• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 20 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 297

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 20

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 20 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 297

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

BILAGOR TILL DETTA MASSUTSKICK

 

Pfizer-försök_ Alla injicerade mödrar förlorade sina ofödda barn – Global forskningGlobal forskning – Centrum för forskning om globalisering

 

Pfizer Trials_ All Injected Mothers Lost Their Unborn Babies

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

Existerar rättssäkerhet, opartiskhet, saklighet, objektivitet, kompetens och gällande lagar inom Åklagarmyndigheten i Sverige? Det återstår att se.

 

I dagens massutskick delgives DU och nationen Sveriges FOLK & BARN komplettering av Åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET av datum 2022-01-20 av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld, LÄS DEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RADIOS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES TELEVISIONS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TT NYHETSBYRÅS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TV 4:s ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL RIKSMEDIAS ANSTÄLLDA

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

FAKTA & BEVIS SOM UNDANHÅLLS NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN AV BL.A. JOURNALISTERNA, FRÅGA DIG SJÄLV VARFÖR?

 

Det största och värsta BEDRÄGERIET/PCR BEDRÄGERIET(läs mer i den delen i bifogade pdf filen WHO…) mot mänskligheten i mänsklighetens historia är uppenbart det MEDICINSKA EXPERIMENTET med de sk ”vaccinerna”, som grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament planerat grovt uppsåtligt bedrägligt marknadsförts i Sverige mot nationen Sveriges FOLK & BARN som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är!

 

Du delgives idag om ytterligare mera om DÖDAR ”VACCINERNA” som journalisterna, redaktörer, redaktioner och ansvariga utgivare inom media/internetmedia i Sverige undanhåller nationen Sveriges FOLK & BARN, och det gör dessa som synes avsiktligt och uppsåtligt utifrån att dessa som synes ingår i detta enorma DÖDLIGA BEDRÄGERIET mot nationen SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA”; DESSA INJEKTIONER ÄR BROTTSLIGA, PUNKT SLUT. DE DÖDAR BARN…..

 

2022-01-19 citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, maskinöversättning,  SPRID VIDARE, citat

Pfizer-försök: Alla injicerade mödrar förlorade sina ofödda barn

Pfizers rättegångsdokument avslöjar försök att dölja döden för 100 % av ofödda barn i de utfall som faktiskt rapporterats

 

De dödar barn, vad kan vi göra?

 

Dessa injektioner är brottsliga, punkt slut.

 

Hjälp oss att delge Världshälsorådets deklaration om att upphöra och avstå till alla regeringar, kliniker, sjukhus, medicinska tillsynsorgan, läkare, sjuksköterskor, politiker eller andra som på något sätt deltar i tillverkning, frakt, distribution, marknadsföring eller administrering av dessa injektioner.

 

Budskapet till alla som är involverade i dessa injektionskampanjer är: ”Sluta nu.

 

Detta är ett brott. Ni kommer att bli straffrättsligt och civilrättsligt ansvariga. Katten är ute ur väskan. Rättvisan kommer.”

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/pfizer-trials-all-injected-mothers-lost-their-unborn-babies/5767532

 

Artikeln bifogas även som pdf fil, original på engelska PfizersTrials…., maskinöversättning till svenska Pfizer-försök…..

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2022-01-20

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 297

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

2022-01-20 ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld delger Åklagarkammaren i Uppsala Chefsåklagare/kammarchef, Ingrid Isgren, komplettering i åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET

 

Citerar lösryckta delar ur kompletteringen, citat

 

Efter mycket rotande och kalkylarkande så finner jag att av 240 graviditeter med biverkan så var

det 33 barn eller 12 % som dog, spontanabort vanligast men även barn som fötts dog.

 

 

Av de 124 mammor som redovisade biverkningar var det 75 allvarliga och 49 ”milda” biverkningar.

 

Av de 75 allvarliga biverkningarna var det 30 dödsfall bland barnen. Det blir 40 % döda barn

bland dem som spontanrapporterade allvarlig biverkan efter injektionen.

 

 

 

Om 13 % av alla barn som ammas får biverkan av att mamma har injicerats under perioden

slutet av sommaren 2020 fram till 2021-02-28 innebär det att injektionen med sekretessbelagt

modRNA har kommit till mjölkkörtlarna hos mamman och börjat producera åtminstone

spikprotein från SARS-CoV-2 som utsöndras via bröstmjölken och spikproteinet kan då

attackera det ammade barnets kropp. Men det kan inte uteslutas att även modRNA kan gå

över från mamma till barn via bröstmjölken.

 

 

Jag begär att Läkemedelsverket skyndsamt upphäver tillståndet för dessa

injektioner på grund av den förskräckligt höga dödligheten hos barn vars mamma utsatts

för som det synes vara överlagt, uppsåtligt dödande av barn hos gravida kvinnor!

 

 

Jag begär att Läkemedelsverket skyndsamt upphäver tillståndet för dessa injektioner på

grund av den förskräckligt höga överföringen av spikprotein från en ammande mamma via

bröstmjölk till barnet som utsatts för som det synes vara överlagt, uppsåtligt skadande av

barn till ammande kvinnor!

 

 

Att injektionerna med modRNA också synes vara förfalskade genom att de misstänks

innehålla oredovisade komponenter som grafen/grafenoxid och därmed definitionsmässigt

utgör ett förfalskat läkemedel utgör ytterligare en anledning att Läkemedelsverket

omedelbart och skyndsamt drar in försäljningstillståndet för modRNA-injektionerna.

 

 

Slutsats:

Jag begär att försäljningstillståndet för modRNA-injektioner omedelbart och skyndsamt

återkallas på grund av förfärliga och frekventa biverkningar inklusive dödsfall bland barn

och vuxna!

 

 

Östervåla 2022-01-20

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vis Strömstad Akademi

 

Slut citat

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/20/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-komplettering-av-datum-2022-01-20/

 

 

 

 

 

2022-01-20 ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld delgiver 2022-01-20 LÄKEMEDELSVERKET skrivelse som DU och nationen Sveriges FOLK & BARN såklart ska läsa mycket nogsamt och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Begäran att omedelbart och skyndsamt dra tillbaka försäljningstillståndet för modRNA-injektioner på grund av synnerligen mycket allvarliga misstankar om läkemedelsförfalskning med mera

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 20 januari 2022 02:43
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ”i ulf.johansson”@svt.se; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jenny Gustafson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Expressen’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Sture Blomberg’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Eva Donell’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Lotta Fornarve’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Begäran att omedelbart och skyndsamt dra tillbaka försäljningstilståndet för modRNA-injektioner på grund avsynnerligen mycket allvarliga misstankar om läkemedelsförfalskning med mera

 

 

Utdrag, citat

 

 

Tjänare!

 

Här kommer en begäran om omedelbar indragning av de så kallade läkemedlen med modRNA mot Covid-19

Diarieför i laga ordning denna skrivelse och agera skyndsamt så att inga fler barn behöver dö.

 

Utdrag ur

Pfizers rapport

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT

REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

BNT162b2

5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports

Published 2021-04-30

https://drtrozzi.org/wp-content/uploads/2022/01/Pfizer-Cumulative-Analysis-of-Post-authorization-Adverse-Event-Reports.pdf

 

 

 

Efter mycket rotande och kalkylarkande så finner jag att av 240 graviditeter med biverkan så var

det 33 barn eller 12 % som dog, spontanabort vanligast men även barn som fötts dog.

 

 

Av de 124 mammor som redovisade biverkningar var det 75 allvarliga och 49 ”milda” biverkningar.

 

Av de 75 allvarliga biverkningarna var det 30 dödsfall bland barnen. Det blir 40 % döda barn

bland dem som spontanrapporterade allvarlig biverkan efter injektionen.

 

 

Slutsats:

 

Jag begär att försäljningstillståndet för modRNA-injektioner omedelbart och skyndsamt återkallas på grund av förfärliga och frekventa biverkningar inklusive dödsfall bland barn och vuxna!

 

Östervåla 2022-01-20

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

 

Slut citat

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/20/lakemedelsverket-delgives-skrivelse-av-datum-2022-01-20-fran-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold/

 

 

 

 

 

2022-01-20 Förvaltningsrätten i Uppsala delgives komplettering från ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld, läs och sprid vidare, i fråga och FOKUS LÄKEMEDELSVERKET OCH BROTTSMISSTANKAR OM LÄKEMEDELSFÖRFALSKNING, citerar lösryckta delar, citat

 

Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Skickat: den 20 januari 2022 03:06

Till: Förvaltningsrätten i Uppsala <[email protected]>

Ämne: Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21

 

Tjänare!

 

Här kommer rykande färskt bevismaterial så att ni kan jobba fort som attan.

 

 

 

Här kommer ett bevis att det medicinska preparatet Cominarty troligtvis är

förfalskat och att preparatet kan ha upp till 40 % dödlighet vilket gör att

preparatet omedelbart och skyndsamt ska återkallas från marknaden. Domstolen

har behörighet att begära att det medicinska preparatet omedelbart och skyndsamt

dras tillbaka

 

Ad punkt 2.3. Domstolen har enligt svensk lag och EU-rätten en omfattande

undersökningsplikt för att säkerställa att all information finns inför domstolens beslut.

Domstolen ska ha tillräcklig kunskap inom området för att kunna fatta beslut i enlighet

med RF 1:9 utan att tycka, tänka, tro, mena eller anse, domstolen ska veta, ha tillräcklig

kunskap för att kunna fatta ett beslut baserat på fakta.

 

 

Jag bistår gärna med ytterligare info när ni behöver det

 

Saknar skyndsamt begärt dagboksblad i ärendet

Begär därför dagboksblad att skyndsamt skickas via e-post.

 

Eftersom jag saknar dagboksblad och kvitto på att ni har fått mitt förra epostmeddelande bifogar jag det ånyo

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

070-385 09 33

Slut citat

 

DU LÄSER MERA OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/20/forvaltningsratten-i-uppsala-erhaller-komplettering-i-mal-mot-lakemedelsverket-om-lakemedels-forfalskning-2022-01-20/

 

 

 

 

2022-01-19 MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kräver brådskande utredning av dödsfall hos unga män

19 januari 2022

 

Medlemmar av HART, Health Advisory & Recovery Team , har gått samman med andra seniora akademiker och vårdpersonal för att efterlysa en omedelbar utredning av den ökande dödsfrekvensen bland 15-19-åriga män sedan maj i år. 

 

Vid High Court torsdagen den 13 januari bekräftade ONS (Office for National Statistics) att det har skett en betydande ökning av dödligheten för ungdomar under de senaste åtta månaderna, jämfört med samma tidsperiod 2015-2019.

 

Det har inträffat minst 65 extra dödsfall i England och Wales, även om siffran kan vara högre på grund av rapporteringsförseningar för rättsläkare.

 

Under samma tidsperiod var det bara 2 dödsfall som involverade Covid.

 

Oron är att denna tidsperiod sammanfaller med utbyggnaden av vaccinationer till denna åldersgrupp, som är kända för att löpa en ökad risk för myokardit (hjärtinflammation), särskilt efter den andra dosen. Långt ifrån att skynda sig att undersöka dessa dödsfall när de har uppstått, har ONS sagt att de har för avsikt att genomföra det arbetet ”när mer tillförlitliga data finns tillgängliga”.

 

 

Författarna uppmanar Sajid Javid och hans rådgivare att omedelbart och grundligt undersöka dessa dödsfall och att stoppa alla doser för barn eller unga tills vaccination har uteslutits som orsak. 

 

Slut citat

DU LÄSER MERA OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/20/halso-och-sjukvardspersonal-kraver-bradskande-utredning-av-dodsfall-hos-unga-man/

 

 

 

 

SLUTSATS ÄR ATT PFIZER EXPERIMENTET/ DET SK ”VACCINET” ALDRIG BORDE HA LANSERATS, DET VAR FLER DÖDA I ”VACCIN” GRUPPEN ÄN I KONTROLLGRUPPEN


Filmen från Canadian Covid Care Alliance nu med svensk speakerröst

En sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal har gjort en mycket informativ och pedagogisk film om effekten av Pfizers covidvaccin efter sex månader.

 

Den baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig borde ha lanserats, det var fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen.
Film
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good-2/
PDF
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/

 

Se och lyssna, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART!

https://rumble.com/vsnsqx-filmen-frn-canadian-covid-care-alliance-nu-med-svensk-speakerrst.html

 

Se också här

https://lakaruppropet.se/

 

 

 

 

2022-01-17 Läs och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, särskilt till journalisterna inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och TT NYHETSBYRÅ

Undersökning visar att Pfizers vaccin ger mindre än 1 % skydd mot COVID-19

En undersökning av den kanadensiska COVID Care Alliance (CCCA) har funnit att Pfizers Wuhan-coronavirus (COVID-19)-vaccin bara har en effektgrad på 0,84 procent. De tillade att Pfizers vaccin har gjort ” mer skada än nytta .”

Pfizers försöksdata bevisar också att ”vaccinering” ökar risken för en person att bli sjuk

DU LÄSER MERA OCH SPRIDER VIDARE

https://www.naturalnews.com/2022-01-17-pfizer-vaccine-one-percent-protection-against-covid.html

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Du förstår mera efter att sett advokat dr Reiner Fuellmich i denna intervju gjord av journalisten Jesper Johansson, fråga dig varför dessa ovan omnämnda undanhåller nationen Sveriges FOLK & BARN vad synnerligen högst TROVÄRDIGE opartiske, objektive, saklige, spets specialist sakkunnige världskände advokat dr Reiner Fuellmich delger hela världen

Reiner Füllmich & 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu