. Michael Palmer, docent i biokemi, farmakologi och toxikologi vid  University of Waterloo i Ontario, Kanada, varnade människor för att ta mRNA Wuhan coronavirus (COVID-19)-vaccin eftersom de är utformade för att förgifta mottagarna .

 

”MRNA-vaccintekniken är verkligen en teknik som är utformad för att förgifta människor”, sa Palmer. (Relaterat: De mest detaljerade bevisen hittills på den förödande skada som COVID-jabs kan göra .)

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.naturalnews.com/2022-01-27-mrna-vaccines-designed-to-poison-people.html

 

 

 

Journalisten Jesper Johansson delger om rapport/reportage från demonstrationen i Stockholm 2022-01-22, se den, ca 12 minuter, DEN BÄSTA RAPPORTEN/REPORTAGET, som inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ kunde leverera och prestera, och sprid vidare i alla dina nätverk,citat

Nej till vaccinpass ”leve den fria viljan” – demonstration i Stockholm 2022-01-22

https://www.youtube.com/watch?v=8ZQEPkQZ-mY

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Välkommen till DET SUPERKORRUPTA SKADAR & DÖDAR SVERIGE SOM BESKYDDAR KRIMINELL SKOLMEDICINSK GENERELL & SYSTEMATISK SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET, BL.A. DÅ MED SK ”VACCINER” & ”MEDICINER”

 

2022-01-28

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 305

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/28/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2022-01-28-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-305/

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

KAN ÅKLAGARKAMMAREN I UPPSALA OCH DÄR KAMMARCHEFEN INGRID ISGREN OCH DENNES ANSTÄLLDA PRESTERA & LEVERERA RÄTTSSÄKERHET?

 

SVERIGE GRANSKAS

Åklagarkammaren i Uppsala och dennes ytterst ansvarige kammarchef Ingrid Isgren ringdes upp av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner tillsammans med ass professor läkare och doktor Björn Hammarskjöld denna dag, du kan lyssna på det inspelade samtalet och såklart sprida vidare i alla dina nätverk

 

Inspelat samtal med Åklagarkammaren i Uppsala kammarchef Ingrid Isgren 2022 01 28

 

Lyssna på samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/28/aklagarkammaren-i-uppsala-nu-i-fokus-inspelat-samtal-med-kammarchef-ingrid-isgren-2022-01-28/

 

Åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET i FOKUS!

Du ser och läser den via dessa länkar

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/18/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-2022-01-18/

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/20/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-komplettering-av-datum-2022-01-20/

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/23/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-diarieutskrift-am-9377-22/

 

 

DU LÄSER AVSLAGSBESLUTET, ALLTSÅ ÅKLAGARKAMMAREN I UPPSALA INLEDER INTE FÖRUNDERSÖKNING MOT LÄKEMEDELSVERKET, VIA DENNA LÄNK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/28/aklagarkammaren-i-uppsala-nu-i-fokus-att-forundersokning-inledes-inte-utifran-aklagaranmalan-mot-lakemedelsverket/

 

 

ÄR RÄTTSSÄKERHETEN INOM ÅKLAGARKAMMAREN I UPPSALA OBEFINTLIG?

Vilket bemötandet får UPPDRAGSGIVARNA nationen Sveriges FOLK & BARN när de ringer till Åklagarkammaren i Uppsala?

 

Vem äger sekretessen?

 

Finns åklagare och kammarchefen tillgängliga. Finns bemötande policy och kan alla läsa innantill inom Åklagarkammaren i Sverige?

 

Många frågor väcks, begärt administrativt ärende utifrån dagens inspelade samtal;

 

SVERIGE GRANSKAS

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp tillsammans med ass professor läkaren och doktor Björn Hammarskjöld Åklagarkammaren i Uppsala/ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, du åter hör det inspelade samtalet.

 

Noteras särskilt; Spela alltid in samtal som du själv deltager i med makt- och myndighets missbrukarna i Sverige! Det innefattar såväl politiker och tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner och regioner.

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

Inspelat samtal med Åklagarkammaren i Uppsala vice chefsadministratör Eva Malm 2022 01 28

Lyssna på samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/28/aklagarkammaren-i-uppsala-nu-i-fokus-inspelat-samtal-med-vice-chefsadministrator-eva-malm-2022-01-28-sverige-granskas/

 

 

RÄTTSÄKERHET INOM IVO OBEFINTLIG

Följande som du får del av kommer från ass professor läkare och doktor Björn Hammarskjöld, INSKICKAT VIA EPOST 2022-01-28, läs och sprid vidare

Klagomål på IVOs hantering av handlingar

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 28 januari 2022 01:29
Till: GD-Staben <[email protected]>; Sofia Wallström <[email protected]>; [email protected]
Ämne: Klagomål på IVOs hantering av handlingar

 

Tjänare!

 

Begär att ni skyndsamt utreder och åtgärdar säkerhetsproblem

 

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld

Slut citat

 

LÄS MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN IVO…….2022 01 27

 

 

 

Torbjörn Sassersson, NewsVoice, kommunicerar i ett massutskick som DU får del av, citat

Några färska artiklar i NewsVoice

 

 

Tips: Några färska artiklar i NewsVoice

 

1000-tals lastbilar ska “strypa” storstäder i Kanada i protest mot covidmandat – Freedom Convoy 2022

https://newsvoice.se/2022/01/freedom-convoy-2022-kanada/

 

 

Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier”

https://newsvoice.se/2022/01/event-201-totalitar-overvakning-nodvandig/

 

 

Advokaten Anna de Buisseret: Ansvariga ska ställas inför lagen för brott mot mänskligheten – Attackerades av näthatare

https://newsvoice.se/2022/01/anna-de-buisseret/

 

 

Sverige slösade bort 26 miljarder på onödiga PCR-tester – Skandal

https://newsvoice.se/2022/01/26-miljarder-pcr-tester/

 

 

Sprid gärna. Torbjörn

Slut citat

 

 

 

ATT DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” ÄR ETT PÅGÅENDE GLOBALT & NATIONELT MEDICINSKT EXPERIMENT & MEGA BEDRÄGERI/PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

Snart är det endast bara SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ och svenska politiker i Sveriges regering, Sveriges riksdag och Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting) som inte fattat och förstår det!

 

Alltså dessa BESKYDDAR den kriminella MAFFIAN vaccin/ läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens enorma ekonomiska intressen före mänsklighetens och nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED DE SK DÖDAR ”VACCINERNA”

Har DU annan uppfattning vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich(och hans världskända team, som värnar mänsklighetens intressen) och BEVISA de bevis som DU har för att bevisa det motsatta, se först dessa videointervjuer;

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

 

”Ingen nåd för dessa b*stards” – Reiner Füllmich tillkännager Grand Jury Proceeding i februari

https://rumble.com/vtd3qa-no-mercy-for-these-bstards-reiner-fllmich-announces-trials-in-early-februar.html

 

 

 

Diktatoriskt styrs diktaturen Sverige av främmande makt/ MEDICINSK DIKTATUR & TYRANNI & TERROR REGIM, som skrivit  HEMLIGT AVTAL med SS(Staten Sverige), där UPPDRAGSGIVARNA till politikerna i Sverige nationen Sveriges FOLK & BARN får betala DÖDAR & SKADAR ”kalaset”

 

 

PFIZER DIKTERAR VILLKOREN SOM EN DIKTATOR

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

PFIZER DICTATES TERMS LIKE A DICTATOR

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/26/pfizer-dictates-terms-like-a-dictator/

 

 

Erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som inte motbevisats i laga ordning av Sveriges regering och deras medlöpare, dvs. bl.a. då Sveriges riksdags alla ledamöter, trots att dessa haft möjligheten till att så göra.

 

Noteras särskilt; Alla politiska partier i Sveriges riksdag beskyddar därmed en KRIMINELL MAFFIA den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinens skadar och dödar yrkesverksamhet med sk ”vacciner” och ” sk ”mediciner”!

 

 

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA” ÄR ETT ICKE AVSLUTAT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

ETT MEDICINSKT EXPERIMENT MÅSTE AVBRYTAS OMEDELBART OM DET FINNS RAPPORTER OM DÖDSFALL OCH ALLVARLIGA BIVERKNINGAR.

Läs mer i den delen i den bifogade pdf filen WHO…

 

Alltså DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”  som uppenbart presterar och levererar planerat ÖVERLAGT MORD mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN ska STOPPAS OMEDELBART!

 

MYCKET VIKTIG VIDEO AV OCH MED LÄKAREN DOKTOR MIKAEL NORDFORS; SE DESSA 8 MINUTER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

A MEDICAL EXPERIMENT MUST BE STOPPED IMMEDIATELY, IF THERE ARE REPORTS OF DEATHS AND SERIOUS SIDE EFFECTS

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/?language=en

 

 

 

Danmark har upphävt alla Corona begränsningar.

Publicerat 2022-01-27 MYCKET VIKTIGT; Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Denmark has lifted all corona restrictions.

https://rumble.com/vtei61-denmark-has-lifted-all-corona-restrictions..html

 

 

 

BARA SE DENNA VIDEO! SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Maskinöversättning

Explosiv Del Bigtree-intervju fastställer vägen till seger

https://banthis.tv/watch?id=61f0490e17dfec17f40e45a9

 

 

 

MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT ”VACCIN” VANSINNET / MEDICINSK TYRANNI/ TERROR & TORTYREN SOM UPPENBART ”VACCINERNA” SOM DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN SÄKERSTÄLLT

 

Publicerat 2022-01-27 SE & SPRID VIDARE! GENERAL STREJKER ÖVER HELA VÄRLDEN NÄSTA?

Video: Freedom Convoy Ottawa Detaljer delade

https://www.globalresearch.ca/video-freedom-convoy-ottawa-details-shared/5768343

 

 

 

Publicerat 2022-01-27 MYCKET VIKTIG VIDEO, CA 21 MINUTER.

ÄR KLAUS SCWAB  SUPER NAZISTEN SOM LEDER GLOBALISTERNA/ KLANERNA/REGERINGARNA/ MEDIA SOM PROPAGERAT FÖR DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”?

Maskinöversättning

Se videon av Klaus Schwab som medger Great Reset World Domination Plan

Alex Jones levererar en banbrytande sammanfattning av World Economic Forums grundare Klaus Schwab som offentligt beskriver hur hans kabal kan ”penetrera” regeringar och manipulera västerländska nationer att följa hans Great Reset-agenda.

https://banthis.tv/watch?id=61f1df977352381d368b7551

 

 

 

 

DU LÄSER ÄNNU MERA I DEN BIFOGADE FILEN TILL…..

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu